معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan سلف 321,373 321373 321373 321373 500 290 290 آبادان
PVC S70 Abadan نقدی 321,373 321373 321373 321373 500 90 90 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 312,609 312609 312609 312609 0 10 10 آبادان
PVC S57 Abadan سلف 312,609 0 0 0 500 30 0 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی 312,609 312609 312609 312609 500 170 50 آبادان
E6834 arvand سلف 375,265 375265 375265 375265 462 462 462 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 292,158 299456 301109 304309 1012 2310 1012 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 292,158 294059 294716 295389 2500 3020 2500 اروند
PVC S65 Bandar نقدی 292,158 305789 306057 307307 1496 3300 1496 بندر امام
PVC S60 Bandar سلف (مچینگ) 306,766 306766 306766 306766 0 66 66 بندر امام
PVC S60 Bandar سلف 306,766 306766 306766 306766 1012 814 682 بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف (مچینگ) 292,158 292158 292158 292158 0 40 40 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 292,158 292158 292158 292158 1700 1900 1660 غدیر
10182 12502 8358
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
552R Jam نقدی 315,428 319562 319949 320550 960 1392 960 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 315,428 318320 318739 321339 1800 2592 1800 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 144 144 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 315,428 315428 315428 315428 600 456 456 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 315,428 320890 321668 323099 800 1380 800 پلی نار
YI250 polynar نقدی 315,428 319689 320558 323555 160 260 160 پلی نار
RG 1102 XK Rejal نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 44 44 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 315,428 315428 315428 315428 957 914 914 رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 315,428 317999 319640 321669 435 870 435 رجال
552R Arak نقدی 315,428 315479 315788 316316 700 780 700 شازند (اراک)
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 420 420 شازند (اراک)
Z30s Ar نقدی 315,428 315428 315428 315428 1000 540 480 شازند (اراک)
510L Arak نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 100 100 شازند (اراک)
510L Arak نقدی 315,428 315428 315428 315428 300 240 200 شازند (اراک)
HP 565S Arak نقدی 329,246 329246 329246 329246 1000 1000 1000 شازند (اراک)
552R Maroun نقدی 315,428 316019 317077 320400 1518 1848 1518 مارون
Z30S Marun نقدی 315,428 318199 318776 319849 770 1012 770 مارون
C30S Marun نقدی 315,428 316799 317419 318889 1518 2090 1518 مارون
HP 550J maron نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 352 352 مارون
HP 550J maron نقدی 315,428 315428 315428 315428 990 396 374 مارون
Z30G Marun نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 66 66 مارون
Z30G Marun نقدی 315,428 315428 315428 315428 176 22 22 مارون
552R Navid نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 126 126 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 315,428 315428 315428 315428 315 189 189 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 315,428 315530 317236 317899 315 504 315 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 84 84 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 315,428 315428 315428 315428 252 168 168 نوید زر شیمی
14566 17989 14115
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
440L jam نقدی (مچینگ) 343,459 343459 343459 343459 0 88 88 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 343,459 343459 343459 343459 550 484 462 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 343,459 378687 380326 381999 220 638 220 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی (مچینگ) 356,290 356290 356290 356290 0 44 44 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 356,290 356290 356290 356290 220 220 176 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 360,831 360831 360831 360831 220 132 132 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 349,381 360780 361885 363890 220 374 220 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 348,592 372579 375231 380579 110 176 110 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی (مچینگ) 343,459 343459 343459 343459 0 21 21 پلی نار
PNR 230c polynar نقدی 343,459 343459 343459 343459 189 42 42 پلی نار
RG 3212E نقدی (مچینگ) 343,459 343459 343459 343459 0 218 218 رجال
RG 3212E نقدی 343,459 343459 343459 343459 261 65 22 رجال
(پودر) EPC40R نقدی 333,155 333155 333155 333155 20 20 10 شازند (اراک)
EPC40R shazand سلف (مچینگ) 343,459 343459 343459 343459 0 80 80 شازند (اراک)
EPC40R shazand سلف 343,459 343459 343459 343459 500 440 420 شازند (اراک)
C30G نقدی (مچینگ) 315,428 315428 315428 315428 0 176 176 مارون
C30G نقدی 315,428 315428 315428 315428 572 418 352 مارون
MR230 نقدی 343,459 349890 351510 357669 990 1408 990 مارون
ZH 515 MA navid نقدی 328,259 328259 328259 328259 105 168 105 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 349,381 349381 349381 349381 210 252 210 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی (مچینگ) 343,459 343459 343459 343459 0 42 42 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 343,459 343459 343459 343459 105 63 63 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی (مچینگ) 343,459 343459 343459 343459 0 42 42 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 343,459 343459 343459 343459 210 210 168 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 343,459 365530 366938 370129 231 441 231 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی 355,698 355698 355698 355698 42 21 21 نوید زر شیمی
4975 6283 4665
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam نقدی 434,960 434960 434960 434960 110 132 110 پلی پروپیلن جم
HP525j jam نقدی 329,640 329640 329640 329640 840 816 432 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 329,640 329640 329640 329640 870 174 109 رجال
HP 525J maron نقدی 329,640 329640 329640 329640 1518 572 330 مارون
ZH 525J navid نقدی 329,640 329640 329640 329640 651 483 84 نوید زر شیمی
3989 2177 1065
پلی پروپیلن پزشکی
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
ARP801 نقدی 352,474 0 0 0 80 0 0 شازند (اراک)
Rp270G shazand نقدی 349,381 0 0 0 100 0 0 شازند (اراک)
180 0 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید