شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 20 شهریور 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 20 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 20 شهریور 1402، با 222 تن افزایش نسبت به 13 شهریور از 28,928 تن به 29,150 تن رسید.

مقایسه عرضه های 13 و 20 شهریور 1402  


نکات مهم عرضه‌ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 288 تن کاهش داشته و از 11,802 تن عرضه به 11,514 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,397 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 307,302 ریال به 300,905 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 اروند که هفته پیش 4,158 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,740 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,500 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید PVC S65 بندر که هفته پیش 2,596 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 500 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,112 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

 
نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 51 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 11,582 تن به 11,633 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,895 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 353,261 به 357,156 ریال رسید.

2- گرید v30s جم که هفته گذشته برای اولین بار 100 تن عرضه داشت، این هفته غایب است.

3- گرید 552R مارون که هفته گذشته 880 تن عرضه سلف داشت، این هفته 880 تن عرضه نقدی دارد.

4- عرضه گرید C30S مارون با 132 تن افزایش از 880 تن به 1,012 تن عرضه رسید.

5- هر چند گرید Z30S مارون هفته گذشته 484 تن عرضه داشت، این هفته غایب است.

6-  عرضه گرید 552R اراک 340 تن کاهش یافت و از 1,800 تن به 1,460 تن رسید.

7-  عرضه گرید Z30S اراک 200 تن کاهش یافت و از 500 تن به 300 تن رسید.

8- گرید 060 پلی‌نار که هفته گذشته مجموعا 798 تن عرضه داشت، امروز فقط 630تن عرضه دارد.

9- عرضه گرید 1102XL، ‏174 تن کاهش یافت و از 783 تن به 609 تن رسید.

10- گرید 550P خمین این هفته غایب است. این گرید هفته گذشته 300 تن عرضه داشت.

11- گرید Z30G مارون که هفته گذشته غایب بود امروز 154 تن عرضه نقدی دارد.

12- هر چند گرید 565S مارون هفته پیش غایب بود، این هفته 572 تن عرضه دارد.

13- هر چند گرید 502N  خمین هفته پیش غایب بود، این هفته 100 تن عرضه دارد.
 

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 89 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 3,798 تن به 3,709 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,459 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 363,959 به 371,418 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

2- گرید EPC40R شازند که هفته پیش 300 تن عرضه داشت، این هفته غایب است.

3- هرچند گرید ZR230 نوید هفته گذشته 189تن عرضه سلف داشت، این هفته 189 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید ZR340R نوید که هفته گذشته 168 تن عرضه سلف داشت، امروز 189 تن عرضه نقدی دارد.

5- عرضه گرید 3212E، ‏87 تن کاهش یافت و از 261 تن به 174 تن عرضه رسید.

6- گرید PN230 پلی‌نار امروز 168 تن عرضه دارد. این گرید هفته پیش غایب بود.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته گذشته 450 تن افزایش داشت و از 1,152 تن به 1,602 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,894 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 355,044 به 358,938 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید HP525 را 88 تن افزایش داد و از 396 تن به 484 تن عرضه رساند.

3- عرضه گرید ZH525 نوید با 231 تن افزایش از 105 تن به 336 تن رسید.

4- گرید 1104K رجال با 131 تن افزایش، این هفته 131 تن عرضه دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه off


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 300,905 3740 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 300,905 1500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 498,643 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 300,905 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 300,905 2112 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 300,905 616 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 300,905 2040 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11514 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 357,156 552 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 357,156 696 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 357,156 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 Polynar 357,156 252 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 357,156 630 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 357,156 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 357,156 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 357,156 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 357,156 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 357,156 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 357,156 1100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 357,156 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 357,156 609 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 357,156 609 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 357,156 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 357,156 1460 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 357,156 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 357,156 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 357,156 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 357,156 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 378,585 572 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 357,156 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 357,156 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 357,156 252 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11633 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 371,418 374 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 372,131 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 371,418 484 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 371,418 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 385,680 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 385,680 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 399,942 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 415,986 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 415,986 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 371,418 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 385,680 352 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 373,200 126 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 371,418 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 415,986 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 417,056 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 385,680 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 399,228 63 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3709 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 358,938 432 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 532,221 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 358,938 218 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 358,938 484 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 358,938 336 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1602 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,500 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 712,200 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD250D48FAA 663,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 663,894 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 738,503 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 666,466 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 723,733 45 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 708,963 45 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 660,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 250D48FA 665,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 695,000 110 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 727,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 711,700 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 662,500 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
692 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟