عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

ویـکی پـلاسـت

توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعـات

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

جستجو
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S65 Abadan 80542 آبادان
PVC S70 Abadan 87117 آبادان
PVC S57 Abadan 87117 آبادان
GPPS 1309 118322 آرتان پترو کیهان
HCH 5110PPA arya 100720 آریاساسول
5110 arya 100720 آریاساسول
3713 arya 100720 آریاساسول
LH0030 Arya-sasol 101546 آریاساسول
LP0470KJ Arya-sasol 98245 آریاساسول
Lf190 96252 آریاساسول
1922T Arya 97215 آریاساسول
5020 Arya-sasol 101019 آریاساسول
E 7242 83008 اروند
E 7244 83008 اروند
E 6644 84076 اروند
E 7044 83665 اروند
E6834 arvand 83008 اروند
PVC S7042 87117 اروند
PVC S65 Arvand 80542 اروند
EX3 AmirKabir 113048 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 100720 امیرکبیر
2420 K 96252 امیرکبیر
2420F Amirkabir 96252 امیرکبیر
2420h 96252 امیرکبیر
2420d 101546 امیرکبیر
LLD 209 Amir 96402 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 96900 امیرکبیر
7700M Ilam 113048 ایلام
F7000 Ilam 100720 ایلام
F7000 Ilam 100720 ایلام
2200 92656 ایلام
6366M ilam 109591 ایلام
8200 B ilam 101019 ایلام
SE-5000 Baniar 121625 بانیار
SE-1000 Baniar 129620 بانیار
SE-2000 Baniar 129620 بانیار
SE-3000 baniar 129620 بانیار
SE-4000 Baniar 127219 بانیار
0035 101019 بندر امام
Hi500 92656 بندر امام
HI0500UA Bandar 94648 بندر امام
0075 96252 بندر امام
020 96252 بندر امام
PVC S65 Bandar 80542 بندر امام
PVC S70 Bandar 87117 بندر امام
PVC S60 Bandar 85473 بندر امام
SBR-1712 Bandar 132999 بندر امام
SBR-1712 Bandar 132999 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 136787 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 0 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 136787 بندر امام
GPPS 1115 petropak 118322 پتروپاک مشرق زمین
F405 Entekhab 115060 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 108585 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 69389 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 108585 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 115648 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 124843 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 121242 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 121242 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 124843 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 124843 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 124843 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 124843 پلی استایرن انتخاب
R200 124843 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 113566 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 113566 پلی استایرن انتخاب
SE 150 129620 پلی استایرن سهند
W500 115648 پلی استایرن سهند
Fine 69389 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 129620 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 121242 پلی استایرن سهند
SE 50 129620 پلی استایرن سهند
552R Jam 117897 پلی پروپیلن جم
510L Jam 117897 پلی پروپیلن جم
550J Jam 117897 پلی پروپیلن جم
440L 132043 پلی پروپیلن جم
564s jam 126862 پلی پروپیلن جم
RPX-345S 138518 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV 140809 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 135031 پلی پروپیلن جم
548R jam 132043 پلی پروپیلن جم
440G 132043 پلی پروپیلن جم
548T jam 134633 پلی پروپیلن جم
hp525j 123821 پلی پروپیلن جم
YI 180 117897 پلی نار
SIF030 polynar 117897 پلی نار
SIF010 polynar 117897 پلی نار
SF 060 polynar 117897 پلی نار
YI250 polynar 117897 پلی نار
FI 160 polynar 117897 پلی نار
CR 380 polynar 121383 پلی نار
pnr 230c 132043 پلی نار
ABS157W2901 144647 تبریز
1460FG 115869 تبریز
526WP 124843 تبریز
4440 EA 94447 تبریز
4440 UA 94509 تبریز
5030 EA 96336 تبریز
5218 UA 94648 تبریز
6040 UA 94648 تبریز
6070 EA 92656 تبریز
6070 UA 94648 تبریز
5030sa 96362 تبریز
0220AA 96402 تبریز
LL 0209KJ 96900 تبریز
LLD 209 Tabriz 96402 تبریز
HIPS 7240 126780 تبریز
GPPS 1160 109912 تبریز
GPPS 1540 118322 تبریز
ABS157 137674 تبریز
ABS150 137674 تبریز
0220KJ 98394 تبریز
3840 Tabriz 94972 تبریز
EPS100 124843 تبریز
EPS 500 115648 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 57824 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 69389 تبریز
EPS (Coated Oversize) 115648 تبریز
EPS 200 124843 تبریز
EPS 300 124843 تبریز
EPS 400 121242 تبریز
EA 5218 92656 تبریز
1220 بودتادین رابر 141908 تخت جمشید
1202 jamshid 155855 تخت جمشید
1712 132999 تخت جمشید
1502 136787 تخت جمشید
TJPS-G1551 118322 تخت جمشید پارس
TG 640MOD-SB N 131741 تندگویان
TG 640HB N 132215 تندگویان
TG 640SB N 131457 تندگویان
FG 640 N 136575 تندگویان
BG 730N 133994 تندگویان
BG 760N 134376 تندگویان
BG 780N 134853 تندگویان
BG 800N 136381 تندگویان
BG 820N 138673 تندگویان
BG 840N 139533 تندگویان
TG 620N 130035 تندگویان
TG 620SB N 128614 تندگویان
TG 640N 128614 تندگویان
TG 640MOD N 128803 تندگویان
TG 640MOD S 130888 تندگویان
TG 640MOD-SB S 134774 تندگویان
TG 640HB S 135343 تندگویان
TG 640SB S 134490 تندگویان
FG 640 S 139797 تندگویان
BG 730S 135999 تندگویان
BG 760S 136381 تندگویان
BG 780S 136859 تندگویان
BG 800S 136381 تندگویان
BG 820S 141730 تندگویان
BG 840S 142589 تندگویان
TG 620S 129088 تندگویان
TG 620SB S 129561 تندگویان
TG 640S 130604 تندگویان
PET N 102000 تندگویان
PET S 102955 تندگویان
52511UV 94648 جم
BL4 Jam 101019 جم
Bl3 Jam 101019 جم
5000S 104705 جم
MD 3520 105079 جم
MD 3510 105079 جم
CRP100B Jam 124006 جم
EX3 Jam 109591 جم
CRP100N 115844 جم
EX5 Jam 100720 جم
52502 97289 جم
52502 SU 99281 جم
HD 534 F7 104705 جم
HD 50401 104705 جم
52528 93154 جم
52518 UV 94648 جم
60505 92656 جم
60505 UV 94648 جم
60507 UV 94648 جم
60511 UV 94648 جم
52511 jam 92656 جم
52505UV Jam 94648 جم
52518 92656 جم
60507 92656 جم
60511 92656 جم
22501KJ 96900 جم
LLD 22501 jam 96402 جم
18XF 5N 100387 جم
32604 UV 94046 جم
52505 92656 جم
38504 UV 94972 جم
RG 1102M 117897 رجال
RG 1101N 117897 رجال
1101s 117897 رجال
Rg1101SL 117897 رجال
RG1102XL 117897 رجال
RG 1101P 117897 رجال
RG 1101 XN 117897 رجال
RG 1101 XP 117897 رجال
RP 1101 XS 117897 رجال
RG 1101 XXR 117897 رجال
RG 1102 H 117897 رجال
RG 1102 L 117897 رجال
RG 1102 XK 117897 رجال
RG 1104 K 123821 رجال
RG 3212E 132043 رجال
RG 3212H 132043 رجال
PBR Shazand 141908 شازند (اراک)
V30GA 121383 شازند (اراک)
1210S Shazand 155855 شازند (اراک)
EPC40R shazand 132043 شازند (اراک)
BL3 101019 شازند (اراک)
EX3 Arak 109591 شازند (اراک)
CRP100B Arak 124006 شازند (اراک)
EX5 shazand 100720 شازند (اراک)
5620 92656 شازند (اراک)
LLD 209 arak 96402 شازند (اراک)
20075AA 96402 شازند (اراک)
HP 554P 117897 شازند (اراک)
HP 565S 126364 شازند (اراک)
Z30s Ar 117897 شازند (اراک)
HP 550J Arak 117897 شازند (اراک)
552R Arak 117897 شازند (اراک)
Rp270G shazand 132043 شازند (اراک)
R40 arak 132043 شازند (اراک)
EP2X CI 132043 شازند (اراک)
ARP 230 132043 شازند (اراک)
EP2X CE 132043 شازند (اراک)
RP340arak 135031 شازند (اراک)
R60 Arak 132043 شازند (اراک)
RP 210G 132043 شازند (اراک)
0209 KJ 96900 شازند (اراک)
0410 AA 96402 شازند (اراک)
3840UA 94972 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir 80542 غدیر
PVC S57 Ghadir 87117 غدیر
Absn 75 137674 قائد بصیر
N50 137674 قائد بصیر
3020F9 96252 کردستان
2426f8 96252 کردستان
2420F3 101546 کردستان
2420E02 96252 کردستان
2426E02 96750 کردستان
2420F8 96252 کردستان
BL4 Kermanshah 101019 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 101019 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 104705 کرمانشاه (باختر)
EX5 Bakhtar 100720 کرمانشاه (باختر)
I4 Kermanshah 92656 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 94648 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 94648 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 92656 کرمانشاه (باختر)
2102tn 42 96252 لاله
2100 TN42 96252 لاله
2404 TC47 96252 لاله
2004 TC37 96252 لاله
2101 TN47 96252 لاله
2102TN 96252 لاله
2100 101546 لاله
2004Tc 96252 لاله
2102TX00 96252 لاله
1922T lale 97215 لاله
52B18UV 94648 لرستان
54B04 92656 لرستان
52B11UV 94648 لرستان
52B18 92656 لرستان
62N18 92656 لرستان
62N18UV 94648 لرستان
62N11UV 94648 لرستان
HD52 BF3 100720 لرستان
HD48 BF7 102691 لرستان
HD50 B01 102691 لرستان
62N07 92656 لرستان
62N07UV 94648 لرستان
54B04UV 94648 لرستان
X30S 117897 مارون
EP1X30F 118893 مارون
F30S 117897 مارون
HP 456J 117897 مارون
HP525J 123821 مارون
Bl3 Marun 101019 مارون
CRP 100B 124006 مارون
CRP100 Maroun 115844 مارون
EX5 Marun 100720 مارون
I4UV 94648 مارون
I4 92656 مارون
C30G 117897 مارون
V 79S 117897 مارون
V 30S 117897 مارون
F 30G 117897 مارون
V 79G 117897 مارون
Z30S Marun 117897 مارون
Z30G Marun 117897 مارون
V30G Marun 117897 مارون
C30S Marun 117897 مارون
552R Maroun 117897 مارون
X30G marun 117897 مارون
EP1 X35 AF 118893 مارون
T 31SE 117897 مارون
T 30G 117897 مارون
HP 500J 117897 مارون
MR230 132043 مارون
4512 Qom 126780 محب بسپار ایده گستر
MP08 qom 118322 محب پلیمر قم
LL 22B02 KJ 96900 مهاباد
18B01 mahabad 96402 مهاباد
LL 22B01 KJ 96900 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 96402 مهاباد
LL 20BF5 100387 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 96402 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 96402 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 100387 مهاباد
F7000 Mehr 100720 مهر
ZB532C 134533 نوید زر شیمی
ZH 515MA 124372 نوید زر شیمی
332C 132043 نوید زر شیمی
332L 132043 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید