قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 355,293 آبادان
PVC S70 Abadan 365,951 آبادان
PVC S57 Abadan 357,069 آبادان
PVC S65 Arvand 355,293 اروند
E 7242 397,928 اروند
E 7244 397,928 اروند
E 6644-Arvand 402,191 اروند
E 7044 400,770 اروند
E6834 arvand 405,034 اروند
PVC S7042 373,057 اروند
PVC S65 Bandar 355,293 بندرامام
PVC S70 Bandar 374,834 بندرامام
PVC S60 Bandar 364,175 بندرامام
PVC S65 Ghadir 355,293 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 459,039 تبریز
ABS157 459,039 تبریز
ABS157W2901-tabriz 475,611 تبریز
N50-ghaed-basir 459,039 قائد بصیر
Absn 75 463,496 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 478,700 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 473,960 بندرامام
1712-takhe-jamshid 471,110 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 478,700 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 512,341 تخت جمشید
1202 jamshid 536,015 تخت جمشید
PBR Shazand 512,341 شازند
1210S Shazand 536,015 شازند
پلی کربنات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
0407UR khozestan 863,285 خوزستان
PC 1012UR 863,285 خوزستان
اپوکسی رزین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,134,663 خوزستان
آزمایشی اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,134,663 خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,039,966 خوزستان
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 258,760 آریا ساسول
8200 B ilam 258,760 ایلام
6366M ilam 314,831 ایلام
EA 5218 239,880 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 350,913 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 352,097 امیرکبیر
0205AA 358,015 امیرکبیر
0410A A 350,913 تبریز
0220KJ 354,464 تبریز
LL 0209KJ 352,097 تبریز
LLD 209 Tabriz 350,913 تبریز
LL 235F6 jam 354,464 جم
18XF 5N 358,015 جم
32604 UV 250,659 جم
LLD 22501 jam 350,913 جم
22501KJ 352,097 جم
LLD 209 Arak 350,913 شازند
0410 350,913 شازند
0209 KJ 352,097 شازند
20075AA 350,913 شازند
22B02 Loresatan 350,913 لرستان
22B01 Lorestan 350,913 لرستان
22B03 Lorestan 350,913 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 350,913 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 350,913 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 350,913 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 358,015 مهاباد
18B01 mahabad 350,913 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 352,097 مهاباد
LL 22B02 KJ 352,097 مهاباد
LL 20BF5 358,015 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 347,602 آریا ساسول
2200 239,880 ایلام
1922T lale 347,602 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 239,880 امیرکبیر
2208 ilam 244,615 ایلام
Hi500 239,880 بندرامام
HI0500UA Bandar 244,615 بندرامام
4440 EA 244,923 تبریز
5030EA tabriz 247,407 تبریز
5218 UA 244,615 تبریز
4440 UA 244,678 تبریز
5030SA tabriz 249,475 تبریز
6070 EA 239,880 تبریز
6070 UA 237,419 تبریز
6040UA-tabriz 225,425 تبریز
52518 Jam 239,880 جم
52511 jam 239,880 جم
52505UV Jam 244,615 جم
60507 239,880 جم
52502 251,874 جم
60511 239,880 جم
52502 SU 256,609 جم
HD 534 F7 271,249 جم
60507 UV 244,615 جم
60511 UV 244,615 جم
52511UV 244,615 جم
52501SU 256,609 جم
HD 50401 271,249 جم
52528 241,064 جم
60505 239,880 جم
52518 UV 244,615 جم
60505 UV 244,615 جم
5620 239,880 شازند
I4 Kermanshah 239,880 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 244,615 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 244,615 کرمانشاه
I3 Kermanshah 239,880 کرمانشاه
62N07UV Lorestan 244,615 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 244,615 لرستان
54B04UV lorestan 244,615 لرستان
54B04 lorestan 239,880 لرستان
62N11UV 244,615 لرستان
52B11UV 244,615 لرستان
52B18 239,880 لرستان
HD52 BF3 261,779 لرستان
HD48 BF7 266,013 لرستان
HD50 B01 266,013 لرستان
62N18 239,880 لرستان
52B18UV 244,615 لرستان
52B07 239,880 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 239,880 لرستان
62N07 239,880 لرستان
62N07 239,880 لرستان
62N18UV 244,615 لرستان
I4UV 244,615 مارون
I4 239,880 مارون
62N07UV miandoab 244,615 میاندوآب
52B18UV Myan 244,615 میاندوآب
52B18 239,880 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HBM 5510 258,760 آریا ساسول
4265 258,760 آریا ساسول
Bl3 Amir 258,760 امیرکبیر
0035 Bandar 258,760 بندرامام
Bl3 Bakhtar 258,760 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 258,760 جم
BL4 Jam 258,760 جم
BL3 Arak 258,760 شازند
BL4 Kermanshah 258,760 کرمانشاه
Bl3 Marun 258,760 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 292,121 تبریز
52505 239,880 جم
38504 UV 263,743 جم
3840 Arak 292,121 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 316,014 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 328,865 امیرکبیر
7700M Ilam 328,865 ایلام
CRP100B Jam 354,954 جم
CRP100N jam 345,231 جم
5000S Jam 271,249 جم
EX3 Jam 314,831 جم
MD 3510 309,925 جم
MD 3520 309,925 جم
ARM PCF55 354,007 شازند
CRP100B Arak 354,007 شازند
EX3 Arak 314,831 شازند
CRP100 Kermanshah 335,616 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 271,249 کرمانشاه
CRP100 Maroun 354,007 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5110 Arya 261,779 آریا ساسول
3713 arya 273,616 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 261,779 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 261,779 امیرکبیر
F7000 Ilam 261,779 ایلام
EX5 Bakhtar 261,779 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 261,779 جم
EX5 shazand 261,779 شازند
EX5 Marun 261,779 مارون
F7000 Mehr 261,779 مهر
f7000 Miandoab 261,779 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت تولید کننده نمودار
BG 730N 309,689 تندگویان
BG 730S 316,251 تندگویان
BG 760N 310,939 تندگویان
BG 760S 317,501 تندگویان
BG 780N 312,501 تندگویان
BG 780S 319,064 تندگویان
BG 800N 317,501 تندگویان
BG 800S 327,189 تندگویان
BG 820N 325,001 تندگویان
BG 820S 335,001 تندگویان
BG 840N 327,814 تندگویان
BG 840S 337,814 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 337,478 آریا ساسول
LFI 2130 354,351 آریا ساسول
LFI 2047A 341,029 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 341,029 آریا ساسول
2420h 337,478 امیرکبیر
2420d 354,351 امیرکبیر
2420 K 337,478 امیرکبیر
2420F Amirkabir 337,478 امیرکبیر
0075 Bandar 337,478 بندرامام
020 Bandar 337,478 بندرامام
0220AA 350,913 تبریز
2420E02-kordestan 337,478 کردستان
2420F8 Kordestan 337,478 کردستان
2426E02 338,661 کردستان
3020F9 337,478 کردستان
2426f8 kordestan 338,661 کردستان
2420F3 kordestan 361,101 کردستان
2102TX00-lale 337,478 لاله
2100lale 361,101 لاله
2102tn 42 337,478 لاله
2100 TN42 337,478 لاله
2404 TC47 337,478 لاله
2004 TC37 337,478 لاله
2101 TN47 337,478 لاله
2102TN 337,478 لاله
2004Tc 337,478 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
552R Jam 382,503 پلی پروپیلن جم
C30s jam 382,503 پلی پروپیلن جم
510L Jam 382,503 پلی پروپیلن جم
550J Jam 382,503 پلی پروپیلن جم
HP 500J 382,503 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 382,503 پلی پروپیلن جم
564s jam 405,453 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 382,503 پلی نار
SF 060 polynar 382,503 پلی نار
SIF010 polynar 382,503 پلی نار
CR 380 polynar 382,503 پلی نار
pi 110 382,503 پلی نار
RG 1102K 382,503 رجال
RG 1102 XK Rejal 382,503 رجال
RG 1102XL Rejal 382,503 رجال
RG 1102 L 382,503 رجال
1101s rejal 382,503 رجال
Rg 1101SL 382,503 رجال
HP 502N 382,503 شازند
552R Arak 382,503 شازند
Z30s Ar 382,503 شازند
510L Arak 382,503 شازند
HP 550J Arak 382,503 شازند
HP 565S Arak 405,453 شازند
V30S Arak 382,503 شازند
ARP 512A 382,503 شازند
HP 565S-AG 405,453 مارون
552R Maroun 382,503 مارون
Z30S Marun 382,503 مارون
Z30G Marun 382,503 مارون
F 30G 382,503 مارون
V30G Marun 382,503 مارون
V 30S 382,503 مارون
HP 500J 382,503 مارون
HP 501D- Maron 382,503 مارون
X30G marun 382,503 مارون
C30S Marun 382,503 مارون
HP 550J maron 382,503 مارون
HP 562S 382,503 مارون
565S maron 405,453 مارون
V 79S 382,503 مارون
552R Navid 382,503 نوید زرشیمی
510L Navid 382,503 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 382,503 نوید زرشیمی
ZB 545L 398,483 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
440L jam 398,483 پلی پروپیلن جم
440G jam 398,957 پلی پروپیلن جم
548R jam 398,483 پلی پروپیلن جم
548T jam 398,483 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 397,300 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 397,300 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 414,464 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 398,483 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 426,301 پلی نار
PNR 340R 397,300 پلی نار
RG 3212E 426,301 رجال
RG 3420 L-rejal 501,857 رجال
EPC40R shazand 398,483 شازند
R60 Arak 425,827 شازند
RP 210G 402,626 شازند
EPQ 30RF 398,483 شازند
EP2X CI 397,300 شازند
EP2X CE 397,300 شازند
RP340arak 397,300 شازند
MR 240C 435,770 مارون
C30G 382,503 مارون
EP 548R maron 398,483 مارون
MR230 426,301 مارون
RP340R maron 397,300 مارون
RP240G maron 397,300 مارون
EP1X30F 397,300 مارون
ZB 440L-navid 398,483 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 398,483 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 398,483 نوید زرشیمی
ZR230-navid 426,301 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 435,770 نوید زرشیمی
332C navid 425,827 نوید زرشیمی
ZR340r navid 397,300 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 397,300 نوید زرشیمی
ZB532C 425,827 نوید زرشیمی
ZB 432L 398,483 نوید زرشیمی
ZH 500M 382,503 نوید زرشیمی
ZR 348T 397,300 نوید زرشیمی
332L 398,483 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 413,990 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP525j jam 387,830 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 506,118 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 387,830 رجال
RP 210M 387,830 مارون
HP 525J maron 387,830 مارون
ZH 525J navid 387,830 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ARP801 423,933 شازند
Rp 270G shazand 432,930 شازند
V 30GA 384,871 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
7055 477,056 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 445,847 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 445,847 تبریز
4512 Qom 445,847 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 376,481 آرتان پترو کیهان
1028 376,481 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 376,481 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 376,481 تبریز
GPPS 1460 tabriz 368,575 تبریز
1460FG 368,575 تبریز
GPPS 1160-tabriz 349,374 تبریز
1161 takht-jamshid 376,481 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 376,481 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 376,481 تخت جمشید پارس
14N 352,386 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 371,587 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 379,493 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 376,481 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 420,515 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 420,515 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 383,524 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 420,515 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 397,507 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 400,540 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 368,802 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 322,160 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 400,540 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 385,522 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 400,540 پلی استایرن انبساطی سهند
R400HD 357,756 پلی استایرن انتخاب
F400HD 357,756 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 420,515 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 406,607 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 420,515 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 399,504 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 378,123 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 378,123 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 381,675 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 366,286 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 335,584 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 322,160 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 366,286 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 406,607 پلی استایرن انتخاب
F50 397,507 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 397,507 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 397,507 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 399,504 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 420,515 پلی استایرن انتخاب
F100HD 379,766 پلی استایرن انتخاب
F200HD 379,766 پلی استایرن انتخاب
F300HD 379,766 پلی استایرن انتخاب
F305HD 366,656 پلی استایرن انتخاب
R200HD 359,554 پلی استایرن انتخاب
R310HD 359,554 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 399,504 پلی استایرن انتخاب
FC522 383,524 تبریز
FC 422 397,507 تبریز
221 HS 399,504 تبریز
321 HS 399,504 تبریز
526WP 387,519 تبریز
121 HS 399,504 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 291,478 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 322,160 تبریز
EPS (Coated Oversize) 335,584 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 620N 288,315 تندگویان
TG 620S 285,543 تندگویان
TG 620SB N 284,157 تندگویان
TG 640MOD S 290,811 تندگویان
TG 620SB S 286,929 تندگویان
TG 640MOD-SB N 293,306 تندگویان
TG 640N 284,157 تندگویان
TG 640S 289,979 تندگویان
TG 640MOD N 284,712 تندگویان
TG 640MOD-SB S 302,177 تندگویان
TG 640HB N 294,692 تندگویان
TG 640HB S 303,840 تندگویان
TG 640SB N 292,474 تندگویان
TG 640SB S 301,345 تندگویان
TG 670S 299,998 تندگویان
PET N 297,189 تندگویان
PET S 300,314 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 S 316,870 تندگویان
FG 640 N 307,444 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری