دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 21 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 21 شهریور 1402، با 1,018 تن افزایش نسبت به 14 شهریور از 66,502 تن به 67,520 تن رسید.

اخبار مرتبط

نمای بورس عرضه های 21 شهریور 1402
صفحه عرضه های محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 21 شهریور 1402
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 شهریور 1402 + دانلود قیمت ها

مقایسه عرضه های 14 شهریور با 21 شهریور 1402


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته گذشته 50 تن افزایش یافت و از 700 تن به 750 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,830 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشت و از 574,064 ریال به 569,234 ریال رسید.

2- هرچند گرید N50 قائدبصیر هفته گذشته 150تن عرضه سلف داشت، این هفته 200 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. ( عرضه 21 شهریور: 1,612 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 9,033 ریال افزایش داشته و از 570,842 به 579,875 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. ( عرضه 21 شهریور: 8,804 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 9,888 ریال کاهش داشته و از 391,489 به 381,601 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 3000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه داشت، این هفته 3000 تن عرضه سف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. ( عرضه 21 شهریور: 7,742 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,091 ریال نسبت به هفته گذشته 6,901 ریال کاهش یافت و از 351,670 ریال به 344,769 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 2,854 تن افزابش داشت و از 7,093 تن به 9,947 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 7,160 ریال کاهش داشته و از 314,697 به 307,537 ریال رسید.

2- عرضه گرید HI500 بندرامام 308 تن افزایش یافت و از 704 تن به 1,012 تن عرضه رسید.

3- گرید 52518 جم که هفته گذشته 3,100 تن عرضه سلف با بسته‌بندی جامبوبگ داشت،فردا 1,562 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت پلاستیکی و 1,540 تن عرضه سلف با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید 6040UV مهاباد برای اولین بار با 96 تن عرضه در بین سنگین تزریقی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت نسبت به هفته گذشته 510 تن کاهش داشت و از 8,294 تن به 7,784 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,402 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 331,405 ریال به 328,003 ریال رسید.

2-  عرضه گرید 0035 بندر امام 506 تن کاهش یافت و از 1,518  تن در هفته گذشته به 1,012 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 120 تن کاهش داشت و از 1,825  تن به 1,705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 7,145 ریال کاهش داشته و از 343,946 به 336,801 ریال رسید.

2- گرید 3840 لرستان که هفته گذشته 120 تن عرضه داشت، این هفته غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 1,012 تن افزایش داشته است و از 6,684 تن به 7,696 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,205 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 357,754 ریال به 353,549 ریال رسید.

2- پتروشیمی باختر عرضه گرید EX5 باختر را 768 تن افزایش داد و از 1,200 تن به 1,968 تن عرضه رسید.

3-  پتروشیمی آریا ساسول عرضه گرید 5110HF را 1,012 تن افزایش داد و از 1,606 تن به 2,618 تن رساند..

4- گرید F7000 ایلام برای دومین هفته متوالی غایب است.

5-گرید F7000 میاندوآب که هفته گذشته 768 تن عرضه سلف داشت، این هفته غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. (عرضه 21 شهریور: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,997 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 285,877 ریال به 273,880 ریال رسید.

2- گرید BG735 امروز غایب است، این گرید هفته پیش 330 تن عرضه داشت.

3- عرضه گرید BG785، ‏308 تن کاهش یافت و از 2,002 تن به 1,694 تن رسید.

4- گرید BG821 با 352 تن افزایش، امروز 2,002 تن عرضه دارد.

5- گرید BG825 که هفته گذشته غایب بود، امروز 286 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 50 تن کاهش داشته است و از 10,856 تن به 10,536 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,894 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 355,044 ریال به 358,938 ریال رسید.

2- هر چند گرید 2420E02 کردستان هفته گذشته 2,520 تن عرضه نقدی داشت، این هفته 2,520 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 30 تن کاهش داشته است و از 1,230 تن به 1,200 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 19,799 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 364,751 ریال به 384,550 ریال رسید.

2- گرید 321 تبریز که هفته گذشته 110 تن عرضه داشت این هفته غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. (عرضه 21 شهریور: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:نسبت به هفته قبل 5,934 ریال کاهش داشته و 304,864 ریال به 298,930 ریال رسید.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 569,234 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 569,234 200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
750 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 579,785 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 579,785 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 580,249 1008 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1612 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 381,601 3000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 400,626 2002 2002
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 424,686 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
6802 2002
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 344,769 3520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 344,769 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 344,769 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 344,769 1300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 344,769 1512 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
7442 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T Arya 361,772 308 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
1922T lale 361,772 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
528 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 307,537 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 307,537 1562 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52518 Jam 307,537 1540 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
HD-6040UV mahabad 314,668 96 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
62N07UV Mahabad 314,668 2808 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 314,668 25 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 314,668 408 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
7451 0
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 328,003 1408 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bandar emam 0035 LMP 328,003 28 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 328,003 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 328,003 2816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 328,003 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
7784 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 350,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 353,549 2618 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 353,549 1968 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 353,549 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 353,549 3000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
7696 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 273,880 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 268,510 1694 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 286,922 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 278,738 286 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 351,484 2508 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 351,484 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 351,484 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 351,484 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 351,484 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 351,484 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 351,484 2222 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 382,346 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10536 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 406,277 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 384,550 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1200 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 309,808 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 298,930 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 293,358 2992 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX5 Bakhtar 353,549 1968 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
1968 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
22B02 Loresatan 344,769 1512 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1512 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HD-6040UV mahabad 314,668 96 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
62N07UV Mahabad 314,668 2808 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
2904 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 351,484 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2520 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Miandoab 52B18UV LMP 314,668 25 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 328,003 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 314,668 408 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/06/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2953 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟