قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640SB S 228,446 تندگویان
TG 640SB N 221,813 تندگویان
TG 640HB S 230,312 تندگویان
TG 640HB N 223,471 تندگویان
TG 640MOD-SB S 229,068 تندگویان
TG 640MOD-SB N 222,435 تندگویان
TG 640MOD S 220,569 تندگویان
TG 640MOD N 216,008 تندگویان
TG 640S 219,947 تندگویان
TG 640N 215,594 تندگویان
TG 620SB S 217,667 تندگویان
TG 620SB N 215,594 تندگویان
TG 620S 216,630 تندگویان
TG 620N 218,703 تندگویان
BG 840S 249,876 تندگویان
BG 840N 242,614 تندگویان
BG 820S 247,834 تندگویان
BG 820N 240,571 تندگویان
BG 800S 242,160 تندگویان
BG 800N 235,124 تندگویان
BG 780S 236,259 تندگویان
BG 780N 231,493 تندگویان
BG 760S 235,124 تندگویان
BG 760N 230,358 تندگویان
BG 730S 234,217 تندگویان
BG 730N 229,450 تندگویان
PET N 220,372 تندگویان
PET S 222,642 تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 299,753 آبادان
PVC S65 Abadan 299,753 آبادان
PVC S70 Abadan 329,728 آبادان
PVC S57 Abadan 329,728 آبادان
E 7242 416,656 اروند
E 7244 416,656 اروند
E 6644-Arvand 427,860 اروند
E 7044 419,054 اروند
E6834 arvand 433,428 اروند
PVC S7042 329,728 اروند
PVC S65 Arvand 299,753 اروند
PVC S65 Bandar 299,753 بندر امام
PVC S70 Bandar 329,728 بندر امام
PVC S60 Bandar 314,740 بندر امام
PVC S65 Ghadir 299,753 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 505,427 تبریز
ABS157 490,635 تبریز
ABS150 Tabriz 490,635 تبریز
Absn 75 495,352 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 490,635 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 431,938 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 423,551 بندر امام
1712-takhe-jamshid 418,137 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 431,938 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 382,255 تخت جمشید
1202 jamshid 403,386 تخت جمشید
1210S Shazand 403,386 شازند (اراک)
PBR Shazand 382,255 شازند (اراک)
پلی کربنات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
0407UR khozestan 906,548 خوزستان
PC 1012UR 906,548 خوزستان
اپوکسی رزین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,131,135 خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,046,609 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P 1,088,872 خوزستان
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 215,991 آریاساسول
6366M ilam 177,934 ایلام
8200 B ilam 215,991 ایلام
EA 5218 208,992 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
0205AA 255,218 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 249,935 امیرکبیر
LLD 209 Amir 248,878 امیرکبیر
LL 0209KJ 249,935 تبریز
LLD 209 Tabriz 248,878 تبریز
0220KJ 252,048 تبریز
LLD 22501 jam 248,878 جم
22501KJ 249,935 جم
LL 235F6 jam 252,048 جم
18XF 5N 255,218 جم
32604 UV 218,408 جم
0209 KJ 249,935 شازند (اراک)
LLD 209 Arak 248,878 شازند (اراک)
20075AA 248,878 شازند (اراک)
0410 AA 248,878 شازند (اراک)
22B03 Lorestan 248,878 لرستان
22B02 Loresatan 248,878 لرستان
22B01 Lorestan 248,878 لرستان
LL 22B02 KJ 249,935 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 249,935 مهاباد
18B01 mahabad 248,878 مهاباد
LL 20BF5 255,218 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 248,878 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 248,878 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 248,878 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 255,218 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 280,776 آریاساسول
2200 208,992 ایلام
1922T lale 280,776 لاله
ZB 548U 327,409 نوید زر شیمی
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
2208 ilam 213,218 ایلام
Hi500 208,992 بندر امام
HI0500UA Bandar 213,218 بندر امام
52B18UV 213,218 پتروشیمی میاندوآب
62N07UV miandoab 213,218 پتروشیمی میاندوآب
62N07 miandoab 208,992 پتروشیمی میاندوآب
4440 EA 213,288 تبریز
4440 UA 213,172 تبریز
5030EA tabriz 215,455 تبریز
5218 UA 213,218 تبریز
6040UA-tabriz 196,499 تبریز
6070 EA 208,992 تبریز
5030SA tabriz 217,352 تبریز
52511UV 213,218 جم
52501SU 223,668 جم
52502 219,442 جم
52502 SU 223,668 جم
HD 534 F7 228,011 جم
HD 50401 228,011 جم
52528 210,049 جم
52518 UV 213,218 جم
60505 208,992 جم
60505 UV 213,218 جم
60507 UV 213,218 جم
60511 UV 213,218 جم
52511 jam 208,992 جم
52505UV Jam 213,218 جم
52518 Jam 208,992 جم
60507 208,992 جم
60511 208,992 جم
5620 215,991 شازند (اراک)
I4 Kermanshah 208,992 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 213,218 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 213,218 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 208,992 کرمانشاه (باختر)
6040UV‎ Lorestan‎ 213,218 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 208,992 لرستان
52B07 208,992 لرستان
62N07 208,992 لرستان
52B18UV 213,218 لرستان
54B04 lorestan 208,992 لرستان
52B11UV 213,218 لرستان
52B18 208,992 لرستان
62N18 208,992 لرستان
62N18UV 213,218 لرستان
62N11UV 213,218 لرستان
HD52 BF3 219,558 لرستان
HD48 BF7 223,619 لرستان
HD50 B01 223,619 لرستان
62N07UV Lorestan 213,218 لرستان
54B04UV lorestan 213,218 لرستان
I4UV 213,218 مارون
I4 208,992 مارون
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
4265 215,991 آریاساسول
Bl3 Amir 215,991 امیرکبیر
0035 Bandar 215,991 بندر امام
BL4 Jam 215,991 جم
Bl3 Jam 215,991 جم
BL3 Arak 215,991 شازند (اراک)
BL4 Kermanshah 215,991 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 215,991 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun 215,991 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 229,984 تبریز
52505 208,992 جم
38504 UV 229,984 جم
3840 Arak 229,984 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 237,203 آریاساسول
EX3 AmirKabir 239,527 امیرکبیر
7700M Ilam 239,527 ایلام
MD 3520 222,622 جم
MD 3510 222,622 جم
CRP100B Jam 269,376 جم
EX3 Jam 236,146 جم
CRP100N jam 245,944 جم
5000S Jam 228,011 جم
EX3 Arak 236,146 شازند (اراک)
CRP100B Arak 268,531 شازند (اراک)
CRP100 244,223 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 228,011 کرمانشاه (باختر)
CRP 100B 268,531 مارون
CRP100 Maroun 244,223 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 219,558 آریاساسول
5110 Arya 219,558 آریاساسول
3713 arya 230,124 آریاساسول
EX5 AmirKabir 219,558 امیرکبیر
F7000 Ilam 219,558 ایلام
f7000 Miandoab 219,558 پتروشیمی میاندوآب
EX5 Jam 219,558 جم
EX5 shazand 219,558 شازند (اراک)
EX5 Bakhtar 219,558 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun 219,558 مارون
F7000 Mehr 219,558 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2047A 275,768 آریاساسول
LFI2125A-arya-sasol 275,768 آریاساسول
LFI 2130 286,228 آریاساسول
LF 190 Arya - 2119 272,598 آریاساسول
2420 K 272,598 امیرکبیر
2420F Amirkabir 286,228 امیرکبیر
2420h 286,228 امیرکبیر
2420d 286,228 امیرکبیر
0075 Bandar 272,598 بندر امام
020 Bandar 272,598 بندر امام
0220AA 248,878 تبریز
3020F9 272,598 کردستان
2426f8 kordestan 273,655 کردستان
2420F3 kordestan 291,680 کردستان
2420E02-kordestan 272,598 کردستان
2426E02 273,655 کردستان
2420F8 Kordestan 272,598 کردستان
2102tn 42 272,598 لاله
2100 TN42 272,598 لاله
2404 TC47 272,598 لاله
2004 TC37 272,598 لاله
2101 TN47 272,598 لاله
2102TX00-lale 272,598 لاله
2102TN 272,598 لاله
2100lale 291,680 لاله
2004Tc 272,598 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
52B18 208,992 پتروشیمی میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP 500J 284,584 پلی پروپیلن جم
552R Jam 284,584 پلی پروپیلن جم
C30s jam 284,584 پلی پروپیلن جم
510L Jam 284,584 پلی پروپیلن جم
550J Jam 284,584 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 284,584 پلی پروپیلن جم
HP500p-jam 284,584 پلی پروپیلن جم
pi 110 277,619 پلی نار
YI 180 284,584 پلی نار
SIF030 polynar 284,584 پلی نار
SF 060 polynar 284,584 پلی نار
YI250 polynar 284,584 پلی نار
CR 380 polynar 291,980 پلی نار
FI 160 polynar 284,584 پلی نار
RG 1102M 284,584 رجال
RG 1101N 284,584 رجال
1101s rejal 284,584 رجال
Rg 1101SL 284,584 رجال
RG 1101P 284,584 رجال
RG 1101 XN 284,584 رجال
RG 1101 XP 284,584 رجال
RP 1101 XS 284,584 رجال
RG 1101 XXR 284,584 رجال
RG 1102 H 284,584 رجال
RG 1102 L 284,584 رجال
RG 1102 XK Rejal 284,584 رجال
RG 1102XL Rejal 284,584 رجال
552R Arak 284,584 شازند (اراک)
Z30s Ar 284,584 شازند (اراک)
510L Arak 284,584 شازند (اراک)
HP 550J Arak 284,584 شازند (اراک)
HP 554P 284,584 شازند (اراک)
HP 565S Arak 299,376 شازند (اراک)
V30S Arak 284,584 شازند (اراک)
ARP 512A 284,584 شازند (اراک)
HP 562S 295,995 مارون
565S maron 284,584 مارون
F30S 284,584 مارون
HP 456J 284,584 مارون
552R Maroun 284,584 مارون
V 79S 284,584 مارون
Z30S Marun 284,584 مارون
X30S 284,584 مارون
C30S Marun 284,584 مارون
HP 550J maron 284,584 مارون
V 30S 284,584 مارون
F 30G 277,619 مارون
V 79G 284,584 مارون
V30G Marun 284,584 مارون
Z30G Marun 284,584 مارون
HP 501D- Maron 284,584 مارون
HP 500J 284,584 مارون
ZB 545L 311,058 نوید زر شیمی
552R Navid 284,584 نوید زر شیمی
510L Navid 284,584 نوید زر شیمی
ZH 550J navid 284,584 نوید زر شیمی
ZH 422H 293,413 نوید زر شیمی
ZH 520J 295,526 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 230C 311,224 پلی پروپیلن جم
440L jam 316,420 پلی پروپیلن جم
440G jam 316,420 پلی پروپیلن جم
548R jam 316,420 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 325,383 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 335,016 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 317,987 پلی پروپیلن جم
548T jam 321,914 پلی پروپیلن جم
PNR 340R 311,647 پلی نار
PNR 230c polynar 311,647 پلی نار
RG 3420 L-rejal 383,285 رجال
RG 3212E 311,647 رجال
RG 3212H 311,647 رجال
EPQ 30RF 316,420 شازند (اراک)
EP2X CI 311,647 شازند (اراک)
ARP 230 311,647 شازند (اراک)
EP2X CE 311,647 شازند (اراک)
EPC40R shazand 316,420 شازند (اراک)
R 40 arak 316,420 شازند (اراک)
RP340arak 317,987 شازند (اراک)
R60 Arak 316,420 شازند (اراک)
RP 210G 311,647 شازند (اراک)
RP340R 317,987 مارون
EP548R 316,420 مارون
C30G 284,584 مارون
X30G marun 284,584 مارون
EP1 X35 AF 283,753 مارون
T 31SE 281,640 مارون
T 30G 284,584 مارون
RP240G maron 311,647 مارون
MR230 311,647 مارون
EP1X30F 283,753 مارون
ZR 348U 331,767 نوید زر شیمی
ZB532C 315,918 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid 295,843 نوید زر شیمی
ZR340r navid 317,987 نوید زر شیمی
ZB 548T navid 321,914 نوید زر شیمی
ZB 548R navid 316,420 نوید زر شیمی
ZB 432L 316,420 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid 316,420 نوید زر شیمی
ZH 500M 311,647 نوید زر شیمی
ZR 348T 324,371 نوید زر شیمی
ZR230-navid 311,647 نوید زر شیمی
332C navid 316,420 نوید زر شیمی
332L 316,420 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid 329,522 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid 322,213 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 387,089 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 293,360 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 293,360 رجال
HP 525J maron 293,360 مارون
ZH 525J navid 293,360 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ARP801 320,734 شازند (اراک)
V 30GA 287,737 شازند (اراک)
Rp 270G shazand 317,987 شازند (اراک)
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
6045prtro-pak 365,419 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 365,419 تبریز
4512 Qom 365,419 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 308,364 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 308,364 پتروپاک مشرق زمین
1460FG 301,888 تبریز
GPPS 1160-tabriz 286,162 تبریز
GPPS 1540 tabriz 308,364 تبریز
GPPS 1460 tabriz 301,888 تبریز
takht-jamshid 1461 308,364 تخت جمشید
1161 takht-jamshid 308,364 تخت جمشید
TJPS-G 1551 takht-jamshid 308,364 تخت جمشید پارس
32N eseen 310,831 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 308,364 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 307,677 بانیار
SE-1000 Baniar 323,314 بانیار
SE-2000 Baniar 323,314 بانیار
SE-3000 baniar 323,314 بانیار
SE-4000 Baniar 310,133 بانیار
EPS Fine Entekhab 177,934 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 282,715 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 296,451 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 318,031 پلی استایرن انتخاب
F50 310,133 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 317,926 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 310,133 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 310,133 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 323,314 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 318,031 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 323,314 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 317,926 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 323,314 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 317,926 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 293,281 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 293,281 پلی استایرن انتخاب
SE 150 313,964 پلی استایرن سهند
W500 287,206 پلی استایرن سهند
Fine 177,934 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 313,964 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 300,783 پلی استایرن سهند
SE 50-Sahand 313,964 پلی استایرن سهند
526WP 319,484 تبریز
EPS100 tabriz 327,277 تبریز
EPS 500 tabriz 296,556 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 148,278 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 177,934 تبریز
EPS (Coated Oversize) 196,366 تبریز
EPS 200 tabriz 327,277 تبریز
EPS 300 tabriz 327,277 تبریز
EPS 400 tabriz 310,133 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 670S 227,546 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 N 233,007 تندگویان
FG 640 S 240,055 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری