عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 2,313,047 تن
جمع تقاضا تا امروز 2,758,521 تن
جمع معاملات تا امروز 1,763,944 تن
برنت 41.8 دلار
میانگین روزانه 229,601 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 88,963 تن
میانگین تقاضا هفتگی 106,097 تن
آمریکا 39.55 دلار
میانگین هفتگی 213,192 ریال
جمع عرضه های هفته 82344 تن
جمع تقاضاهای هفته 121,836 تن
جمع معاملات هفته 71,018 تن
اپک 42.98 دلار
اختلاف تا امروز 4,650 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 39.55 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 81,894 ریال

مقایسه قیمت های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

ورود به سایت خرید بسته تحلیلگران
مقایسه
تاریخ
با

مقایسه قیمت پایه (ریال) محصولات پلیمری در تاریخ یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ و یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

نام محصول قیمت پایه (ریال)
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ میزان تغییر درصد تغییر
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
BG 730N 134,639 135,380 741 0.6%
BG 730S 137,330 138,085 755 0.5%
BG 760N 135,152 135,895 743 0.5%
BG 760S 137,842 138,600 758 0.5%
BG 780N 135,792 136,539 747 0.6%
BG 780S 138,483 139,244 761 0.5%
BG 800N 137,842 138,600 758 0.5%
BG 800S 141,813 142,593 780 0.6%
BG 820N 140,917 141,691 774 0.5%
BG 820S 145,016 145,813 797 0.5%
BG 840N 142,070 142,851 781 0.5%
BG 840S 146,169 146,973 804 0.6%
PET N 126,953 127,651 698 0.5%
PET S 128,234 128,939 705 0.5%
TG 620N 134,826 135,834 1008 0.7%
TG 620S 133,578 134,576 998 0.7%
TG 620SB N 132,954 133,948 994 0.7%
TG 620SB S 134,202 135,205 1003 0.7%
TG 640HB N 137,698 138,727 1029 0.7%
TG 640HB S 141,817 142,877 1060 0.7%
TG 640MOD N 133,204 134,199 995 0.7%
TG 640MOD S 135,950 136,966 1016 0.7%
TG 640MOD-SB N 137,074 138,098 1024 0.7%
TG 640MOD-SB S 141,068 142,123 1055 0.7%
TG 640N 132,954 133,948 994 0.7%
TG 640S 135,576 136,589 1013 0.7%
TG 640SB N 136,699 137,721 1022 0.7%
TG 640SB S 140,694 141,745 1051 0.7%
پی وی سی - ( PVC)
PVC S57 Abadan 212,177 218,329 6152 2.9%
PVC S65 Abadan 191,933 198,481 6548 3.4%
PVC S70 Abadan 202,326 218,329 16003 7.9%
PVC S57 Ghadir 212,177 218,329 6152 2.9%
PVC S65 Ghadir 191,933 198,481 6548 3.4%
E 6644-Arvand 206,045 224,033 17988 8.7%
E 7044 206,447 215,948 9501 4.6%
E 7242 206,447 214,360 7913 3.8%
E 7244 206,447 214,360 7913 3.8%
E6834 arvand 209,061 228,659 19598 9.4%
PVC S65 Arvand 191,933 198,481 6548 3.4%
PVC S7042 202,326 218,329 16003 7.9%
PVC S60 Bandar 202,628 208,405 5777 2.9%
PVC S65 Bandar 191,933 198,481 6548 3.4%
PVC S70 Bandar 202,326 218,329 16003 7.9%
PVC S7042 - 0 - -
PVC S7042 - 0 - -
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS150 Tabriz 341,831 342,806 975 0.3%
ABS157 341,831 342,806 975 0.3%
ABS157W2901-tabriz 355,903 356,983 1080 0.3%
Absn 75 345,117 346,102 985 0.3%
N50-ghaed-basir 341,831 342,806 975 0.3%
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
SBR-1500 Bandar بندرامام 237,888 247,003 9115 3.8%
SBR-1502 Bandar بندر امام 242,743 251,894 9151 3.8%
SBR-1502 Bandar بندر امام 242,743 - - -
1712-takhe-jamshid 227,093 235,519 8426 3.7%
1502takhte-jamshid - 251,894 - -
پلی بوتادین رابر
1210S Shazand 246,965 262,988 16023 6.5%
PBR Shazand 230,882 242,735 11853 5.1%
1202 jamshid 246,965 262,988 16023 6.5%
1220Takhte- jamshid 230,882 242,735 11853 5.1%
پلی اتیلن سنگین - HDPE
EA 5218 166,875 167,666 791 0.5%
6366M ilam 187,390 188,790 1400 0.7%
8200 B ilam 174,685 176,294 1609 0.9%
5020 Arya-sasol 174,685 176,294 1609 0.9%
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
0075 Bandar 199,820 208,183 8363 4.2%
020 Bandar 199,820 208,183 8363 4.2%
0220AA 171,830 173,367 1537 0.9%
2420 K 199,820 208,183 8363 4.2%
2420d 210,227 218,592 8365 4%
2420F Amirkabir 199,820 208,183 8363 4.2%
2420h 199,820 208,183 8363 4.2%
LFI 2119 199,820 208,183 8363 4.2%
LFI 2130 210,227 218,592 8365 4%
LFI2125A-arya-sasol 202,836 211,221 8385 4.1%
LP0470KJ Arya-sasol 202,836 - - -
2100 TN42 199,820 208,183 8363 4.2%
2004 TC37 199,820 208,183 8363 4.2%
2004Tc 199,820 208,183 8363 4.2%
2100lale 214,390 222,755 8365 3.9%
2101 TN47 199,820 208,183 8363 4.2%
2102TN 199,820 208,183 8363 4.2%
2102tn 42 199,820 208,183 8363 4.2%
2102TX00-lale 199,820 208,183 8363 4.2%
2404 TC47 199,820 208,183 8363 4.2%
2420E02-kordestan 199,820 208,183 8363 4.2%
2420F3 kordestan 214,390 222,755 8365 3.9%
2420F8 Kordestan 199,820 208,183 8363 4.2%
2426E02 200,825 209,195 8370 4.2%
2426f8 kordestan 200,825 209,195 8370 4.2%
3020F9 199,820 208,183 8363 4.2%
LFI 2047A - 211,221 - -
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
0220KJ 174,845 176,405 1560 0.9%
LL 0209KJ 172,835 174,380 1545 0.9%
LLD 209 Tabriz 171,830 173,367 1537 0.9%
18XF 5N 178,866 180,456 1590 0.9%
22501KJ 172,835 174,380 1545 0.9%
32604 UV 174,555 175,385 830 0.5%
LL 235F6 jam 175,851 177,418 1567 0.9%
LLD 22501 jam 171,830 173,367 1537 0.9%
LLD 209 Amir 171,830 173,367 1537 0.9%
LLD 209 KJ Amir 172,835 174,380 1545 0.9%
0209 KJ 172,835 174,380 1545 0.9%
0410 AA 171,830 173,367 1537 0.9%
20075AA 171,830 173,367 1537 0.9%
LLD 209 Arak 171,830 173,367 1537 0.9%
22B01 Lorestan 171,830 173,367 1537 0.9%
22B02 Loresatan 171,830 173,367 1537 0.9%
22B03 Lorestan 171,830 173,367 1537 0.9%
18B01 mahabad 171,830 173,367 1537 0.9%
22 Bf7 Mahabad 178,866 180,456 1590 0.9%
LL 20BF5 178,866 180,456 1590 0.9%
LL 22B01 KJ mahabad 172,835 174,380 1545 0.9%
LL 22B02 KJ 172,835 174,380 1545 0.9%
LLD 22b01 Mahabad 171,830 173,367 1537 0.9%
LLD 22b02 Mahabad 171,830 173,367 1537 0.9%
LLD 22B03 Mahabad - 173,367 - -
پلی اتیلن سبک تزریقی
2200 166,875 167,666 791 0.5%
1922T Arya 206,064 214,428 8364 4.1%
1922T lale 206,064 214,428 8364 4.1%
ZB 548U 225,349 227,756 2407 1.1%
پلی اتیلن سنگین تزریقی
HI0500UA Bandar 170,895 171,717 822 0.5%
Hi500 166,875 167,666 791 0.5%
4440 EA 169,684 170,478 794 0.5%
4440 UA 170,212 171,019 807 0.5%
5030 EA 171,425 172,228 803 0.5%
5030sa tabriz 173,550 174,373 823 0.5%
5030sa tabriz 171,425 - - -
5218 UA 170,895 171,717 822 0.5%
6040UA-tabriz 170,895 171,717 822 0.5%
6070 EA 166,875 167,666 791 0.5%
6070 UA 170,895 171,717 822 0.5%
52501SU 179,239 180,100 861 0.5%
52502 175,218 176,049 831 0.5%
52502 SU 179,239 180,100 861 0.5%
52505UV Jam 170,895 171,717 822 0.5%
52511 jam 166,875 167,666 791 0.5%
52511UV 170,895 171,717 822 0.5%
52518 Jam 166,875 167,666 791 0.5%
52518 UV 170,895 171,717 822 0.5%
52528 167,880 168,679 799 0.5%
60505 166,875 167,666 791 0.5%
60505 UV 170,895 171,717 822 0.5%
60507 166,875 167,666 791 0.5%
60507 UV 170,895 171,717 822 0.5%
60511 166,875 167,666 791 0.5%
60511 UV 170,895 171,717 822 0.5%
HD 50401 185,751 186,329 578 0.3%
HD 534 F7 185,751 186,329 578 0.3%
I4 Kermanshah 166,875 167,666 791 0.5%
I4 UV kermanshah 170,895 171,717 822 0.5%
I3 Kermanshah 166,875 167,666 791 0.5%
I3 UV Kermanshah 170,895 171,717 822 0.5%
I4 166,875 167,666 791 0.5%
I4UV 170,895 171,717 822 0.5%
2208 ilam 170,895 171,717 822 0.5%
5620 166,875 167,666 791 0.5%
52B07 166,875 167,666 791 0.5%
52B11UV 170,895 171,717 822 0.5%
52B18 166,875 167,666 791 0.5%
52B18UV 170,895 171,717 822 0.5%
54B04 lorestan 166,875 167,666 791 0.5%
54B04UV 170,895 171,717 822 0.5%
62N07 166,875 167,666 791 0.5%
62N07UV Lorestan 170,895 171,717 822 0.5%
62N11UV 170,895 171,717 822 0.5%
62N18 166,875 167,666 791 0.5%
62N18UV 170,895 171,717 822 0.5%
HD48 BF7 182,197 182,765 568 0.3%
HD50 B01 182,197 182,765 568 0.3%
HD52 BF3 177,710 178,228 518 0.3%
پلی اتیلن سنگین بادی
0035 Bandar 174,685 176,294 1609 0.9%
Bl3 Jam 174,685 176,294 1609 0.9%
BL4 Jam 174,685 176,294 1609 0.9%
Bl3 Bakhtar 174,685 176,294 1609 0.9%
BL4 Kermanshah 174,685 176,294 1609 0.9%
Bl3 Amir 174,685 176,294 1609 0.9%
BL3 Arak 174,685 176,294 1609 0.9%
Bl3 Marun - 176,294 - -
پلی اتیلن سنگین دورانی
3840 Tabriz 184,928 185,827 899 0.5%
38504 UV 184,928 185,827 899 0.5%
52505 166,875 167,666 791 0.5%
3840 Arak 184,928 185,827 899 0.5%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
5000S Jam 185,751 186,329 578 0.3%
CRP100B Jam 203,014 204,580 1566 0.8%
CRP100N jam 195,353 198,207 2854 1.5%
CRP100N jam 196,737 - - -
EX3 Jam 187,390 188,790 1400 0.7%
MD 3510 175,529 176,841 1312 0.7%
MD 3520 175,529 176,841 1312 0.7%
CRP100 195,353 196,813 1460 0.7%
EX2 Kermanshah 185,751 186,329 578 0.3%
CRP 100B 202,196 203,757 1561 0.8%
CRP100 Maroun 195,353 203,757 8404 4.3%
CRP100-G 195,353 196,813 1460 0.7%
EX3 AmirKabir 187,065 188,464 1399 0.7%
EX3G Amirkabir 187,065 188,464 1399 0.7%
EX6B (CRP 100 Amir) 202,196 203,757 1561 0.8%
EX6N 195,353 196,813 1460 0.7%
7700M Ilam 190,623 192,048 1425 0.7%
HEX 4460 (PE80) 188,395 189,803 1408 0.7%
CRP100B Arak 202,196 203,757 1561 0.8%
EX3 Arak 187,390 188,790 1400 0.7%
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5 Jam 177,710 178,228 518 0.3%
EX5 Bakhtar 177,710 178,228 518 0.3%
EX5 Marun 177,710 178,228 518 0.3%
EX5 AmirKabir 177,710 178,228 518 0.3%
F7000 Mehr 177,710 178,228 518 0.3%
F7000 Ilam 177,710 178,228 518 0.3%
3713 arya 187,762 188,355 593 0.3%
5110 Arya 177,710 178,228 518 0.3%
HCH 5110PPA arya 177,710 178,228 518 0.3%
EX5 shazand 177,710 178,228 518 0.3%
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
552R Maroun 186,350 188,465 2115 1.1%
C30S Marun 186,350 188,465 2115 1.1%
F 30G 186,350 188,465 2115 1.1%
F30S 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 456J 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 500J 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 501D- Maron 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 562S 197,205 199,402 2197 1.1%
HP550J maron 186,350 188,465 2115 1.1%
V 30S 186,350 188,465 2115 1.1%
V 79G 186,350 188,465 2115 1.1%
V 79S 186,350 188,465 2115 1.1%
V30G Marun 186,350 188,465 2115 1.1%
X30S 186,350 188,465 2115 1.1%
Z30G Marun 186,350 188,465 2115 1.1%
Z30S Marun 186,350 188,465 2115 1.1%
510L Arak 186,350 188,465 2115 1.1%
552R Arak 186,350 188,465 2115 1.1%
ARP 512A 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 550J Arak 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 554P 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 565S Arak 197,205 199,402 2197 1.1%
V30S Arak 186,350 188,465 2115 1.1%
Z30s Ar 186,350 188,465 2115 1.1%
510L Navid 186,350 188,465 2115 1.1%
552R Navid 186,350 188,465 2115 1.1%
ZB545L 214,896 217,225 2329 1.1%
ZH 422H 194,846 197,046 2200 1.1%
ZH 520J 196,856 199,072 2216 1.1%
ZH 550J navid 186,350 188,465 2115 1.1%
ZH564S 199,215 201,427 2212 1.1%
CR 380 polynar 193,386 195,554 2168 1.1%
FI 160 polynar 186,350 188,465 2115 1.1%
pi 110 186,350 188,465 2115 1.1%
SF 060 polynar 186,350 188,465 2115 1.1%
SIF010 polynar 186,350 188,465 2115 1.1%
SIF030 polynar 186,350 188,465 2115 1.1%
YI 180 186,350 188,465 2115 1.1%
YI250 polynar 186,350 188,465 2115 1.1%
1101s rejal 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1101 XN 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1101 XP 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1101 XXR 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1101N 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1101P 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1101P 186,350 - - -
RG 1102 H 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1102 L 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1102 XK Rejal 186,350 188,465 2115 1.1%
RG 1102M 186,350 188,465 2115 1.1%
Rg1101SL 186,350 188,465 2115 1.1%
RG1102XL Rejal 186,350 188,465 2115 1.1%
RP 1101 XS 186,350 188,465 2115 1.1%
510L Jam 186,350 188,465 2115 1.1%
550J Jam 186,350 188,465 2115 1.1%
552R Jam 186,350 188,465 2115 1.1%
564s jam 199,215 201,427 2212 1.1%
C30s jam 186,350 188,465 2115 1.1%
HP 500J 186,350 188,465 2115 1.1%
HP500p-jam 186,350 188,465 2115 1.1%
Z30s jam 186,350 188,465 2115 1.1%
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
C30G 186,350 188,465 2115 1.1%
EP1 X35 AF 188,360 190,491 2131 1.1%
EP1X30F 188,360 190,491 2131 1.1%
MR230 214,896 - - -
RP240G maron 214,896 217,225 2329 1.1%
T 30G 186,350 188,465 2115 1.1%
T 31SE 186,350 188,465 2115 1.1%
X30G marun 186,350 188,465 2115 1.1%
ARP 230 214,896 217,225 2329 1.1%
EP2X CE 214,896 217,225 2329 1.1%
EP2X CI 214,896 217,225 2329 1.1%
EPC40R shazand 214,896 217,225 2329 1.1%
EPQ 30RF 214,896 217,225 2329 1.1%
R40 arak 214,896 217,225 2329 1.1%
R60 Arak 214,896 217,225 2329 1.1%
RP 210G 214,896 217,225 2329 1.1%
RP340arak 220,927 223,301 2374 1.1%
332C navid 214,896 217,225 2329 1.1%
332L 214,896 217,225 2329 1.1%
ZB 432L 214,896 217,225 2329 1.1%
ZB 440L-navid 214,896 217,225 2329 1.1%
ZB 445L-navid 227,360 229,782 2422 1.1%
ZB 548R navid 214,896 217,225 2329 1.1%
ZB 548T navid 220,122 222,491 2369 1.1%
ZB532C 219,921 222,288 2367 1.1%
ZH 500M 186,350 188,465 2115 1.1%
ZH 515 MA navid 199,416 201,630 2214 1.1%
ZR 348T 227,963 230,389 2426 1.1%
ZR 348U 234,999 237,478 2479 1.1%
ZR230-navid 214,896 217,225 2329 1.1%
ZR340r navid 220,927 223,301 2374 1.1%
ZRCT230C navid 224,947 227,351 2404 1.1%
PNR 230c polynar 214,896 217,225 2329 1.1%
PNR 340R 186,350 223,301 36951 19.8%
PNR 340R 220,927 - - -
RG 3212E 214,896 217,225 2329 1.1%
RG 3212H 214,896 217,225 2329 1.1%
RG 3420 L-rejal 256,133 259,029 2896 1.1%
440G jam 214,896 217,225 2329 1.1%
440L jam 214,896 217,225 2329 1.1%
548R jam 214,896 217,225 2329 1.1%
548T jam 220,122 222,491 2369 1.1%
EPX-3130UV jam 232,586 235,048 2462 1.1%
RP340 jam 220,927 223,301 2374 1.1%
RPX 230C 214,896 217,225 2329 1.1%
RPX-345S jam 227,963 230,389 2426 1.1%
پلی پروپیلن گرید فیلم
HP525J maron 196,856 199,072 2216 1.1%
ZH525J navid 196,856 199,072 2216 1.1%
RG 1104 K-rejal 196,856 199,072 2216 1.1%
HP525j jam 196,856 199,072 2216 1.1%
RPX 120L-jam 259,752 262,675 2923 1.1%
پلی پروپیلن پزشکی
ARP801 222,754 225,148 2394 1.1%
Rp270G shazand 220,927 223,301 2374 1.1%
V30GA 195,213 197,402 2189 1.1%
پلی استایرن مقاوم - HIPS
HIPS 7240 tabriz 201,834 203,747 1913 0.9%
4512 Qom 201,834 203,747 1913 0.9%
6045prtro-pak - 203,747 - -
پلی استایرن معمولی - GPPS
1460FG 178,111 182,020 3909 2.2%
1460FG 178,111 - - -
GPPS 1160-tabriz 168,833 172,538 3705 2.2%
GPPS 1540 tabriz 181,932 185,924 3992 2.2%
1161 takht-jamshid 181,932 185,924 3992 2.2%
takht-jamshid 1461 181,932 185,924 3992 2.2%
takht-jamshid 1461 181,932 - - -
MP08 qom 181,932 185,924 3992 2.2%
TJPS-G1551 takht-jamshid 181,932 185,924 3992 2.2%
GPPS 1115 petropak 181,932 185,924 3992 2.2%
GPPS 1309 artan-perto 181,932 185,924 3992 2.2%
32N eseen 181,932 185,924 3992 2.2%
GPPS1460 tabriz - 182,020 - -
پلی استایرن انبساطی - EPS
EPS (Coated Oversize) 103,915 104,373 458 0.4%
EPS (Uncoated Fine) 93,091 93,493 402 0.4%
EPS (Uncoated SuperFine) 77,576 77,911 335 0.4%
526WP 169,068 169,813 745 0.4%
EPS 200 tabriz 173,192 173,955 763 0.4%
EPS 300 tabriz 173,192 173,955 763 0.4%
EPS 400 tabriz 164,120 164,843 723 0.4%
EPS 500 tabriz 155,151 155,822 671 0.4%
EPS100 tabriz 173,192 173,955 763 0.4%
SE-1000 Baniar 171,878 172,669 791 0.5%
SE-2000 Baniar 171,878 172,669 791 0.5%
SE-3000 baniar 171,878 172,669 791 0.5%
SE-4000 Baniar 171,053 171,840 787 0.5%
SE-5000 Baniar 163,089 163,832 743 0.5%
Fine 93,091 93,493 402 0.4%
SE 150 171,053 171,840 787 0.5%
SE 250 sahand 171,053 171,840 787 0.5%
SE 350 sahand 159,172 159,873 701 0.4%
SE 50-Sahand 171,053 171,840 787 0.5%
W500 150,203 150,852 649 0.4%
EPS Fine Entekhab 93,091 93,493 402 0.4%
EPS Oversize Entekhab 139,352 104,373 -34979 -25.1%
F100 Entekhab 176,001 176,810 809 0.5%
F200 Entekhab 176,001 176,810 809 0.5%
F300 Entekhab 176,001 176,810 809 0.5%
F400 Entekhab 164,120 164,843 723 0.4%
F405 Entekhab 152,419 150,021 -2398 -1.6%
R200 -entekhab 173,192 173,955 763 0.4%
R220 Entekhab 149,404 150,021 617 0.4%
R300 Entekhab 173,192 173,955 763 0.4%
R310 Entekhab 173,192 173,955 763 0.4%
R320 Entekhab 149,404 150,021 617 0.4%
R400 Entekhab 164,120 164,843 723 0.4%
R410 Entekhab 139,352 139,895 543 0.4%
R420 Entekhab 139,352 139,895 543 0.4%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
TG 645 MOD 201,834 - - -
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
FG 640 N 143,440 144,512 1072 0.7%
FG 640 S 147,685 148,789 1104 0.7%

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک SMS قیمت بورس و بازار