یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 29 آبان 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 22 آبان ماه 1401)، با دلار نیمایی 275,338 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 29 آبان 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 275,338 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 274,094 با میانگین هفتگی فروش، 276,583 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 275,338 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 15 آبان ماه، 230 تومان افزایش است. (درصد افزایش: 0.84)

دانلود قیمت ها

تقسیم تغییرات به زمین مساوی کاهش و افزایش

بیست و نهمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 22 آبان 1401) در حالی اعلام شد که نیمی از گروه ها کاهشی و نیمی، افزایشی هستند.

به گزارش ویکی پلاست، دلار نیمایی باز هم رکورد دیگری را به جا گذاشت و با 230 تومان افزایش نسبت به هفته قبل، به 27,533 تومان (0.84 درصد رشد) رسید.

در قیمت های پایه جدید، پت های بطری با 3.1 درصد، بین 743 تا 762 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند. استایرن بوتادین رابر با 1.6 درصد و 605 تومان، جایگاه بعدی بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کرد و پ پ های نساجی هم با 1.4 درصد، 396 تومان کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.

در سمت مقابل و در گروه افزایشی ها، سنگین دورانی با 1.8 درصد، 472 تومان نسبت به هفته قبل، کاهش قیمت یافت. PVC S57 نیز با 1.6 درصد، 327 تومان و پ پ شیمیایی MR230 با 1.3 درصد و 433 تومان رشد، رتبه های بعدی بیشترین افزایش امروز را به نام خود ثبت کردند.

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 194,871 197,392 -2,521 آبادان
PVC S70 Abadan 204,614 207,261 -2,647 آبادان
PVC S57 Abadan 204,614 201,340 3,274 آبادان
PVC S65 Arvand 194,871 197,392 -2,521 اروند
E 7242 214,358 217,131 -2,773 اروند
E 7244 214,358 217,131 -2,773 اروند
E 6644-Arvand 216,696 219,500 -2,804 اروند
E 7044 215,917 218,710 -2,793 اروند
E6834 arvand 218,255 221,079 -2,824 اروند
PVC S7042 204,614 207,261 -2,647 اروند
PVC S65 Bandar 194,871 197,392 -2,521 بندرامام
PVC S70 Bandar 205,589 208,248 -2,659 بندرامام
PVC S60 Bandar 224,101 227,000 -2,899 بندرامام
PVC S65 Ghadir 194,871 197,392 -2,521 غدیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 373,032 379,083 -6,051 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 369,339 375,330 -5,991 بندرامام
1712-takhe-jamshid 366,948 373,231 -6,283 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 373,032 379,083 -6,051 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 365,185 375,828 -10,643 تخت جمشید
1202 jamshid 391,342 401,766 -10,424 تخت جمشید
PBR Shazand 365,185 375,828 -10,643 شازند
1210S Shazand 391,342 401,766 -10,424 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 225,867 224,497 1,370 آریا ساسول
8200 B ilam 225,867 224,497 1,370 ایلام
6366M ilam 276,745 274,432 2,313 ایلام
EA 5218 219,786 217,948 1,838 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 255,817 255,688 129 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 257,125 256,985 140 امیرکبیر
0205AA 263,664 263,470 194 امیرکبیر
0410A A 255,817 255,688 129 تبریز
0220KJ 259,741 259,579 162 تبریز
LL 0209KJ 257,125 256,985 140 تبریز
LLD 209 Tabriz 255,817 255,688 129 تبریز
LL 235F6 jam 255,817 255,688 129 جم
18XF 5N 263,664 263,470 194 جم
32604 UV 229,885 227,963 1,922 جم
LLD 22501 jam 255,817 255,688 129 جم
22501KJ 257,125 256,985 140 جم
LLD 209 Arak 255,817 255,688 129 شازند
0410 255,817 255,688 129 شازند
0209 KJ 257,125 256,985 140 شازند
20075AA 255,817 255,688 129 شازند
22B02 Loresatan 255,817 255,688 129 لرستان
22B01 Lorestan 255,817 255,688 129 لرستان
22B03 Lorestan 255,817 255,688 129 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 255,817 255,688 129 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 255,817 255,688 129 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 255,817 255,688 129 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 263,664 263,470 194 مهاباد
18B01 mahabad 255,817 255,688 129 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 257,125 256,985 140 مهاباد
LL 22B02 KJ 257,125 256,985 140 مهاباد
LL 20BF5 263,664 263,470 194 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 262,279 262,357 -78 آریا ساسول
2200 219,786 217,948 1,838 ایلام
1922T lale 262,279 262,357 -78 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 219,786 217,948 1,838 امیرکبیر
2208 ilam 225,017 223,136 1,881 ایلام
Hi500 219,786 217,948 1,838 بندرامام
HI0500UA Bandar 225,017 223,136 1,881 بندرامام
4440 EA 223,547 221,678 1,869 تبریز
5030EA tabriz 225,839 223,951 1,888 تبریز
5218 UA 225,017 223,136 1,881 تبریز
4440 UA 224,181 222,307 1,874 تبریز
5030SA tabriz 254,734 252,604 2,130 تبریز
6070 EA 219,786 217,948 1,838 تبریز
6070 UA 218,423 216,597 1,826 تبریز
6040UA-tabriz 236,006 234,033 1,973 تبریز
52518 Jam 219,786 217,948 1,838 جم
52511 jam 219,786 217,948 1,838 جم
52505UV Jam 225,017 223,136 1,881 جم
60507 219,786 217,948 1,838 جم
52502 230,775 228,845 1,930 جم
60511 219,786 217,948 1,838 جم
52502 SU 236,006 234,033 1,973 جم
HD 534 F7 235,349 233,446 1,903 جم
60507 UV 225,017 223,136 1,881 جم
60511 UV 225,017 223,136 1,881 جم
52511UV 225,017 223,136 1,881 جم
52501SU 236,006 234,033 1,973 جم
HD 50401 235,349 233,446 1,903 جم
52528 221,093 219,245 1,848 جم
60505 219,786 217,948 1,838 جم
52518 UV 225,017 223,136 1,881 جم
60505 UV 225,017 223,136 1,881 جم
5620 219,786 217,948 1,838 شازند
I4 Kermanshah 219,786 217,948 1,838 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 225,017 223,136 1,881 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 225,017 223,136 1,881 کرمانشاه
I3 Kermanshah 219,786 217,948 1,838 کرمانشاه
5030SA Lorestan 254,734 252,604 2,130 لرستان
62N07UV Lorestan 225,017 223,136 1,881 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 225,017 223,136 1,881 لرستان
54B04UV lorestan 225,017 223,136 1,881 لرستان
54B04 lorestan 219,786 217,948 1,838 لرستان
62N11UV 225,017 223,136 1,881 لرستان
52B11UV 225,017 223,136 1,881 لرستان
52B18 219,786 217,948 1,838 لرستان
HD52 BF3 224,886 223,071 1,815 لرستان
HD48 BF7 230,851 228,985 1,866 لرستان
HD50 B01 230,851 228,985 1,866 لرستان
62N18 219,786 217,948 1,838 لرستان
52B18UV 225,017 223,136 1,881 لرستان
52B07 219,786 217,948 1,838 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 219,786 217,948 1,838 لرستان
62N07 219,786 217,948 1,838 لرستان
62N18UV 225,017 223,136 1,881 لرستان
I4UV 225,017 223,136 1,881 مارون
I4 219,786 217,948 1,838 مارون
62N07UV miandoab 225,017 223,136 1,881 میاندوآب
52B18UV Myan 225,017 223,136 1,881 میاندوآب
62N07 miandoab 219,786 217,948 1,838 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 225,867 224,497 1,370 آریا ساسول
4265 225,867 224,497 1,370 آریا ساسول
Bl3 Amir 225,867 224,497 1,370 امیرکبیر
0035 Bandar 225,867 224,497 1,370 بندرامام
Bl3 Bakhtar 225,867 224,497 1,370 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 225,867 224,497 1,370 جم
BL4 Jam 225,867 224,497 1,370 جم
BL3 Arak 225,867 224,497 1,370 شازند
BL4 Kermanshah 225,867 224,497 1,370 کرمانشاه
Bl3 Marun 225,867 224,497 1,370 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 254,316 249,596 4,720 تبریز
3840 Tabriz 254,316 249,596 4,720 تبریز
52505 219,786 217,948 1,838 جم
38504 UV 243,436 241,400 2,036 جم
3840 Arak 254,316 249,596 4,720 شازند
3840UA lorestan 254,316 249,596 4,720 لرستان
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 278,053 275,729 2,324 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 284,643 282,264 2,379 امیرکبیر
EX6N 297,009 294,526 2,483 امیرکبیر
7700M Ilam 284,643 282,264 2,379 ایلام
CRP100B Jam 307,216 304,907 2,309 جم
CRP100N jam 299,077 296,577 2,500 جم
5000S Jam 246,593 244,600 1,993 جم
EX3 Jam 276,745 274,432 2,313 جم
MD 3510 263,718 261,513 2,205 جم
MD 3520 263,718 261,513 2,205 جم
ARM PCF55 306,170 303,869 2,301 شازند
CRP100B Arak 307,216 304,907 2,309 شازند
EX3 Arak 276,745 274,432 2,313 شازند
CRP100 Kermanshah 290,278 287,851 2,427 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 235,349 233,446 1,903 کرمانشاه
مارون CRP 100B 307,216 304,907 2,309 مارون
CRP100 Maroun 297,009 294,526 2,483 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 224,886 223,071 1,815 آریا ساسول
3713 arya 237,965 236,040 1,925 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 224,886 223,071 1,815 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 224,886 223,071 1,815 امیرکبیر
F7000 Ilam 224,886 223,071 1,815 ایلام
EX5 Bakhtar 224,886 223,071 1,815 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 224,886 223,071 1,815 جم
EX5 shazand 224,886 223,071 1,815 شازند
EX5 Marun 224,886 223,071 1,815 مارون
F7000 Mehr 224,886 223,071 1,815 مهر
f7000 Miandoab 224,886 223,071 1,815 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
WK 821 249,582 257,206 -7,624 تندگویان
WK 801L 237,483 244,969 -7,486 تندگویان
PET-BG781 (780S) 237,483 244,969 -7,486 تندگویان
PET-BG785 (780N) 232,501 239,931 -7,430 تندگویان
PET-BG821 (820S) 249,582 257,206 -7,624 تندگویان
PET-BG825 (820N) 241,990 249,528 -7,538 تندگویان
BG 730N 230,365 237,771 -7,406 تندگویان
BG 730S 235,347 242,810 -7,463 تندگویان
BG 760N 231,314 238,731 -7,417 تندگویان
BG 760S 236,296 243,770 -7,474 تندگویان
BG 800N 236,296 243,770 -7,474 تندگویان
BG 800S 243,651 251,208 -7,557 تندگویان
BG 840N 244,126 251,687 -7,561 تندگویان
BG 840S 251,717 259,365 -7,648 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 254,640 254,716 -76 آریا ساسول
LFI 2130 267,372 267,452 -80 آریا ساسول
LFI 2047A 258,564 258,607 -43 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 258,564 258,607 -43 آریا ساسول
2420h 254,640 254,716 -76 امیرکبیر
2420d 267,372 267,452 -80 امیرکبیر
2420 K 254,640 254,716 -76 امیرکبیر
2420F Amirkabir 254,640 254,716 -76 امیرکبیر
0075 Bandar 254,640 254,716 -76 بندرامام
020 Bandar 254,640 254,716 -76 بندرامام
0220AA 255,817 255,688 129 تبریز
2420E02-kordestan 254,640 254,716 -76 کردستان
2420F8 Kordestan 254,640 254,716 -76 کردستان
2426E02 255,948 256,013 -65 کردستان
3020F9 254,640 254,716 -76 کردستان
2426f8 kordestan 255,948 256,013 -65 کردستان
2420F3 kordestan 277,558 277,640 -82 کردستان
2102TX00-lale 254,640 254,716 -76 لاله
2100lale 277,558 277,640 -82 لاله
2102tn 42 254,640 254,716 -76 لاله
2100 TN42 254,640 254,716 -76 لاله
2404 TC47 254,640 254,716 -76 لاله
2004 TC37 254,640 254,716 -76 لاله
2101 TN47 254,640 - - لاله
2102TN 254,640 254,716 -76 لاله
2004Tc 254,640 254,716 -76 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP 550J 266,479 270,447 -3,968 پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر)
510L khomin 266,479 270,447 -3,968 پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر)
552R Jam 266,479 270,447 -3,968 پلی پروپیلن جم
C30s jam 266,479 270,447 -3,968 پلی پروپیلن جم
510L Jam 266,479 270,447 -3,968 پلی پروپیلن جم
550J Jam 266,479 270,447 -3,968 پلی پروپیلن جم
HP 500J 266,479 270,447 -3,968 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 266,479 270,447 -3,968 پلی پروپیلن جم
564s jam 282,468 286,674 -4,206 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 266,479 270,447 -3,968 پلی نار
SF 060 polynar 266,479 270,447 -3,968 پلی نار
SIF010 polynar 266,479 270,447 -3,968 پلی نار
CR 380 polynar 266,479 270,447 -3,968 پلی نار
pi 110 266,479 270,447 -3,968 پلی نار
RG 1101M 266,479 270,447 -3,968 رجال
1101XR rejal 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1102G 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1102K 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1102 XK Rejal 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1102XL Rejal 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1102 L 266,479 270,447 -3,968 رجال
1101s rejal 266,479 270,447 -3,968 رجال
Rg 1101SL 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1102M 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1101XS 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1101 XXR 266,479 270,447 -3,968 رجال
RG 1102 H 266,479 270,447 -3,968 رجال
HP 502N 266,479 270,447 -3,968 شازند
552R Arak 266,479 270,447 -3,968 شازند
Z30s Ar 266,479 270,447 -3,968 شازند
510L Arak 266,479 270,447 -3,968 شازند
HP 550J Arak 266,479 270,447 -3,968 شازند
HP 565S Arak 282,468 286,674 -4,206 شازند
V30S Arak 266,479 270,447 -3,968 شازند
ARP 512A 266,479 270,447 -3,968 شازند
552R Maroun 266,479 270,447 -3,968 مارون
Z30S Marun 266,479 270,447 -3,968 مارون
Z30G Marun 266,479 270,447 -3,968 مارون
F 30G 266,479 270,447 -3,968 مارون
V30G Marun 266,479 270,447 -3,968 مارون
V 30S 266,479 270,447 -3,968 مارون
HP 500J 266,479 270,447 -3,968 مارون
HP 501D- Maron 266,479 270,447 -3,968 مارون
X30G marun 266,479 270,447 -3,968 مارون
C30S Marun 266,479 270,447 -3,968 مارون
HP 562S 266,479 270,447 -3,968 مارون
HP 550J maron 266,479 270,447 -3,968 مارون
565S maron 282,468 286,674 -4,206 مارون
V 79S 266,479 270,447 -3,968 مارون
552R Navid 266,479 270,447 -3,968 نوید زرشیمی
510L Navid 266,479 270,447 -3,968 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 266,479 270,447 -3,968 نوید زرشیمی
ZB 545L 275,634 279,526 -3,892 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 275,634 279,526 -3,892 پلی پروپیلن جم
440G jam 276,157 280,045 -3,888 پلی پروپیلن جم
548R jam 275,634 279,526 -3,892 پلی پروپیلن جم
548T jam 275,634 279,526 -3,892 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 307,023 302,871 4,152 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 307,023 302,871 4,152 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 296,560 300,277 -3,717 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 275,634 279,526 -3,892 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 329,256 324,918 4,338 پلی نار
PNR 340R 307,023 302,871 4,152 پلی نار
RG 3212E 329,256 324,918 4,338 رجال
RG 3212XE 329,256 324,918 4,338 رجال
EPC40R shazand 275,634 279,526 -3,892 شازند
R60 Arak 309,115 312,727 -3,612 شازند
RP 210G 303,099 298,980 4,119 شازند
EPQ30RF 275,634 279,526 -3,892 شازند
EP2X CI 307,023 302,871 4,152 شازند
EP2X83CE 307,023 - - شازند
RP340arak 307,023 302,871 4,152 شازند
MR 240C 339,719 335,294 4,425 مارون
C30G 266,479 270,447 -3,968 مارون
EP 548R maron 275,634 279,526 -3,892 مارون
MR230 329,256 324,918 4,338 مارون
RP340R maron 307,023 302,871 4,152 مارون
RP240G maron 307,023 302,871 4,152 مارون
EP1X30F 307,023 302,871 4,152 مارون
ZB 440L-navid 275,634 279,526 -3,892 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 275,634 279,526 -3,892 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 275,634 279,526 -3,892 نوید زرشیمی
ZR230-navid 329,256 324,918 4,338 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 339,719 335,294 4,425 نوید زرشیمی
332C navid 309,115 312,727 -3,612 نوید زرشیمی
ZR340r navid 307,023 302,871 4,152 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 278,250 282,120 -3,870 نوید زرشیمی
ZB532C 309,115 312,727 -3,612 نوید زرشیمی
ZB 432L 275,634 279,526 -3,892 نوید زرشیمی
ZH 500M 266,479 270,447 -3,968 نوید زرشیمی
ZR 348T 307,023 302,871 4,152 نوید زرشیمی
332L 275,634 279,526 -3,892 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 296,037 299,758 -3,721 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 394,911 - - پلی پروپیلن جم
HP525j jam 267,787 271,744 -3,957 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 394,911 397,805 -2,894 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 390,203 393,136 -2,933 رجال
RG 1104 K-rejal 267,787 271,744 -3,957 رجال
RP 210M 267,787 271,744 -3,957 مارون
HP 525J maron 267,787 271,744 -3,957 مارون
ZH 525J navid 267,787 271,744 -3,957 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 316,963 320,509 -3,546 پلی پروپیلن جم
ARP801 326,641 322,324 4,317 شازند
Rp 270G shazand 316,963 320,509 -3,546 شازند
V 30GA 269,095 273,041 -3,946 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 375,811 377,179 -1,368 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 351,225 352,504 -1,279 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 351,225 352,504 -1,279 تبریز
4512 Qom 351,225 352,504 -1,279 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 311,466 310,224 1,242 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 311,466 310,224 1,242 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 311,466 310,224 1,242 پتروپاک مشرق زمین
1028 311,466 310,224 1,242 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 311,466 310,224 1,242 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 311,466 310,224 1,242 تبریز
GPPS 1460 tabriz 311,466 310,224 1,242 تبریز
1460FG 304,926 303,709 1,217 تبریز
GPPS 1160-tabriz 311,466 310,224 1,242 تبریز
1161 takht-jamshid 311,466 310,224 1,242 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 311,466 310,224 1,242 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 311,466 310,224 1,242 تخت جمشید پارس
14N 311,466 310,224 1,242 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 311,466 310,224 1,242 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 313,958 312,706 1,252 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 311,466 310,224 1,242 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 345,222 349,612 -4,390 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 345,222 349,612 -4,390 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 311,375 315,619 -4,244 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 345,222 349,612 -4,390 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 322,727 327,126 -4,399 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 329,005 333,173 -4,168 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 298,035 302,212 -4,177 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 261,555 265,120 -3,565 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 329,005 333,173 -4,168 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 312,997 317,263 -4,266 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 329,005 333,173 -4,168 پلی استایرن انبساطی سهند
F100 Entekhab 345,222 349,612 -4,390 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 332,196 336,552 -4,356 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 345,222 349,612 -4,390 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 324,349 328,770 -4,421 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 302,481 306,979 -4,498 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 302,481 306,979 -4,498 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 306,405 310,869 -4,464 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 289,403 294,009 -4,606 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 272,453 276,167 -3,714 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 261,555 265,120 -3,565 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 289,403 294,009 -4,606 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 332,196 336,552 -4,356 پلی استایرن انتخاب
F50 322,727 327,126 -4,399 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 322,727 327,126 -4,399 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 322,727 327,126 -4,399 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 324,349 328,770 -4,421 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 345,222 349,612 -4,390 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 324,349 328,770 -4,421 پلی استایرن انتخاب
FC522 311,375 315,619 -4,244 تبریز
FC 422 322,727 327,126 -4,399 تبریز
221 HS 324,349 328,770 -4,421 تبریز
321 HS 324,349 328,770 -4,421 تبریز
526WP 314,618 318,907 -4,289 تبریز
121 HS 324,349 328,770 -4,421 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 252,992 256,441 -3,449 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 261,555 265,120 -3,565 تبریز
EPS (Coated Oversize) 272,453 276,167 -3,714 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HY01 277,982 275,657 2,325 تندگویان
TG 620N 276,387 274,076 2,311 تندگویان
TG 620S 273,729 271,441 2,288 تندگویان
TG 640MOD S 278,779 276,448 2,331 تندگویان
TG 620SB N 272,401 270,123 2,278 تندگویان
TG 640MOD-SB N 281,171 278,820 2,351 تندگویان
TG 620SB S 275,058 272,759 2,299 تندگویان
TG 640MOD N 272,932 270,650 2,282 تندگویان
TG 640MOD-SB S 289,675 287,253 2,422 تندگویان
TG 640HB N 282,499 280,138 2,361 تندگویان
TG 640HB S 291,269 288,834 2,435 تندگویان
TG 640SB N 280,373 278,029 2,344 تندگویان
TG 640SB S 288,878 286,462 2,416 تندگویان
TG 670S 287,586 285,181 2,405 تندگویان
TG641 (640S) 277,982 275,657 2,325 تندگویان
PET N 225,620 228,174 -2,554 تندگویان
PET S 227,993 230,574 -2,581 تندگویان
TG645 (640N) 272,401 270,123 2,278 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 303,760 301,220 2,540 تندگویان
FG 640 N 294,724 292,260 2,464 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟