یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

83.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 28 تیر 1401
از مجموع 26 هزارو 98 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 751 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 83.3 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه 20 تیر، از مجموع 28 هزار و 409 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 286 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 74.9 درصد شد.

  مقایسه معاملات 20 و 28 تیر  


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 286760 4092 4092
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه284,207 ریال
کمترین قیمت285499 ریال
بیشترین قیمت287999 ریال
تقاضا5038 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 323996 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه323,996 ریال
کمترین قیمت323996 ریال
بیشترین قیمت323996 ریال
تقاضا583 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 284207 1000 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه284,207 ریال
کمترین قیمت284207 ریال
بیشترین قیمت284207 ریال
تقاضا940 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 288627 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه284,207 ریال
کمترین قیمت287999 ریال
بیشترین قیمت290888 ریال
تقاضا2970 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 289087 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه284,207 ریال
کمترین قیمت287999 ریال
بیشترین قیمت291799 ریال
تقاضا840 تن
پتروشیمی غدیر
8100 7520
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 347026 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت345999 ریال
بیشترین قیمت348999 ریال
تقاضا1080 تن
510L Jam 342569 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت340119 ریال
بیشترین قیمت346579 ریال
تقاضا1416 تن
550J Jam 336568 480 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا408 تن
YI250 polynar 339829 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت339599 ریال
بیشترین قیمت340011 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 349626 860 860
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت348999 ریال
بیشترین قیمت351469 ریال
تقاضا1520 تن
پتروشیمی پلی نار
1101XR rejal 336568 87 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی رجال
1101s rejal 336568 696 196
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا196 تن
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 0 261 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 0 87 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 339373 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت338100 ریال
بیشترین قیمت340079 ریال
تقاضا1220 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 338582 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت338100 ریال
بیشترین قیمت339889 ریال
تقاضا620 تن
پتروشیمی شازند
Z30G Marun 342899 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت342008 ریال
بیشترین قیمت343899 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی مارون
V30G Marun 0 66 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مارون
V 30S 336568 1496 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 336568 176 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 345618 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت347999 ریال
تقاضا1980 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 342267 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت341569 ریال
بیشترین قیمت342589 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی مارون
HP 550J maron 336568 770 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 349701 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت347999 ریال
بیشترین قیمت351000 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 345514 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت342999 ریال
بیشترین قیمت346999 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 336568 210 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
10254 7247
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L jam 412054 770 770
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,505 ریال
کمترین قیمت410000 ریال
بیشترین قیمت416888 ریال
تقاضا1584 تن
440G jam 352597 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,002 ریال
کمترین قیمت349599 ریال
بیشترین قیمت354999 ریال
تقاضا264 تن
548R jam 418841 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,505 ریال
کمترین قیمت410999 ریال
بیشترین قیمت425009 ریال
تقاضا2288 تن
548T jam 370888 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه346,505 ریال
کمترین قیمت368599 ریال
بیشترین قیمت376399 ریال
تقاضا594 تن
RPX-345S jam 435326 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه355,821 ریال
کمترین قیمت431189 ریال
بیشترین قیمت437999 ریال
تقاضا242 تن
EPX-3130UV jam 366380 330 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,380 ریال
کمترین قیمت366380 ریال
بیشترین قیمت366380 ریال
تقاضا198 تن
RG 3212XE 376938 174 131
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,938 ریال
کمترین قیمت376938 ریال
بیشترین قیمت376938 ریال
تقاضا131 تن
پتروشیمی رجال
RG 3212E 439122 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,938 ریال
کمترین قیمت436999 ریال
بیشترین قیمت441719 ریال
تقاضا370 تن
پتروشیمی رجال
RG 3420 L-rejal 456561 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه456,561 ریال
کمترین قیمت456561 ریال
بیشترین قیمت456561 ریال
تقاضا174 تن
پتروشیمی رجال
RP340R maron 379682 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه355,821 ریال
کمترین قیمت376089 ریال
بیشترین قیمت384999 ریال
تقاضا594 تن
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 449907 210 210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه376,938 ریال
کمترین قیمت447999 ریال
بیشترین قیمت456999 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 391347 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,305 ریال
کمترین قیمت388960 ریال
بیشترین قیمت400000 ریال
تقاضا252 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 403486 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه355,821 ریال
کمترین قیمت401000 ریال
بیشترین قیمت405669 ریال
تقاضا252 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 350232 147 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,232 ریال
کمترین قیمت350232 ریال
بیشترین قیمت350232 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
(پودر) ZB 548R 0 21 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,110 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 336568 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,568 ریال
کمترین قیمت336568 ریال
بیشترین قیمت336568 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 412001 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,883 ریال
کمترین قیمت411002 ریال
بیشترین قیمت413000 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
4637 4420
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 340294 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,294 ریال
کمترین قیمت340294 ریال
بیشترین قیمت340294 ریال
تقاضا600 تن
RG 1104 K-rejal 340294 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,294 ریال
کمترین قیمت340294 ریال
بیشترین قیمت340294 ریال
تقاضا522 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 340294 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,294 ریال
کمترین قیمت340294 ریال
بیشترین قیمت340294 ریال
تقاضا990 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 340294 357 357
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,294 ریال
کمترین قیمت340294 ریال
بیشترین قیمت340294 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2469 2469
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 286 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,758 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
286 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 384134 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,134 ریال
کمترین قیمت384134 ریال
بیشترین قیمت384134 ریال
تقاضا5 تن
0 5
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 497999 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه472,760 ریال
کمترین قیمت497999 ریال
بیشترین قیمت497999 ریال
تقاضا57 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 0 57 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه460,272 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 456100 57 57
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه455,450 ریال
کمترین قیمت455650 ریال
بیشترین قیمت457000 ریال
تقاضا76 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 0 80 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه441,861 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 90 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه397,675 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 0 30 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه437,232 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
352 95
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟