جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 16 اسفند 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 16 اسفند 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 16 اسفند 1401 با 15,858 تن افزایش نسبت به 9 اسفند 1401 از 58,188 تن به 74,046 تن رسید.

مقایسه عرضه های  9 و 16 اسفند 1401   


نکات عرضه ها
 

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 20 تن افزایش یافت و از 790 تن به 810 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 3000 ریال افزایش داشته و از 530,000 ریال به 533,000 ریال رسیده است.

2- گرید ABS150 تبریز برخلاف هفته گذشته که 550 تن عرضه نقدی داشت، امروز 550 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 49 تن کاهش یافت و از 1,391 تن به 1,342 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,250 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 489,192 ریال به 501,442 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 2,306 تن افزایش داشت و از 8,318 تن به 10,624 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 328,570 ریال)

2- گرید CRP100N جم برخلاف هفته قبل 3,212 تن عرضه سلف داشت، امروز 3,212 تن عرضه نقدی دارد.

3- هر چند گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 2,800 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه داشت، امروز 2,800 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- پتروشیمی شازند عرضه گرید CRP100B را 1,800 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,800 تن به 3,600 تن رساند.

5- گرید HEX 4460 (PE80) آریاساسول که از 11 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 506 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین اکستروژن قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 2,544 تن افزایش یافت و از 7,970 تن به 10,514 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,123 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 306,639 ریال به 308,762 ریال رسید.

2- پتروشیمی امیرکبیر امروز عرضه گرید LLD 209 را 308 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 4,202 تن به 4,510 تن رساند.

3- گرید LLD 209 شازند که هفته پیش 1,300 تن عرضه سلف داشت، امروز با 1,300 تن افزایش 2,600 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید LL 22B02 KJ مهاباد برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز با 72 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- عرضه گرید LLD 22b02 مهاباد امروز 864 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 1,248 تن به 2,112 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 512 تن کاهش داشت و از 6,866 تن به 6,866 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 283 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 260,085 ریال به 259,802 ریال رسید.

2- هر چند گرید Hi500 بندرامام هفته گذشته 704 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید 54B04UV لرستان امروز در بین عرضه ها حضور ندارد این گرید هفته پیش 240 تن عرضه نقدی داشت.

4- عرضه گرید 62N07UV لرستان امروز 216 تن نسبت به هفته پیش افزایش داشت و از 2,088 تن به 2,304 تن رسید.

5- پتروشیمی میاندوآب عرضه گرید 52B18UV را 216 تن نسبت به هفته دوم اسفند افزایش داد و از 504 تن به 720 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 2,491 تن افزایش داشت و از 6,956 تن به 9,447 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 566 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 259,943 ریال به 259,377 ریال رسید.

2- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید 0035 را 484 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,716 تن به 2,200 تن رساند.

3- عرضه گرید Bl3 باختر امروز 984 تن نسبت به هفته قبل افزایش داشت و از 3,216 تن به 4,200 تن رساند.

4- گرید Bl3 مارون که هفته پیش 1,012 تن عرضه سلف داشت، امروز با 396 تن افزایش 1,408 تن عرضه سلف دارد.

5- گرید Bl3 جم که از 14 دی 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 231 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

6- عرضه گرید HBM 5510 آریاساسول امروز 396 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 1,012 تن به 1,408 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 417 تن افزایش یافت و از 1,441 تن به 1,858 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 297 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 283,251 ریال به 282,954 ریال رسید.

2- گرید 3840UA لرستان برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز 120 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته قبل 3,809 تن افزایش داشته و از 5,414 تن به 9,223 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,415 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 279,329 ریال به 280,744 ریال رسید.

2- پتروشیمی باختر عرضه گرید EX5 را 216 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 504 تن به 720 تن رساند.

3- عرضه گرید F7000 مهر امروز 1,804 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 2,200 تن به 4,004 تن رسید.

4- هر چند گرید 3713 آریاساسول هفته دوم اسفند 440 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

5- گرید EX5 مارون که هفته گذشته 1,496 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 484 تن کاهش 1,012 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید 5110 آریاساسول که هفته پیش 726 تن عرضه سلف و 48 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,606 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

7- گرید F7000 ایلام که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 1,804 تن عرضه سلف در بین عرضه های سنگین فیلم قرار گرفت.

8- گرید EX5 جم که از 12 بهمن 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 77 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,784 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 307,143 ریال به 300,359 ریال رسید.

2- گرید PET-BG825 تندگویان برخلاف هفته پیش که در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 1,144 تن عرضه سلف دارد.

3- گرید PET- BG 841 تندگویان بعد از 4 ماه غیبت امروز با 704 تن عرضه سلف در جدول عرضه ها قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 3,728 تن افزایش داشته است و از 6,604 تن به 10,332 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,094 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 288,951 ریال به 283,857 ریال رسید.

2- گرید LF 190 - 2119 آریاساسول که هفته گذشته 1,650 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 48 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 2,156 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 352 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- پتروشیمی لاله عرضه گرید 2102TX00 را 902 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,496 تن به 2,398 تن رساند.

4- هر چند گرید 2420h امیرکبیر هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 700 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- گرید 0220AA تبریز که هفته قبل در جدول عرضه ها حضور نداشت، امروز 308 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید 2426E02 کردستان برخلاف هفته دوم اسفند که عرضه ای نداشت، امروز 360 تن عرضه نقدی دارد.

7- عرضه گرید 2420E02 کردستان امروز با 648 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 1,200 تن به 1,848 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 10 تن افزایش داشته و از 250 تن به 260 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,830 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 373,571 ریال به 370,741 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 544 تن افزایش داشت و از 6,512 تن عرضه به 7,056 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 293,153 ریال)

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG645 را 462 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 3,476 تن به 3,014 تن رساند.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 299,854 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
506 0
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 533,000 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 613,000 80 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 533,000 180 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
810 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 501,442 273 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 501,442 202 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 501,442 222 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 497,491 645 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1342 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 319,028 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 328,570 280 2520
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 344,213 506 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 344,213 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 344,213 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 352,022 3600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
8104 2520
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 308,762 440 4070
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 308,762 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 308,762 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 308,762 2600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 308,762 2112 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 308,762 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ 310,110 72 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
6444 4070
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 291,967 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 259,802 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52518 Jam 259,802 2420 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 265,192 2304 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
Miandoab 52B18UV LMP 265,192 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 265,192 720 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6354 0
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 259,377 1408 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 259,377 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 259,377 4200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Jam 259,377 231 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
Bl3 Marun 259,377 1408 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
9447 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 282,954 33 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 312,000 902 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 312,000 803 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 282,954 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1858 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 280,744 1606 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 280,744 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 280,744 720 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Jam 280,744 77 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
EX5 Marun 280,744 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 280,744 4004 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
9223 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 300,359 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 294,470 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 314,662 1122 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 305,688 1144 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 317,186 704 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 283,857 2156 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 283,857 352 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 283,857 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 283,857 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 283,857 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
0220AA Tabriz 308,762 308 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2426E02 Kordestan 285,205 360 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 283,857 1848 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 283,857 2398 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 308,188 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10332 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 370,741 120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 370,741 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 368,975 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
260 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 456,427 110 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 443,835 220 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 433,606 108 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 421,643 54 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 377,260 14 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 387,963 14 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 230,514 24 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 303,817 1298 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 293,153 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 287,691 3014 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 295,494 682 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
7056 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟