یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 342631 280 120
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی آبادان
280 120
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 401590 1008 161
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,590 ریال
کمترین قیمت401590 ریال
بیشترین قیمت401590 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا161 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 401590 1008 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,590 ریال
کمترین قیمت401590 ریال
بیشترین قیمت401590 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا141 تن
پتروشیمی شازند
2016 282
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0407UR khozestan 0 120 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,101,200 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1101200 120 50
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,101,200 ریال
کمترین قیمت1101200 ریال
بیشترین قیمت1101200 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا130 تن
پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,226,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,296,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,246,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
PC W1 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,266,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
400 50
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین جامد E011P 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,149,700 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1109500 53 4
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,109,500 ریال
کمترین قیمت1109500 ریال
بیشترین قیمت1109500 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا4 تن
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1255600 62 18
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,255,600 ریال
کمترین قیمت1255600 ریال
بیشترین قیمت1255600 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا18 تن
پتروشیمی خوزستان
155 22
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Lorestan(پودر) 22B02 258386 1504 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه258,386 ریال
کمترین قیمت258386 ریال
بیشترین قیمت258386 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا544 تن
پتروشیمی لرستان
1504 528
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
(پودر) 62N07UV 232589 2000 1088
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه232,589 ریال
کمترین قیمت232589 ریال
بیشترین قیمت232589 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا1408 تن
پتروشیمی مهاباد
2000 1088
پلی اتیلن سبک خطی (Butene)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
(پودر) 22B03 258386 640 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه258,386 ریال
کمترین قیمت258386 ریال
بیشترین قیمت258386 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی لرستان
640 144
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 537732 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه414,383 ریال
کمترین قیمت536999 ریال
بیشترین قیمت538099 ریال
درصد رقابت29.77
دلار کشف شده369,836 ریال
تقاضا88 تن
66 66
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4125 پتروپاک 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,622 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
6045petro-pak 365025 506 138
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,025 ریال
کمترین قیمت365025 ریال
بیشترین قیمت365025 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا138 تن
HIPS 7240 tabriz 372472 902 902
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,025 ریال
کمترین قیمت371888 ریال
بیشترین قیمت376889 ریال
درصد رقابت2.04
دلار کشف شده290,814 ریال
تقاضا1089 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,025 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
1826 1040
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 0 180 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
1028 petropak 337805 154 61
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت337805 ریال
بیشترین قیمت337805 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا61 تن
GPPS 1115 petropak 337805 484 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت337805 ریال
بیشترین قیمت337805 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا248 تن
GPPS 1540 tabriz 350760 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت348021 ریال
بیشترین قیمت360899 ریال
درصد رقابت3.84
دلار کشف شده295,930 ریال
تقاضا1551 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 348600 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت338999 ریال
بیشترین قیمت351000 ریال
درصد رقابت3.2
دلار کشف شده294,108 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 338048 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت337999 ریال
بیشترین قیمت338121 ریال
درصد رقابت0.07
دلار کشف شده285,205 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 337805 1001 934
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت337805 ریال
بیشترین قیمت337805 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا979 تن
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 344431 190 190
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,805 ریال
کمترین قیمت340920 ریال
بیشترین قیمت345879 ریال
درصد رقابت1.96
دلار کشف شده290,590 ریال
تقاضا280 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
3505 2725
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 369303 616 22
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه369,303 ریال
کمترین قیمت369303 ریال
بیشترین قیمت369303 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده285,000 ریال
تقاضا22 تن
SE 50-Sahand 0 528 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه353,193 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
دلار کشف شده0 ریال
تقاضا0 تن
1144 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 658864 88 88
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه479,427 ریال
کمترین قیمت654229 ریال
بیشترین قیمت670000 ریال
درصد رقابت37.5
دلار کشف شده391,668 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 509189 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه466,835 ریال
کمترین قیمت500999 ریال
بیشترین قیمت515789 ریال
درصد رقابت9
دلار کشف شده310,857 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 576140 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه468,729 ریال
کمترین قیمت573999 ریال
بیشترین قیمت577000 ریال
درصد رقابت23
دلار کشف شده350,309 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 529935 90 90
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,493 ریال
کمترین قیمت521999 ریال
بیشترین قیمت544000 ریال
درصد رقابت19.5
دلار کشف شده340,550 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 591999 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,293 ریال
کمترین قیمت591999 ریال
بیشترین قیمت591999 ریال
درصد رقابت33
دلار کشف شده378,896 ریال
تقاضا54 تن
پتروشیمی تندگویان
636 636

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟