عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 1,437,421 تن
جمع تقاضا تا امروز 1,662,613 تن
جمع معاملات تا امروز 1,095,147 تن
برنت 42.21 دلار
میانگین روزانه 175,397 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 89,839 تن
میانگین تقاضا هفتگی 103,913 تن
آمریکا 39.6 دلار
میانگین هفتگی 170,902 ریال
جمع عرضه های هفته 82576 تن
جمع تقاضاهای هفته 106,725 تن
جمع معاملات هفته 70,673 تن
اپک 43.46 دلار
اختلاف تا امروز 1,304 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 39.6 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 36,258 ریال

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
BG 730N 108,549 تندگویان
BG 730S 110,738 تندگویان
BG 760N 108,966 تندگویان
BG 760S 111,155 تندگویان
BG 780N 109,487 تندگویان
BG 780S 111,677 تندگویان
BG 800N 111,155 تندگویان
BG 800S 114,388 تندگویان
BG 820N 113,658 تندگویان
BG 820S 116,995 تندگویان
BG 840N 114,596 تندگویان
BG 840S 117,933 تندگویان
TG 620N 106,259 تندگویان
TG 620S 105,275 تندگویان
TG 620SB N 104,783 تندگویان
TG 620SB S 105,767 تندگویان
TG 640N 104,783 تندگویان
TG 640S 106,849 تندگویان
TG 640MOD N 104,980 تندگویان
TG 640MOD S 107,145 تندگویان
TG 640MOD-SB N 108,030 تندگویان
TG 640MOD-SB S 111,178 تندگویان
TG 640HB N 108,522 تندگویان
TG 640HB S 111,769 تندگویان
TG 640SB N 107,735 تندگویان
TG 640SB S 110,883 تندگویان
PET N 103,335 تندگویان
PET S 104,378 تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 126,659 آبادان
PVC S70 Abadan 136,136 آبادان
PVC S57 Abadan 139,631 آبادان
E 7242 135,960 اروند
E 7244 135,960 اروند
E 6644-Arvand 136,910 اروند
E 7044 135,960 اروند
E6834 arvand 139,345 اروند
PVC S7042 136,136 اروند
PVC S65 Arvand 126,659 اروند
PVC S65 Bandar 126,659 بندر امام
PVC S70 Bandar 136,136 بندر امام
PVC S60 Bandar 133,512 بندر امام
PVC S65 Ghadir 126,659 غدیر
PVC S57 Ghadir 139,631 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 232,137 تبریز
ABS157 220,772 تبریز
ABS150 Tabriz 220,772 تبریز
Absn 75 222,895 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 220,772 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 147,578 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 144,712 بندر امام
1712-takhe-jamshid 133,396 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 130,453 تخت جمشید
1202 jamshid 143,442 تخت جمشید
PBR Shazand 130,453 شازند (اراک)
1210S Shazand 143,442 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 133,644 آریاساسول
6366M ilam 142,533 ایلام
8200 B ilam 133,644 ایلام
EA 5218 126,492 تبریز
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI2125A-arya-sasol 146,186 آریاساسول
LFI 2130 150,938 آریاساسول
LFI 2119 143,750 آریاساسول
LP0470KJ Arya-sasol 146,186 آریاساسول
2420 K 143,750 امیرکبیر
2420F Amirkabir 143,750 امیرکبیر
2420h 143,750 امیرکبیر
2420d 150,938 امیرکبیر
0075 Bandar 143,750 بندر امام
020 Bandar 143,750 بندر امام
0220AA 128,424 تبریز
3020F9 143,750 کردستان
2426f8 kordestan 144,562 کردستان
2420F3 kordestan 153,813 کردستان
2420E02-kordestan 143,750 کردستان
2426E02 144,562 کردستان
2420F8 Kordestan 143,750 کردستان
2102tn 42 143,750 لاله
2100 TN42 143,750 لاله
2404 TC47 143,750 لاله
2004 TC37 143,750 لاله
2101 TN47 143,750 لاله
2102TN 143,750 لاله
2004Tc 143,750 لاله
2100lale 153,813 لاله
2102TX00-lale 143,750 لاله
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 KJ Amir 129,236 امیرکبیر
LLD 209 Amir 128,424 امیرکبیر
LL 0209KJ 129,236 تبریز
LL 0209KJ 0 تبریز
LLD 209 Tabriz 128,424 تبریز
0220KJ 130,859 تبریز
LLD 22501 jam 128,424 جم
22501KJ 129,236 جم
LL 235F6 jam 131,671 جم
18XF 5N 134,106 جم
32604 UV 132,363 جم
0209 KJ 129,236 شازند (اراک)
LLD 209 Arak 128,424 شازند (اراک)
20075AA 128,424 شازند (اراک)
0410 AA 128,424 شازند (اراک)
18B01 mahabad 128,424 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 129,236 مهاباد
LL 22B02 KJ 129,236 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 128,424 مهاباد
LL 20BF5 134,106 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 128,424 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 128,424 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 134,106 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 148,063 آریاساسول
2200 126,492 ایلام
1922T lale 148,063 لاله
ZB 548U 178,354 نوید زر شیمی
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
2208 ilam 129,739 ایلام
Hi500 126,492 بندر امام
HI0500UA Bandar 129,739 بندر امام
4440 EA 128,429 تبریز
4440 UA 129,022 تبریز
5030 EA 129,753 تبریز
5218 UA 129,739 تبریز
6040UA-tabriz 129,739 تبریز
6070 EA 126,492 تبریز
6070 UA 129,739 تبریز
5030sa tabriz 131,552 تبریز
52511UV 129,739 جم
52501SU 136,064 جم
52502 132,816 جم
52502 SU 136,064 جم
HD 534 F7 146,608 جم
HD 50401 146,608 جم
52528 127,304 جم
52518 UV 129,739 جم
60505 126,492 جم
60505 UV 129,739 جم
60507 UV 129,739 جم
60511 UV 129,739 جم
52511 jam 126,492 جم
52505UV Jam 129,739 جم
52518 Jam 126,492 جم
60507 126,492 جم
60511 126,492 جم
5620 126,492 شازند (اراک)
I4 Kermanshah 126,492 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 129,739 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 129,739 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 126,492 کرمانشاه (باختر)
62N07 126,492 لرستان
52B07 126,492 لرستان
52B18UV 129,739 لرستان
54B04 lorestan 126,492 لرستان
52B11UV 129,739 لرستان
52B18 126,492 لرستان
62N18 126,492 لرستان
62N18UV 129,739 لرستان
62N11UV 129,739 لرستان
HD52 BF3 140,114 لرستان
HD48 BF7 143,806 لرستان
HD50 B01 143,806 لرستان
62N07UV Lorestan 129,739 لرستان
54B04UV 129,739 لرستان
I4UV 129,739 مارون
I4 126,492 مارون
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
Bl3 Amir 133,644 امیرکبیر
0035 Bandar 133,644 بندر امام
BL4 Jam 133,644 جم
Bl3 Jam 133,644 جم
BL3 133,644 شازند (اراک)
BL4 Kermanshah 133,644 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 133,644 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun 133,644 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 140,576 تبریز
52505 126,492 جم
38504 UV 140,576 جم
3840 Arak 140,576 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
CRP100-G 147,960 امیرکبیر
EX3G Amirkabir 141,680 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) 153,141 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 141,680 امیرکبیر
7700M Ilam 144,380 ایلام
5000S Jam 146,608 جم
MD 3520 132,142 جم
MD 3510 132,142 جم
CRP100B Jam 153,911 جم
EX3 Jam 142,533 جم
CRP100N jam 148,710 جم
CRP100N jam 147,960 جم
EX3 Arak 142,533 شازند (اراک)
CRP100B Arak 153,278 شازند (اراک)
CRP100 147,960 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 146,608 کرمانشاه (باختر)
CRP 100B 153,278 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 140,114 آریاساسول
5110 Arya 140,114 آریاساسول
3713 arya 148,231 آریاساسول
EX5 AmirKabir 140,114 امیرکبیر
F7000 Ilam 140,114 ایلام
EX5 Jam 140,114 جم
EX5 shazand 140,114 شازند (اراک)
EX5 Bakhtar 140,114 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun 140,114 مارون
F7000 Mehr 140,114 مهر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP 500J 146,857 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 146,857 پلی پروپیلن جم
C30s jam 146,857 پلی پروپیلن جم
552R Jam 146,857 پلی پروپیلن جم
HP500p-jam 146,857 پلی پروپیلن جم
510L Jam 146,857 پلی پروپیلن جم
550J Jam 146,857 پلی پروپیلن جم
564s jam 157,248 پلی پروپیلن جم
pi 110 146,857 پلی نار
YI 180 146,857 پلی نار
SIF030 polynar 146,857 پلی نار
SIF010 polynar 146,857 پلی نار
SF 060 polynar 146,857 پلی نار
YI250 polynar 146,857 پلی نار
CR 380 polynar 152,540 پلی نار
FI 160 polynar 146,857 پلی نار
RG 1101N 146,857 رجال
1101s rejal 146,857 رجال
Rg1101SL 146,857 رجال
RG1102XL Rejal 146,857 رجال
RG 1101P 146,857 رجال
RG 1101 XN 146,857 رجال
RG 1101 XP 146,857 رجال
RP 1101 XS 146,857 رجال
RG 1101 XXR 146,857 رجال
RG 1102 H 146,857 رجال
RG 1102 L 146,857 رجال
RG 1102 L 146,857 رجال
HP 554P 146,857 شازند (اراک)
HP 565S Arak 155,624 شازند (اراک)
Z30s Ar 146,857 شازند (اراک)
ARP 512A 146,857 شازند (اراک)
V30S Arak 146,857 شازند (اراک)
510L Arak 146,857 شازند (اراک)
HP 550J Arak 146,857 شازند (اراک)
552R Arak 146,857 شازند (اراک)
F30S 146,857 مارون
HP550J maron 146,857 مارون
HP 501D- Maron 146,857 مارون
HP 562S 155,624 مارون
HP 456J 146,857 مارون
X30S 146,857 مارون
V 79S 146,857 مارون
V 30S 146,857 مارون
F 30G 146,857 مارون
V 79G 146,857 مارون
Z30S Marun 146,857 مارون
V30G Marun 146,857 مارون
C30S Marun 146,857 مارون
552R Maroun 146,857 مارون
HP 500J 146,857 مارون
ZH564S 157,248 نوید زر شیمی
ZB545L 169,912 نوید زر شیمی
ZH 422H 153,612 نوید زر شیمی
ZH 520J 155,235 نوید زر شیمی
ZH 550J navid 146,857 نوید زر شیمی
510L Navid 146,857 نوید زر شیمی
552R Navid 146,857 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 230C 169,912 پلی پروپیلن جم
440L jam 169,912 پلی پروپیلن جم
440G jam 169,912 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 180,465 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 184,199 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 174,783 پلی پروپیلن جم
548R jam 169,912 پلی پروپیلن جم
548T jam 174,133 پلی پروپیلن جم
PNR 340R 174,783 پلی نار
PNR 230c polynar 169,912 پلی نار
RG 3212E 169,912 رجال
RG 3212H 169,912 رجال
EPQ 30RF 169,912 شازند (اراک)
EPC40R shazand 169,912 شازند (اراک)
R40 arak 169,912 شازند (اراک)
EP2X CI 169,912 شازند (اراک)
ARP 230 169,912 شازند (اراک)
EP2X CE 169,912 شازند (اراک)
RP340arak 174,783 شازند (اراک)
R60 Arak 169,912 شازند (اراک)
RP 210G 169,912 شازند (اراک)
C30G 146,857 مارون
X30G marun 146,857 مارون
EP1 X35 AF 148,481 مارون
T 31SE 146,857 مارون
T 30G 146,857 مارون
RP240G maron 169,912 مارون
MR230 169,912 مارون
EP1X30F 148,481 مارون
ZB532C 173,971 نوید زر شیمی
ZR 348U 186,147 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid 157,410 نوید زر شیمی
ZR340r navid 174,783 نوید زر شیمی
ZB 548R navid 169,912 نوید زر شیمی
ZB 548T navid 174,133 نوید زر شیمی
ZB 432L 169,912 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid 169,912 نوید زر شیمی
ZH 500M 146,857 نوید زر شیمی
ZR 348T 180,465 نوید زر شیمی
ZR230-navid 169,912 نوید زر شیمی
332C navid 169,912 نوید زر شیمی
332L 169,912 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid 179,978 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid 178,030 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 204,833 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 155,235 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 201,911 رجال
RG 1104 K-rejal 155,235 رجال
HP525J maron 155,235 مارون
ZH525J navid 155,235 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
V30GA 153,979 شازند (اراک)
ARP801 176,222 شازند (اراک)
Rp270G shazand 174,783 شازند (اراک)
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
6045prtro-pak 159,434 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 159,434 تبریز
4512 Qom 159,434 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 141,169 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 141,169 پتروپاک مشرق زمین
1460FG 138,204 تبریز
1460FG 138,204 تبریز
GPPS 1160-tabriz 131,005 تبریز
GPPS 1540 tabriz 141,169 تبریز
takht-jamshid 1461 141,169 تخت جمشید
1161 takht-jamshid 141,169 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid 141,169 تخت جمشید پارس
32N eseen 141,169 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 141,169 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 130,952 بانیار
SE-1000 Baniar 138,021 بانیار
SE-2000 Baniar 138,021 بانیار
SE-3000 baniar 138,021 بانیار
SE-4000 Baniar 137,359 بانیار
EPS Fine Entekhab 74,712 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 74,712 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 83,413 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 111,745 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 111,745 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 122,298 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 139,022 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 131,740 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 131,740 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 141,331 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 141,331 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 139,022 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 141,331 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 139,022 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 119,862 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 119,862 پلی استایرن انتخاب
SE 150 137,359 پلی استایرن سهند
W500 120,548 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 137,359 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 127,768 پلی استایرن سهند
SE 50-Sahand 137,359 پلی استایرن سهند
526WP 135,712 تبریز
EPS100 tabriz 139,022 تبریز
EPS 500 tabriz 124,520 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 62,260 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 74,712 تبریز
EPS (Coated Oversize) 83,413 تبریز
EPS 200 tabriz 139,022 تبریز
EPS 300 tabriz 139,022 تبریز
EPS 400 tabriz 131,740 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 S 116,393 تندگویان
FG 640 N 113,048 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید