دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

85.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 20 دی 1401
از مجموع 61 هزار و 737 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 52 هزار و 763 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 85.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 13 دی، از مجموع 75 هزار و 753 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 70 هزار و 503 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 93 درصد شد.

 مقایسه معاملات 13 و 20 دی 1401

 


نمودار معاملات

 


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 562448 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,000 ریال
کمترین قیمت560222 ریال
بیشترین قیمت565989 ریال
تقاضا630 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 714360 80 80
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه632,500 ریال
کمترین قیمت710710 ریال
بیشترین قیمت720720 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 648705 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,000 ریال
کمترین قیمت645669 ریال
بیشترین قیمت651651 ریال
تقاضا230 تن
پتروشیمی قائد بصیر
770 770
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 392046 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,192 ریال
کمترین قیمت391193 ریال
بیشترین قیمت393324 ریال
تقاضا272 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 391192 564 564
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه391,192 ریال
کمترین قیمت391192 ریال
بیشترین قیمت391192 ریال
تقاضا564 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 385057 1512 585
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,057 ریال
کمترین قیمت385057 ریال
بیشترین قیمت385057 ریال
تقاضا585 تن
پتروشیمی تخت جمشید
2318 1391
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 307686 3000 3000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,923 ریال
کمترین قیمت306309 ریال
بیشترین قیمت316780 ریال
تقاضا3310 تن
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 317580 594 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,580 ریال
کمترین قیمت317580 ریال
بیشترین قیمت317580 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 317580 3201 2684
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,580 ریال
کمترین قیمت317580 ریال
بیشترین قیمت317580 ریال
تقاضا2827 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 325050 100 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,050 ریال
کمترین قیمت325050 ریال
بیشترین قیمت325050 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 349346 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه326,128 ریال
کمترین قیمت341999 ریال
بیشترین قیمت356000 ریال
تقاضا2080 تن
پتروشیمی شازند
8695 7570
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1035000 0 88
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,035,000 ریال
کمترین قیمت1035000 ریال
بیشترین قیمت1035000 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1179500 0 75
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,179,500 ریال
کمترین قیمت1179500 ریال
بیشترین قیمت1179500 ریال
تقاضا75 تن
پتروشیمی خوزستان
0 163
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 302692 2508 2508
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,000 ریال
کمترین قیمت300300 ریال
بیشترین قیمت305109 ریال
تقاضا4862 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 284544 1700 1700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,000 ریال
کمترین قیمت281999 ریال
بیشترین قیمت295789 ریال
تقاضا2430 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 282174 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,000 ریال
کمترین قیمت280888 ریال
بیشترین قیمت285999 ریال
تقاضا1640 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 281592 1368 1368
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه269,000 ریال
کمترین قیمت280129 ریال
بیشترین قیمت284619 ریال
تقاضا2016 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ 270348 240 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه270,348 ریال
کمترین قیمت270348 ریال
بیشترین قیمت270348 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی مهاباد
7116 6972
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 311895 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,274 ریال
کمترین قیمت310111 ریال
بیشترین قیمت315315 ریال
تقاضا418 تن
پتروشیمی لاله
176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 251442 3300 3300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,426 ریال
کمترین قیمت249999 ریال
بیشترین قیمت256999 ریال
تقاضا3905 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 244817 1296 1032
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,817 ریال
کمترین قیمت244817 ریال
بیشترین قیمت244817 ریال
تقاضا1152 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 244817 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,817 ریال
کمترین قیمت244817 ریال
بیشترین قیمت244817 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 244817 480 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,817 ریال
کمترین قیمت244817 ریال
بیشترین قیمت244817 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 244817 504 384
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,817 ریال
کمترین قیمت244817 ریال
بیشترین قیمت244817 ریال
تقاضا384 تن
پتروشیمی میاندوآب
6060 5412
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 243388 1012 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 243388 1606 1386
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا1386 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 243388 3216 816
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا1008 تن
Bl3 Marun 243388 2420 1496
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه243,388 ریال
کمترین قیمت243388 ریال
بیشترین قیمت243388 ریال
تقاضا1540 تن
پتروشیمی مارون
8254 3852
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 306000 1408 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,000 ریال
کمترین قیمت306000 ریال
بیشترین قیمت306000 ریال
تقاضا671 تن
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 262568 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه261,609 ریال
کمترین قیمت261800 ریال
بیشترین قیمت263300 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی لرستان
1888 986
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 306528 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,676 ریال
کمترین قیمت301111 ریال
بیشترین قیمت313599 ریال
تقاضا2596 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 297608 2420 2420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,676 ریال
کمترین قیمت295009 ریال
بیشترین قیمت300111 ریال
تقاضا4444 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 309353 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,676 ریال
کمترین قیمت306960 ریال
بیشترین قیمت318999 ریال
تقاضا5599 تن
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 283771 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه250,676 ریال
کمترین قیمت282789 ریال
بیشترین قیمت285000 ریال
تقاضا1296 تن
پتروشیمی میاندوآب
6334 6334
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 377210 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه275,824 ریال
کمترین قیمت375500 ریال
بیشترین قیمت381899 ریال
تقاضا3146 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 369381 2486 2486
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه270,416 ریال
کمترین قیمت368000 ریال
بیشترین قیمت374459 ریال
تقاضا4334 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 374232 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,958 ریال
کمترین قیمت372000 ریال
بیشترین قیمت376519 ریال
تقاضا3960 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 278022 1716 1716
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت277559 ریال
بیشترین قیمت279519 ریال
تقاضا2288 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 277349 1100 770
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت277349 ریال
بیشترین قیمت277349 ریال
تقاضا924 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 318206 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه290,556 ریال
کمترین قیمت316411 ریال
بیشترین قیمت320899 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 310945 1200 1200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت308999 ریال
بیشترین قیمت316999 ریال
تقاضا1630 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 284317 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت282999 ریال
بیشترین قیمت285889 ریال
تقاضا1910 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 281237 792 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت280849 ریال
بیشترین قیمت282023 ریال
تقاضا960 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 0 408 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه278,697 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 277349 1430 1342
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه277,349 ریال
کمترین قیمت277349 ریال
بیشترین قیمت277349 ریال
تقاضا1452 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 451877 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,122 ریال
کمترین قیمت447999 ریال
بیشترین قیمت456889 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی لاله
7832 7006
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
FC 422 tabriz 489024 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,006 ریال
کمترین قیمت470000 ریال
بیشترین قیمت557026 ریال
تقاضا45 تن
پتروشیمی تبریز
HS 221 tabriz 695140 120 120
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,714 ریال
کمترین قیمت687654 ریال
بیشترین قیمت710710 ریال
تقاضا310 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321 tabriz 638597 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,714 ریال
کمترین قیمت620559 ریال
بیشترین قیمت666877 ریال
تقاضا280 تن
پتروشیمی تبریز
260 260
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 322577 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,093 ریال
کمترین قیمت311999 ریال
بیشترین قیمت330999 ریال
تقاضا3124 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 341482 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه282,815 ریال
کمترین قیمت340999 ریال
بیشترین قیمت348879 ریال
تقاضا7436 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 329715 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,551 ریال
کمترین قیمت328999 ریال
بیشترین قیمت337400 ریال
تقاضا8382 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 285071 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,071 ریال
کمترین قیمت285071 ریال
بیشترین قیمت285071 ریال
تقاضا946 تن
پتروشیمی تندگویان
6534 6534
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟