یکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 26 شهریور 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 26 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های یکشنبه 26 شهریور 1402، 12,857 تن است.

مقایسه عرضه های 18 و 19 شهریور با 26 شهریور 1402  


نمودار عرضه ها


عرضه های off


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 342,631 280 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 280 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
560 0
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 540,886 1492 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 540,886 1008 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
2500 0
پلی کربنات
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0407UR khozestan 1,039,000 80 40
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 1,039,000 100 50
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan 1,155,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 1,219,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
PC W1 1,192,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
340 90
اپوکسی رزین
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین جامد E011P 1,083,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,046,000 70 0
بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1,181,000 62 0
بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
172 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
(پودر) LLD 209 arak 334,426 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Lorestan(پودر) 22B02 334,426 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1258 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Mahabad (پودر) 62N07 298,311 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
1008 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
bakhtar (پودر) EX5 342,943 800 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
800 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
پلی وینیل کلراید S70 537,000 40 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هگمتانه
40 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
4125 پتروپاک 391,924 187 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
6045petro-pak 369,076 187 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
HIPS 7240 tabriz 369,076 902 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1276 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 341,358 300 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/24
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1540 tabriz 341,358 957 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 341,358 956 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
MP08 qom 341,358 190 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی محب پلیمر قم
2403 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F200 Entekhab 406,277 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 406,277 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/05
محل تحویل تهران
R310 Entekhab 384,550 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/12
محل تحویل تهران
F300 Entekhab 406,277 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل تهران
F300 Entekhab 406,277 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/05
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 384,550 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/22
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 384,550 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل تهران
FC 422 Tabriz 382,841 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2410 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
bakhtar (پودر) EX5 342,943 800 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
800 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Lorestan(پودر) 22B02 334,426 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1008 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Mahabad (پودر) 62N07 298,311 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
1008 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟