عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
E6834 arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 375,831 44 407 اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 343,032 1507 0 اروند
PVC S65 Arvand جامبوبگ نقدی 1399/12/17 343,032 2000 0 اروند
3551 407
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی سلف 1399/12/26 570,277 550 0 تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/12/17 570,277 130 0 قائد بصیر
680 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/12/26 425,641 504 0 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/12/26 425,641 210 0 بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت فلزی نقدی 1399/12/17 410,065 640 0 تخت جمشید
1354 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 660 4730 امیرکبیر
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 264,968 110 110 جم
(پودر) 235F6 جامبوبگ نقدی 1399/12/17 257,019 240 200 جم
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 1000 0 شازند (اراک)
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/12/17 252,614 450 0 مهاباد
20BF5 (پودر) جامبوبگ نقدی 1399/12/17 260,323 150 0 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 120 120 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/12/17 260,427 480 480 مهاباد
3210 5640
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
1922T Arya پالت چوبی نقدی 1399/12/17 335,139 66 44 آریاساسول
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/12/17 335,139 132 0 لاله
198 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 231,968 500 0 بندر امام
62N07UV miandoab پالت چوبی نقدی 1399/12/17 236,509 120 0 پتروشیمی میاندوآب
62N07 miandoab پالت چوبی نقدی 1399/12/17 231,968 120 0 پتروشیمی میاندوآب
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 217,378 220 0 تبریز
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 231,968 1023 1287 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/12/17 225,009 500 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/12/17 236,509 384 384 لرستان
2867 1671
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
0035 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/12/26 249,140 1200 0 بندر امام
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 249,140 220 286 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/12/17 249,140 744 744 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 249,140 1210 0 مارون
3374 1030
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 255,399 1100 253 تبریز
1100 253
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir جامبوبگ نقدی 1399/12/17 251,165 200 300 امیرکبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی سلف 1400/01/14 259,265 1012 1496 جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 254,215 110 110 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/12/17 273,514 1000 0 شازند (اراک)
2322 1906
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/12/17 245,133 1716 0 آریاساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/12/17 245,133 540 0 امیرکبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/12/17 245,133 924 0 ایلام
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 245,133 1518 0 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/12/17 245,133 3014 0 مهر
7712 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1400/01/16 237,194 506 506 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1400/01/16 232,409 506 1496 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1400/01/16 248,814 506 1078 تندگویان
1518 3080
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
LFI 2119 پالت چوبی نقدی 1399/12/17 325,185 1342 0 آریاساسول
LFI 2047A پالت چوبی نقدی 1399/12/17 328,591 66 0 آریاساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 325,185 550 0 امیرکبیر
2420d پالت پلاستیکی نقدی 1399/12/17 341,776 1100 0 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/12/24 325,185 1200 0 بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/12/24 325,185 1200 0 بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/12/17 325,185 504 504 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/12/17 325,185 1210 0 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/12/17 348,412 110 0 لاله
7282 504
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/12/17 328,529 120 70 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/12/17 328,529 120 30 تبریز
240 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1400/01/16 239,207 506 2024 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1400/01/16 230,959 506 374 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1400/01/16 225,749 506 2794 تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1400/01/16 232,261 286 0 تندگویان
1804 5192

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید