چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 7 شهریور 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 7 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 7 شهریور 1402، با 42 تن کاهش نسبت به 31 مرداد از  70,802 تن به 70760 تن کاهش یافت.

  مقایسه عرضه های 31 مرداد با 7 شهریور 1402  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. ( عرضه 7 شهریور: 700 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 511 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشت و از 437,784 ریال به 437,273 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. ( عرضه 7 شهریور: 1,612 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 3,418 ریال افزایش داشته و از 419,757 به 423,175 ریال رسید

2- گرید 1502 بندر امام که هفته پیش 181 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی و 423 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت فلزی داشت، این هفته مجموعا 604 تن عرضه سف با بسته بندی پالت فلزی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. ( عرضه 7 شهریور: 8,804 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.( قیمت پایه 5 شهریور: 296,406 ریال)

2- هرچند گرید CRP100B اراک هفته پیش 1,800 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,800 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 88 تن افزایش یافت و از 8,502 تن به 8,590 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,091 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 263,606 ریال به 266,697 ریال رسید.

2 - گرید 209 امیرکبیر که هفته پیش 4,004 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی و 1,600 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، این هفته، 4,620 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت چوبی و 1,000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

3- هرچند گرید 209 اراک هفته پیش 1,300 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,300 تن عرضه نقدی دارد.

4- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 22B02 را 72 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,488 تن به 1,560 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 576 تن افزابش داشت و از 5,789  تن به 6,365 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( قیمت پایه 5 شهریور: 238,944 ریال)

2- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید 62N07UV را 576 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 2,664  تن به 3,240 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت نسبت به هفته گذشته 192 تن افزایش داشت و از 7,936 تن به 8و128 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 213 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 251,417 ریال به 251,630 ریال رسید.

2- پتروشیمی میاندوآب عرضه گرید 6200B را 192 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,512 تن به 1,704 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 120 تن کاهش داشت و از 1,825  تن به 1,705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( قیمت پایه 5 شهریور: 261,152 ریال)

2- گرید 3840 لرستان که هفته گذشته 120 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی داشت، این هفته غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 924 تن کاهش داشته است و از 9,436 تن به 8,512 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,331 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 271,125 ریال به 273,456 ریال رسید.

2- عرضه گرید EX5 باختر امروز 792 تن نسبت به هفته پیش کاهش یافت و از 2,016 تن به 1,224 تن رسید.

3- عرضه گرید EX5 مارون امروز 132 تن نسبت به هفته پیش کاهش یافت و از 242 تن به 110 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 886 تن افزایش داشته است و از 9,350 تن به 10,236 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,315 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 264,530 ریال به 272,845 ریال رسید.

2- گرید 190 آریا ساسول که هفته پیش 1,210 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی و 1,012 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت پلاستیکی داشت، این هفته، مجموعا 2,508 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- عرضه گرید 2100 لاله 132 تن افزایش یافت و از 176 تن به 308تن عرضه رسید.

4- عرضه گرید 2102 لاله 132 تن کاهش یافت و از 2,332 تن به 2,200 تن عرضه رسید.

5- گرید 2420H امیرکبیر که هفته گذشته غایب بود، این هفته 600 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش 16تن افزایش داشته است و از 6,980 تن به 6,996 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,349 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 276,691 ریال به 282,040 ریال رسید.

2- عرضه گرید BG781،‏ 352 تن افزایش یافت و از 1,012 تن به 1,364 تن عرضه رسید.

3- هر چند گرید BG785، هفته پیش 2,486 تن عرضه داشت، این هفته با 484 تن کاهش به 2,002 تن عرضه رسید.

4- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید BG821 را 990 تن کاهش داد و از 2,002 تن به 1,012 تن عرضه رساند.

5 - گرید BGWK-821 که هفته پیش 1,480 تن عرضه داشت، امروز با 1,304 تن کاهش، 176 تن عرضه دارد.

6 - گرید BG825 که هفته پیش غایب بود، این هفته 1,122 تن عرضه دارد.

7 - پت YS01 که از تاریخ 10 مرداد عرضه نداشت، امروز با 1,320 تن عرضه مجددا به عرضه‌های پت بطری بازگشت.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 60 تن افزایش داشته است و از 2,230 تن به 2,290 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,522 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 363,990 ریال به 365,512 ریال رسید.

2 - عرضه گرید 221 تبریز ، 60 تن افزایش یافت و به 180 تن عرضه رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. (عرضه 7 شهریور: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:نسبت به هفته قبل 498 ریال افزایش داشته و 267,230 ریال به 267,728 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG641 را 616 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 2,508 تن به 1,892 تن رساند.

3- عرضه گرید TG645، ‏528 تن افزایش یافت و از 2,486 به 3,014 تن عرضه رسید.

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

2- گرید ABS150 که هفته پیش 550 تن عرضه سلف داشت این هفته 550 تن عرضه نقدی دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 437,273 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 437,273 150 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
700 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 423,175 181 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 423,175 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 423,189 1008 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1612 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 296,406 3000 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 310,826 1980 1012
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 310,826 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 329,117 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
7792 1012
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 266,697 4620 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 266,697 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 266,697 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 266,697 1300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 266,697 1560 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
8590 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 280,640 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 238,944 1100 2000
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Mahabad 244,359 3240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 244,359 25 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4365 2000
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 251,630 1408 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 251,630 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 251,630 2816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 251,630 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8128 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 320,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 273,456 1606 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 273,456 1804 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 273,456 1224 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 273,456 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 273,456 3000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 273,456 768 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8512 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-YSY01 300,501 1320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/22
محل تحویل انبار عرضه کننده
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 300,501 176 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/21
محل تحویل انبار کارخانه
PET-BG781 (780S) 287,425 1364 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 282,040 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 300,501 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 292,296 1122 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6996 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 272,845 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 272,845 2398 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 272,845 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 272,845 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 272,845 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 272,845 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 272,845 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 296,232 308 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10236 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Mehr 273,456 90 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
90 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 386,902 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 365,512 180 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 365,512 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG641 (640S) 304,864 1892 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 299,179 3014 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 307,301 1606 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX5 Bakhtar 273,456 1224 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
1224 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
22B02 Loresatan 266,697 1560 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1560 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
62N07UV Mahabad 244,359 3240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3240 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 272,845 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2520 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Miandoab 52B18UV LMP 244,359 25 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 251,630 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 273,456 768 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2497 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟