عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

ویـکی پـلاسـت

توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعـات

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
جمع کل عرضه های این تاریخ: تن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S57 Abadan پالت چوبی نقدی 1398/06/03 93,118 250 0 آبادان
GPPS 1309 کیسه نقدی 1398/06/03 114,005 200 0 آرتان پترو کیهان
5110 arya پالت چوبی نقدی 1398/06/03 97,094 1342 0 آریاساسول
Lf190 پالت چوبی سلف 1398/06/03 98,180 1100 0 آریاساسول
1922T Arya پالت چوبی نقدی 1398/06/03 99,162 66 0 آریاساسول
E 7244 پالت پلاستیکی سلف 1398/06/09 88,726 132 0 اروند
E6834 arvand پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 88,726 264 0 اروند
PVC S65 Arvand جامبوبگ نقدی 1398/06/03 83,507 1500 0 اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 86,090 2486 0 اروند
Bl3 Amir جامبوبگ سلف 1398/06/09 96,729 170 0 امیرکبیر
Bl3 Amir کیسه سلف 1398/06/09 96,729 200 800 امیرکبیر
EX3 AmirKabir جامبوبگ سلف 1398/06/09 107,067 650 0 امیرکبیر
EX3 AmirKabir کیسه سلف 1398/06/09 107,067 500 2000 امیرکبیر
2420h جامبوبگ سلف 1398/06/09 98,180 200 650 امیرکبیر
LLD 209 Amir پالت چوبی سلف 1398/06/09 95,778 440 770 امیرکبیر
LLD 209 Amir جامبوبگ سلف 1398/06/09 95,778 500 1400 امیرکبیر
2208 ilam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 90,181 330 0 ایلام
7700M Ilam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 107,067 330 0 ایلام
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 97,094 506 0 ایلام
SE-3000 baniar پالت چوبی نقدی 1398/06/03 129,709 308 0 بانیار
SE-4000 Baniar جامبوبگ نقدی 1398/06/03 127,252 308 0 بانیار
0035 پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 96,729 1300 0 بندر امام
0075 پالت پلاستیکی سلف 1398/06/18 98,180 900 0 بندر امام
020 پالت پلاستیکی سلف 1398/06/11 98,180 1200 0 بندر امام
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 86,090 1012 0 بندر امام
PVC S60 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1398/06/09 91,361 3014 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی نقدی 1398/06/03 139,430 504 0 بندر امام
GPPS 1115 petropak پالت چوبی نقدی 1398/06/03 114,005 448 0 پتروپاک مشرق زمین
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/06/05 124,672 100 0 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/06/05 124,672 100 0 پلی استایرن انتخاب
R200 جامبوبگ نقدی 1398/06/05 124,672 200 0 پلی استایرن انتخاب
SE 350 sahand جامبوبگ نقدی 1398/06/03 120,987 100 0 پلی استایرن سهند
SE 50 جامبوبگ نقدی 1398/06/03 129,709 100 0 پلی استایرن سهند
RPX 120L پالت چوبی نقدی 1398/06/03 175,618 110 110 پلی پروپیلن جم
552R Jam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 480 504 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 984 1008 پلی پروپیلن جم
550J Jam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 312 360 پلی پروپیلن جم
440L پالت چوبی نقدی 1398/06/03 126,623 110 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S پالت چوبی نقدی 1398/06/03 133,411 110 220 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 126,623 220 220 پلی پروپیلن جم
440G پالت چوبی نقدی 1398/06/03 126,623 110 110 پلی پروپیلن جم
hp525j پالت چوبی نقدی 1398/06/03 117,662 336 336 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 140 760 پلی نار
FI 160 polynar پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 50 0 پلی نار
1460FG پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 111,581 50 0 تبریز
5030sa پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 91,616 200 0 تبریز
HIPS 7240 پالت پلاستیکی سلف 1398/06/25 124,564 704 0 تبریز
GPPS 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 111,725 506 0 تبریز
ABS150 پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 140,921 250 0 تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 90,295 506 0 تبریز
3840 Tabriz جامبوبگ نقدی 1398/06/03 90,295 450 0 تبریز
EPS 500 جامبوبگ نقدی 1398/06/03 111,757 25 0 تبریز
EPS 200 جامبوبگ سلف 1398/06/09 124,672 50 0 تبریز
EPS 300 جامبوبگ نقدی 1398/06/03 124,672 150 0 تبریز
EPS 400 جامبوبگ نقدی 1398/06/03 120,987 100 0 تبریز
TJPS-G1551 پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 114,005 400 0 تخت جمشید پارس
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1398/06/11 106,198 506 506 تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1398/06/11 102,408 506 0 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1398/06/11 102,686 506 2002 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1398/06/11 103,240 506 506 تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1398/06/11 103,240 506 506 تندگویان
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1398/06/11 116,632 66 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1398/06/11 122,349 880 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1398/06/11 117,489 506 1012 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1398/06/11 115,488 506 1694 تندگویان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1398/06/11 119,300 506 506 تندگویان
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 96,729 330 330 جم
CRP100N پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 109,712 1012 1012 جم
60507 UV پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 90,181 132 0 جم
52511 jam پالت چوبی نقدی 1398/06/03 88,093 506 0 جم
52518 پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 88,093 506 506 جم
RG 3420 L پالت چوبی نقدی 1398/06/03 175,618 198 0 رجال
RG1102XL جامبوبگ نقدی 1398/06/03 111,795 63 105 رجال
RG 1102 XK جامبوبگ نقدی 1398/06/03 111,795 105 525 رجال
RG 1104 K جامبوبگ نقدی 1398/06/03 117,662 399 0 رجال
RG 1104 K جامبوبگ سلف 1398/06/12 117,662 420 0 رجال
RG 3212E پالت چوبی نقدی 1398/06/03 126,623 110 220 رجال
552R Shazand پودر جامبوبگ نقدی 1398/06/03 108,441 50 0 شازند (اراک)
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 200 0 شازند (اراک)
552R Arak پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 500 0 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1398/06/03 86,090 300 1700 غدیر
N50 پالت چوبی نقدی 1398/06/03 140,921 70 0 قائد بصیر
2420E02 پالت چوبی نقدی 1398/06/03 98,180 480 0 کردستان
2420E02 پالت چوبی نقدی 1398/06/03 98,180 600 0 کردستان
Bl3 Bakhtar پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 96,729 600 600 کرمانشاه (باختر)
2102TX00 پالت چوبی نقدی 1398/06/03 98,180 1320 0 لاله
2100 پالت چوبی نقدی 1398/06/03 103,580 220 0 لاله
1922T lale پالت چوبی نقدی 1398/06/03 99,162 220 0 لاله
52B18UV پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 90,181 120 0 لرستان
52B11UV پالت چوبی نقدی 1398/06/03 88,093 240 0 لرستان
62N07UV پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 90,181 360 360 لرستان
F30S پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 88 0 مارون
RP240G پالت چوبی نقدی 1398/06/03 126,623 220 0 مارون
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 96,729 902 0 مارون
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 97,094 814 0 مارون
V 79S پالت چوبی نقدی 1398/06/03 111,795 220 0 مارون
Z30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 111,795 330 770 مارون
Z30G Marun پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 111,795 220 110 مارون
C30S Marun پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 111,795 330 990 مارون
EP1X30F پالت پلاستیکی نقدی 1398/06/03 112,839 374 0 مارون
4512 Qom کیسه نقدی 1398/06/03 124,564 50 0 محب بسپار ایده گستر
MP08 qom کیسه نقدی 1398/06/03 114,005 50 0 محب پلیمر قم
LL 22B01 KJ پالت چوبی نقدی 1398/06/03 96,300 240 240 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad پالت چوبی نقدی 1398/06/03 95,778 240 240 مهاباد
LL 20BF5 پالت چوبی نقدی 1398/06/03 99,955 600 600 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1398/06/03 95,778 480 480 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad پالت چوبی نقدی 1398/06/03 95,778 480 480 مهاباد
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1398/06/03 97,094 1276 0 مهر
ZH 515MA جامبوبگ نقدی 1398/06/03 118,583 126 0 نوید زر شیمی
ZH 550J جامبوبگ نقدی 1398/06/03 111,795 420 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1398/06/03 111,795 420 0 نوید زر شیمی
ZR340r جامبوبگ نقدی 1398/06/03 129,756 210 0 نوید زر شیمی
ZR230 جامبوبگ نقدی 1398/06/03 126,623 210 0 نوید زر شیمی
ZH525J جامبوبگ سلف 1398/06/11 117,662 252 252 نوید زر شیمی
ZH525J جامبوبگ نقدی 1398/06/03 117,662 315 294 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید