یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 13 تیر 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 13 تیر 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 13 تیر 1401 با 49 تن کاهش نسبت به 6 تیر ماه از 29,050 تن به 29,004 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 6 و 13 تیر 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,268 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 11,919 تن به 13,187 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,753 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 340,644 ریال به 336,891 ریال رسید.

2- گرید HP 550J مارون که از 27 دی 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 1,342 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

3- گرید C30S مارون که هفته پیش 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 66 تن با بسته بندی کیسه و 20 تن جامبوبگ داشت، امروز فقط 26 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 616 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,320 تن به 704 تن رساند.

5- گرید 1101XR رجال امروز برای اولین بار با 176 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

6- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 XK را 348 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 1,044 تن به 522 تن رسید.

7- گرید V 30S مارون که از 23 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز 1,342 تن عرضه نقدی دارد.

8- عرضه گرید 552R شازند امروز 300 تن نسبت به هفته اول تیر افزایش یافت و از 800 تن به 1,100 تن رسید.

9- گرید 552R جم که هفته پیش 480 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 552 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,032 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

10- گرید RG 1101XS رجال امروز برای اولین بار با 528 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

11- عرضه گرید RG 1102XL رجال امروز با 435 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 957 تن به 522 تن رسید.

12- گرید SF 060 پلی نار که هفته اول تیر 740 تن عرضه نقدی داشت، امروز 240 تن کاهش یافت و 500 تن عرضه نقدی دارد.

13- هر چند گرید RG 1102M تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 174 تن عرضه نقدی در بین جدول عرضه ها قرار گرفت.

14- گرید RG 1102 L رجال که هفته قبل 435 تن عرضه نقدی داشت، امروز 348 تن کاهش یافت و فقط 87 تن عرضه نقدی دارد.

15- عرضه گرید Rg 1101SL رجال امروز 339 تن نسب به هفته گذشته افزایش یافت و از 189 تن به 528 تن رسید.


نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 430 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 3,493 تن به 3,923 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,690 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 351,493 ریال به 347,803 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,951 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 379,819 ریال به 373,868 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2-  گرید ZB 548R نوید بعد از 2 ماه غیبت امروز با 210 تن عرضه سلف در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید 548R را 220 تن نسبت به هفته اول تیر افزایش داد و از 550 تن عرضه سلف یه 770 تن عرضه سلف رساند.

4- گرید EPX-3130UV جم برخلاف هفته قبل که 330 تن عرضه سلف داشت، امروز 330 تن عرضه نقدی دارد.

5- هر چند گرید 440L جم هفته پیش 440 تن عرضه سلف داشت، امروز 110 تن افزایش یافت و 550 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید 332C نوید امروز برخلاف هفته پیش که 168 تن عرضه سلف داشت، 168 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 212 تن کاهش یافت و از  9,908 تن به 9,696 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 18,703 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 328,823 ریال به 310,120 ریال

2-گرید PVC S65 اروند که هفته قبل 4,488 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 2,992 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 800 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی بندرامام امروز عرضه گرید PVC S65 را 484 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 3,014 تن به 3,498 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم تیر خرداد 471 تن کاهش داشت و از 2,873 تن به 2,402 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,733 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 344,261 ریال به 340,528 ریال رسید.

2- گرید RG 1104 K رجال که هفته قبل 261 تن عرضه نقدی و 522 تن عرضه سلف داشت، امروز 783 تن عرضه نقدی دارد.

3- عرضه گرید HP 525J مارون امروز 396 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 1,100 تن به 704 تن رسید.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید HP525j را 240 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 360 تن به 600 تن رساند


نمودارعرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 310,120 2992 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 310,120 800 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 353,536 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 310,120 3498 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 310,120 1900 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9696 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 336,891 1032 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 336,891 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 336,891 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 polynar 336,891 520 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 336,891 500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
1101XR rejal 336,891 176 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal 336,891 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 336,891 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 336,891 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1101s rejal 336,891 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 336,891 528 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102M 336,891 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1101XS 336,891 528 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 336,891 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 336,891 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Arak 336,891 1100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 336,891 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 336,891 704 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 336,891 374 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V30G Marun 336,891 132 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 336,891 1342 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 336,891 330 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 336,891 26 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 550J maron 336,891 1342 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 336,891 336 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 336,891 231 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 336,891 231 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
13187 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 347,803 550 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/22
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 348,288 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 347,803 770 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/30
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 353,258 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 353,258 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 367,200 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3212XE 373,868 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3212E 373,868 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EP2X83CE 353,258 260 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
ZB 548R navid 347,803 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 373,868 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 378,839 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 353,258 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 350,227 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 336,891 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3923 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 340,528 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 340,528 783 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 340,528 704 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 340,528 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2402 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 386,113 286 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
286 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 472,760 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 482,472 76 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 455,450 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 463,173 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 416,856 90 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 523,411 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 528,519 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 479,864 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 481,879 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
560 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟