چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 8 آذر 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 8 آذر 1401 را بخوانید.

471 تا 480 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 195220 - سقف: 201555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 472 درصد

291 تا 300 درصد رقابت:


پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 135814 - سقف: 135814 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 300 درصد

141 تا 150 درصد رقابت:


پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 83960 - سقف: 95999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 146 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 46524 - سقف: 46888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 70 درصد

51 تا 60 درصدرقابت:41 تا 50 درصد رقابت:


پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37975 - سقف: 38200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:


پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33478 - سقف: 34534 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28604 - سقف: 29378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 31565 - سقف: 31800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40155 - سقف: 40666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 30601 - سقف: 31399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37975 - سقف: 38200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 65687 - سقف: 66199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29456 - سقف: 29688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 29241 - سقف: 30094 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27778 - سقف: 27898 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 30124 - سقف: 30489 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 26049 - سقف: 28541 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 29212 - سقف: 29829 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:


پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA -  پتروشیمی شازند -  جامبوبگ/ میانگین: 26052 - سقف: 26438 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26136 - سقف: 26200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26898 - سقف: 27027 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25814 - سقف: 26100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23281 - سقف: 23523 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 25659 - سقف: 25788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 54796 - سقف: 54954 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25353 - سقف: 25488 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 22613 - سقف: 22700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
 


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 547960 549540 1.4 تبریز
N50-ghaed-basir 656870 661990 22 قائد بصیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5000S Jam 261360 262000 5 جم
CRP100B Arak 401550 406660 28 شازند
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 306010 313990 26 امیرکبیر
LLD 209 Arak 315650 318000 30 شازند
(پودر) LLD 209 arak 260520 264380 10 شازند
LLD 22b02 Mahabad 294560 296880 21 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 268980 270270 4 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
52518 Jam 286040 293780 30 جم
62N07UV Lorestan 226130 227000 0.3 لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 277780 278980 15 تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX5 Marun 232810 235230 2 مارون
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 292210 300000 22 تندگویان
PET-BG785 (780N) 260490 285410 11 تندگویان
PET-BG821 (820S) 292410 300940 16 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 256590 257880 2 آریا ساسول
2420d 379750 382000 44 امیرکبیر
0075 Bandar 334780 345340 33 بندرامام
020 Bandar 258140 261000 3 بندرامام
2420E02-kordestan 253530 254880 1 کردستان
2100lale 465240 468880 70 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
FC 422 tabriz 1358140 1358140 300 تبریز
HS 221 tabriz 1952200 2015550 472 تبریز
HS 321 tabriz 839600 959990 146 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
TG641 MOD 301240 304890 13 تندگویان
TG645 (640N) 292120 298290 11 تندگویان

رقابت های گرید OFF

261 تا 270 درصد رقابت:

211 تا 220 درصد رقابت:

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 -  پلی پروپیلن جم/ میانگین: 48,899- سقف: 49,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 99 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 43,137- سقف: 44,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 76 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 -  پتروشیمی اروند/ میانگین: 31,403- سقف: 31,600 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 30,031- سقف: 30,220 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 57 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 25,200- سقف: 25,200 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 38,996- سقف: 41,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

21 تا 30 درصد رقابت:

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 -  پلی پروپیلن جم/ میانگین: 31,099- سقف: 31,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 25,500- سقف: 25,500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر
        
پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی بندر امام

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام
    
پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز 
   
پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب 
       
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 - پتروشیمی اروند

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟