جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 376,104 706 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 376,104 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
1714 0
پلی کربنات
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0407UR khozestan 1,000,000 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan 1,035,000 40 20
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 1,105,000 40 20
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,055,000 40 20
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1,000,000 150 100
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
PC W1 1,075,000 40 20
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
430 180
اپوکسی رزین
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین جامد E011P 1,075,000 40 20
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,035,000 101 31
نوع بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1,179,500 84 22
نوع بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
225 73
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
mahabad(پودر) 22B02 278,086 688 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
688 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
(پودر) 62N07 242,674 320 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
320 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
MBG820 moheb khavaran 345,000 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
100 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP120Ls 418,108 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3420 L-rejal 413,256 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
197 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HIPS 7240 tabriz 418,994 1001 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1001 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 397,061 175 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 25
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
1028 petropak 397,061 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/25
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1115 petropak 397,061 528 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/11/25
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1540 tabriz 397,061 1254 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 397,061 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 397,061 956 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 9
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
24N 397,061 176 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
MP08 qom 397,061 170 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی محب پلیمر قم
3479 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 388,301 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 388,301 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل تهران
R310 Entekhab 366,496 600 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل تهران
F300 Entekhab 388,301 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل تهران
R200-entekhab 366,496 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل تهران
2900 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 454,427 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 441,835 440 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 443,729 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 431,706 36 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 18
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 419,743 54 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 18
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 375,560 14 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 14
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 229,514 24 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 12
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
788 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟