سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 6 شهریور 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 6 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 6 شهریور 1402، با 150 تن کاهش نسبت به 30 مرداد از 27,611 تن به 27,461 تن رسید.

مقایسه عرضه های 30 مرداد و 6 شهریور 1402    


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 83 تن افزایش داشته و از 12,037 تن عرضه به 12,120 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,265 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 240,863ریال به 236,598 ریال رسید

2- گرید PVC S65 اروند که هفته پیش 4,257 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 4,004 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,250 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 616 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,040 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 814 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,840 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,586 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 9,529 تن به 11,115 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 498 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 267,230 به 267,728 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید C30S را 154 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 440 تن عرضه سلف به 594 تن عرضه نقدی رساند.

3- گرید Z30G مارون امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 330 تن عرضه نقدی داشت.

4- گرید Z30S مارون امروز با 154 تن افزایش نسبت به هفته گذشته، 594 تن عرضه دارد.

5 - گرید 060 پلی نار که هفته گذشته مجموعا 1,008 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 420 تن عرضه دارد.

6 - هر چند گرید 1102XK هفته گذشته 435 تن عرضه داشت، امروز با 261 تن افزایش، 696 تن عرضه دارد.
 
7 -  هر چند گرید 1102XL هفته گذشته 522 تن عرضه داشت، امروز با 174 تن افزایش، 696 تن عرضه دارد.

8 - گرید 550J جم که هفته قبل 240 تن عرضه سلف داشت، این هفته 240 تن عرضه نقدی دارد.

9-  پتروشیمی خمین عرضه گرید 510L را 350 تن افزایش داد و از 600 تن به 950 تن عرضه رساند.

10- گرید YI 250 پلی نار که از 9 مرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز 420 تن عرضه نقدی دارد.

11 - گرید 502N خمین بعد از دو هفته غیبت، این هفته 150 تن عرضه نقدی دارد.

12-  گرید 552R خمین که از تاریخ 16 مرداد، عرضه‌ نداشت، امروز6 شهریور با 350 تن عرضه در میان عرضه‌های پ پ نساجی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 407 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 3,132 تن به 3,539 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:  497 ریال  نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,353 به 275,850 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:  1,851 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 311,904  ریال به 313,755 ریال رسید.  (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید 332C نوید برخلاف هفته پیش که 147 تن عرضه سلف داشت، امروز 147 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید 548R نوید که هفته پیش که 126 تن عرضه سلف داشت، امروز با 21 تن افزایش، 147 تن عرضه نقدی دارد.

4- هر چند گرید PNR230 پلی نار هفته پیش غایب بود، امروز با 147 تن عرضه نقدی در بین عرضه‌های پ پ نساجی قرار گرفت.

5 - گرید ZB445L نوید که از تاریخ 28 فروردین 1402 عرضه نداشت، امروز با 63 تن عرضه مجددا حضور یافت.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته گذشته 2,039 تن کاهش داشت و از 2,171 تن به 132 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:  498 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 268,584 به 269,082 ریال رسید.

2- از گروه پلی پروپیلن گرید فیلم این هفته فقط، RP120L جم با 132 تن عرضه حاضر شده است.


نمودار عرضه ها


عرضه off


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 236,598 500 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 236,598 1250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 236,598 4004 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 389,824 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 236,598 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 236,598 2706 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 236,598 1840 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 236,598 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
12120 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 267,728 552 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 267,728 720 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 267,728 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 Polynar 267,728 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 267,728 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 267,728 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 267,728 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 267,728 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 267,728 250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 267,728 950 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 267,728 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 267,728 696 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 267,728 696 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 267,728 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 267,728 1460 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 267,728 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 267,728 528 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 267,728 594 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 267,728 594 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 283,791 704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 267,728 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 267,728 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 267,728 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11115 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L Jam 275,850 374 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 276,392 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 275,850 484 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 275,850 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 290,742 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 290,742 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 297,510 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 313,755 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 313,755 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 275,850 396 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 290,742 396 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 279,912 126 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 275,850 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 313,755 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 310,506 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 290,742 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 296,969 63 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3539 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 400,666 132 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
132 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 719,283 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 95 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 250D48FA 635,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FA 697,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 665,000 44 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 635,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 635,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/06/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 650,110 100 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قیام نخ
555 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟