عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 227,925 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 10
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 227,925 2618 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 259,835 495 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 11
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 227,925 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 227,925 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9827 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 274,660 600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/08/01
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 274,660 960 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 274,660 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 274,660 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 274,660 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 274,660 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 274,660 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 274,660 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 274,660 200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
V30S Arak 274,660 120 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 20
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 274,660 1562 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 274,660 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 274,660 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 274,660 252 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 274,660 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 274,660 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
7857 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 304,036 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 284,111 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 283,600 440 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 283,600 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 304,036 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 304,036 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 304,036 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 325,750 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 325,750 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZB 548R navid 283,600 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 325,750 357 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 316,298 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 304,036 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 288,709 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 274,660 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 303,525 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2650 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 278,491 360 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
HP525j jam 278,491 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 24
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3420 L-rejal 398,042 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی / اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 278,491 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 29
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 278,491 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 22
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 278,491 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
حداقل خرید 21
نوع تسویه نقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2774 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 419,831 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
حداقل خرید 19
نوع تسویه اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 417,937 133 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
حداقل خرید 19
نوع تسویه اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 401,220 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
حداقل خرید 10
نوع تسویه اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 376,143 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
حداقل خرید 15
نوع تسویه اعتباری
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
246 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟