عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۹ دى ۱۳۹۸

جستجو
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S65 Abadan 92109 آبادان
PVC S70 Abadan 101320 آبادان
PVC S57 Abadan 101320 آبادان
GPPS 1309 115895 آرتان پترو کیهان
LFI 2130 100844 آریاساسول
LFI2125A 97732 آریاساسول
LFI 2047A 97732 آریاساسول
LFI 2119 96042 آریاساسول
HCH 5110PPA arya 91185 آریاساسول
5110 arya 91185 آریاساسول
3713 arya 96819 آریاساسول
1922T Arya 98923 آریاساسول
5020 Arya-sasol 88504 آریاساسول
E 7242 101320 اروند
E 7242 101320 اروند
E 7244 99478 اروند
E 6644 101320 اروند
E 7044 101320 اروند
E6834 arvand 101320 اروند
PVC S7042 101320 اروند
PVC S65 Arvand 92109 اروند
EX3G 99562 امیرکبیر
EX6N 104501 امیرکبیر
CRP100-G 104501 امیرکبیر
Bl3 Amir 88504 امیرکبیر
CRP100-G 104501 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 99562 امیرکبیر
EX6b 108582 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 91185 امیرکبیر
2420 K 96042 امیرکبیر
2420F Amirkabir 96042 امیرکبیر
2420h 96042 امیرکبیر
2420d 100844 امیرکبیر
LLD 209 Amir 89349 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 89912 امیرکبیر
2208 ilam 89490 ایلام
7700M Ilam 101985 ایلام
F7000 Ilam 91185 ایلام
2200 87236 ایلام
6366M ilam 98210 ایلام
8200 B ilam 88504 ایلام
SE-5000 Baniar 114762 بانیار
SE-1000 Baniar 120535 بانیار
SE-2000 Baniar 120535 بانیار
SE-3000 baniar 120535 بانیار
SE-4000 Baniar 119952 بانیار
0035 88504 بندر امام
Hi500 87236 بندر امام
HI0500UA Bandar 89490 بندر امام
0075 96042 بندر امام
020 96042 بندر امام
PVC S65 Bandar 92109 بندر امام
PVC S70 Bandar 101320 بندر امام
PVC S60 Bandar 96715 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 147560 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 144695 بندر امام
GPPS 1115 petropak 115895 پتروپاک مشرق زمین
6045 123601 پتروپاک مشرق زمین
R420 Entekhab 101964 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 73503 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 101964 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 66201 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 109288 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 122505 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 115505 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 116088 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 122869 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 122869 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 122505 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 122869 پلی استایرن انتخاب
R200 121922 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 107598 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 107598 پلی استایرن انتخاب
SE 150 120535 پلی استایرن سهند
W500 108001 پلی استایرن سهند
Fine 66201 پلی استایرن سهند
Fine 66201 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 120535 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 113755 پلی استایرن سهند
SE 50 120535 پلی استایرن سهند
RPX 120L 164460 پلی پروپیلن جم
HP500p 108497 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 108497 پلی پروپیلن جم
C30s jam 108497 پلی پروپیلن جم
552R Jam 108497 پلی پروپیلن جم
510L Jam 108497 پلی پروپیلن جم
550J Jam 108497 پلی پروپیلن جم
440L 124496 پلی پروپیلن جم
440G 124496 پلی پروپیلن جم
RPX-345S 131820 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV 134412 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 127877 پلی پروپیلن جم
548R jam 124496 پلی پروپیلن جم
548T jam 127426 پلی پروپیلن جم
hp525j 113421 پلی پروپیلن جم
pi 110 108497 پلی نار
YI 180 108497 پلی نار
SIF030 polynar 108497 پلی نار
SIF010 polynar 108497 پلی نار
SF 060 polynar 108497 پلی نار
YI250 polynar 108497 پلی نار
FI 160 polynar 108497 پلی نار
CR 380 polynar 112441 پلی نار
PNR 230c 124496 پلی نار
1460FG 114608 تبریز
ABS157W2901 159825 تبریز
526WP 119589 تبریز
1460FG 114608 تبریز
4440 EA 88559 تبریز
4440 UA 88981 تبریز
5030 EA 89472 تبریز
5218 UA 89490 تبریز
6040 UA 89490 تبریز
6070 EA 87236 تبریز
6070 UA 89490 تبریز
0220AA 89349 تبریز
5030sa 90726 تبریز
LL 0209KJ 89912 تبریز
LLD 209 Tabriz 89349 تبریز
HIPS 7240 123601 تبریز
GPPS 1160 108637 تبریز
GPPS 1540 117066 تبریز
ABS157 151938 تبریز
ABS150 151938 تبریز
0220KJ 91039 تبریز
3840 Tabriz 96977 تبریز
EPS100 122505 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 55167 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 66201 تبریز
EPS (Coated Oversize) 73503 تبریز
EPS 200 122505 تبریز
EPS 300 122505 تبریز
EPS 400 116088 تبریز
EA 5218 87236 تبریز
1202 jamshid 157572 تخت جمشید
TJPS-G1551 117066 تخت جمشید پارس
FG 640 S 106842 تندگویان
TG 640SB S 101661 تندگویان
TG 640SB N 98701 تندگویان
TG 640HB S 102494 تندگویان
TG 640HB N 99441 تندگویان
TG 640MOD-SB N 98979 تندگویان
TG 640MOD S 98146 تندگویان
TG 640MOD N 96111 تندگویان
TG 640S 97869 تندگویان
TG 640N 95926 تندگویان
TG 620SB S 96851 تندگویان
TG 620SB N 95926 تندگویان
TG 620S 96389 تندگویان
TG 620N 97314 تندگویان
BG 840S 104989 تندگویان
BG 840N 101997 تندگویان
BG 820S 104147 تندگویان
BG 800N 98912 تندگویان
BG 780N 97416 تندگویان
BG 760S 98912 تندگویان
BG 760N 96949 تندگویان
BG 730S 98538 تندگویان
BG 730N 96575 تندگویان
FG 640 N 103697 تندگویان
TG 640MOD-SB S 101939 تندگویان
BG 820N 101156 تندگویان
BG 800S 101810 تندگویان
BG 780S 99379 تندگویان
PET N 97042 تندگویان
PET S 97977 تندگویان
32N 115895 تولیدی پلاستیک ایسین
52511UV 89490 جم
52501SU 93851 جم
BL4 Jam 88504 جم
Bl3 Jam 88504 جم
5000S 95692 جم
MD 3520 92971 جم
MD 3510 92971 جم
CRP100B Jam 108582 جم
EX3 Jam 98210 جم
CRP100N 104501 جم
EX5 Jam 91185 جم
52502 91598 جم
52502 SU 93851 جم
HD 534 F7 95692 جم
HD 50401 95692 جم
52528 87800 جم
52518 UV 89490 جم
60505 87236 جم
60505 UV 89490 جم
60507 UV 89490 جم
60511 UV 89490 جم
52511 jam 87236 جم
52505UV Jam 89490 جم
52518 87236 جم
60507 87236 جم
60511 87236 جم
22501KJ 89912 جم
LLD 22501 jam 89349 جم
LL 235F6 91602 جم
18XF 5N 93292 جم
32604 UV 91289 جم
52505 87236 جم
38504 UV 96977 جم
RG 1102M 108497 رجال
RG 3420 L 163897 رجال
RG 1101N 108497 رجال
1101s 108497 رجال
Rg1101SL 108497 رجال
RG1102XL 108497 رجال
RG 1101P 108497 رجال
RG 1101 XN 108497 رجال
RG 1101 XP 108497 رجال
RP 1101 XS 108497 رجال
RG 1101 XXR 108497 رجال
RG 1102 H 108497 رجال
RG 1102 L 108497 رجال
RG 1102 XK 108497 رجال
RG 1104 K 113421 رجال
RG 3212E 124496 رجال
RG 3212H 124496 رجال
PBR Shazand 148558 شازند (اراک)
ARP801 127877 شازند (اراک)
V30GA 112441 شازند (اراک)
EPC40R shazand 124496 شازند (اراک)
ARP 512A 108497 شازند (اراک)
EPQ 30RF 124496 شازند (اراک)
1210S Shazand 157572 شازند (اراک)
BL3 88504 شازند (اراک)
EX3 Arak 98210 شازند (اراک)
CRP100B Arak 108582 شازند (اراک)
EX5 shazand 91185 شازند (اراک)
5620 87236 شازند (اراک)
LLD 209 arak 89349 شازند (اراک)
20075AA 89349 شازند (اراک)
HP 554P 108497 شازند (اراک)
HP 565S 114581 شازند (اراک)
Z30s Ar 108497 شازند (اراک)
V30S Arak 108497 شازند (اراک)
HP 550J Arak 108497 شازند (اراک)
552R Arak 108497 شازند (اراک)
Rp270G shazand 127877 شازند (اراک)
R40 arak 124496 شازند (اراک)
EP2X CI 124496 شازند (اراک)
ARP 230 124496 شازند (اراک)
EP2X CE 124496 شازند (اراک)
RP340arak 127877 شازند (اراک)
R60 Arak 124496 شازند (اراک)
RP 210G 124496 شازند (اراک)
0209 KJ 89912 شازند (اراک)
0410 AA 89349 شازند (اراک)
3840UA 96977 شازند (اراک)
510L Arak 108497 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir 92109 غدیر
PVC S57 Ghadir 101320 غدیر
Absn 75 151938 قائد بصیر
N50 151938 قائد بصیر
3020F9 96042 کردستان
2426f8 96605 کردستان
2420F3 102764 کردستان
2420E02 96042 کردستان
2426E02 96605 کردستان
2420F8 96042 کردستان
CRP100 104501 کرمانشاه (باختر)
BL4 Kermanshah 88504 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 88504 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 95692 کرمانشاه (باختر)
EX5 Bakhtar 91185 کرمانشاه (باختر)
I4 Kermanshah 87236 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 89490 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 89490 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 87236 کرمانشاه (باختر)
2102tn 42 96042 لاله
2100 TN42 96042 لاله
2404 TC47 96042 لاله
2004 TC37 96042 لاله
2101 TN47 96042 لاله
2102TN 96042 لاله
2100 102764 لاله
2102TX00 96042 لاله
2004Tc 96042 لاله
1922T lale 98923 لاله
62N07 87236 لرستان
52B07 87236 لرستان
52B18UV 89490 لرستان
54B04 87236 لرستان
52B11UV 89490 لرستان
52B18 87236 لرستان
62N18 87236 لرستان
62N18UV 89490 لرستان
62N11UV 89490 لرستان
HD52 BF3 91185 لرستان
HD48 BF7 93869 لرستان
HD50 B01 93869 لرستان
62N07UV 89490 لرستان
54B04UV 89490 لرستان
HP550J 108497 مارون
HP525J 113421 مارون
F30S 108497 مارون
RP240G 124496 مارون
HP 456J 108497 مارون
Bl3 Marun 88504 مارون
CRP 100B 108582 مارون
CRP100 Maroun 104501 مارون
EX5 Marun 91185 مارون
I4UV 89490 مارون
I4 87236 مارون
C30G 108497 مارون
V 79S 108497 مارون
X30S 108497 مارون
V 30S 108497 مارون
F 30G 108497 مارون
V 79G 108497 مارون
Z30S Marun 108497 مارون
Z30G Marun 108497 مارون
V30G Marun 108497 مارون
C30S Marun 108497 مارون
552R Maroun 108497 مارون
X30G marun 108497 مارون
EP1 X35 AF 109624 مارون
T 31SE 108497 مارون
T 30G 108497 مارون
HP 500J 108497 مارون
MR230 124496 مارون
EP1X30F 109624 مارون
4512 Qom 123601 محب بسپار ایده گستر
MP08 qom 117066 محب پلیمر قم
LL 22B01 KJ 89912 مهاباد
LL 22B02 KJ 89912 مهاباد
18B01 mahabad 89349 مهاباد
LL 20BF5 93292 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 89349 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 89349 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 89349 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 93292 مهاباد
F7000 Mehr 91185 مهر
ZR 348U 135764 نوید زر شیمی
ZB 548U 130355 نوید زر شیمی
ZB532C 127313 نوید زر شیمی
ZB545L 124496 نوید زر شیمی
ZH 422H 112294 نوید زر شیمی
ZH 520J 113421 نوید زر شیمی
ZH 515MA 115821 نوید زر شیمی
ZH 550J 108497 نوید زر شیمی
510L Navid 108497 نوید زر شیمی
552R Navid 108497 نوید زر شیمی
ZR340r 127877 نوید زر شیمی
ZB 548R 124496 نوید زر شیمی
ZB 548T 127426 نوید زر شیمی
ZB 432L 124496 نوید زر شیمی
ZB 440L 124496 نوید زر شیمی
ZH 500M 108497 نوید زر شیمی
ZR 348T 131820 نوید زر شیمی
ZR230 124496 نوید زر شیمی
332C 124496 نوید زر شیمی
332L 124496 نوید زر شیمی
ZB 445L 131482 نوید زر شیمی
ZRCT230C 130130 نوید زر شیمی
ZH525J 113421 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید