یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

77.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 3 مرداد 1401
از مجموع 27 هزارو 802 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 492 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 77.3 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 28 تیر، از مجموع 26 هزارو 98 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 751 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 83.3 درصد شد.

  مقایسه معاملات 28 تیر و 3 مرداد


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 274416 1200 400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت274416 ریال
بیشترین قیمت274416 ریال
تقاضا1450 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 274416 2904 2574
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت274416 ریال
بیشترین قیمت274416 ریال
تقاضا3102 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 274416 0 330
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت274416 ریال
بیشترین قیمت274416 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 274416 0 20
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت274416 ریال
بیشترین قیمت274416 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 312835 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,835 ریال
کمترین قیمت312835 ریال
بیشترین قیمت312835 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 274416 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت274416 ریال
بیشترین قیمت274416 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 274416 1000 620
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت274416 ریال
بیشترین قیمت274416 ریال
تقاضا1220 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 284503 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت283259 ریال
بیشترین قیمت286888 ریال
تقاضا3124 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 302803 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,416 ریال
کمترین قیمت300999 ریال
بیشترین قیمت306899 ریال
تقاضا3400 تن
پتروشیمی غدیر
9012 7972
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 314019 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312666 ریال
بیشترین قیمت314899 ریال
تقاضا1200 تن
510L Jam 315044 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت313599 ریال
بیشترین قیمت318879 ریال
تقاضا2328 تن
550J Jam 318869 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت314899 ریال
بیشترین قیمت325999 ریال
تقاضا1248 تن
YI250 polynar 312045 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی پلی نار
YI250 polynar 312045 240 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 323085 820 820
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت321989 ریال
بیشترین قیمت328999 ریال
تقاضا1740 تن
پتروشیمی پلی نار
1101XR rejal 0 174 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی رجال
1101s rejal 312045 0 65
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی رجال
1101s rejal 312045 783 131
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا174 تن
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 0 522 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 312045 87 65
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 312045 1100 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا1080 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 313678 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312499 ریال
بیشترین قیمت314619 ریال
تقاضا580 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 312045 880 682
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا836 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 312045 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
V 30S 312045 1606 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 312045 836 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 312045 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 312045 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 312045 336 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا546 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 317178 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت313879 ریال
بیشترین قیمت321222 ریال
تقاضا2596 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 312045 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا357 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 326124 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت323899 ریال
بیشترین قیمت328779 ریال
تقاضا546 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 324439 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت327888 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZH552R 0 36 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه309,926 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
11939 8120
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L jam 351962 528 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,511 ریال
کمترین قیمت348029 ریال
بیشترین قیمت355888 ریال
تقاضا1056 تن
440L jam 358538 462 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,511 ریال
کمترین قیمت352119 ریال
بیشترین قیمت368999 ریال
تقاضا902 تن
440G jam 345739 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه320,008 ریال
کمترین قیمت342999 ریال
بیشترین قیمت347999 ریال
تقاضا506 تن
548R jam 359283 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,511 ریال
کمترین قیمت355960 ریال
بیشترین قیمت377999 ریال
تقاضا2332 تن
548T jam 338274 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه319,511 ریال
کمترین قیمت332999 ریال
بیشترین قیمت341739 ریال
تقاضا506 تن
RP340 jam 341342 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه333,197 ریال
کمترین قیمت340000 ریال
بیشترین قیمت343299 ریال
تقاضا440 تن
RPX-345S jam 333197 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه333,197 ریال
کمترین قیمت333197 ریال
بیشترین قیمت333197 ریال
تقاضا308 تن
EPX-3130UV jam 339418 330 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه339,418 ریال
کمترین قیمت339418 ریال
بیشترین قیمت339418 ریال
تقاضا176 تن
RG 3212E 392319 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه354,349 ریال
کمترین قیمت390779 ریال
بیشترین قیمت398009 ریال
تقاضا522 تن
پتروشیمی رجال
RG 3420 L-rejal 432238 261 196
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,238 ریال
کمترین قیمت432238 ریال
بیشترین قیمت432238 ریال
تقاضا239 تن
پتروشیمی رجال
RP340R maron 333197 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه333,197 ریال
کمترین قیمت333197 ریال
بیشترین قیمت333197 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 338974 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,511 ریال
کمترین قیمت335999 ریال
بیشترین قیمت348999 ریال
تقاضا252 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 420172 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه354,349 ریال
کمترین قیمت417359 ریال
بیشترین قیمت425999 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 396920 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,363 ریال
کمترین قیمت393999 ریال
بیشترین قیمت403999 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 333197 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه333,197 ریال
کمترین قیمت333197 ریال
بیشترین قیمت333197 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 330394 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,732 ریال
کمترین قیمت329099 ریال
بیشترین قیمت333444 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZB 548R 0 36 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه309,926 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 312045 105 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,045 ریال
کمترین قیمت312045 ریال
بیشترین قیمت312045 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 338921 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,921 ریال
کمترین قیمت338921 ریال
بیشترین قیمت338921 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
5442 5124
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 315778 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه315,778 ریال
کمترین قیمت315778 ریال
بیشترین قیمت315778 ریال
تقاضا600 تن
RG 1104 K-rejal 315778 65 65
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه315,778 ریال
کمترین قیمت315778 ریال
بیشترین قیمت315778 ریال
تقاضا87 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 315778 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه315,778 ریال
کمترین قیمت315778 ریال
بیشترین قیمت315778 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی مارون
797 797
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 286 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,828 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
286 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه515,376 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,850 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 472760 57 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه472,760 ریال
کمترین قیمت472760 ریال
بیشترین قیمت472760 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 483784 57 57
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه460,272 ریال
کمترین قیمت482001 ریال
بیشترین قیمت486888 ریال
تقاضا95 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 468899 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه455,450 ریال
کمترین قیمت463798 ریال
بیشترین قیمت473999 ریال
تقاضا133 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 441861 50 10
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه441,861 ریال
کمترین قیمت441861 ریال
بیشترین قیمت441861 ریال
تقاضا10 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 60 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه414,245 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر SD250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه465,920 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه515,920 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
362 143
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟