ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
 

51 تا 60 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40446 - سقف: 41888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 59 درصد

41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 64962 - سقف: 65316 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 37118 - سقف: 37889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 42193 - سقف: 42470 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 36537 - سقف: 37099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34789 - سقف: 35188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34095 - سقف: 35051 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33617 - سقف: 34510 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 54745 - سقف: 55289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 39244 - سقف: 39588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37045 - سقف: 37666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20.4 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46143 - سقف: 46289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

نخ پلی استر SD160D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 48199 - سقف: 48199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36764 - سقف: 37099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 27057 - سقف: 27289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26477 - سقف: 26689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 26568 - سقف: 26694 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 25108 - سقف: 25288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25107 - سقف: 25225 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27359 - سقف: 27499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر SD485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 42299 - سقف: 42299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36010 - سقف: 36650 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26936 - سقف: 27189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31265 - سقف: 31551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 36994 - سقف: 37236 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37437 - سقف: 37600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.4 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42667 - سقف: 42988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28660 - سقف: 28808 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7  درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 43324 - سقف: 43656 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 29028 - سقف: 29288تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

لی اتیلن سبک خطی 0410AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 461430 462890 0.3 تبریز
N50-ghaed-basir 547450 552890 19 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 649620 653160 32 بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
I4 Amir 251080 252880 1.6 امیرکبیر
5030EA tabriz 404460 418880 59 تبریز
52518 Jam 251070 252250 1.6 جم
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 269360 271890 3 بندرامام
Bl3 Bakhtar 265680 266940 1.5 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 264770 266890 1.2 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 347890 351880 16 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 371180 378890 11.5 امیرکبیر
CRP100B Jam 374370 376000 4.4 جم
CRP100N jam 360100 366500 3 جم
CRP100B Arak 369940 372360 3.5 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Ilam 286600 288080 7 ایلام
EX5 Marun 273590 274990 2 مارون
EX5 Marun 270570 272890 1 مارون
F7000 Mehr 290280 292880 8 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 365370 370990 16 تندگویان
PET-BG785 370450 376660 20.4 تندگویان
PET-BG821 392440 395880 19 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
2420d 367640 370990 1 امیرکبیر
2100lale 421930 424700 13.6 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 426670 429880 6.3 تبریز
321 HS 433240 436560 8 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 312650 315510 3.5 تندگویان
TG641 340950 350510 17 تندگویان
TG645 336170 345100 18 تندگویان
نخ پلی استر SD160D48FAA 481990 481990 0.6 هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 422990 422990 3 هشت بهشت کیش

رقابت های گریدهای off

61 تا 70 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP  -پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 42,833- سقف: 43,199 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP  -پتروشیمی مهر/ میانگین: 39,786- سقف: 39,786 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

51 تا 60 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP -پتروشیمی ایلام/ میانگین: 41,964- سقف: 42,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

41 تا 50 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3 -پتروشیمی مارون/ میانگین: 30,840- سقف: 30,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1-پتروشیمی اروند/ میانگین: 42,952- سقف: 43,200 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 -پتروشیمی غدیر/ میانگین: 42,672- سقف: 42,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 -پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 38,196- سقف: 38,196 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی اروند/ میانگین: 39,361- سقف: 39,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP -پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 37,684- سقف: 37,684 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت11 تا 20 درصد رقابت

 

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPQ30RF درجه 1 -پتروشیمی شازند/ میانگین: 37,499- سقف: 37,499 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 -پتروشیمی مارون/ میانگین: 36,799- سقف: 36,799 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1  -پلی پروپیلن جم/ میانگین: 39,376- سقف: 39,782 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 -پلی پروپیلن جم/ میانگین: 39,443- سقف: 39,539 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 37,299- سقف: 37,299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1-پتروشیمی شازند/ میانگین: 38,078- سقف: 38,078 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 -پتروشیمی شازند/ میانگین: 39,541- سقف: 39,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPD60R درجه 1 -پتروشیمی شازند/ میانگین: 42,625- سقف: 43,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1-پلی پروپیلن جم

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2-پتروشیمی اروند

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1-پتروشیمی اروند

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟