عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 1,356,534 تن
جمع تقاضا تا امروز 1,555,888 تن
جمع معاملات تا امروز 1,024,474 تن
برنت 41.61 دلار
میانگین روزانه 177,026 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 90,436 تن
میانگین تقاضا هفتگی 103,726 تن
آمریکا 38.78 دلار
میانگین هفتگی 166,064 ریال
جمع عرضه های هفته 1689 تن
جمع تقاضاهای هفته 130,377 تن
جمع معاملات هفته 75,101 تن
اپک 43.15 دلار
اختلاف تا امروز 3,497 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 38.78 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 33,613 ریال

مقایسه قیمت های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

ورود به سایت خرید بسته تحلیلگران
مقایسه
تاریخ
با

مقایسه قیمت پایه (ریال) محصولات پلیمری در تاریخ یکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ و یکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹

نام محصول قیمت پایه (ریال)
یکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ یکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ میزان تغییر درصد تغییر
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
BG 730N 101,140 103,854 2714 2.7%
BG 730S 103,216 105,986 2770 2.7%
BG 760N 101,535 104,260 2725 2.7%
BG 760S 103,611 106,392 2781 2.7%
BG 780N 102,029 104,767 2738 2.7%
BG 780S 104,106 106,899 2793 2.7%
BG 800N 103,611 106,392 2781 2.7%
BG 800S 106,676 109,539 2863 2.7%
BG 820N 105,984 112,077 6093 5.7%
BG 820S 109,148 112,077 2929 2.7%
BG 840N 106,874 112,990 6116 5.7%
BG 840S 110,037 112,990 2953 2.7%
PET N 97,976 100,605 2629 2.7%
PET S 98,965 101,620 2655 2.7%
TG 620N 99,968 102,008 2040 2%
TG 620S 99,031 101,052 2021 2%
TG 620SB N 98,562 100,574 2012 2%
TG 620SB S 99,499 101,530 2031 2%
TG 640HB N 102,123 104,207 2084 2%
TG 640HB S 105,214 107,362 2148 2%
TG 640MOD N 98,750 100,765 2015 2%
TG 640MOD S 100,811 102,869 2058 2%
TG 640MOD-SB N 101,654 103,729 2075 2%
TG 640MOD-SB S 104,652 106,788 2136 2%
TG 640N 98,562 100,574 2012 2%
TG 640S 100,530 102,582 2052 2%
TG 640SB N 101,373 103,442 2069 2%
TG 640SB S 104,371 106,501 2130 2%
پی وی سی - ( PVC)
PVC S57 Abadan 130,721 135,678 4957 3.8%
PVC S65 Abadan 118,469 123,074 4605 3.9%
PVC S70 Abadan 127,420 132,283 4863 3.8%
PVC S57 Ghadir 130,721 135,678 4957 3.8%
PVC S65 Ghadir 118,469 123,074 4605 3.9%
E 6644-Arvand 128,150 133,034 4884 3.8%
E 7044 127,253 132,111 4858 3.8%
E 7242 127,253 132,111 4858 3.8%
E 7244 127,253 132,111 4858 3.8%
E6834 arvand 130,450 135,400 4950 3.8%
PVC S65 Arvand 118,469 123,074 4605 3.9%
PVC S7042 127,420 132,283 4863 3.8%
PVC S60 Bandar 124,942 129,733 4791 3.8%
PVC S65 Bandar 118,469 123,074 4605 3.9%
PVC S70 Bandar 127,420 132,283 4863 3.8%
PVC S60 Bandar - 129,733 - -
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS150 Tabriz 220,073 221,906 1833 0.8%
ABS157 220,073 221,906 1833 0.8%
ABS157W2901-tabriz 230,807 232,949 2142 0.9%
Absn 75 222,189 224,039 1850 0.8%
N50-ghaed-basir 220,073 221,906 1833 0.8%
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
SBR-1500 Bandar بندرامام 135,127 140,616 5489 4.1%
SBR-1502 Bandar بندر امام 137,802 143,400 5598 4.1%
1712-takhe-jamshid 124,378 129,620 5242 4.2%
پلی بوتادین رابر
1210S Shazand 135,475 139,381 3906 2.9%
PBR Shazand 123,208 126,760 3552 2.9%
1202 jamshid 135,475 139,381 3906 2.9%
1220Takhte- jamshid 123,208 126,760 3552 2.9%
پلی اتیلن سنگین - HDPE
EA 5218 111,876 115,812 3936 3.5%
6366M ilam 131,167 136,131 4964 3.8%
8200 B ilam 119,781 127,336 7555 6.3%
5020 Arya-sasol 119,781 127,336 7555 6.3%
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
0075 Bandar 126,106 134,159 8053 6.4%
020 Bandar 126,106 134,159 8053 6.4%
0220AA 116,308 122,816 6508 5.6%
2420 K 126,106 134,159 8053 6.4%
2420d 132,412 140,867 8455 6.4%
2420F Amirkabir 126,106 134,159 8053 6.4%
2420h 126,106 134,159 8053 6.4%
LFI 2047A 128,406 136,526 8120 6.3%
LFI 2119 126,106 134,159 8053 6.4%
LFI 2130 132,412 140,867 8455 6.4%
LFI2125A-arya-sasol 128,406 136,526 8120 6.3%
2100 TN42 126,106 134,159 8053 6.4%
2004 TC37 126,106 134,159 8053 6.4%
2004Tc 126,106 - - -
2100lale 134,934 143,551 8617 6.4%
2101 TN47 126,106 134,159 8053 6.4%
2102TN 126,106 134,159 8053 6.4%
2102tn 42 126,106 134,159 8053 6.4%
2102TX00-lale 126,106 134,159 8053 6.4%
2404 TC47 126,106 134,159 8053 6.4%
2420E02-kordestan 126,106 134,159 8053 6.4%
2420F3 kordestan 134,934 143,551 8617 6.4%
2420F8 Kordestan 126,106 134,159 8053 6.4%
2426E02 126,873 134,948 8075 6.4%
2426f8 kordestan 126,873 134,948 8075 6.4%
3020F9 126,106 134,159 8053 6.4%
2420 K - 134,159 - -
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
0220KJ 118,608 125,183 6575 5.5%
LL 0209KJ 117,075 123,605 6530 5.6%
LLD 209 Tabriz 116,308 122,816 6508 5.6%
18XF 5N 121,675 128,338 6663 5.5%
22501KJ 117,075 123,605 6530 5.6%
32604 UV 117,118 121,233 4115 3.5%
LL 235F6 jam 119,375 125,972 6597 5.5%
LLD 22501 jam 116,308 122,816 6508 5.6%
LLD 209 Amir 116,308 122,816 6508 5.6%
LLD 209 KJ Amir 117,075 123,605 6530 5.6%
0209 KJ 117,075 123,605 6530 5.6%
0410 AA 116,308 122,816 6508 5.6%
20075AA 116,308 122,816 6508 5.6%
LLD 209 Arak 116,308 122,816 6508 5.6%
18B01 mahabad 116,308 122,816 6508 5.6%
22 Bf7 Mahabad 121,675 128,338 6663 5.5%
LL 20BF5 121,675 128,338 6663 5.5%
LL 22B01 KJ mahabad 117,075 123,605 6530 5.6%
LL 22B02 KJ 117,075 123,605 6530 5.6%
LLD 22b01 Mahabad 116,308 122,816 6508 5.6%
LLD 22b02 Mahabad 116,308 122,816 6508 5.6%
LLD 22B03 Mahabad 116,308 122,816 6508 5.6%
پلی اتیلن سبک تزریقی
2200 111,876 115,812 3936 3.5%
1922T Arya 129,890 138,184 8294 6.4%
1922T lale 129,890 138,184 8294 6.4%
ZB 548U 164,656 172,461 7805 4.7%
پلی اتیلن سنگین تزریقی
HI0500UA Bandar 114,943 118,967 4024 3.5%
Hi500 111,876 115,812 3936 3.5%
4440 EA 113,403 117,410 4007 3.5%
4440 UA 114,114 118,128 4014 3.5%
5030 EA 114,577 118,626 4049 3.5%
5030sa tabriz 116,352 120,444 4092 3.5%
5218 UA 114,943 118,967 4024 3.5%
6040UA-tabriz 114,943 118,967 4024 3.5%
6070 EA 111,876 115,812 3936 3.5%
6070 UA 114,943 118,967 4024 3.5%
52501SU 120,537 124,758 4221 3.5%
52502 117,470 121,602 4132 3.5%
52502 SU 120,537 124,758 4221 3.5%
52505UV Jam 114,943 118,967 4024 3.5%
52511 jam 111,876 115,812 3936 3.5%
52511UV 114,943 118,967 4024 3.5%
52518 Jam 111,876 115,812 3936 3.5%
52518 UV 114,943 118,967 4024 3.5%
52528 112,643 116,601 3958 3.5%
60505 111,876 115,812 3936 3.5%
60505 UV 114,943 118,967 4024 3.5%
60507 111,876 115,812 3936 3.5%
60507 UV 114,943 118,967 4024 3.5%
60511 111,876 115,812 3936 3.5%
60511 UV 114,943 118,967 4024 3.5%
HD 50401 128,805 135,437 6632 5.1%
HD 534 F7 128,805 135,437 6632 5.1%
I4 Kermanshah 111,876 115,812 3936 3.5%
I4 UV kermanshah 114,943 118,967 4024 3.5%
I3 Kermanshah 111,876 115,812 3936 3.5%
I3 UV Kermanshah 114,943 118,967 4024 3.5%
I4 111,876 115,812 3936 3.5%
I4UV 114,943 118,967 4024 3.5%
2208 ilam 114,943 118,967 4024 3.5%
5620 111,876 115,812 3936 3.5%
52B07 111,876 115,812 3936 3.5%
52B11UV 114,943 115,812 869 0.8%
52B18 111,876 115,812 3936 3.5%
52B18UV 114,943 118,967 4024 3.5%
54B04 lorestan 111,876 115,812 3936 3.5%
54B04UV 114,943 118,967 4024 3.5%
62N07 111,876 115,812 3936 3.5%
62N07UV Lorestan 114,943 118,967 4024 3.5%
62N11UV 114,943 118,967 4024 3.5%
62N18 111,876 115,812 3936 3.5%
62N18UV 114,943 118,967 4024 3.5%
HD48 BF7 126,352 132,855 6503 5.1%
HD50 B01 126,352 132,855 6503 5.1%
HD52 BF3 122,672 129,127 6455 5.3%
پلی اتیلن سنگین بادی
0035 Bandar 119,781 127,336 7555 6.3%
Bl3 Jam 119,781 127,336 7555 6.3%
BL4 Jam 119,781 127,336 7555 6.3%
Bl3 Bakhtar 119,781 127,336 7555 6.3%
BL4 Kermanshah 119,781 127,336 7555 6.3%
Bl3 Marun 119,781 127,336 7555 6.3%
Bl3 Amir 119,781 127,336 7555 6.3%
BL3 119,781 127,336 7555 6.3%
پلی اتیلن سنگین دورانی
3840 Tabriz 124,723 129,071 4348 3.5%
38504 UV 124,723 129,071 4348 3.5%
52505 111,876 115,812 3936 3.5%
3840 Arak 124,723 129,071 4348 3.5%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
5000S Jam 128,805 135,437 6632 5.1%
CRP100B Jam 141,439 148,362 6923 4.9%
CRP100N jam 137,307 143,368 6061 4.4%
EX3 Jam 131,167 136,131 4964 3.8%
MD 3510 121,736 127,297 5561 4.6%
MD 3520 121,736 127,297 5561 4.6%
CRP100 136,614 142,645 6031 4.4%
EX2 Kermanshah 128,805 135,437 6632 5.1%
CRP 100B 140,692 147,702 7010 5%
CRP100 Maroun 136,614 142,645 6031 4.4%
CRP100-G 136,614 142,645 6031 4.4%
EX3 AmirKabir 130,816 136,591 5775 4.4%
EX3G Amirkabir 130,816 136,591 5775 4.4%
EX6B (CRP 100 Amir) 140,731 147,620 6889 4.9%
7700M Ilam 133,310 139,194 5884 4.4%
CRP100B Arak 140,692 147,702 7010 5%
EX3 Arak 131,167 136,131 4964 3.8%
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5 Jam 122,672 129,127 6455 5.3%
EX5 Bakhtar 122,672 129,127 6455 5.3%
EX5 Marun 122,672 129,127 6455 5.3%
EX5 AmirKabir 122,672 129,127 6455 5.3%
F7000 Mehr 122,672 129,127 6455 5.3%
F7000 Ilam 122,672 129,127 6455 5.3%
3713 arya 130,339 137,015 6676 5.1%
5110 Arya 122,672 129,127 6455 5.3%
HCH 5110PPA arya 122,672 129,127 6455 5.3%
EX5 shazand 122,672 129,127 6455 5.3%
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
HP 501D- Maron 134,908 141,855 6947 5.1%
552R Maroun 134,908 141,855 6947 5.1%
C30S Marun 134,908 141,855 6947 5.1%
F 30G 134,908 141,855 6947 5.1%
F30S 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 456J 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 500J 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 562S 143,189 150,374 7185 5%
HP550J maron 134,908 141,855 6947 5.1%
V 79G 134,908 141,855 6947 5.1%
V 79S 134,908 141,855 6947 5.1%
V30G Marun 134,908 141,855 6947 5.1%
X30S 134,908 141,855 6947 5.1%
Z30G Marun 134,908 141,855 6947 5.1%
Z30S Marun 134,908 141,855 6947 5.1%
510L Arak 134,908 141,855 6947 5.1%
552R Arak 134,908 141,855 6947 5.1%
ARP 512A 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 550J Arak 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 554P 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 565S Arak 143,189 150,374 7185 5%
V30S Arak 134,908 141,855 6947 5.1%
Z30s Ar 134,908 141,855 6947 5.1%
510L Navid 134,908 141,855 6947 5.1%
552R Navid 134,908 141,855 6947 5.1%
ZB545L 156,682 164,257 7575 4.8%
ZH 422H 141,176 148,394 7218 5.1%
ZH 520J 142,710 149,971 7261 5.1%
ZH 550J navid 134,908 141,855 6947 5.1%
ZH564S 144,722 151,952 7230 5%
CR 380 polynar 140,275 147,377 7102 5.1%
FI 160 polynar 134,908 141,855 6947 5.1%
pi 110 134,908 141,855 6947 5.1%
SF 060 polynar 134,908 141,855 6947 5.1%
SIF010 polynar 134,908 141,855 6947 5.1%
SIF030 polynar 134,908 141,855 6947 5.1%
YI 180 134,908 141,855 6947 5.1%
YI250 polynar 134,908 141,855 6947 5.1%
1101s rejal 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1101 XN 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1101 XP 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1101 XXR 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1101N 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1101P 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1102 H 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1102 L 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1102 XK Rejal 134,908 141,855 6947 5.1%
RG 1102M 134,908 141,855 6947 5.1%
Rg1101SL 134,908 141,855 6947 5.1%
RG1102XL Rejal 134,908 141,855 6947 5.1%
RP 1101 XS 134,908 141,855 6947 5.1%
510L Jam 134,908 141,855 6947 5.1%
550J Jam 134,908 141,855 6947 5.1%
552R Jam 134,908 141,855 6947 5.1%
564s jam 144,722 151,952 7230 5%
C30s jam 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 500J 134,908 141,855 6947 5.1%
HP500p-jam 134,908 141,855 6947 5.1%
Z30s jam 134,908 141,855 6947 5.1%
HP 550J Arak - 141,855 - -
RG 1101 XP - 141,855 - -
V 30S - 141,855 - -
HP500p-jam - 141,855 - -
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
C30G 134,908 141,855 6947 5.1%
EP1 X35 AF 136,442 143,433 6991 5.1%
EP1X30F 136,442 143,433 6991 5.1%
MR230 156,682 164,257 7575 4.8%
RP240G maron 156,682 164,257 7575 4.8%
T 30G 134,908 141,855 6947 5.1%
T 31SE 134,908 141,855 6947 5.1%
X30G marun 134,908 141,855 6947 5.1%
ARP 230 156,682 164,257 7575 4.8%
EP2X CE 156,682 164,257 7575 4.8%
EP2X CI 156,682 164,257 7575 4.8%
EPC40R shazand 156,682 164,257 7575 4.8%
EPQ 30RF 156,682 164,257 7575 4.8%
R40 arak 156,682 164,257 7575 4.8%
R60 Arak 156,682 164,257 7575 4.8%
RP 210G 156,682 164,257 7575 4.8%
RP340arak 161,283 168,990 7707 4.8%
332C navid 156,682 164,257 7575 4.8%
332L 156,682 164,257 7575 4.8%
ZB 432L 156,682 164,257 7575 4.8%
ZB 440L-navid 156,682 164,257 7575 4.8%
ZB 445L-navid 166,190 174,038 7848 4.7%
ZB 548R navid 156,682 164,257 7575 4.8%
ZB 548T navid 160,669 168,359 7690 4.8%
ZB532C 160,516 168,201 7685 4.8%
ZH 500M 134,908 141,855 6947 5.1%
ZH 515 MA navid 144,875 152,110 7235 5%
ZR 348T 166,650 174,511 7861 4.7%
ZR 348U 172,016 180,033 8017 4.7%
ZR230-navid 156,682 164,257 7575 4.8%
ZR340r navid 161,283 168,990 7707 4.8%
ZRCT230C navid 164,349 172,145 7796 4.7%
PNR 230c polynar 156,682 164,257 7575 4.8%
PNR 340R 161,283 168,990 7707 4.8%
RG 3212E 156,682 164,257 7575 4.8%
RG 3212H 156,682 164,257 7575 4.8%
440G jam 156,682 164,257 7575 4.8%
440L jam 156,682 164,257 7575 4.8%
548R jam 156,682 164,257 7575 4.8%
548T jam 160,669 168,359 7690 4.8%
EPX-3130UV jam 170,176 178,140 7964 4.7%
RP340 jam 161,283 168,990 7707 4.8%
RPX 230C 156,682 0 -156682 -100%
RPX-345S jam 166,650 174,511 7861 4.7%
RPX 230C - 164,257 - -
پلی پروپیلن گرید فیلم
HP525J maron 142,710 149,971 7261 5.1%
ZH525J navid 142,710 149,971 7261 5.1%
RG 1104 K-rejal 142,710 149,971 7261 5.1%
RG 3420 L-rejal 187,539 195,047 7508 4%
HP525j jam 142,710 149,971 7261 5.1%
RPX 120L-jam 188,305 197,887 9582 5.1%
پلی پروپیلن پزشکی
ARP801 162,605 170,381 7776 4.8%
Rp270G shazand 161,283 168,990 7707 4.8%
V30GA 141,598 148,767 7169 5.1%
پلی استایرن مقاوم - HIPS
HIPS 7240 tabriz 138,006 142,300 4294 3.1%
4512 Qom 138,006 142,300 4294 3.1%
6045prtro-pak 138,006 142,300 4294 3.1%
پلی استایرن معمولی - GPPS
1460FG 126,100 133,134 7034 5.6%
GPPS 1160-tabriz 119,531 126,198 6667 5.6%
GPPS 1540 tabriz 128,805 135,989 7184 5.6%
GPPS1460 tabriz 126,100 - - -
1161 takht-jamshid 128,805 135,989 7184 5.6%
takht-jamshid 1461 128,805 135,989 7184 5.6%
MP08 qom 128,805 135,989 7184 5.6%
TJPS-G1551 takht-jamshid 128,805 135,989 7184 5.6%
GPPS 1115 petropak 128,805 135,989 7184 5.6%
GPPS 1309 artan-perto 128,805 135,989 7184 5.6%
32N eseen 128,805 135,989 7184 5.6%
1460FG - 133,134 - -
پلی استایرن انبساطی - EPS
EPS (Coated Oversize) 78,539 81,052 2513 3.2%
EPS (Uncoated Fine) 70,341 72,597 2256 3.2%
EPS (Uncoated SuperFine) 58,617 60,498 1881 3.2%
526WP 127,782 131,870 4088 3.2%
EPS 200 tabriz 130,898 135,086 4188 3.2%
EPS 300 tabriz 130,898 135,086 4188 3.2%
EPS 400 tabriz 124,042 128,010 3968 3.2%
EPS 500 tabriz 117,235 120,995 3760 3.2%
EPS100 tabriz 130,898 135,086 4188 3.2%
SE-1000 Baniar 129,982 134,114 4132 3.2%
SE-2000 Baniar 129,982 134,114 4132 3.2%
SE-3000 baniar 129,982 134,114 4132 3.2%
SE-4000 Baniar 129,359 133,471 4112 3.2%
SE-5000 Baniar 123,319 127,245 3926 3.2%
Fine 70,341 72,597 2256 3.2%
SE 150 129,359 133,471 4112 3.2%
SE 250 sahand 129,359 133,471 4112 3.2%
SE 350 sahand 120,302 124,151 3849 3.2%
SE 50-Sahand 129,359 133,471 4112 3.2%
W500 113,495 117,136 3641 3.2%
EPS Fine Entekhab 70,341 72,597 2256 3.2%
EPS Oversize Entekhab 78,539 81,052 2513 3.2%
F100 Entekhab 133,099 137,330 4231 3.2%
F200 Entekhab 133,099 137,330 4231 3.2%
F300 Entekhab 133,099 137,330 4231 3.2%
F400 Entekhab 124,042 128,010 3968 3.2%
F405 Entekhab 115,128 118,836 3708 3.2%
R200 -entekhab 130,898 135,086 4188 3.2%
R220 Entekhab 112,828 116,469 3641 3.2%
R300 Entekhab 130,898 135,086 4188 3.2%
R310 Entekhab 130,898 135,086 4188 3.2%
R320 Entekhab 112,828 116,469 3641 3.2%
R400 Entekhab 124,042 0 -124042 -100%
R410 Entekhab 105,161 108,581 3420 3.3%
R420 Entekhab 105,161 108,581 3420 3.3%
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
FG 640 N 106,432 108,605 2173 2%
FG 640 S 109,618 111,855 2237 2%

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید