سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 22 اسفند 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 22 اسفند 1402 را بخوانید.

121 تا 130 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 63,377 - سقف: 63,729 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 122.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 61,660 - سقف: 63,398 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 121 درصد

111 تا 120 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 62,927 - سقف: 63,387 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 117 درصد

101 تا 110 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 61,748 - سقف: 62,398 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 107 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 44,008 - سقف: 44,733 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 42,048 - سقف: 42,362 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 39,381 - سقف: 39,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,084 - سقف: 35,690 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,540 - سقف: 35,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,126 - سقف: 34,455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,042 - سقف: 42,369 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 38,751 - سقف: 38,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,516 - سقف: 41,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 41,900 - سقف: 42,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,382 - سقف: 44,659 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,995 - سقف: 42,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 41,184 - سقف: 41,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 33,742 - سقف: 33,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,315 - سقف: 34,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - جامبوبگ/ میانگین: 33,231 - سقف: 33,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,765 - سقف: 38,966 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 40,201 - سقف: 40,680 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 35,775 - سقف: 36,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 33,168 - سقف: 33,298 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,181 - سقف: 44,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,333 - سقف: 35,459 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی


پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 402010 406800 3
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 389,720
اختلاف با قیمت قبل12,290
CRP100B Arak 441810 443890 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 424,280
اختلاف با قیمت قبل17,530
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 387510 389990 11
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 392,830
اختلاف با قیمت قبل-5,320
LLD 209 Arak 353330 354590 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 387,850
اختلاف با قیمت قبل-34,520
LLD 22b02 Mahabad 357750 360990 2.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 396,560
اختلاف با قیمت قبل-38,810
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 419950 420990 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
52518 Jam 333150 343880 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 335,560
اختلاف با قیمت قبل-2,410
52518 Jam 332310 333990 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی جم

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 335,560
اختلاف با قیمت قبل-3,250
54B04UV Mahabad 393810 399990 19
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهاباد

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 331680 332980 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 343,420
اختلاف با قیمت قبل-11,740
HBM 5510 337420 338990 3.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 343,420
اختلاف با قیمت قبل-6,000
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 443820 446590 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 436,310
اختلاف با قیمت قبل7,510
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 633770 637290 122.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 115
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 612,360
اختلاف با قیمت قبل21,410
PET-BG785 (780N) 616600 633980 121
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 116
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 603,250
اختلاف با قیمت قبل13,350
PET-BG821 (820S) 617480 623980 107
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 110
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 627,040
اختلاف با قیمت قبل-9,560
PET-BG825 (820N) 629270 633870 117
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 415160 416890 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 408,920
اختلاف با قیمت قبل6,240
020 Bandar 387650 389660 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 389,220
اختلاف با قیمت قبل-1,570
2102TX00-Lale 420420 423690 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 424,410
اختلاف با قیمت قبل-3,990
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 440080 447330 35
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 443,810
اختلاف با قیمت قبل-3,730
F7000 LMP Miandoab 420480 423620 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 410,230
اختلاف با قیمت قبل10,250
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 411840 416770 6.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

HS 321Tabriz 419000 421990 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 436,420
اختلاف با قیمت قبل-17,420
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 341260 344550 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 341,180
اختلاف با قیمت قبل80
TG641 (640S) 345400 352890 18.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 350,280
اختلاف با قیمت قبل-4,880
TG645 (640N) 340840 356900 19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 351,260
اختلاف با قیمت قبل-10,420

رقابت های گریدهای off

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 53,808 - سقف: 54,156 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 50,018 - سقف: 50,055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 53,933 - سقف: 55,851 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,440 - سقف: 48,587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 42,517 - سقف: 42,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟