جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

محصولات شرکت ها

تعداد کل محصولات: 2058
آخرین محصول ثبت شده: دستگاه تزریق پلاستیک 140 تن 2023

محصولات شرکت کارتن پلاست مجد قم


مشاهده صفحه اختصاصی
عنوانتصویرقیمت (ریال)صفحه محصول
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند ضدعفونی کننده دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
انواع جعبه بسته بندی پستی دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند فروشگاهی کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
استند کارتن پلاست فروشگاهی دریافت قیمت نمایش
استند دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
کات استند کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
بسترکاشت با کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
بستر کشت با کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
بستر کشت با کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
محافظ نهال با کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
محافظ نهال با کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
کات استند نمایشگاهی دریافت قیمت نمایش
کات استند نمایشگاهی دریافت قیمت نمایش
کات استند نمایشی دریافت قیمت نمایش
کات استند نمایشی پلاست دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
کات استند کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
کات استند پلاست دریافت قیمت نمایش
پلی استند رومیزی دریافت قیمت نمایش
پلی استند رومیزی دریافت قیمت نمایش
پلی استند رومیزی پلاست دریافت قیمت نمایش
پلی استند رومیزی دریافت قیمت نمایش
پلی استند رومیزی دریافت قیمت نمایش
پلی استند رومیزی دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی میوه دریافت قیمت نمایش
جعبه بسته بندی تخم مرغ دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی کلم بروکلی دریافت قیمت نمایش
انواع جعبه بسته بندی میوه سردخانه ای دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی قارچ دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی قارچ دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی سیب زمینی دریافت قیمت نمایش
محافظ نهال کارتن پلاست دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی کیوی دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی گوجه فرنگی دریافت قیمت نمایش
جعبه بسته بندی هندوانه-طالبی-گرمک دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی فلفل دلمه دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی خیار دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی پرتقال دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی میوه دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی کلم پیچ دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی میوه دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی خرمالو دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی کلم دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی انار دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
جعبه ضد آب و صادراتی سیب دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
سطل بازیافت دریافت قیمت نمایش
جعبه بسته بندی و ضد آب انواع میوه و صیفی جات دریافت قیمت نمایش
جعبه بسته بندی ضد آب انواع میوه و صیفی جات دریافت قیمت نمایش
جعبه بسته بندی ضد آب انواع میوه صادراتی دریافت قیمت نمایش
تلفن: 02533343296

کانال تلگرام
جهت مشاهده صفحه اختصاصی شرکت و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محصولات شرکت رویال ماشین کارن


مشاهده صفحه اختصاصی
عنوانتصویرقیمت (ریال)صفحه محصول
دستگاه تزریق پلاستیک 140 تن 2023 نسل جدید 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 2022 سروو موتور 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 180 تن سرو 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 125 تن 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 120 تن 100,000 نمایش
دستگاه 140 تن معادل 160 تن 100,000 نمایش
فروش دستگاه تزریق پلاستیک چینی 2023 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک پرسرعت ماشین کارن 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 180 تن سری جدید 2023 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 190 تن معادل 180 تن 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 125 تن پرسرعت 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک چینی 130 تن 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 140 تن معادل 160 تن 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 110 تن معادل 140 تن 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک چینی 2023 1,100 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک چینی 2023 1,100 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک چینی رویال ماشین 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 110 تن 2023 100,000 نمایش
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 2023 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 140 تن 2023 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 580 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 180 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 230 تن 1,000,000,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 350 تن 1,000,000,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک ۲۸۰ تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 470 تن 1,000,000,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 530 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 650 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 1000 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 140 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 850 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 750 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک1200 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 1500 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 1800 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 2200 تن دریافت قیمت نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 160 تن ماشین کارن 1,000,000,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 180 تن سروو موتور 100,000 نمایش
دستگاه تزریق پلاستیک 140 تن رویال ماشین کارن 100,000 نمایش
تلفن: 02176200967

کانال تلگرام
جهت مشاهده صفحه اختصاصی شرکت و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محصولات شرکت رویال پلاستیک


مشاهده صفحه اختصاصی
عنوانتصویرقیمت (ریال)صفحه محصول
قاشق چنگال کارد پلاستیکی یکبار مصرف دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
قاشق نرم پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
چنگال خشک کریستال دریافت قیمت نمایش
قاشق خشک کریستال دریافت قیمت نمایش
کارد استیک دریافت قیمت نمایش
چنگال نرم پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
قاشق لدرلی شفاف دریافت قیمت نمایش
چنگال لدرلی شفاف دریافت قیمت نمایش
قاشق رویال vip شفاف دریافت قیمت نمایش
چنگال رویال vip شفاف دریافت قیمت نمایش
کارد رویال vip شفاف دریافت قیمت نمایش
قاشق بستنی پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
قاشق کافه کوتاه دریافت قیمت نمایش
قاشق کافه متوسط دریافت قیمت نمایش
قاشق کافه بلند دریافت قیمت نمایش
چنگال دو شاخه دریافت قیمت نمایش
چنگال سه شاخه دریافت قیمت نمایش
بشقاب ۱۶ ضلعی پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
پیش دستی ۱۶ ضلعی دریافت قیمت نمایش
بشقاب افتابگردان پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
پیش دستی افتابگردان پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
ظرف دسر دریافت قیمت نمایش
ظرف ماکروویو پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
لیوان شاینی دریافت قیمت نمایش
لیوان توایکس دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک نوتلا درب پرسی با نی دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک نوتلا با درب طرح بستنی پرسی ونی دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک جویستلا دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک جویستلا + دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک درب پرسی سوپر پلاس دریافت قیمت نمایش
بطری شاین 330 سی سی دریافت قیمت نمایش
جار نوتلا ۳۵۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی اکو 75 سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی ۲۵۰ سی سی اکو دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی ۵۰۰ سی سی اکو دریافت قیمت نمایش
بطری 75 سی سی جوس دریافت قیمت نمایش
بطری جوس ۲۰۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی بیرون بر۳۰۰ سی سی جوس دریافت قیمت نمایش
بطری جوس ۴۰۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری جوس ۵۰۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری جوس ۱۰۰۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری وس ۳۵۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری وس ۵۰۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری کویین ۳۵۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری کویین ۵۰۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری دیپلمات دریافت قیمت نمایش
بطری اسپشیال دریافت قیمت نمایش
لیوان لامپی با سرپیچ پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
لیوان لامپی با سرپیچ و نی دریافت قیمت نمایش
پک قاشقا چنگال تک نفره عمومی خشک دریافت قیمت نمایش
پک قاشق چنگال تک نفره عمومی لدرلی دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره عمومی رویال دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره سلفون چاپ دار دانیال دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره عمومی سلفون چاپ دار تیام دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره عمومی سلفون چاپ دار ارشیا دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره عمومی متالایز رویال دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره کارد و چنگال نوتلا دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره کارد و چنگال نوتلا با دستمال مرطوب دریافت قیمت نمایش
پک تک نفره سفارشی با چاپ کاغذی و سلفونی و متالایز دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک نوتلا آرت دریافت قیمت نمایش
بطری جوس ۲۵۰ سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری شاین 500 سی سی دریافت قیمت نمایش
ظرف جار کوبیک دریافت قیمت نمایش
جار کوبیک 800 دریافت قیمت نمایش
بطری وس 500 سی سی دریافت قیمت نمایش
چنگال دو شاخه دریافت قیمت نمایش
چنگال سه شاخه دریافت قیمت نمایش
بطری دیاموند دریافت قیمت نمایش
سه پایه پیتزا دریافت قیمت نمایش
سه پایه پیتزا آوا دریافت قیمت نمایش
بطری ونوس 400 سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
پک قاشق و چنگال دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک نوتلا دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
قاشق وچنگال پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
جارپلاستیکی دریافت قیمت نمایش
جارپلاستیکی دریافت قیمت نمایش
ظروف یکبار مصرف دریافت قیمت نمایش
ظروف یکبار مصرف دریافت قیمت نمایش
پک قاشق و چنگال دریافت قیمت نمایش
ظرف شیک نوتلا دریافت قیمت نمایش
ظروف یکبار مصرف دریافت قیمت نمایش
بطری پلاستیکی دریافت قیمت نمایش
بطری جوس 750 دریافت قیمت نمایش
بطری اسپشیال 500 سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری آیس 220 سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری وی ای پی250 سی سی دریافت قیمت نمایش
بطری ادویه دریافت قیمت نمایش
لیوان توایکس با درب و نی یکبار مصرف 1,100 نمایش
بطری دایموند 450 سی سی پلاستیکی 1,100 نمایش
کارد استیک آبی 1,100 نمایش
بطری وس 350 سی سی یکبار مصرف 1,100 نمایش
چنگال 3 شاخه 1,100 نمایش
پک قاشق و چنگال رویال 1,100 نمایش
بطری یکبار مصرف جوس 400 سی سی 1,100 نمایش
بشقاب یکبارمصرف افتاب گردان 1,100 نمایش
ظرف جار سزار 350 سی سی بدون درب 1,100 نمایش
چنگال خشک کریستال نقره ای 1,100 نمایش
بطری پلاستیکی جوس 400 1,100 نمایش
قاشق بستنی بنفش 1,100 نمایش
چنگال خشک کریستال شفاف 1,100 نمایش
قاشق کافه کوتاه شفاف 1,100 نمایش
بطری پلاستیکی جوس 1 لیتری 1,100 نمایش
بطری کویین 350 سی سی 1,000 نمایش
بطری جوس 75 سی سی 1,000 نمایش
ظرف شیک نوتلا درب پرسی با نی دریافت قیمت نمایش
بطری وی ای پی 250 سی سی 1,000 نمایش
جار کوبیک 500 cc با درب فلزی نقره ای 1,000 نمایش
کارد رویال مشکی 1,000 نمایش
فروش عمده بطری وس 500 سی سی 1,100 نمایش
جار اسکلت 1,100 نمایش
ظرف جار نوتلا 350 سی سی 1,100 نمایش
پک قاشق و چنگال کارد 1,100 نمایش
بطری جوس 500 سی سی 1,100 نمایش
لیوان لامپی با سرپیچ و نی 1,100 نمایش
بطری عمده جوس 250 سی سی 1,100 نمایش
قاشق کافه بلند مشکی 1,100 نمایش
ظزف شیک درب پرسی سوپرپلاس 1,100 نمایش
تلفن: 09123590852

کانال تلگرام
جهت مشاهده صفحه اختصاصی شرکت و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محصولات شرکت ری پلاستیک


مشاهده صفحه اختصاصی
عنوانتصویرقیمت (ریال)صفحه محصول
تولید کننده سبد گرم خانه دریافت قیمت نمایش
تولید سبد مخصوص حمل خرما دریافت قیمت نمایش
فروش سبد ها و جعبه تک ردیفه کد S 32 دریافت قیمت نمایش
پخش و ساخت سبد بزرگ صنعتی کدS31 دریافت قیمت نمایش
کارگاه ساخت جعبه یک رج صنعتی کد S30 دریافت قیمت نمایش
فروش و تولید جعبه لگن مانند کدS29 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه ها و سبد های صنعتی کد S28 دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه ها و سبد های صنعتی کد S27 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه ها و سبد لگن مانند کد S26 دریافت قیمت نمایش
تولید جعبه ها و سبد کف بسته دور باز کد S25 دریافت قیمت نمایش
تولیدسبد ها و سبد کف سنگین کدS24 دریافت قیمت نمایش
پخش و تولید سبد پیریپک مستطیل دور باز کد S23 دریافت قیمت نمایش
تولید وپخش شانه تخم مرغ 30 عددی دریافت قیمت نمایش
شانه 42 عددی تخم مرغ مخصوص دستگاه پیترسایم دریافت قیمت نمایش
تولیدشانه 96 عددی مخصوص تخم بلدرچین کدM31 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد صادرات ماهی قزل آلا کدM29 دریافت قیمت نمایش
کارگاه سبد حمل شانه تخم مرغ کد M28 دریافت قیمت نمایش
کارخانه سبد و جعبه های دام و طیور کدM30,M27 دریافت قیمت نمایش
خرید سبد مخصوص جوجه یک روزه کد M26 دریافت قیمت نمایش
خرید سبد مخصوص جوجه یک روزه M25 دریافت قیمت نمایش
فروش قفس حمل مرغ و جوجه زنده M24 دریافت قیمت نمایش
کارخانه سبد نگهداری جوجه بلدرچین M23 دریافت قیمت نمایش
خریدسبد پلاستیکی دور باز صادراتی کدT15 دریافت قیمت نمایش
کارگاه جعبه پلاستیکی کاملا بسته کد T16 دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT17 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه کاملا بسته خرگوشی کدT12 دریافت قیمت نمایش
کارگاه جعبه پلاستیکی درب دار کدT13 دریافت قیمت نمایش
تولیدی جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT14 دریافت قیمت نمایش
کارخانه سبد پلاستیکی دور باز صادراتیT10 دریافت قیمت نمایش
پخش وساخت جعبه پلاستیکی کاملا بسته کدT11 دریافت قیمت نمایش
کارگاه ساخت جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT8 دریافت قیمت نمایش
کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R144 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه ابزار های کشویی کد R145 دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه ابزار های کشویی کد R146 دریافت قیمت نمایش
پخش جعبه ابزار های کشویی کد R147 دریافت قیمت نمایش
کارگاه ساخت جعبه ابزار های کشویی کدR148 دریافت قیمت نمایش
پخش وتولید جعبه ابزار های کشویی کد R149 دریافت قیمت نمایش
تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R150 دریافت قیمت نمایش
تولید جعبه ابزار های کشویی کد R159 دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه ابزار های کشویی کد R160 دریافت قیمت نمایش
کارخانه باکس پلاستیکی کاملا بسته کف صاف دریافت قیمت نمایش
تولید کننده باکس پلاستیکی ماست دبه ای دریافت قیمت نمایش
زنجیر پلاستیکی ضخیم رنگ قرمز سفید دریافت قیمت نمایش
تولیدی 6کیلویی طرح ترکیه کد k20 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد سیب یا سبد مخصوص انگور کد k18 دریافت قیمت نمایش
کارخانه 7کیلویی طرح ترکیه کد k19 دریافت قیمت نمایش
تولید سبد مخصوص گیلاس کد k17 دریافت قیمت نمایش
تولیدسبد گوجه فرنگی کد k16 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد 25 کیلویی کشمشی کد k14 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد 20 کیلویی لبه دار کد k11 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سبد 20 یا 25 کیلویی کد k10 دریافت قیمت نمایش
پخش و تولید سبد و جعبه ابهری کد k9 دریافت قیمت نمایش
کارگاه سبد ورمی کمپوست کد k8 دریافت قیمت نمایش
پخش و تولید سبد کلم یا کاهو کد k6 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سبد خربزه کدk5 دریافت قیمت نمایش
سبد خیار صادراتی کد k4 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سبد ملون، سبد طالبی کد k3 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد 20 کیلویی کاهو کد k2 دریافت قیمت نمایش
تولید سبد کاهو یا کلم پیچ کد k1 دریافت قیمت نمایش
تولیدی جعبه پلاستیکی لبه دار کد S21 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد ها و جعبه چهار گوش شیر کد S19 دریافت قیمت نمایش
خرید جعبه ها و سبد لبنیاتی کد S16 دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه ی لگن مانند پلاستیکی کد S15 دریافت قیمت نمایش
تولیدی جعبه ها و سبد صنعتی تاشو کد S14 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه ها و سبد های صنعتی S13 دریافت قیمت نمایش
تولید و ساخت سبد بزرگ مرغی کد S11 دریافت قیمت نمایش
تولیدی جعبه مقاوم کارگاهی کد S10 دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده جعبه خط تولید کد S9B دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه ها و سبد های صنعتی کد S9 دریافت قیمت نمایش
پخش جعبه ها وسبد های صنعتی کدS8 دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه ها و سبد های صنعتی کد S9 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه ها و سبد های صنعتی کد S6 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سبد پلاستیکی صنعتی دور باز S4 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه ها و سبد های صنعتی کد S2 دریافت قیمت نمایش
تولید جعبه ها و سبد های صنعتی کد S1 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد جابه جایی اگزوز M22 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سبد صنعت شیرینی و شکلات M21 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد حمل ماهی ومیگو M20 دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده سبد جگر و سنگدان M19 دریافت قیمت نمایش
تولید جعبه حمل ماهی و مرغ منجمد M17 دریافت قیمت نمایش
خرید جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابرویی M18 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه سبد 20 کیلویی یا 25 کیلویی M16 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سبد و جعبه لگن مانند M15 دریافت قیمت نمایش
خرید سبد پلاستیکی سبزی M14 دریافت قیمت نمایش
تولیدی جعبه و سبد دور باز صادراتی M13 دریافت قیمت نمایش
کارگاه ساخت سبد خرگوشی M12 دریافت قیمت نمایش
کارخانه سبد حمل مرغ و ماهی کد M11 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد حمل و بایگانی پرونده ها M10 دریافت قیمت نمایش
تولید جعبه حمل قطعات فلزی کدM9 دریافت قیمت نمایش
کارخانه سبد 2.5 کیلویی مرغ کد M8 دریافت قیمت نمایش
تولید جعبه ی حمل ماهی بسته بندی کدM7 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد حمل شیر و ماست کدM6 دریافت قیمت نمایش
کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5 دریافت قیمت نمایش
خریدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سبد و جعبه حمل ماهی و مرغ کد M3 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه و سبد صنایع گوشتی کد M2 دریافت قیمت نمایش
تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M1 دریافت قیمت نمایش
تولیدجعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT7 دریافت قیمت نمایش
پخش انواع جعبه های صادراتی (ترانسفر)کد T6B دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT6 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T5 دریافت قیمت نمایش
تهیه جعبه های صادراتی (ترانسفر) کدT4 دریافت قیمت نمایش
پخش جعبه های صادراتی (ترانسفر) کدT3 دریافت قیمت نمایش
خریدجعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T2 دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده جعبه های صادراتی (ترانسفر) کد T1 دریافت قیمت نمایش
تولیدی جعبه پلاستیکی مخصوص ابزار (کشویی ) دریافت قیمت نمایش
تولیدی باکس لبنیاتی می ماس دریافت قیمت نمایش
پخش و تولید سبد پلاستیکی آرسیل دریافت قیمت نمایش
فروش سبد لبنیاتی پیرپک مستطیل دور بسته دریافت قیمت نمایش
خرید سبد پریپک مستطیل دور باز دریافت قیمت نمایش
فروش پیرپک مربع دور بسته کف مشبک ماست دریافت قیمت نمایش
تولید سبد پلاستیکی لبنیاتی پیرپک مربع باز دریافت قیمت نمایش
تولیدی بشکه پلاستیکی 70 لیتری خیار شور دریافت قیمت نمایش
تولیدبشکه پلاستیکی 70 لیتری تسمه فلزی دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده بشکه 70 لیتری ترشی دریافت قیمت نمایش
فروش بشکه پلاستیکی 60 لیتری دهانه باز دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده بشکه 60 لیتری تک دهانه مکعبی دریافت قیمت نمایش
تهیه کننده بشکه کمر بند پلاستیکی60لیتری دریافت قیمت نمایش
کارخانه بشکه درب پرسی40 لیتری دریافت قیمت نمایش
کارگاه بشکه دسته گوشواره ای 30 لیتری دریافت قیمت نمایش
تولید بشکه پلاستیکی 20 لیتری آب اکسیژنه دریافت قیمت نمایش
خرید بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه رزین دریافت قیمت نمایش
فروش بشکه 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی دریافت قیمت نمایش
تولیدی بشکه 160 لیتری صنایع غذایی دریافت قیمت نمایش
بشکه پلاستیکی 30 لیتری رینگ دار چسب دریافت قیمت نمایش
فروش سطل 10 کیلویی پنیر لاکتیک کد B4 دریافت قیمت نمایش
تولیدسطل 25 کیلویی خمیر قنادی کد B3 دریافت قیمت نمایش
تولید و ساخت سطل 5 کیلویی برنج کد B3 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سطل12 کیلویی چسب ساختمانی کد B3 دریافت قیمت نمایش
پخش سطل 20 کیلویی بتن کد (B)B2 دریافت قیمت نمایش
خرید سطل 15 کیلویی پودر کاکائو کد (B)B2 دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده سطل های 20کیلویی رنگ کد (B)B1 دریافت قیمت نمایش
تولیدی سطل 6 کیلویی ژله کد B1 دریافت قیمت نمایش
فروش سطل 10کیلویی شیرینی کد B1 دریافت قیمت نمایش
تولیدسطل 4 کیلویی شکلات کد B1 دریافت قیمت نمایش
سطل پلاستیکی 20 کیلویی گیریس کدB1 دریافت قیمت نمایش
خرید پالت های پلاستیکی کد P503 دریافت قیمت نمایش
کارگاه پالت های پلاستیکی کد P101 دریافت قیمت نمایش
کارخانه پالت های پلاستیکی کد P100B دریافت قیمت نمایش
تولیدی پالت های پلاستیکی کد P100 دریافت قیمت نمایش
کارگاه ساخت پالت های پلاستیکی کد P39 دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده پالت های پلاستیکی کد P38 دریافت قیمت نمایش
کارخانه پالت های پلاستیکی کد P37 دریافت قیمت نمایش
خرید و فروش پالت های پلاستیکی کد P36 دریافت قیمت نمایش
فروش انواع پالت های پلاستیکی کدP35 دریافت قیمت نمایش
تولیدانواع پالت های پلاستیکی کد P34 دریافت قیمت نمایش
تهیه کننده پالت های پلاستیکی کدP33 دریافت قیمت نمایش
پخش پالت های پلاستیکی کد P32 دریافت قیمت نمایش
کارگاه پالت های پلاستیکی کد P28 دریافت قیمت نمایش
تهیه کننده پالت های پلاستیکی کد P26 دریافت قیمت نمایش
خریدپالت های پلاستیکی کد P24 دریافت قیمت نمایش
تولیدی پالت های پلاستیکی کد P23 دریافت قیمت نمایش
پخش پالت های پلاستیکی لیفتراک خور دریافت قیمت نمایش
کارگاه گالن 35 لیتری صنعتی مواد غذایی دریافت قیمت نمایش
تولید وساخت گالن مایع سفید کننده دریافت قیمت نمایش
گالن 10 لیتری چهارگوش اسانس ها دریافت قیمت نمایش
تولید گالن 20 لیتری کتابی روغن های خوراکی دریافت قیمت نمایش
گالن 70 لیتری صنعتی شوینده های خانگی دریافت قیمت نمایش
گالن دو درب 60 لیتری صنعتی دریافت قیمت نمایش
گالن پلاستیکی 35 لیتری صنعتی نفتی دریافت قیمت نمایش
کارخانه گالن 20 لیتری روغن های صنعتی دریافت قیمت نمایش
پخش و تولید گالن دسته هلالی،گالن سفید کننده دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه های صادراتی (ترانسفر)کدT17 دریافت قیمت نمایش
فروش سبد پلاستیکی کف بسته و دور مشبک دریافت قیمت نمایش
کارخانه سبد 25 کیلویی ابهری کشمشی دریافت قیمت نمایش
فروش سبد 25 کیلویی بلند کشمش یا انگور ریز دریافت قیمت نمایش
فروش سبد مدل 918 یا سبد 3 رج مخصوص سیب دریافت قیمت نمایش
خریدسبد مدل 912 یا سبد 2 رج مخصوص سیب دریافت قیمت نمایش
فروش سبد یک کیلویی و یا سبد 1003 صادراتی دریافت قیمت نمایش
فروش سبد 1100 صادراتی کد k27 دریافت قیمت نمایش
کارخانه ساخت سبد یک کیلویی و یا سبد 1000 صادراتی دریافت قیمت نمایش
پخش سبد مخصوص حمل قارچ کدK23 دریافت قیمت نمایش
تولید سبد طرح آلمانی کد k22 دریافت قیمت نمایش
خریدسبد 4 کیلویی طرح ترک کد k21 دریافت قیمت نمایش
فروش جعبه ابزار های کشویی کد R161 دریافت قیمت نمایش
تولیدی و فروش جعبه پلاستیکی جعبه ماء الشعیر دریافت قیمت نمایش
کارخانه جعبه پلاستیکی 24 عددی نوشابه دریافت قیمت نمایش
جعبه پلاستیکی شیر شیشه ای 12عددی پت دریافت قیمت نمایش
خریدجعبه های پلاستیکی لبنیاتی ماست D10 دریافت قیمت نمایش
جعبه های لبنیاتی چهار گوش کد D9 دریافت قیمت نمایش
جعبه های لبنیاتی شیر نایلونی کد D8 دریافت قیمت نمایش
تولیدباکس پلاستیکی پنیر کدD7 دریافت قیمت نمایش
تولیدباکس پلاستیکی پنیر کدD7 دریافت قیمت نمایش
فروش باکس های پلاستیکی لبنی دریافت قیمت نمایش
تولیدی بشکه پلاستیکی 140 لیتری دریافت قیمت نمایش
کارخانه بشکه پلاستیکی 60 لیتری صنایع شیمیایی دریافت قیمت نمایش
خریدبشکه 220 لیتری دهانه باز با درب پیچی دو دسته دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده بشکه پلاستیکی 160 لیتری درب پرسی دریافت قیمت نمایش
تولیدی بشکه پلاستیکی 120 لیتری پتروشیمی دریافت قیمت نمایش
فروش بشکه 120 لیتری دهانه گشاد دریافت قیمت نمایش
تولید و ساخت بشکه 120 لیتری دو دهانه چسب دریافت قیمت نمایش
تولیدکننده بشکه پلاستیکی 160 لیتری درب پرسی دریافت قیمت نمایش
تولیدبشکه 110 لیتری دهانه گشاد صنایع شیمیایی دریافت قیمت نمایش
خرید وفروش بشکه 100 لیتری پلاستیکی بدون واشر دریافت قیمت نمایش
تولیدی سطل 7.5 کیلویی پارافین کد B5B دریافت قیمت نمایش
خرید و فروش سطل 10 کیلویی ترشی کد B4B دریافت قیمت نمایش
تلفن: 02133382004

کانال تلگرام
جهت مشاهده صفحه اختصاصی شرکت و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟