شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

59.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 6 فروردین 1403
از مجموع 8 هزار و 478 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 11 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 59.1 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 20 اسفند 1402، از مجموع 7 هزار و 177 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 6 هزار و 214 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 86.5 درصد رسید.

مقایسه معاملات 20 اسفند 1402 و 6 فروردین 1403


نمودار معاملات


معاملات

پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 0 504 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه734,596 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
504 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
7055 petropak 0 88 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه448,302 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
4125petropak 0 308 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,301 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
HIPS 7240 tabriz 420284 0 176
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه420,284 ریال
کمترین قیمت420284 ریال
بیشترین قیمت420284 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 420284 902 726
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه420,284 ریال
کمترین قیمت420284 ریال
بیشترین قیمت420284 ریال
تقاضا1089 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
4512Moheb Qom 420284 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه420,284 ریال
کمترین قیمت420284 ریال
بیشترین قیمت420284 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
4512Moheb Qom 412092 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه412,092 ریال
کمترین قیمت412092 ریال
بیشترین قیمت412092 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
4512Moheb Qom 420284 320 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه420,284 ریال
کمترین قیمت420284 ریال
بیشترین قیمت420284 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
4512Moheb Qom 412092 200 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,092 ریال
کمترین قیمت412092 ریال
بیشترین قیمت412092 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1818 1252
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 386944 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1309 artan-perto 386944 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1233 petropak 386944 110 11
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا11 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1077 petropak 386944 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1077 petropak 386944 501 22
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1540 tabriz 399624 957 957
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت397020 ریال
بیشترین قیمت405000 ریال
تقاضا2090 تن
دلار کشف شده294,339 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 386944 0 101
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا101 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1551 takht-jamshid 386944 1508 1406
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا1553 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
MP08 Moheb Qom 386944 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 Moheb Qom 386944 500 405
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا585 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
3974 3342
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE 50-Sahand 401786 484 22
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه401,786 ریال
کمترین قیمت401786 ریال
بیشترین قیمت401786 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 397495 0 10
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 397495 700 240
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F400 Entekhab 0 300 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه395,728 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
F300 Entekhab 419453 0 30
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 419453 400 290
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 404703 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه395,728 ریال
کمترین قیمت399800 ریال
بیشترین قیمت408765 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده291,464 ریال
پتروشیمی تبریز
1914 622
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 680214 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه680,214 ریال
کمترین قیمت680214 ریال
بیشترین قیمت680214 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FA 680214 88 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه680,214 ریال
کمترین قیمت680214 ریال
بیشترین قیمت680214 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 667622 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه667,622 ریال
کمترین قیمت667622 ریال
بیشترین قیمت667622 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 667622 88 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه667,622 ریال
کمترین قیمت667622 ریال
بیشترین قیمت667622 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 0 18 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه636,040 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا18 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 342408 60 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,408 ریال
کمترین قیمت342408 ریال
بیشترین قیمت342408 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FC 571999 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه569,089 ریال
کمترین قیمت571999 ریال
بیشترین قیمت571999 ریال
تقاضا42 تن
دلار کشف شده286,457 ریال
پتروشیمی تندگویان
268 250
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟