عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640SB S 100,131 تندگویان
TG 640SB N 97,330 تندگویان
TG 640HB S 100,919 تندگویان
TG 640HB N 98,030 تندگویان
TG 640MOD-SB S 100,394 تندگویان
TG 640MOD-SB N 97,593 تندگویان
TG 640MOD S 96,805 تندگویان
TG 640MOD N 94,879 تندگویان
TG 640S 96,542 تندگویان
TG 640N 94,704 تندگویان
TG 620SB S 95,580 تندگویان
TG 620SB N 94,704 تندگویان
TG 620S 95,142 تندگویان
TG 620N 96,017 تندگویان
BG 840S 100,359 تندگویان
BG 840N 97,574 تندگویان
BG 820S 99,575 تندگویان
BG 820N 96,790 تندگویان
BG 800S 97,399 تندگویان
BG 800N 94,701 تندگویان
BG 780S 95,136 تندگویان
BG 780N 93,308 تندگویان
BG 760S 94,701 تندگویان
BG 760N 92,873 تندگویان
BG 730S 94,353 تندگویان
BG 730N 92,525 تندگویان
PET N 88,608 تندگویان
PET S 89,479 تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 95,004 آبادان
PVC S70 Abadan 110,631 آبادان
PVC S57 Abadan 104,505 آبادان
E 7242 102,605 اروند
E 7244 102,605 اروند
E 6644 103,555 اروند
E 7044 102,605 اروند
E6834 arvand 105,541 اروند
PVC S7042 110,631 اروند
PVC S65 Arvand 95,004 اروند
PVC S65 Bandar 95,004 بندر امام
PVC S70 Bandar 110,631 بندر امام
PVC S60 Bandar 99,755 بندر امام
PVC S65 Ghadir 95,004 غدیر
PVC S57 Ghadir 104,505 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS157W2901 151,366 تبریز
ABS157 142,303 تبریز
ABS150 Tabriz 142,303 تبریز
Absn 75 142,303 قائد بصیر
N50 142,303 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 151,033 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 148,100 بندر امام
1712 140,370 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220 بودتادین رابر 151,942 تخت جمشید
1202 jamshid 162,301 تخت جمشید
1210S Shazand 162,301 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 94,635 آریاساسول
6366M ilam 107,777 ایلام
8200 B ilam 94,635 ایلام
EA 5218 85,663 تبریز
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2047A 104,799 آریاساسول
LFI2125A 104,799 آریاساسول
LFI 2130 108,000 آریاساسول
LFI 2119 102,857 آریاساسول
2420 K 102,857 امیرکبیر
2420F Amirkabir 102,857 امیرکبیر
2420h 102,857 امیرکبیر
2420d 108,000 امیرکبیر
0075 Bandar 102,857 بندر امام
020 Bandar 102,857 بندر امام
0220AA 103,129 تبریز
3020F9 102,857 کردستان
2426f8 kordestan 103,505 کردستان
2420F3 kordestan 110,057 کردستان
2420E02 102,857 کردستان
2426E02 103,505 کردستان
2420F8 Kordestan 102,857 کردستان
2102tn 42 102,857 لاله
2100 TN42 102,857 لاله
2404 TC47 102,857 لاله
2004 TC37 102,857 لاله
2101 TN47 102,857 لاله
2102TN 102,857 لاله
2102TX00 102,857 لاله
2100lale 110,057 لاله
2004Tc 102,857 لاله
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 KJ Amir 103,777 امیرکبیر
LLD 209 Amir 103,129 امیرکبیر
LLD 209 Tabriz 103,777 تبریز
0220KJ 105,071 تبریز
22501KJ 103,777 جم
LLD 22501 jam 103,129 جم
LL 235F6 jam 105,719 جم
18XF 5N 107,661 جم
32604 UV 89,736 جم
20075AA 103,129 شازند (اراک)
LLD 209 Arak 103,129 شازند (اراک)
0209 KJ 103,777 شازند (اراک)
0410 AA 103,129 شازند (اراک)
LL 22B02 KJ 103,777 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 103,777 مهاباد
18B01 mahabad 103,129 مهاباد
LL 20BF5 107,661 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 103,129 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 103,129 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 103,129 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 107,661 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 105,943 آریاساسول
2200 85,663 ایلام
1922T lale 105,943 لاله
ZB 548U 150,553 نوید زر شیمی
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
2208 ilam 88,252 ایلام
Hi500 85,663 بندر امام
HI0500UA Bandar 88,252 بندر امام
4440 EA 86,599 تبریز
4440 UA 87,376 تبریز
5030 EA 87,503 تبریز
5218 UA 88,252 تبریز
6040 UA 88,252 تبریز
6070 EA 85,663 تبریز
6070 UA 88,252 تبریز
5030sa tabriz 89,089 تبریز
52511UV 88,252 جم
52501SU 92,535 جم
52502 89,946 جم
52502 SU 92,535 جم
HD 534 F7 94,972 جم
HD 50401 94,972 جم
52528 86,310 جم
52518 UV 88,252 جم
60505 85,663 جم
60505 UV 88,252 جم
60507 UV 88,252 جم
60511 UV 88,252 جم
52511 jam 85,663 جم
52505UV Jam 88,252 جم
52518 Jam 85,663 جم
60507 85,663 جم
60511 85,663 جم
5620 85,663 شازند (اراک)
I4 Kermanshah 85,663 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 88,252 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 88,252 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 85,663 کرمانشاه (باختر)
52B07 85,663 لرستان
62N07 85,663 لرستان
52B18UV 88,252 لرستان
54B04 lorestan 85,663 لرستان
52B11UV 88,252 لرستان
52B18 85,663 لرستان
62N18 85,663 لرستان
62N18UV 88,252 لرستان
62N11UV 88,252 لرستان
HD52 BF3 89,793 لرستان
HD50 B01 93,176 لرستان
62N07UV Lorestan 88,252 لرستان
54B04UV 88,252 لرستان
I4UV 88,252 مارون
I4 85,663 مارون
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
Bl3 Amir 94,635 امیرکبیر
0035 Bandar 94,635 بندر امام
BL4 Jam 94,635 جم
Bl3 Jam 94,635 جم
BL3 94,635 شازند (اراک)
BL4 Kermanshah 94,635 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 94,635 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun 94,635 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 95,981 تبریز
52505 85,663 جم
38504 UV 95,981 جم
3840 Arak 95,981 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
EX6N 110,535 امیرکبیر
CRP100-G 110,535 امیرکبیر
EX3G Amirkabir 105,842 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) 119,917 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 105,842 امیرکبیر
7700M Ilam 107,863 ایلام
5000S Jam 94,972 جم
MD 3520 98,067 جم
MD 3510 98,067 جم
CRP100B Jam 120,505 جم
EX3 Jam 107,777 جم
CRP100N jam 111,097 جم
EX3 Arak 107,777 شازند (اراک)
CRP100B Arak 119,917 شازند (اراک)
CRP100 110,535 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 94,972 کرمانشاه (باختر)
CRP 100B 119,917 مارون
CRP100 Maroun 110,535 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 89,793 آریاساسول
5110 Arya 89,793 آریاساسول
3713 arya 96,267 آریاساسول
EX5 AmirKabir 89,793 امیرکبیر
F7000 Ilam 89,793 ایلام
F7000 Ilam 98,911 ایلام
EX5 Jam 89,793 جم
EX5 shazand 89,793 شازند (اراک)
EX5 Bakhtar 89,793 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun 89,793 مارون
F7000 Mehr 89,793 مهر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP500p 125,434 پلی پروپیلن جم
HP 500J 125,434 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 125,434 پلی پروپیلن جم
C30s jam 125,434 پلی پروپیلن جم
552R Jam 125,434 پلی پروپیلن جم
510L Jam 125,434 پلی پروپیلن جم
550J Jam 125,434 پلی پروپیلن جم
pi 110 125,434 پلی نار
YI 180 125,434 پلی نار
SIF030 polynar 125,434 پلی نار
SIF010 polynar 125,434 پلی نار
SF 060 polynar 125,434 پلی نار
YI250 polynar 125,434 پلی نار
CR 380 polynar 129,966 پلی نار
FI 160 polynar 125,434 پلی نار
RG 1102M 125,434 رجال
RG 1101N 125,434 رجال
1101s rejal 125,434 رجال
Rg1101SL 125,434 رجال
RG 1101P 125,434 رجال
RG 1101 XN 125,434 رجال
RG 1101 XP 125,434 رجال
RP 1101 XS 125,434 رجال
RG 1101 XXR 125,434 رجال
RG 1102 H 125,434 رجال
RG 1102 L 125,434 رجال
RG 1102 XK Rejal 125,434 رجال
ARP 512A 125,434 شازند (اراک)
HP 554P 125,434 شازند (اراک)
HP 565S Arak 132,426 شازند (اراک)
Z30s Ar 125,434 شازند (اراک)
V30S Arak 125,434 شازند (اراک)
HP 550J Arak 125,434 شازند (اراک)
552R Arak 125,434 شازند (اراک)
510L Arak 125,434 شازند (اراک)
HP550J maron 125,434 مارون
F30S 125,434 مارون
HP 456J 125,434 مارون
V 79S 125,434 مارون
X30S 125,434 مارون
V 30S 125,434 مارون
F 30G 125,434 مارون
V 79G 125,434 مارون
Z30S Marun 125,434 مارون
Z30G Marun 125,434 مارون
V30G Marun 125,434 مارون
C30S Marun 125,434 مارون
552R Maroun 125,434 مارون
HP 500J 125,434 مارون
ZB545L 143,820 نوید زر شیمی
ZH 422H 129,812 نوید زر شیمی
ZH 520J 131,106 نوید زر شیمی
ZH 550J navid 125,434 نوید زر شیمی
510L Navid 125,434 نوید زر شیمی
552R Navid 125,434 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 230C 143,820 پلی پروپیلن جم
440L jam 143,820 پلی پروپیلن جم
440G jam 146,389 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 152,236 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 155,214 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 147,704 پلی پروپیلن جم
548R jam 143,820 پلی پروپیلن جم
548T jam 147,186 پلی پروپیلن جم
PNR 340R 147,704 پلی نار
PNR 230c polynar 143,820 پلی نار
RG 3212E 143,820 رجال
RG 3212H 143,820 رجال
EPC40R shazand 143,820 شازند (اراک)
EPQ 30RF 143,820 شازند (اراک)
R40 arak 143,820 شازند (اراک)
EP2X CI 143,820 شازند (اراک)
ARP 230 143,820 شازند (اراک)
EP2X CE 143,820 شازند (اراک)
RP340arak 147,704 شازند (اراک)
R60 Arak 143,820 شازند (اراک)
RP 210G 143,820 شازند (اراک)
RP240G maron 143,820 مارون
C30G 125,434 مارون
X30G marun 125,434 مارون
EP1 X35 AF 126,729 مارون
T 31SE 125,434 مارون
T 30G 125,434 مارون
MR230 143,820 مارون
EP1X30F 126,729 مارون
ZR 348U 156,767 نوید زر شیمی
ZB532C 147,057 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid 133,850 نوید زر شیمی
ZR340r navid 147,704 نوید زر شیمی
ZB 548R navid 143,820 نوید زر شیمی
ZB 548T navid 147,186 نوید زر شیمی
ZB 432L 143,820 نوید زر شیمی
ZB 440L 143,820 نوید زر شیمی
ZH 500M 125,434 نوید زر شیمی
ZR 348T 152,236 نوید زر شیمی
ZR230 143,820 نوید زر شیمی
332C navid 143,820 نوید زر شیمی
332L 143,820 نوید زر شیمی
ZB 445L 151,847 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid 150,294 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 120L 190,104 پلی پروپیلن جم
hp525j jam 131,106 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L 189,457 رجال
RG 1104 K 131,106 رجال
HP525J maron 131,106 مارون
ZH525J navid 131,106 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ARP801 147,704 شازند (اراک)
V30GA 129,966 شازند (اراک)
Rp270G shazand 147,704 شازند (اراک)
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
6045 128,960 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 128,960 تبریز
4512 Qom 128,960 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 110,121 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 110,121 پتروپاک مشرق زمین
1460FG 107,808 تبریز
GPPS 1160 102,192 تبریز
GPPS 1540 tabriz 110,121 تبریز
takht-jamshid 1461 110,121 تخت جمشید
1161 takht-jamshid 110,121 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid 110,121 تخت جمشید پارس
32N eseen 110,121 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 110,121 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 112,192 بانیار
SE-1000 Baniar 118,119 بانیار
SE-2000 Baniar 118,119 بانیار
SE-3000 baniar 118,119 بانیار
SE-4000 Baniar 117,549 بانیار
EPS Fine Entekhab 64,362 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 71,721 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 97,246 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 97,246 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 105,662 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 119,536 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 113,274 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 113,274 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 120,965 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 120,965 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 119,536 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 120,965 پلی استایرن انتخاب
R200 119,536 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 103,720 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 103,720 پلی استایرن انتخاب
SE 150 117,549 پلی استایرن سهند
W500 103,854 پلی استایرن سهند
Fine 64,362 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 117,549 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 109,859 پلی استایرن سهند
SE 50 117,549 پلی استایرن سهند
526WP 116,690 تبریز
EPS100 tabriz 119,536 تبریز
EPS 500 tabriz 107,269 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 53,635 تبریز
EPS (Coated Oversize) 71,721 تبریز
EPS 200 tabriz 119,536 تبریز
EPS 300 tabriz 119,536 تبریز
EPS 400 tabriz 113,274 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 N 102,057 تندگویان
FG 640 S 105,032 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید