عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

ویـکی پـلاسـت

توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعـات

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

جستجو
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S65 Abadan 77301 آبادان
PVC S70 Abadan 83611 آبادان
PVC S57 Abadan 83611 آبادان
GPPS 1309 109149 آرتان پترو کیهان
LFI 2130 95869 آریاساسول
LFI 2047A 92847 آریاساسول
LFI 2119 90871 آریاساسول
HCH 5110PPA arya 86610 آریاساسول
5110 arya 86610 آریاساسول
3713 arya 91548 آریاساسول
1922T Arya 91780 آریاساسول
5020 Arya-sasol 85425 آریاساسول
E 7242 79667 اروند
E 7244 79667 اروند
E 6644 80692 اروند
E 7044 80298 اروند
E6834 arvand 79667 اروند
PVC S7042 83611 اروند
PVC S65 Arvand 77301 اروند
EX6N 100235 امیرکبیر
Bl3 Amir 85425 امیرکبیر
EX6b 106410 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 97819 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 86610 امیرکبیر
2420 K 90871 امیرکبیر
2420F Amirkabir 90871 امیرکبیر
2420h 90871 امیرکبیر
2420d 95869 امیرکبیر
LLD 209 Amir 85539 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 86033 امیرکبیر
2208 ilam 81949 ایلام
7700M Ilam 97819 ایلام
F7000 Ilam 86610 ایلام
2200 79974 ایلام
6366M ilam 95725 ایلام
8200 B ilam 85425 ایلام
SE-5000 Baniar 113421 بانیار
SE-1000 Baniar 121068 بانیار
SE-2000 Baniar 121068 بانیار
SE-3000 baniar 121068 بانیار
SE-4000 Baniar 118799 بانیار
0035 85425 بندر امام
Hi500 79974 بندر امام
HI0500UA Bandar 81949 بندر امام
0075 90871 بندر امام
020 90871 بندر امام
PVC S65 Bandar 77301 بندر امام
PVC S60 Bandar 82033 بندر امام
SBR-1712 Bandar 125298 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 131855 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 131855 بندر امام
GPPS 1115 petropak 109149 پتروپاک مشرق زمین
6045 118502 پتروپاک مشرق زمین
F405 Entekhab 106802 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 100383 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 100383 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 107496 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 64497 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 116277 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 112874 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 112874 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 121068 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 121068 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 116277 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 121068 پلی استایرن انتخاب
R200 116277 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 105321 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 105321 پلی استایرن انتخاب
SE 150 121068 پلی استایرن سهند
W500 107496 پلی استایرن سهند
Fine 64497 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 121068 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 112874 پلی استایرن سهند
SE 50 121068 پلی استایرن سهند
RPX 120L 160001 پلی پروپیلن جم
552R Jam 99804 پلی پروپیلن جم
510L Jam 99804 پلی پروپیلن جم
550J Jam 99804 پلی پروپیلن جم
440L 113826 پلی پروپیلن جم
564s jam 109827 پلی پروپیلن جم
564s jam 109827 پلی پروپیلن جم
RPX-345S 120245 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV 122517 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 116789 پلی پروپیلن جم
548R jam 113826 پلی پروپیلن جم
440G 113826 پلی پروپیلن جم
548T jam 116394 پلی پروپیلن جم
hp525j 105193 پلی پروپیلن جم
YI 180 99804 پلی نار
SIF030 polynar 99804 پلی نار
SIF010 polynar 99804 پلی نار
SF 060 polynar 99804 پلی نار
YI250 polynar 99804 پلی نار
FI 160 polynar 99804 پلی نار
CR 380 polynar 103260 پلی نار
pnr 230c 113826 پلی نار
1460FG 106852 تبریز
526WP 116277 تبریز
1460FG 106852 تبریز
ABS157W2901 143881 تبریز
4440 EA 81274 تبریز
4440 UA 81574 تبریز
5030 EA 82909 تبریز
5218 UA 81949 تبریز
6040 UA 81949 تبریز
6070 EA 79974 تبریز
6070 UA 81949 تبریز
5030sa 83173 تبریز
0220AA 85539 تبریز
LLD 209 Tabriz 85539 تبریز
LL 0209KJ 86033 تبریز
HIPS 7240 118502 تبریز
GPPS 1160 101274 تبریز
GPPS 1540 109149 تبریز
ABS157 136969 تبریز
ABS150 136969 تبریز
0220KJ 87514 تبریز
3840 Tabriz 84373 تبریز
EPS100 116277 تبریز
EPS 500 107496 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 53748 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 64497 تبریز
EPS (Coated Oversize) 107496 تبریز
EPS 200 116277 تبریز
EPS 300 116277 تبریز
EPS 400 112874 تبریز
EA 5218 79974 تبریز
1202 jamshid 147881 تخت جمشید
1502 131855 تخت جمشید
TJPS-G1551 109149 تخت جمشید پارس
FG 640 N 96057 تندگویان
TG 640SB S 98894 تندگویان
TG 640HB S 94972 تندگویان
TG 620S 89464 تندگویان
BG 840S 102899 تندگویان
BG 840N 100207 تندگویان
BG 820N 99449 تندگویان
BG 800N 97430 تندگویان
BG 780S 97851 تندگویان
BG 780N 96084 تندگویان
BG 760S 97430 تندگویان
BG 730S 97094 تندگویان
TG 640MOD-SB S 94471 تندگویان
TG 640MOD-SB N 91801 تندگویان
TG 640MOD S 91050 تندگویان
TG 640MOD N 89214 تندگویان
TG 640S 90799 تندگویان
TG 640N 89047 تندگویان
TG 620SB N 89047 تندگویان
FG 640 S 98894 تندگویان
TG 640SB N 91550 تندگویان
TG 620N 90299 تندگویان
BG 820S 102142 تندگویان
BG 800S 100038 تندگویان
BG 760N 95663 تندگویان
BG 730N 95327 تندگویان
TG 640HB N 92218 تندگویان
TG 620SB S 89881 تندگویان
PET N 89858 تندگویان
PET S 90699 تندگویان
32N 109149 تولیدی پلاستیک ایسین
52511UV 81949 جم
BL4 Jam 85425 جم
Bl3 Jam 85425 جم
5000S 90560 جم
MD 3520 89919 جم
MD 3510 89919 جم
CRP100B Jam 106410 جم
EX3 Jam 95725 جم
CRP100N 100235 جم
EX5 Jam 86610 جم
52502 83973 جم
52502 SU 85948 جم
HD 534 F7 90560 جم
HD 50401 90560 جم
52528 80468 جم
52518 UV 81949 جم
60505 79974 جم
60505 UV 81949 جم
60507 UV 81949 جم
60511 UV 81949 جم
52511 jam 79974 جم
52505UV Jam 81949 جم
52518 79974 جم
60507 79974 جم
60511 79974 جم
LLD 22501 jam 85539 جم
22501KJ 86033 جم
18XF 5N 89489 جم
32604 UV 83173 جم
52505 79974 جم
38504 UV 84373 جم
RG 1101N 99804 رجال
RG 3420 L 160001 رجال
RG 1102M 99804 رجال
1101s 99804 رجال
Rg1101SL 99804 رجال
RG1102XL 99804 رجال
RG 1101P 99804 رجال
RG 1101 XN 99804 رجال
RG 1101 XP 99804 رجال
RP 1101 XS 99804 رجال
RG 1101 XXR 99804 رجال
RG 1102 H 99804 رجال
RG 1102 L 99804 رجال
RG 1102 XK 99804 رجال
RG 1104 K 105193 رجال
RG 3212E 113826 رجال
RG 3212H 113826 رجال
EPC40R shazand 113826 شازند (اراک)
(پودر) RP210G 113826 شازند (اراک)
ARP801 116789 شازند (اراک)
V30GA 103260 شازند (اراک)
1210S Shazand 147881 شازند (اراک)
PBR Shazand 131236 شازند (اراک)
BL3 85425 شازند (اراک)
EX3 Arak 95725 شازند (اراک)
CRP100B Arak 106410 شازند (اراک)
EX5 shazand 86610 شازند (اراک)
5620 79974 شازند (اراک)
LLD 209 arak 85539 شازند (اراک)
20075AA 85539 شازند (اراک)
HP 554P 99804 شازند (اراک)
HP 565S 109827 شازند (اراک)
Z30s Ar 99804 شازند (اراک)
V30S Arak 99804 شازند (اراک)
HP 550J Arak 99804 شازند (اراک)
552R Arak 99804 شازند (اراک)
Rp270G shazand 116789 شازند (اراک)
R40 arak 113826 شازند (اراک)
EP2X CI 113826 شازند (اراک)
ARP 230 113826 شازند (اراک)
EP2X CE 113826 شازند (اراک)
RP340arak 116789 شازند (اراک)
R60 Arak 113826 شازند (اراک)
0209 KJ 86033 شازند (اراک)
0410 AA 85539 شازند (اراک)
3840UA 84373 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir 77301 غدیر
PVC S57 Ghadir 83611 غدیر
Absn 75 136969 قائد بصیر
N50 136969 قائد بصیر
3020F9 90871 کردستان
2426f8 90871 کردستان
2420F3 95869 کردستان
2420E02 90871 کردستان
2426E02 91365 کردستان
2420F8 90871 کردستان
BL4 Kermanshah 85425 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 85425 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 90560 کرمانشاه (باختر)
EX5 Bakhtar 86610 کرمانشاه (باختر)
I4 Kermanshah 79974 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 81949 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 81949 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 79974 کرمانشاه (باختر)
2102tn 42 90871 لاله
2100 TN42 90871 لاله
2404 TC47 90871 لاله
2004 TC37 90871 لاله
2101 TN47 90871 لاله
2102TN 90871 لاله
2102TX00 90871 لاله
2100 95869 لاله
2004Tc 90871 لاله
1922T lale 91780 لاله
52B18UV 81949 لرستان
54B04 79974 لرستان
52B11UV 81949 لرستان
52B18 79974 لرستان
62N18 79974 لرستان
62N18UV 81949 لرستان
62N11UV 81949 لرستان
HD52 BF3 86610 لرستان
HD48 BF7 88828 لرستان
HD50 B01 88828 لرستان
62N07 79974 لرستان
62N07UV 81949 لرستان
54B04UV 81949 لرستان
F30S 99804 مارون
RP240G 113826 مارون
HP525J 105193 مارون
HP 456J 99804 مارون
Bl3 Marun 85425 مارون
CRP 100B 106410 مارون
CRP100 Maroun 100235 مارون
EX5 Marun 86610 مارون
I4UV 81949 مارون
I4 79974 مارون
C30G 99804 مارون
X30S 99804 مارون
V 79S 99804 مارون
V 30S 99804 مارون
F 30G 99804 مارون
V 79G 99804 مارون
Z30S Marun 99804 مارون
Z30G Marun 99804 مارون
V30G Marun 99804 مارون
C30S Marun 99804 مارون
552R Maroun 99804 مارون
X30G marun 99804 مارون
EP1 X35 AF 100791 مارون
T 31SE 99804 مارون
T 30G 99804 مارون
HP 500J 99804 مارون
MR230 113826 مارون
EP1X30F 100791 مارون
4512 Qom 118502 محب بسپار ایده گستر
MP08 qom 109149 محب پلیمر قم
LL 22B01 KJ 86033 مهاباد
LL 22B02 KJ 86033 مهاباد
18B01 mahabad 85539 مهاباد
LL 20BF5 89489 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 85539 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 85539 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 85539 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 89489 مهاباد
F7000 Mehr 86610 مهر
ZR 348U 123702 نوید زر شیمی
ZB 548U 118961 نوید زر شیمی
ZB532C 116295 نوید زر شیمی
ZB545L 113826 نوید زر شیمی
ZH 422H 104206 نوید زر شیمی
ZH 520J 105193 نوید زر شیمی
ZH 515MA 106222 نوید زر شیمی
ZH 550J 99804 نوید زر شیمی
510L Navid 99804 نوید زر شیمی
552R Navid 99804 نوید زر شیمی
ZR340r 116789 نوید زر شیمی
ZB 548R 113826 نوید زر شیمی
ZB 548T 116394 نوید زر شیمی
ZB 432L 113826 نوید زر شیمی
ZB 440L 113826 نوید زر شیمی
ZH 500M 99804 نوید زر شیمی
ZR 348T 120245 نوید زر شیمی
ZR230 113826 نوید زر شیمی
332C 113826 نوید زر شیمی
332L 113826 نوید زر شیمی
ZB 445L 119949 نوید زر شیمی
ZRCT230C 118764 نوید زر شیمی
ZH525J 105193 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید