دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رادیو ویکی پلاست | بسته یک شنبه 5 شهریور 1402/ شماره 822
عناوین مهم امروز: کفه سنگین افزایش در پایه های جدید ، پیش روی آرام دلار آزاد در کانال 49 هزار ،افزایش عمده قیمت‌های بازار

کفه سنگین افزایش در پایه های جدید
بیستمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1402، به رغم همه شایعات بازار، باز هم با دلار 28.500 تومان محاسبه و اعلام شد. در قیمت های جدید، کالاهای کاهشی سهم پایینی دارند و بیشتر جدول، را افزایشی ها به نام خود ثبت کرده اند.