معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 469047 300 300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه468,664 ریال
کمترین قیمت468720 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا490 تن
پتروشیمی آبادان
300 300
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1202 jamshid 0 101 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه396,593 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220Takhte- jamshid 374364 706 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,364 ریال
کمترین قیمت374364 ریال
بیشترین قیمت374364 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 374364 504 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه374,364 ریال
کمترین قیمت374364 ریال
بیشترین قیمت374364 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی شازند
1311 363
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LED khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,021,550 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan 0 60 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه968,350 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 0 60 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه983,650 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 965852 90 5
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه965,852 ریال
کمترین قیمت965852 ریال
بیشترین قیمت965852 ریال
تقاضا5 تن
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1027948 90 90
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه965,852 ریال
کمترین قیمت1020608 ریال
بیشترین قیمت1035899 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی خوزستان
PC W1 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,006,550 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
380 95
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1333686 84 84
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,245,894 ریال
کمترین قیمت1304111 ریال
بیشترین قیمت1349999 ریال
تقاضا145 تن
پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P 0 60 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,201,436 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1156978 0 9
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,156,978 ریال
کمترین قیمت1156978 ریال
بیشترین قیمت1156978 ریال
تقاضا9 تن
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1156978 75 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,156,978 ریال
کمترین قیمت1156978 ریال
بیشترین قیمت1156978 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی خوزستان
219 137
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
22b03(پودر) 298798 0 260
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه298,798 ریال
کمترین قیمت298798 ریال
بیشترین قیمت298798 ریال
تقاضا260 تن
پتروشیمی مهاباد
22b03(پودر) 298798 500 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,798 ریال
کمترین قیمت298798 ریال
بیشترین قیمت298798 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 303876 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,798 ریال
کمترین قیمت302899 ریال
بیشترین قیمت304999 ریال
تقاضا920 تن
پتروشیمی مهاباد
1000 900
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
BL3 (پودر) bakhtar 257500 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,704 ریال
کمترین قیمت257500 ریال
بیشترین قیمت257500 ریال
تقاضا200 تن
100 100
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
bakhtar (پودر) EX5 252831 500 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه252,831 ریال
کمترین قیمت252831 ریال
بیشترین قیمت252831 ریال
تقاضا370 تن
500 350
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2102TX00-lale 353220 0 396
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه353,220 ریال
کمترین قیمت353220 ریال
بیشترین قیمت353220 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی لاله
0 396
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Z30s Ar 371224 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه371,224 ریال
کمترین قیمت371224 ریال
بیشترین قیمت371224 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی شازند
0 80
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 410737 297 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه410,737 ریال
کمترین قیمت410737 ریال
بیشترین قیمت410737 ریال
تقاضا220 تن
HIPS 7240 tabriz 413651 902 902
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,737 ریال
کمترین قیمت411779 ریال
بیشترین قیمت417009 ریال
تقاضا1133 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 100 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه404,575 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
1299 1012
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 345828 330 11
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه345,828 ریال
کمترین قیمت345828 ریال
بیشترین قیمت345828 ریال
تقاضا11 تن
GPPS 1540 tabriz 360912 902 902
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,828 ریال
کمترین قیمت358009 ریال
بیشترین قیمت363400 ریال
تقاضا1595 تن
پتروشیمی تبریز
TJPS-G 1551 takht-jamshid 351804 799 799
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,828 ریال
کمترین قیمت349999 ریال
بیشترین قیمت353909 ریال
تقاضا1069 تن
32N eseen 381831 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,595 ریال
کمترین قیمت380009 ریال
بیشترین قیمت380009 ریال
تقاضا286 تن
MP08 qom 357035 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه345,828 ریال
کمترین قیمت353520 ریال
بیشترین قیمت358009 ریال
تقاضا250 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2241 1922
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-1000 Baniar 356298 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,298 ریال
کمترین قیمت356298 ریال
بیشترین قیمت356298 ریال
تقاضا220 تن
SE-2000 Baniar 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,298 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا220 تن
R310 Entekhab 337326 600 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,326 ریال
کمترین قیمت337326 ریال
بیشترین قیمت337326 ریال
تقاضا125 تن
F100 Entekhab 363366 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,298 ریال
کمترین قیمت360779 ریال
بیشترین قیمت367999 ریال
تقاضا1355 تن
F105 Entekhab 343995 50 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,995 ریال
کمترین قیمت343995 ریال
بیشترین قیمت343995 ریال
تقاضا30 تن
F200 Entekhab 356298 0 45
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,298 ریال
کمترین قیمت356298 ریال
بیشترین قیمت356298 ریال
تقاضا45 تن
F200 Entekhab 356298 500 455
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,298 ریال
کمترین قیمت356298 ریال
بیشترین قیمت356298 ریال
تقاضا700 تن
F300 Entekhab 356298 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه356,298 ریال
کمترین قیمت356298 ریال
بیشترین قیمت356298 ریال
تقاضا5 تن
F300 Entekhab 356298 300 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,298 ریال
کمترین قیمت356298 ریال
بیشترین قیمت356298 ریال
تقاضا30 تن
R200 -entekhab 337326 0 50
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,326 ریال
کمترین قیمت337326 ریال
بیشترین قیمت337326 ریال
تقاضا50 تن
R200 -entekhab 337326 500 310
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,326 ریال
کمترین قیمت337326 ریال
بیشترین قیمت337326 ریال
تقاضا340 تن
EPS 400 tabriz 377697 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه335,639 ریال
کمترین قیمت365999 ریال
بیشترین قیمت389899 ریال
تقاضا75 تن
پتروشیمی تبریز
3230 2065
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 500D96FA 369316 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,229 ریال
کمترین قیمت367999 ریال
بیشترین قیمت372999 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 389305 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه350,335 ریال
کمترین قیمت386999 ریال
بیشترین قیمت393899 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FA 364629 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه362,927 ریال
کمترین قیمت362927 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 362922 72 72
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,818 ریال
کمترین قیمت355999 ریال
بیشترین قیمت370000 ریال
تقاضا162 تن
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 308488 0 28
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه308,488 ریال
کمترین قیمت308488 ریال
بیشترین قیمت308488 ریال
تقاضا28 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 344781 0 18
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه344,781 ریال
کمترین قیمت344781 ریال
بیشترین قیمت344781 ریال
تقاضا18 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 344781 54 18
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,781 ریال
کمترین قیمت344781 ریال
بیشترین قیمت344781 ریال
تقاضا36 تن
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 308488 84 14
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,488 ریال
کمترین قیمت308488 ریال
بیشترین قیمت308488 ریال
تقاضا14 تن
پتروشیمی تندگویان
870 810

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری