عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی سلف 1400/03/06 500,932 550 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1400/03/02 500,932 130 0 قائد بصیر
680 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی نقدی 1400/03/02 408,177 168 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی نقدی 1400/03/02 408,177 546 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت چوبی نقدی 1400/03/02 395,375 640 0 تخت جمشید
1354 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir جامبوبگ نقدی 1400/03/02 259,628 500 3000 امیرکبیر
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 263,577 440 440 جم
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1400/03/02 259,628 1000 0 شازند (اراک)
Lorestan(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1400/03/02 251,839 200 0 لرستان
22B02 Loresatan پالت چوبی نقدی 1400/03/02 259,628 240 240 لرستان
20BF5 (پودر) جامبوبگ نقدی 1400/03/02 258,542 200 0 مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1400/03/02 251,839 200 0 مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 جامبوبگ نقدی 1400/03/02 251,839 200 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1400/03/02 259,628 360 360 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad پالت چوبی نقدی 1400/03/02 259,628 240 240 مهاباد
3580 4280
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
1922T Arya پالت چوبی نقدی 1400/03/02 284,839 66 0 آریاساسول
1922T lale پالت چوبی نقدی 1400/03/02 284,839 154 0 لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
Hi500 پالت پلاستیکی سلف 1400/03/18 203,346 1000 0 بندر امام
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 203,346 500 0 بندر امام
62N07 miandoab پالت چوبی نقدی 1400/03/02 203,346 504 0 پتروشیمی میاندوآب
5030 EA پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 209,788 297 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 203,346 1012 1496 جم
54B04 lorestan پالت چوبی نقدی 1400/03/02 203,346 336 336 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1400/03/02 207,294 504 0 لرستان
54B04UV lorestan پالت چوبی نقدی 1400/03/02 207,294 336 336 لرستان
4489 2168
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
4265 پالت چوبی نقدی 1400/03/02 233,608 110 0 آریاساسول
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 233,608 2000 0 بندر امام
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 233,608 440 660 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1400/03/02 233,608 840 840 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 233,608 1496 0 مارون
4886 1500
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
3840 Tabriz پالت پلاستیکی سلف 1400/03/06 223,443 1210 0 تبریز
1210 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) پالت چوبی نقدی 1400/03/02 242,984 110 0 آریاساسول
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1400/03/02 244,958 500 2000 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 251,525 660 1848 جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 223,560 110 110 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1400/03/02 276,602 1100 0 شازند (اراک)
2480 3958
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1400/03/02 215,664 1518 0 آریاساسول
EX5 AmirKabir پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 215,664 300 0 امیرکبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1400/03/02 215,664 814 0 ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1400/03/02 215,664 288 0 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 215,664 924 0 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1400/03/02 215,664 2002 0 مهر
5846 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1400/03/25 192,041 22 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1400/03/25 197,740 506 418 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1400/03/25 193,751 506 1012 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1400/03/25 207,427 506 1496 تندگویان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1400/03/25 201,349 132 0 تندگویان
1672 2926
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
LFI 2119 پالت چوبی نقدی 1400/03/02 276,543 1606 0 آریاساسول
2420h جامبوبگ نقدی 1400/03/02 276,543 700 0 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 276,543 900 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1400/03/02 276,543 900 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1400/03/02 276,543 504 504 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1400/03/02 276,543 990 0 لاله
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1400/03/02 276,543 110 0 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1400/03/02 295,901 220 0 لاله
5930 504
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1400/03/02 318,891 110 70 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1400/03/02 318,891 120 70 تبریز
230 140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1400/03/25 201,441 506 1892 تندگویان
TG641 جامبوبگ سلف 1400/03/25 193,946 506 1298 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1400/03/25 190,108 506 484 تندگویان
1518 3674

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید