معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
E6834 arvand نقدی 375,831 393898 394513 398999 451 649 451 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 343,032 343032 343032 343032 0 110 110 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 343,032 343032 343032 343032 0 20 20 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 343,032 343032 343032 343032 2000 680 340 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 343,032 343032 343032 343032 1507 1397 1045 اروند
3958 2856 1966
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz سلف (مچینگ) 570,277 570277 570277 570277 0 40 40 تبریز
ABS150 Tabriz سلف 570,277 570277 570277 570277 550 275 275 تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 570,277 640889 641928 645569 130 250 130 قائد بصیر
680 565 445
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف (مچینگ) 425,641 425641 425641 425641 0 21 21 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 425,641 425641 425641 425641 210 210 189 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 425,641 425641 425641 425641 504 504 504 بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 410,065 410065 410065 410065 806 806 806 تخت جمشید
1520 1541 1520
پلی بوتادین رابر
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
1220 shazand نقدی (مچینگ) 365,074 365074 365074 365074 0 20 20 شازند (اراک)
0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir نقدی 260,427 270456 271980 281109 5390 6732 5390 امیرکبیر
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) 264,968 264968 264968 264968 0 44 44 جم
LL 235F6 jam نقدی 264,968 264968 264968 264968 110 77 66 جم
(پودر) 235F6 نقدی 257,019 257019 257019 257019 440 40 40 جم
LLD 209 Arak نقدی 260,427 265999 268088 269789 1000 1460 1000 شازند (اراک)
20BF5 (پودر) نقدی 260,323 0 0 0 150 40 0 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 252,614 252614 252614 252614 450 260 250 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad نقدی 260,427 262958 263254 263890 240 312 240 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 260,427 266920 267881 269509 960 1512 960 مهاباد
8740 10477 7990
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
1922T Arya نقدی 335,139 335139 335139 335139 66 66 66 آریاساسول
1922T lale نقدی (مچینگ) 335,139 335139 335139 335139 0 22 22 لاله
1922T lale نقدی 335,139 335139 335139 335139 132 44 22 لاله
198 132 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
Hi500 نقدی 231,968 231968 231968 231968 500 500 500 بندر امام
62N07 miandoab نقدی (مچینگ) 231,968 231968 231968 231968 0 96 96 پتروشیمی میاندوآب
62N07 miandoab نقدی 231,968 231968 231968 231968 120 72 24 پتروشیمی میاندوآب
62N07UV miandoab نقدی 236,509 0 0 0 120 0 0 پتروشیمی میاندوآب
6040UA-tabriz نقدی 217,378 224509 225676 228569 220 319 220 تبریز
52518 Jam نقدی 231,968 231968 232034 233389 2310 2365 2310 جم
(پودر) 62N07 نقدی 225,009 225009 225009 225009 500 20 20 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 236,509 236509 236509 236509 0 48 48 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 236,509 236509 236509 236509 768 336 312 لرستان
4538 3756 3530
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
0035 Bandar سلف (مچینگ) 249,140 249140 249140 249140 0 10 10 بندر امام
0035 Bandar سلف 249,140 249140 249140 249140 1200 830 750 بندر امام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 249,140 249140 249140 249140 0 55 55 جم
Bl3 Jam نقدی 249,140 249140 249140 249140 506 253 231 جم
Bl3 Bakhtar نقدی 249,140 249140 249140 249140 1488 792 768 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun نقدی 249,140 249140 249140 249140 1210 682 616 مارون
4404 2622 2430
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 255,399 255399 255399 255399 0 22 22 تبریز
3840 Tabriz نقدی 255,399 255399 255399 255399 1353 1254 1254 تبریز
1353 1276 1276
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir نقدی 251,165 268500 270619 271899 500 1960 500 امیرکبیر
CRP100N jam سلف (مچینگ) 259,265 259265 259265 259265 0 759 759 جم
CRP100N jam سلف 259,265 259265 259265 259265 2508 1331 1188 جم
5000S Jam نقدی (مچینگ) 254,215 254215 254215 254215 0 22 22 جم
5000S Jam نقدی 254,215 254215 254215 254215 110 22 22 جم
CRP100B Arak نقدی 273,514 276059 277122 278333 1000 1460 1000 شازند (اراک)
4118 5554 3491
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
5110 Arya نقدی (مچینگ) 245,133 245133 245133 245133 0 132 132 آریاساسول
5110 Arya نقدی 245,133 245133 245133 245133 1716 990 858 آریاساسول
EX5 AmirKabir نقدی 245,133 245133 245133 245133 540 70 60 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی 245,133 245133 245133 245133 924 132 88 ایلام
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 245,133 245133 245133 245133 0 22 22 مارون
EX5 Marun نقدی 245,133 245133 245133 245133 1518 154 110 مارون
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 245,133 245133 245133 245133 0 77 77 مهر
F7000 Mehr نقدی 245,133 245133 245133 245133 3014 1155 968 مهر
7712 2732 2315
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
PET-BG781 سلف 237,194 345999 351641 358000 1012 2002 1012 تندگویان
PET-BG785 سلف 232,409 321999 328939 335989 2002 3080 2002 تندگویان
PET-BG821 سلف 248,814 356899 360667 368889 1584 2706 1584 تندگویان
4598 7788 4598
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
LFI 2047A نقدی 328,591 0 0 0 66 0 0 آریاساسول
LFI 2119 نقدی 325,185 325185 325185 325185 1342 836 660 آریاساسول
2420h نقدی (مچینگ) 325,185 325185 325185 325185 0 22 22 امیرکبیر
2420h نقدی 325,185 325185 325185 325185 550 220 154 امیرکبیر
2420d نقدی (مچینگ) 341,776 341776 341776 341776 0 88 88 امیرکبیر
2420d نقدی 341,776 341776 341776 341776 1100 176 154 امیرکبیر
0075 Bandar سلف 325,185 328692 329594 331285 1200 1550 1200 بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 325,185 325185 325185 325185 0 40 40 بندر امام
020 Bandar سلف 325,185 325185 325185 325185 1200 660 480 بندر امام
2420E02-kordestan نقدی 325,185 325185 325185 325185 1008 264 216 کردستان
2102TX00-lale نقدی 325,185 325185 325185 325185 1210 418 286 لاله
2100lale نقدی 348,412 395069 395923 396890 110 462 110 لاله
7786 4736 3410
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
440L jam نقدی (مچینگ) 426,666 426666 426666 426666 0 22 22 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی (مچینگ) 432,569 432569 432569 432569 0 22 22 پلی پروپیلن جم
0 44 44
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
EPS 200 tabriz نقدی 328,529 364889 370201 378889 190 305 190 تبریز
EPS 300 tabriz نقدی 328,529 343599 349406 359421 150 225 150 تبریز
340 530 340
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 سلف 239,207 365000 367861 390000 2530 3894 2530 تندگویان
TG641 MOD سلف 230,959 309999 312816 321239 880 2134 880 تندگویان
TG645 سلف 225,749 290000 291827 302509 3300 4686 3300 تندگویان
Super Bright TG645 سلف 232,261 350000 356214 370569 286 440 286 تندگویان
6996 11154 6996

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید