یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

84.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 10 مرداد 1401
از مجموع 26 هزارو 340 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 22 هزار و 365 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 84.9 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه 3 مرداد ، از مجموع 27 هزارو 802 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 492 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 77.3 درصد شد.

  مقایسه معاملات 3 و 10 مرداد


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 249465 0 187
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت249465 ریال
بیشترین قیمت249465 ریال
تقاضا187 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 254788 1360 1360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت254199 ریال
بیشترین قیمت256999 ریال
تقاضا1960 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 249465 2750 2563
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت249465 ریال
بیشترین قیمت249465 ریال
تقاضا4719 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 284390 484 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه284,390 ریال
کمترین قیمت284390 ریال
بیشترین قیمت284391 ریال
تقاضا561 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 252300 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت251999 ریال
بیشترین قیمت253888 ریال
تقاضا1480 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 261759 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت260689 ریال
بیشترین قیمت265699 ریال
تقاضا4048 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 267214 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,465 ریال
کمترین قیمت264469 ریال
بیشترین قیمت271000 ریال
تقاضا2680 تن
پتروشیمی غدیر
8996 8996
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 306131 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت305199 ریال
بیشترین قیمت308002 ریال
تقاضا1104 تن
510L Jam 320338 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت316729 ریال
بیشترین قیمت322999 ریال
تقاضا2256 تن
550J Jam 311989 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت310000 ریال
بیشترین قیمت316999 ریال
تقاضا1200 تن
YI250 polynar 303628 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303199 ریال
بیشترین قیمت304304 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 318544 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت317599 ریال
بیشترین قیمت320779 ریال
تقاضا1680 تن
پتروشیمی پلی نار
1101s rejal 303061 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
1101s rejal 303061 870 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا174 تن
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 0 609 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 303061 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 303061 44 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 303061 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 303061 1100 1080
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا1460 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 303061 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا1738 تن
پتروشیمی مارون
V 30S 303061 1320 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 303061 0 154
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 303061 616 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 330418 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت321799 ریال
بیشترین قیمت334898 ریال
تقاضا1078 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 303061 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
552R Navid 303061 315 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 324827 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت322599 ریال
بیشترین قیمت327779 ریال
تقاضا819 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 326259 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت325500 ریال
بیشترین قیمت326999 ریال
تقاضا630 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
9470 6757
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L jam 317866 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,581 ریال
کمترین قیمت316513 ریال
بیشترین قیمت325189 ریال
تقاضا1254 تن
440G jam 316944 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه311,082 ریال
کمترین قیمت315399 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا286 تن
548R jam 320503 1430 1430
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,581 ریال
کمترین قیمت318899 ریال
بیشترین قیمت331999 ریال
تقاضا2090 تن
548T jam 317949 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,581 ریال
کمترین قیمت316599 ریال
بیشترین قیمت320889 ریال
تقاضا418 تن
RP340 jam 328754 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,754 ریال
کمترین قیمت328754 ریال
بیشترین قیمت328754 ریال
تقاضا330 تن
RPX-345S jam 330572 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,754 ریال
کمترین قیمت329999 ریال
بیشترین قیمت331789 ریال
تقاضا264 تن
EPX-3130UV jam 346177 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه330,634 ریال
کمترین قیمت342999 ریال
بیشترین قیمت347989 ریال
تقاضا176 تن
PNR 230c polynar 350059 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,059 ریال
کمترین قیمت350059 ریال
بیشترین قیمت350059 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 391696 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,059 ریال
کمترین قیمت390999 ریال
بیشترین قیمت394019 ریال
تقاضا740 تن
پتروشیمی رجال
RG 3420 L-rejal 424128 174 131
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه424,128 ریال
کمترین قیمت424128 ریال
بیشترین قیمت424128 ریال
تقاضا152 تن
پتروشیمی رجال
EPC40R shazand 329393 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,581 ریال
کمترین قیمت327001 ریال
بیشترین قیمت333513 ریال
تقاضا780 تن
پتروشیمی شازند
RP340R maron 328754 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,754 ریال
کمترین قیمت328754 ریال
بیشترین قیمت328754 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
RP340R maron 328754 440 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,754 ریال
کمترین قیمت328754 ریال
بیشترین قیمت328754 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 310581 168 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,581 ریال
کمترین قیمت310581 ریال
بیشترین قیمت310581 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 418126 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,059 ریال
کمترین قیمت415999 ریال
بیشترین قیمت423888 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 379515 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,665 ریال
کمترین قیمت373699 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 331133 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,754 ریال
کمترین قیمت330999 ریال
بیشترین قیمت331789 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 328599 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,847 ریال
کمترین قیمت327169 ریال
بیشترین قیمت329879 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZB 548R 0 36 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,264 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 303061 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت303061 ریال
بیشترین قیمت303061 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 365516 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه330,132 ریال
کمترین قیمت362132 ریال
بیشترین قیمت368899 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
6131 5769
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 306821 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,821 ریال
کمترین قیمت306821 ریال
بیشترین قیمت306821 ریال
تقاضا648 تن
HP 525J maron 306821 242 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,821 ریال
کمترین قیمت306821 ریال
بیشترین قیمت306821 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 306821 315 315
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,821 ریال
کمترین قیمت306821 ریال
بیشترین قیمت306821 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
1037 1037
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 286 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,185 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
286 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 367931 0 6
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,239 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
تقاضا6 تن
0 6
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 410287 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,287 ریال
کمترین قیمت410287 ریال
بیشترین قیمت410287 ریال
تقاضا5 تن
F200 Entekhab 410287 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,287 ریال
کمترین قیمت410287 ریال
بیشترین قیمت410287 ریال
تقاضا5 تن
F300 Entekhab 410287 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه410,287 ریال
کمترین قیمت410287 ریال
بیشترین قیمت410287 ریال
تقاضا5 تن
R200-entekhab 388824 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,824 ریال
کمترین قیمت388824 ریال
بیشترین قیمت388824 ریال
تقاضا5 تن
0 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه515,920 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD250D48FAA 463850 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,850 ریال
کمترین قیمت463850 ریال
بیشترین قیمت463850 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 472760 57 19
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه472,760 ریال
کمترین قیمت472760 ریال
بیشترین قیمت472760 ریال
تقاضا19 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 474999 20 20
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه460,272 ریال
کمترین قیمت474999 ریال
بیشترین قیمت474999 ریال
تقاضا40 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 460127 133 133
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه455,450 ریال
کمترین قیمت459456 ریال
بیشترین قیمت460836 ریال
تقاضا190 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 30 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه414,245 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 443572 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه437,232 ریال
کمترین قیمت443359 ریال
بیشترین قیمت443678 ریال
تقاضا50 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 409905 30 15
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه409,905 ریال
کمترین قیمت409905 ریال
بیشترین قیمت409905 ریال
تقاضا15 تن
نخ پلی استر SD250D48FAA 465920 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه465,920 ریال
کمترین قیمت465920 ریال
بیشترین قیمت465920 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 515376 40 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه515,376 ریال
کمترین قیمت515376 ریال
بیشترین قیمت515376 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
420 297
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟