چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

87.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 28 دی 1401
از مجموع 58 هزارو 56 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 51 هزار و 2 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 87.8 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 20 دی، از مجموع 61 هزار و 737 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 52 هزار و 763 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 85.4 درصد شد.

 مقایسه معاملات 20 و 28 دی 1401

 


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 342631 0 30
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت342631 ریال
بیشترین قیمت342631 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی آبادان
0 30
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 561527 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,000 ریال
کمترین قیمت560555 ریال
بیشترین قیمت563009 ریال
تقاضا625 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 670717 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,000 ریال
کمترین قیمت663000 ریال
بیشترین قیمت680000 ریال
تقاضا250 تن
پتروشیمی قائد بصیر
690 690
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 391192 564 444
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,192 ریال
کمترین قیمت391192 ریال
بیشترین قیمت391192 ریال
تقاضا444 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 391192 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه391,192 ریال
کمترین قیمت391192 ریال
بیشترین قیمت391192 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 392074 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,192 ریال
کمترین قیمت391699 ریال
بیشترین قیمت394394 ریال
تقاضا272 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 385057 1512 766
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,057 ریال
کمترین قیمت385057 ریال
بیشترین قیمت385057 ریال
تقاضا766 تن
پتروشیمی تخت جمشید
2318 1512
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 302923 3000 2410
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,923 ریال
کمترین قیمت302923 ریال
بیشترین قیمت302923 ریال
تقاضا2490 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 302923 0 360
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,923 ریال
کمترین قیمت302923 ریال
بیشترین قیمت302923 ریال
تقاضا360 تن
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 317580 2508 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,580 ریال
کمترین قیمت317580 ریال
بیشترین قیمت317580 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 324396 3201 3201
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه317,580 ریال
کمترین قیمت322000 ریال
بیشترین قیمت325999 ریال
تقاضا3674 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 336666 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,050 ریال
کمترین قیمت336666 ریال
بیشترین قیمت336666 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 370565 1700 1700
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه326,128 ریال
کمترین قیمت360569 ریال
بیشترین قیمت376619 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی شازند
10509 8189
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220 shazand 346997 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه346,997 ریال
کمترین قیمت346997 ریال
بیشترین قیمت346997 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
0 20
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 321415 4202 4202
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه269,000 ریال
کمترین قیمت318029 ریال
بیشترین قیمت325899 ریال
تقاضا8316 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 319583 1300 1300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه269,000 ریال
کمترین قیمت317619 ریال
بیشترین قیمت325799 ریال
تقاضا2720 تن
پتروشیمی شازند
5502 5502
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 331682 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,274 ریال
کمترین قیمت329261 ریال
بیشترین قیمت332999 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی لاله
176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 420703 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,500 ریال
کمترین قیمت410111 ریال
بیشترین قیمت425999 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 276906 3300 3300
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه239,426 ریال
کمترین قیمت275879 ریال
بیشترین قیمت280999 ریال
تقاضا4477 تن
پتروشیمی جم
3333 3333
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 243388 1012 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی آریا ساسول
HBM 5510 243388 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 243388 1716 1056
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 243388 0 132
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 243388 2420 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا1364 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 243388 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
5148 3058
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 261609 33 11
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه261,609 ریال
کمترین قیمت261609 ریال
بیشترین قیمت261609 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
3030UA 261609 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه261,609 ریال
کمترین قیمت261609 ریال
بیشترین قیمت261609 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 306000 1408 1023
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,000 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت306000 ریال
تقاضا1023 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 306000 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه306,000 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت306000 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
1441 1100
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 335852 1188 1188
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,676 ریال
کمترین قیمت334000 ریال
بیشترین قیمت336999 ریال
تقاضا2640 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 321179 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,676 ریال
کمترین قیمت317999 ریال
بیشترین قیمت340669 ریال
تقاضا4268 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 344243 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,676 ریال
کمترین قیمت341899 ریال
بیشترین قیمت351900 ریال
تقاضا5489 تن
پتروشیمی مهر
5390 5390
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 392764 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه275,824 ریال
کمترین قیمت390999 ریال
بیشترین قیمت400899 ریال
تقاضا2222 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 395363 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه270,416 ریال
کمترین قیمت390789 ریال
بیشترین قیمت397100 ریال
تقاضا3542 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 410683 1694 1694
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,958 ریال
کمترین قیمت406899 ریال
بیشترین قیمت425000 ریال
تقاضا2882 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 383985 792 792
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه280,717 ریال
کمترین قیمت377000 ریال
بیشترین قیمت395999 ریال
تقاضا1210 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 287869 1716 1716
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت285999 ریال
بیشترین قیمت289999 ریال
تقاضا2288 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 287942 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت286119 ریال
بیشترین قیمت289999 ریال
تقاضا1628 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 292137 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,556 ریال
کمترین قیمت290569 ریال
بیشترین قیمت292999 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 311298 1200 1200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت308999 ریال
بیشترین قیمت319699 ریال
تقاضا1650 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 304800 900 900
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت302559 ریال
بیشترین قیمت306111 ریال
تقاضا1740 تن
پتروشیمی بندرامام
2102TX00-lale 292537 1430 1430
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت291111 ریال
بیشترین قیمت295000 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 458054 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,122 ریال
کمترین قیمت450369 ریال
بیشترین قیمت471879 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی لاله
6632 6632
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
564s jam 459320 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,590 ریال
کمترین قیمت457000 ریال
بیشترین قیمت468599 ریال
تقاضا418 تن
HP 565S Arak 437062 2540 2540
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,590 ریال
کمترین قیمت436999 ریال
بیشترین قیمت440999 ریال
تقاضا4900 تن
پتروشیمی شازند
2595 2595
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 380371 1000 825
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,371 ریال
کمترین قیمت380371 ریال
بیشترین قیمت380371 ریال
تقاضا825 تن
F100 Entekhab 380371 0 115
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,371 ریال
کمترین قیمت380371 ریال
بیشترین قیمت380371 ریال
تقاضا115 تن
F200 Entekhab 380371 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,371 ریال
کمترین قیمت380371 ریال
بیشترین قیمت380371 ریال
تقاضا15 تن
F200 Entekhab 380371 500 165
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,371 ریال
کمترین قیمت380371 ریال
بیشترین قیمت380371 ریال
تقاضا165 تن
R310 Entekhab 391951 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,714 ریال
کمترین قیمت386888 ریال
بیشترین قیمت400111 ریال
تقاضا135 تن
F400 Entekhab 0 50 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,006 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
F300 Entekhab 380371 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,371 ریال
کمترین قیمت380371 ریال
بیشترین قیمت380371 ریال
تقاضا15 تن
F300 Entekhab 380371 300 35
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,371 ریال
کمترین قیمت380371 ریال
بیشترین قیمت380371 ریال
تقاضا35 تن
R200-entekhab 358714 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه358,714 ریال
کمترین قیمت358714 ریال
بیشترین قیمت358714 ریال
تقاضا5 تن
R200-entekhab 358714 100 95
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,714 ریال
کمترین قیمت358714 ریال
بیشترین قیمت358714 ریال
تقاضا95 تن
FC 422 tabriz 357006 30 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,006 ریال
کمترین قیمت357006 ریال
بیشترین قیمت357006 ریال
تقاضا25 تن
پتروشیمی تبریز
FC 422 tabriz 357006 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه357,006 ریال
کمترین قیمت357006 ریال
بیشترین قیمت357006 ریال
تقاضا5 تن
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 425299 120 120
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,714 ریال
کمترین قیمت410410 ریال
بیشترین قیمت431119 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 383895 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,714 ریال
کمترین قیمت368799 ریال
بیشترین قیمت419109 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی تبریز
2310 1630
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 309070 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,093 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت322599 ریال
تقاضا3432 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 307315 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه282,815 ریال
کمترین قیمت306999 ریال
بیشترین قیمت335459 ریال
تقاضا6974 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 300584 3014 3014
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,551 ریال
کمترین قیمت296000 ریال
بیشترین قیمت338900 ریال
تقاضا9636 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟