جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 342,631 280 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
280 0
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 401,590 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 401,590 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
2016 0
پلی کربنات
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0407UR khozestan 1,101,200 80 40
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1,101,200 80 40
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan 1,226,500 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 1,296,500 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
PC W1 1,266,500 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
320 80
اپوکسی رزین
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,109,500 53 0
نوع بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1,255,600 62 0
نوع بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
155 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Lorestan(پودر) 22B02 258,386 1504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1504 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
(پودر) 62N07UV 232,589 2000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
2000 0
پلی اتیلن سبک خطی (Butene)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
(پودر) 22B03 258,386 640 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 16
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
640 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 414,383 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
66 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
4125 پتروپاک 387,622 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
6045petro-pak 365,025 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
HIPS 7240 tabriz 365,025 902 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 365,025 198 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 8
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
1826 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 337,805 180 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
1028 petropak 337,805 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1115 petropak 337,805 484 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 4
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1540 tabriz 337,805 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 337,805 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 337,805 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 337,805 1001 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 9
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل شاد آباد
24N 337,805 176 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
MP08 qom 337,805 190 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 5
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی محب پلیمر قم
3505 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 369,303 616 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
SE 50-Sahand 353,193 528 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
1144 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 443,493 90 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 18
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 445,293 18 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 18
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1402/03/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
636 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
احمد جاوید پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پربازدیدترین شرکت ها

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟