عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 528,636 22 429
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 424,450 1540 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 424,450 1660 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Ghadir 424,450 1700 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/09/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
4922 429
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 371,224 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل تهران
510L Jam 371,224 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 371,224 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 371,224 920 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 371,224 870 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 371,224 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Z30s Ar 371,224 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 371,224 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 371,224 814 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 371,224 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 371,224 748 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F 30G 371,224 33 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 371,224 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 371,224 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 371,224 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 371,224 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 371,224 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10686 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 382,339 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل تهران
440G jam 382,339 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل تهران
548R jam 382,339 550 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 395,231 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 382,339 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 340R 378,448 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
PNR 230c polynar 402,900 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
(پودر) ZB 548R 370,869 18 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZB 332C 394,155 18 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 382,339 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 378,448 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 382,339 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR 348T 378,448 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 402,900 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 406,346 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 395,231 21 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 411,792 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2053 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 373,447 792 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/15
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 492,763 550 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 373,447 435 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 373,447 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 373,447 630 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3507 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
V 30GA 373,447 1500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
1500 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTC 341,000 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 384,152 50 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
170 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری