یکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

جستجو حذف ستون سمت چپ
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 375,981 3102 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 375,981 2160 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E 6644-Arvand 534,251 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 537,115 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 375,981 2420 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 375,981 700 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 375,981 770 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 375,981 1880 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11450 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG584 634,419 506 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار عرضه کننده
هند PET-BGG5-761 629,096 506 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار عرضه کننده
PET-BGWK-821 595,000 44 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل تهران
1056 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 477,528 648 240
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 477,528 648 216
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 477,528 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 477,528 1008 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 477,528 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 477,528 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 477,528 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 477,528 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 477,528 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 477,528 200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 477,528 700 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 477,528 200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 477,528 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 477,528 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 477,528 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
V30S Arak 477,528 100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 506,179 100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) HP510L Arak 463,202 32 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 8
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 477,528 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S Marun 477,528 396 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 477,528 836 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 506,179 770 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 477,528 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 477,528 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 477,528 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
9613 456
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 485,836 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 485,836 440 154
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 485,836 462 198
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 485,836 132 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 514,916 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 514,916 264 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 519,070 154 66
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 550,227 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 550,227 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
(پودر) EPC40R 471,261 24 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 8
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 550,227 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 514,916 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 496,222 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 485,836 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 550,227 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 539,011 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 514,916 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3496 418
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
V 30GA shazand 481,682 350 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
350 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 652,086 19 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
حداقل خرید 19
نوع تسویه اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 626,003 42 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
حداقل خرید 14
نوع تسویه اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 810,000 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 647,500 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 710,000 84 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1403/05/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
305 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟