جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 21 اسفند 1401 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه 1401)، با دلار نیمایی 283,718 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 21 اسفند 1401 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 283,718 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

دانلود قیمت ها

تغییرات محدود در قیمت های پایه جدید

چهل و سومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 14 اسفند 1401) در حالی اعلام شد که در ثبات نیما، بازیگر تغییرات قیمت های پایه، قیمت های جهانی بود.

به گزارش ویکی پلاست، به رغم ثبت نرخ هایی نزدیک 39 هزار تومان برای حواله نیما (ارز پتروشیمی ها) ولی مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، کماکان قیمت های پایه محصولات پروشیمی را با دلار 28,371 تومان محاسبه می کند.

در قیمت های جدید، تغییرات در گروه های افزایشی تا 2.8 و در گروه های کاهشی حداکثر تا 2.2 درصد است. در گروه افزایشی ها، پلی استایرن معمولی و مقاوم به ترتیب با 2.8 و 2.6 درصد، 1,146 و 1,132 تومان نسبت به هفته قبل، بیشتر قیمت گذاری شده اند.

در سمت مقابل و در کاهشی ها نیز، پت های بطری با 2,2 درصد، بین 665 تا 710 تومان نسبت به هفته قبل، کمتر قیمت گذاری شده اند.

در میانه جدول مقایسه ای و در گروه بدون تغییرها، سنگین اکستروژن، پت های نساجی، پت های گرید فیلم و PVC های S57 و S70 دیده می شوند.

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 254,996 256,142 -1,146 اروند
E 7242 295,056 296,382 -1,326 اروند
E 7244 295,056 296,382 -1,326 اروند
E 6644-Arvand 297,935 299,274 -1,339 اروند
E 7044 296,975 298,310 -1,335 اروند
E6834 arvand 299,854 301,202 -1,348 اروند
PVC S7042 266,990 268,190 -1,200 اروند
PVC S65 Bandar 254,996 256,142 -1,146 بندرامام
PVC S70 Bandar 268,189 269,395 -1,206 بندرامام
PVC S60 Bandar 290,978 292,286 -1,308 بندرامام
PVC S65 Ghadir 254,996 256,142 -1,146 غدیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 501,442 489,192 12,250 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 496,477 484,348 12,129 بندرامام
1712-takhe-jamshid 497,491 484,998 12,493 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 501,442 489,192 12,250 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 319,028 319,028 0 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 328,570 328,570 0 امیرکبیر
EX6N 341,947 341,947 0 امیرکبیر
7700M Ilam 344,213 344,213 0 ایلام
CRP100 Kermanshah 334,761 334,761 0 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 291,525 290,110 1,415 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 304,894 303,412 1,482 جم
CRP100B Jam 352,022 352,022 0 جم
CRP100N jam 344,213 344,213 0 جم
MD 3510 307,007 307,007 0 جم
MD 3520 307,007 307,007 0 جم
ARM PCF55 350,944 350,944 0 شازند
CRP100B Arak 352,022 352,022 0 شازند
مارون CRP 100B 352,022 352,022 0 مارون
CRP100 Maroun 344,213 344,213 0 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 460,198 455,347 4,851 تخت جمشید
1202 jamshid 487,151 482,300 4,851 تخت جمشید
PBR Shazand 460,198 455,347 4,851 شازند
1210S Shazand 487,151 482,300 4,851 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 259,377 259,943 -566 آریا ساسول
8200 B ilam 259,377 259,943 -566 ایلام
EA 5218 259,802 260,085 -283 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 308,762 306,639 2,123 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 310,110 307,987 2,123 امیرکبیر
0205AA 316,848 314,725 2,123 امیرکبیر
0410A A 308,762 306,639 2,123 تبریز
0220KJ 312,805 310,682 2,123 تبریز
LL 0209KJ 310,110 307,987 2,123 تبریز
LLD 209 Tabriz 308,762 306,639 2,123 تبریز
LL 235F6 jam 308,762 306,639 2,123 جم
18XF 5N 316,848 314,725 2,123 جم
32604 UV 271,046 271,340 -294 جم
LLD 22501 jam 308,762 306,639 2,123 جم
22501KJ 310,110 307,987 2,123 جم
LLD 209 Arak 308,762 306,639 2,123 شازند
0410 308,762 306,639 2,123 شازند
0209 KJ 310,110 307,987 2,123 شازند
20075AA 308,762 306,639 2,123 شازند
22B02 Loresatan 308,762 306,639 2,123 لرستان
22B01 Lorestan 308,762 306,639 2,123 لرستان
22B03 Lorestan 308,762 306,639 2,123 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 308,762 306,639 2,123 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 308,762 306,639 2,123 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 308,762 306,639 2,123 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 316,848 - - مهاباد
22 Bf7 Mahabad 316,848 314,725 2,123 مهاباد
18B01 mahabad 308,762 306,639 2,123 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 310,110 307,987 2,123 مهاباد
LL 22B02 KJ 310,110 307,987 2,123 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 291,967 297,207 -5,240 آریا ساسول
2200 259,802 260,085 -283 ایلام
1922T lale 291,967 297,207 -5,240 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 259,802 260,085 -283 امیرکبیر
2208 ilam 265,192 265,475 -283 ایلام
Hi500 Bandar 259,802 260,085 -283 بندرامام
HI0500UA Bandar 265,192 265,475 -283 بندرامام
I4 Kermanshah 259,802 260,085 -283 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 265,192 265,475 -283 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 265,192 265,475 -283 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 259,802 260,085 -283 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 264,515 264,809 -294 تبریز
5030EA Tabriz 267,088 267,384 -296 تبریز
5218UA Tabriz 265,192 265,475 -283 تبریز
4440UA Tabriz 264,750 265,039 -289 تبریز
5030SA Tabriz 296,652 296,946 -294 تبریز
6070EA Tabriz 259,802 260,085 -283 تبریز
6070UA Tabriz 257,769 258,044 -275 تبریز
6040UA Tabriz 277,564 277,860 -296 تبریز
52518 Jam 259,802 260,085 -283 جم
52511 Jam 259,802 260,085 -283 جم
52505UV Jam 265,192 260,085 5,107 جم
60507 Jam 259,802 260,085 -283 جم
52502 Jam 272,173 272,470 -297 جم
60511 Jam 259,802 260,085 -283 جم
HD534F7 Jam 291,525 290,110 1,415 جم
60507UV Jam 265,192 265,475 -283 جم
60511UV Jam 265,192 265,475 -283 جم
52511UV Jam 265,192 265,475 -283 جم
52501SU Jam 277,564 277,860 -296 جم
HD 50401 291,525 290,110 1,415 جم
52528 261,149 261,432 -283 جم
60505 259,802 260,085 -283 جم
52518UV Jam 265,192 265,475 -283 جم
60505UV Jam 265,192 265,475 -283 جم
5620 Arak 259,802 260,085 -283 شازند
62N07UV Lorestan 265,192 265,475 -283 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 265,192 265,475 -283 لرستان
54B04UV lorestan 265,192 265,475 -283 لرستان
54B04 lorestan 259,802 260,085 -283 لرستان
62N11UV Lorestan 265,192 265,475 -283 لرستان
52B11UV Lorestan 265,192 265,475 -283 لرستان
52B18 Lorestan 259,802 260,085 -283 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 280,744 279,329 1,415 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 286,178 284,790 1,388 لرستان
HD50 B01 Lorestan 286,178 284,790 1,388 لرستان
62N18 Lorestan 259,802 260,085 -283 لرستان
52B07 Lorestan 259,802 260,085 -283 لرستان
5030SA Lorestan 296,652 296,946 -294 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 259,802 260,085 -283 لرستان
62N07 Lorestan 259,802 260,085 -283 لرستان
62N18UV 265,192 265,475 -283 لرستان
I4UV Marun 265,192 265,475 -283 مارون
I4 Marun 259,802 260,085 -283 مارون
62N07UV Miandoab 265,192 265,475 -283 میاندوآب
52B18UV Miandoab 265,192 265,475 -283 میاندوآب
62N07 Miandoab 259,802 260,085 -283 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 259,377 259,943 -566 آریا ساسول
4265 259,377 259,943 -566 آریا ساسول
Bl3 Amir 259,377 259,943 -566 امیرکبیر
0035 Bandar 259,377 259,943 -566 بندرامام
Bl3 Bakhtar 259,377 259,943 -566 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 259,377 259,943 -566 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 259,377 259,943 -566 جم
BL4 Jam 259,377 259,943 -566 جم
BL3 Arak 259,377 259,943 -566 شازند
Bl3 Marun 259,377 259,943 -566 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 282,954 283,251 -297 تبریز
52505 259,802 - - جم
3840 Arak 282,954 283,251 -297 شازند
3840UA lorestan 282,954 283,251 -297 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110 Arya 280,744 279,329 1,415 آریا ساسول
3713 arya 294,221 292,806 1,415 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 280,744 279,329 1,415 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 280,744 279,329 1,415 امیرکبیر
F7000 Ilam 280,744 279,329 1,415 ایلام
EX5 Bakhtar 280,744 279,329 1,415 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 280,744 279,329 1,415 جم
EX5 shazand 280,744 279,329 1,415 شازند
EX5 Marun 280,744 279,329 1,415 مارون
F7000 Mehr 280,744 279,329 1,415 مهر
f7000 Miandoab 280,744 279,329 1,415 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 300,359 307,143 -6,784 تندگویان
PET-BG785 (780N) 294,470 301,121 -6,651 تندگویان
PET-BG821 (820S) 314,662 321,769 -7,107 تندگویان
PET-BG825 (820N) 305,688 312,592 -6,904 تندگویان
BG 730N 291,946 298,540 -6,594 تندگویان
BG 730S 297,835 304,562 -6,727 تندگویان
BG 760N 293,068 299,687 -6,619 تندگویان
BG 760S 298,957 305,709 -6,752 تندگویان
BG 800N 298,957 305,709 -6,752 تندگویان
BG 800S 307,651 314,599 -6,948 تندگویان
BG 840N 308,212 315,173 -6,961 تندگویان
BG 840S 317,186 324,350 -7,164 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 287,900 292,994 -5,094 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 283,857 288,951 -5,094 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 297,374 302,711 -5,337 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 287,900 292,994 -5,094 آریا ساسول
LFI2125A Arya 287,900 292,994 -5,094 آریا ساسول
2420h Amir 283,857 288,951 -5,094 امیرکبیر
2420d Amir 297,374 302,711 -5,337 امیرکبیر
2420K Amir 283,857 288,951 -5,094 امیرکبیر
2420F Amir 283,857 288,951 -5,094 امیرکبیر
0075 Bandar 283,857 288,951 -5,094 بندرامام
020 Bandar 283,857 288,951 -5,094 بندرامام
0220AA Tabriz 308,762 306,639 2,123 تبریز
2426E02 Kordestan 285,205 290,299 -5,094 کردستان
2420E02 Kordestan 283,857 288,951 -5,094 کردستان
2420F8 Kordestan 283,857 288,951 -5,094 کردستان
3020F9 Kordestan 283,857 288,951 -5,094 کردستان
2426f8 Kordestan 285,205 290,299 -5,094 کردستان
2420F3 Kordestan 308,188 313,719 -5,531 کردستان
2102TX00-Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
2100 Lale 308,188 313,719 -5,531 لاله
2102tn 42 Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
2100 TN42 Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
2404 TC47 Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
2004 TC37 Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
2101 TN47 Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
2102TN Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
2004Tc Lale 283,857 288,951 -5,094 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 312,087 306,710 5,377 پلی پروپیلن جم
C30s Jam 312,087 306,710 5,377 پلی پروپیلن جم
510L Jam 312,087 306,710 5,377 پلی پروپیلن جم
550J Jam 312,087 306,710 5,377 پلی پروپیلن جم
HP 500J Jam 312,087 306,710 5,377 پلی پروپیلن جم
Z30s Jam 312,087 306,710 5,377 پلی پروپیلن جم
564s Jam 330,813 325,113 5,700 پلی پروپیلن جم
YI250 Polynar 312,087 306,710 5,377 پلی نار
SF 060 Polynar 312,087 306,710 5,377 پلی نار
SIF010 Polynar 312,087 306,710 5,377 پلی نار
CR 380 Polynar 312,087 306,710 5,377 پلی نار
pi 110 Polynar 312,087 306,710 5,377 پلی نار
Z30S Khomein 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
HP 550P Khomein 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
510L Khomein 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
1102K Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1102G Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1101XR Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1101M Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1102XK Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1102XL Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1102L Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1101s Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1101SL Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1102M Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1101XS Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1101XXR Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
1102H Regal 312,087 306,710 5,377 رجال
552R Arak 312,087 306,710 5,377 شازند
Z30s Arak 312,087 306,710 5,377 شازند
HP 502N Arak 312,087 306,710 5,377 شازند
510L Arak 312,087 306,710 5,377 شازند
HP 550J Arak 312,087 306,710 5,377 شازند
HP 565S Arak 330,813 325,113 5,700 شازند
V30S Arak 312,087 306,710 5,377 شازند
ARP 512A Arak 312,087 306,710 5,377 شازند
552R Maroun 312,087 306,710 5,377 مارون
Z30S Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
Z30G Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
V30G Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
V 30S Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
HP 501D- Maron 312,087 306,710 5,377 مارون
HP 500J Maroun 312,087 306,710 5,377 مارون
C30S Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
HP 550J Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
HP 562S Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
565S Marun 330,813 325,113 5,700 مارون
V 79S Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
552R Navid 312,087 306,710 5,377 نوید زرشیمی
510L Navid 312,087 306,710 5,377 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 312,087 306,710 5,377 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 318,826 316,144 2,682 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 318,826 316,144 2,682 پلی پروپیلن جم
440G Jam 319,365 316,683 2,682 پلی پروپیلن جم
548R Jam 318,826 316,144 2,682 پلی پروپیلن جم
548T Jam 318,826 316,144 2,682 پلی پروپیلن جم
RP340 Jam 341,062 336,359 4,703 پلی پروپیلن جم
RPX-345S Jam 341,062 336,359 4,703 پلی پروپیلن جم
RPX 230C Jam 363,972 359,269 4,703 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV Jam 340,388 337,706 2,682 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 318,826 316,144 2,682 پلی پروپیلن جم
PNR 230c Polynar 363,972 359,269 4,703 پلی نار
PNR 340R Polynar 341,062 336,359 4,703 پلی نار
EPD 60R Jam 312,087 306,710 5,377 جم
HP515J Khomein 312,087 306,710 5,377 دی آریا پلیمر
3212E Regal 363,972 359,269 4,703 رجال
3212XE Regal 363,972 359,269 4,703 رجال
EPC40R Arak 318,826 316,144 2,682 شازند
RP 210G Arak 337,019 332,316 4,703 شازند
EPQ30RF Arak 318,826 316,144 2,682 شازند
EP2X83CE Arak 341,062 336,359 4,703 شازند
RP340 Arak 341,062 336,359 4,703 شازند
MR 240C Marun 374,753 370,050 4,703 مارون
X30G Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
C30G Marun 312,087 306,710 5,377 مارون
EP 548R Maron 318,826 316,144 2,682 مارون
MR230 Marun 363,972 359,269 4,703 مارون
RP340R Marun 341,062 336,359 4,703 مارون
RP240G Marun 341,062 336,359 4,703 مارون
EP1 X30F Marun 341,062 336,359 4,703 مارون
ZH 500M Navid 312,087 306,710 5,377 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 324,216 318,839 5,377 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 318,826 316,144 2,682 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 318,826 316,144 2,682 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 318,826 316,144 2,682 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 363,972 359,269 4,703 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 374,753 370,050 4,703 نوید زرشیمی
332C Navid 353,326 350,644 2,682 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 341,062 336,359 4,703 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 318,826 316,144 2,682 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 341,062 336,359 4,703 نوید زرشیمی
332L Navid 318,826 316,144 2,682 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 339,849 337,167 2,682 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 444,427 439,050 5,377 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 313,435 308,058 5,377 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 444,427 439,050 5,377 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 439,576 434,199 5,377 رجال
1104K regal 313,435 308,058 5,377 رجال
RP 210M 313,435 308,058 5,377 مارون
HP 525J maron 313,435 308,058 5,377 مارون
ZH 525J navid 313,435 308,058 5,377 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 361,412 358,730 2,682 پلی پروپیلن جم
ARP801 361,277 356,573 4,704 شازند
Rp 270G shazand 361,412 358,730 2,682 شازند
V 30GA 314,783 309,405 5,378 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 461,266 449,191 12,075 پتروپاک مشرق زمین
4125 پتروپاک 432,437 421,116 11,321 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 432,437 421,116 11,321 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 432,437 421,116 11,321 تبریز
4512 Qom 432,437 421,116 11,321 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 408,664 397,202 11,462 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 408,664 397,202 11,462 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 408,664 397,202 11,462 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 408,664 397,202 11,462 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 408,664 397,202 11,462 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 408,664 397,202 11,462 تبریز
GPPS 1460 tabriz 408,664 397,202 11,462 تبریز
1460FG 400,491 389,258 11,233 تبریز
GPPS 1160-tabriz 408,664 397,202 11,462 تبریز
takht-jamshid 1461 408,664 397,202 11,462 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 408,664 397,202 11,462 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 408,664 397,202 11,462 تخت جمشید پارس
24N 408,664 397,202 11,462 تولیدی پلاستیک ایسین
14N 408,664 397,202 11,462 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 411,777 400,228 11,549 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 408,664 397,202 11,462 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 356,617 359,340 -2,723 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 392,627 395,511 -2,884 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 368,975 371,792 -2,817 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 392,627 395,511 -2,884 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 392,627 395,511 -2,884 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 374,972 377,722 -2,750 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 342,399 345,054 -2,655 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 302,383 304,691 -2,308 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 374,972 377,722 -2,750 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 358,383 361,118 -2,735 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 374,972 377,722 -2,750 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 378,827 381,657 -2,830 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 378,827 381,657 -2,830 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 392,627 395,511 -2,884 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 392,627 395,511 -2,884 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 370,741 373,571 -2,830 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 347,925 350,715 -2,790 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 347,925 350,715 -2,790 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 351,968 354,758 -2,790 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 334,448 337,238 -2,790 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 314,247 316,646 -2,399 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 302,383 304,691 -2,308 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 334,448 337,238 -2,790 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 378,827 381,657 -2,830 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 368,975 371,792 -2,817 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 368,975 371,792 -2,817 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 368,975 371,792 -2,817 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 370,741 373,571 -2,830 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 392,627 395,511 -2,884 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 370,741 373,571 -2,830 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 356,617 359,340 -2,723 تبریز
HS 221Tabriz 370,741 373,571 -2,830 تبریز
HS 321Tabriz 370,741 373,571 -2,830 تبریز
FC 422 Tabriz 368,975 371,792 -2,817 تبریز
526WP Tabriz 360,148 362,897 -2,749 تبریز
HS121 Tabriz 370,741 373,571 -2,830 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 293,062 295,299 -2,237 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 302,383 304,691 -2,308 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 314,247 316,646 -2,399 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 620N 291,593 291,593 0 تندگویان
TG 620S 288,992 288,992 0 تندگویان
TG 620SB N 287,691 287,691 0 تندگویان
TG 640MOD S 293,934 293,934 0 تندگویان
TG 620SB S 290,292 290,292 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 296,275 296,275 0 تندگویان
TG 640MOD N 288,212 288,212 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 304,598 304,598 0 تندگویان
TG 640HB N 297,575 297,575 0 تندگویان
TG 640HB S 306,158 306,158 0 تندگویان
TG 640SB N 295,494 295,494 0 تندگویان
TG 640SB S 303,817 303,817 0 تندگویان
TG 670S 302,553 302,553 0 تندگویان
TG641 (640S) 293,153 293,153 0 تندگویان
PET N 280,728 287,068 -6,340 تندگویان
PET S 283,533 289,936 -6,403 تندگویان
TG645 (640N) 287,691 287,691 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 S 318,383 318,383 0 تندگویان
FG 640 N 309,540 309,540 0 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
سهامدار یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
بله به هر حال مسئولین خرج دارند کاملا قابل درک است. ارسال پاسخ

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟