قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640SB S 201,441 تندگویان
TG 640SB N 195,592 تندگویان
TG 640HB S 203,086 تندگویان
TG 640HB N 197,054 تندگویان
TG 640MOD-SB S 201,990 تندگویان
TG 640MOD-SB N 196,140 تندگویان
TG 640MOD S 194,495 تندگویان
TG 640MOD N 190,473 تندگویان
TG 640S 193,946 تندگویان
TG 640N 190,108 تندگویان
TG 620SB S 191,936 تندگویان
TG 620SB N 190,108 تندگویان
TG 620S 191,022 تندگویان
TG 620N 192,850 تندگویان
BG 840S 209,137 تندگویان
BG 840N 203,059 تندگویان
BG 820S 207,427 تندگویان
BG 820N 201,349 تندگویان
BG 800S 202,679 تندگویان
BG 800N 196,790 تندگویان
BG 780S 197,740 تندگویان
BG 780N 193,751 تندگویان
BG 760S 196,790 تندگویان
BG 760N 192,801 تندگویان
BG 730S 196,030 تندگویان
BG 730N 192,041 تندگویان
PET N 188,242 تندگویان
PET S 190,142 تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 292,158 آبادان
PVC S70 Abadan 321,373 آبادان
PVC S57 Abadan 312,609 آبادان
E 7242 359,354 اروند
E 7244 359,354 اروند
E 6644-Arvand 369,966 اروند
E 7044 361,691 اروند
E6834 arvand 375,265 اروند
PVC S7042 321,373 اروند
PVC S65 Arvand 292,158 اروند
PVC S65 Bandar 292,158 بندر امام
PVC S70 Bandar 321,373 بندر امام
PVC S60 Bandar 306,766 بندر امام
PVC S65 Ghadir 292,158 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 514,750 تبریز
ABS157 500,932 تبریز
ABS150 Tabriz 500,932 تبریز
Absn 75 505,749 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 500,932 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 408,177 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 400,251 بندر امام
1712-takhe-jamshid 395,375 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 408,177 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 357,735 تخت جمشید
1202 jamshid 377,476 تخت جمشید
1210S Shazand 377,476 شازند (اراک)
PBR Shazand 357,735 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 233,608 آریاساسول
6366M ilam 241,997 ایلام
8200 B ilam 233,608 ایلام
EA 5218 203,346 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 KJ Amir 260,615 امیرکبیر
LLD 209 Amir 259,628 امیرکبیر
LL 0209KJ 260,615 تبریز
LLD 209 Tabriz 259,628 تبریز
0220KJ 262,590 تبریز
LLD 22501 jam 259,628 جم
22501KJ 260,615 جم
LL 235F6 jam 263,577 جم
18XF 5N 260,615 جم
32604 UV 212,467 جم
0209 KJ 260,615 شازند (اراک)
LLD 209 Arak 259,628 شازند (اراک)
20075AA 259,628 شازند (اراک)
0410 AA 259,628 شازند (اراک)
22B03 Lorestan 259,628 لرستان
22B02 Loresatan 259,628 لرستان
22B01 Lorestan 259,628 لرستان
LL 22B02 KJ 260,615 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 260,615 مهاباد
18B01 mahabad 259,628 مهاباد
LL 20BF5 266,538 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 259,628 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 259,628 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 259,628 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 266,538 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 284,839 آریاساسول
2200 203,346 ایلام
1922T lale 284,839 لاله
ZB 548U 353,724 نوید زر شیمی
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
2208 ilam 207,294 ایلام
Hi500 203,346 بندر امام
HI0500UA Bandar 207,294 بندر امام
62N07UV miandoab 207,294 پتروشیمی میاندوآب
62N07 miandoab 203,346 پتروشیمی میاندوآب
4440 EA 207,683 تبریز
4440 UA 207,413 تبریز
5030 EA 209,788 تبریز
5218 UA 207,294 تبریز
6040UA-tabriz 191,026 تبریز
6070 EA 203,346 تبریز
6070 UA 201,193 تبریز
5030sa tabriz 211,480 تبریز
52511UV 207,294 جم
52501SU 217,461 جم
52502 213,513 جم
52502 SU 217,461 جم
52502 SU 217,461 جم
HD 534 F7 223,560 جم
HD 50401 223,560 جم
52528 204,333 جم
52518 UV 207,294 جم
60505 203,346 جم
60505 UV 207,294 جم
60507 UV 207,294 جم
60511 UV 207,294 جم
52511 jam 203,346 جم
52505UV Jam 207,294 جم
52518 Jam 203,346 جم
60507 203,346 جم
60511 203,346 جم
5620 203,346 شازند (اراک)
I4 Kermanshah 203,346 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 207,294 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 207,294 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 203,346 کرمانشاه (باختر)
52B07 203,346 لرستان
62N07 203,346 لرستان
52B18UV 207,294 لرستان
52B11UV 207,294 لرستان
52B18 203,346 لرستان
62N18 203,346 لرستان
62N18UV 207,294 لرستان
62N11UV 207,294 لرستان
HD52 BF3 215,664 لرستان
HD48 BF7 219,247 لرستان
HD50 B01 219,247 لرستان
62N07UV Lorestan 207,294 لرستان
54B04UV lorestan 203,346 لرستان
I4UV 207,294 مارون
I4 203,346 مارون
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
4265 233,608 آریاساسول
Bl3 Amir 233,608 امیرکبیر
0035 Bandar 233,608 بندر امام
BL4 Jam 233,608 جم
Bl3 Jam 233,608 جم
BL3 Arak 233,608 شازند (اراک)
BL4 Kermanshah 233,608 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 233,608 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun 233,608 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 223,443 تبریز
52505 203,346 جم
38504 UV 223,443 جم
3840 Arak 223,443 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 242,984 آریاساسول
EX6N 249,769 امیرکبیر
CRP100-G 249,769 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) 276,602 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 244,958 امیرکبیر
7700M Ilam 244,958 ایلام
MD 3520 229,166 جم
MD 3510 229,166 جم
CRP100B Jam 277,392 جم
EX3 Jam 241,997 جم
CRP100N jam 251,525 جم
5000S Jam 223,560 جم
EX3 Arak 241,997 شازند (اراک)
CRP100B Arak 276,602 شازند (اراک)
CRP100 249,769 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 223,560 کرمانشاه (باختر)
CRP 100B 276,602 مارون
CRP100 Maroun 249,769 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 215,664 آریاساسول
5110 Arya 215,664 آریاساسول
3713 arya 225,534 آریاساسول
EX5 AmirKabir 215,664 امیرکبیر
F7000 Ilam 215,664 ایلام
f7000 Miandoab 215,664 پتروشیمی میاندوآب
EX5 Jam 215,664 جم
EX5 shazand 215,664 شازند (اراک)
EX5 Bakhtar 215,664 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun 215,664 مارون
F7000 Mehr 215,664 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2047A 279,504 آریاساسول
LFI2125A-arya-sasol 279,504 آریاساسول
LFI 2130 290,370 آریاساسول
LFI 2119 276,543 آریاساسول
2420 K 276,543 امیرکبیر
2420F Amirkabir 276,543 امیرکبیر
2420h 276,543 امیرکبیر
2420d 290,370 امیرکبیر
0075 Bandar 276,543 بندر امام
020 Bandar 276,543 بندر امام
0220AA 259,628 تبریز
3020F9 276,543 کردستان
2426f8 kordestan 277,530 کردستان
2420F3 kordestan 295,901 کردستان
2420E02-kordestan 276,543 کردستان
2426E02 277,530 کردستان
2420F8 Kordestan 276,543 کردستان
2102tn 42 276,543 لاله
2100 TN42 276,543 لاله
2404 TC47 276,543 لاله
2004 TC37 276,543 لاله
2101 TN47 276,543 لاله
2102TX00-lale 276,543 لاله
2102TN 276,543 لاله
2100lale 295,901 لاله
2004Tc 276,543 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP 500J 315,428 پلی پروپیلن جم
552R Jam 315,428 پلی پروپیلن جم
C30s jam 315,428 پلی پروپیلن جم
510L Jam 315,428 پلی پروپیلن جم
550J Jam 315,428 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 315,428 پلی پروپیلن جم
HP500p-jam 315,428 پلی پروپیلن جم
pi 110 315,428 پلی نار
YI 180 315,428 پلی نار
SIF030 polynar 315,428 پلی نار
SIF010 polynar 315,428 پلی نار
SF 060 polynar 315,428 پلی نار
YI250 polynar 315,428 پلی نار
CR 380 polynar 322,337 پلی نار
FI 160 polynar 315,428 پلی نار
RG 1102M 315,428 رجال
RG 1101N 315,428 رجال
1101s rejal 315,428 رجال
Rg 1101SL 315,428 رجال
RG 1101P 315,428 رجال
RG 1101 XN 315,428 رجال
RG 1101 XP 315,428 رجال
RP 1101 XS 315,428 رجال
RG 1101 XXR 315,428 رجال
RG 1102 H 315,428 رجال
RG 1102 L 315,428 رجال
RG 1102 XK Rejal 315,428 رجال
RG 1102XL Rejal 315,428 رجال
552R Arak 315,428 شازند (اراک)
Z30s Ar 315,428 شازند (اراک)
510L Arak 315,428 شازند (اراک)
HP 550J Arak 315,428 شازند (اراک)
HP 554P 315,428 شازند (اراک)
HP 565S Arak 329,246 شازند (اراک)
V30S Arak 315,428 شازند (اراک)
ARP 512A 315,428 شازند (اراک)
HP 562S 326,088 مارون
565S maron 329,246 مارون
F30S 315,428 مارون
HP 456J 315,428 مارون
552R Maroun 315,428 مارون
V 79S 315,428 مارون
Z30S Marun 315,428 مارون
X30S 315,428 مارون
C30S Marun 315,428 مارون
HP 550J maron 315,428 مارون
V 30S 315,428 مارون
F 30G 315,428 مارون
V 79G 315,428 مارون
V30G Marun 315,428 مارون
Z30G Marun 315,428 مارون
HP 501D- Maron 315,428 مارون
HP 500J 315,428 مارون
ZB 545L 343,459 نوید زر شیمی
552R Navid 315,428 نوید زر شیمی
510L Navid 315,428 نوید زر شیمی
ZH 550J navid 315,428 نوید زر شیمی
ZH 422H 327,666 نوید زر شیمی
ZH 520J 329,640 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 230C 343,459 پلی پروپیلن جم
440L jam 343,459 پلی پروپیلن جم
440G jam 343,459 پلی پروپیلن جم
548R jam 343,459 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 356,290 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 360,831 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 349,381 پلی پروپیلن جم
548T jam 348,592 پلی پروپیلن جم
PNR 340R 349,381 پلی نار
PNR 230c polynar 343,459 پلی نار
RG 3420 L-rejal 431,407 رجال
RG 3212E 343,459 رجال
RG 3212H 343,459 رجال
EPQ 30RF 343,459 شازند (اراک)
EP2X CI 343,459 شازند (اراک)
ARP 230 343,459 شازند (اراک)
EP2X CE 343,459 شازند (اراک)
EPC40R shazand 343,459 شازند (اراک)
R 40 arak 343,459 شازند (اراک)
RP340arak 349,381 شازند (اراک)
R60 Arak 343,459 شازند (اراک)
RP 210G 343,459 شازند (اراک)
C30G 315,428 مارون
X30G marun 315,428 مارون
EP1 X35 AF 317,402 مارون
T 31SE 315,428 مارون
T 30G 315,428 مارون
RP240G maron 343,459 مارون
MR230 343,459 مارون
EP1X30F 317,402 مارون
ZR 348U 363,200 نوید زر شیمی
ZB532C 348,394 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid 328,259 نوید زر شیمی
ZR340r navid 349,381 نوید زر شیمی
ZB 548T navid 348,592 نوید زر شیمی
ZB 548R navid 343,459 نوید زر شیمی
ZB 432L 343,459 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid 343,459 نوید زر شیمی
ZH 500M 315,428 نوید زر شیمی
ZR 348T 356,290 نوید زر شیمی
ZR230-navid 343,459 نوید زر شیمی
332C navid 343,459 نوید زر شیمی
332L 343,459 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid 355,698 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid 353,329 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 434,960 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 329,640 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 329,640 رجال
HP 525J maron 329,640 مارون
ZH 525J navid 329,640 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ARP801 352,474 شازند (اراک)
V 30GA 325,429 شازند (اراک)
Rp270G shazand 349,381 شازند (اراک)
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
6045prtro-pak 363,109 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 363,109 تبریز
4512 Qom 363,109 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 285,841 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 285,841 پتروپاک مشرق زمین
1460FG 279,838 تبریز
GPPS 1160-tabriz 265,260 تبریز
GPPS 1540 tabriz 285,841 تبریز
GPPS1460 tabriz 279,838 تبریز
takht-jamshid 1461 285,841 تخت جمشید
1161 takht-jamshid 285,841 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid 285,841 تخت جمشید پارس
32N eseen 288,127 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 285,841 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 299,454 بانیار
SE-1000 Baniar 314,563 بانیار
SE-2000 Baniar 314,563 بانیار
SE-3000 baniar 314,563 بانیار
SE-4000 Baniar 302,187 بانیار
EPS Fine Entekhab 173,477 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 191,335 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 276,449 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 276,449 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 289,280 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 309,628 پلی استایرن انتخاب
F50 302,187 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 318,891 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 302,187 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 302,187 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 314,563 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 309,628 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 314,563 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 318,891 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 314,563 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 318,891 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 286,319 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 286,319 پلی استایرن انتخاب
SE 150 305,452 پلی استایرن سهند
W500 280,017 پلی استایرن سهند
Fine 173,477 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 305,452 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 293,076 پلی استایرن سهند
SE 50-Sahand 305,452 پلی استایرن سهند
526WP 311,298 تبریز
EPS100 tabriz 318,891 تبریز
EPS 500 tabriz 289,128 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 144,564 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 173,477 تبریز
EPS (Coated Oversize) 191,335 تبریز
EPS 200 tabriz 318,891 تبریز
EPS 300 tabriz 318,891 تبریز
EPS 400 tabriz 302,187 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 670S 200,647 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 N 205,463 تندگویان
FG 640 S 211,678 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید