یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

75.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 7 تیر 1401
از مجموع 41 هزار و 8 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 31 هزار و 51 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 75.7 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 31 خرداد، از مجموع 54 هزار و 652 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 45 هزار و 332 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 82.9 درصد شد.

  مقایسه معاملات 31 خرداد و 7 تیر

 


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 436264 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه422,721 ریال
کمترین قیمت433999 ریال
بیشترین قیمت438700 ریال
تقاضا800 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 695729 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,596 ریال
کمترین قیمت688888 ریال
بیشترین قیمت707688 ریال
تقاضا150 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 581350 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه422,721 ریال
کمترین قیمت570999 ریال
بیشترین قیمت590851 ریال
تقاضا290 تن
پتروشیمی قائد بصیر
785 785
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1712-takhe-jamshid 497106 0 202
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه497,106 ریال
کمترین قیمت497106 ریال
بیشترین قیمت497106 ریال
تقاضا202 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 497106 1008 645
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه497,106 ریال
کمترین قیمت497106 ریال
بیشترین قیمت497106 ریال
تقاضا645 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1008 847
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 307488 0 154
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 307488 4400 2464
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا2728 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 0 77 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 0 209 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,693 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا77 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 311104 1100 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه311,104 ریال
کمترین قیمت311104 ریال
بیشترین قیمت311104 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 307488 0 300
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا300 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 307488 1300 760
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا1120 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 298263 300 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,263 ریال
کمترین قیمت298263 ریال
بیشترین قیمت298263 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 307488 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 307488 1080 456
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا552 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 307488 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 307488 360 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 307488 240 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه307,488 ریال
کمترین قیمت307488 ریال
بیشترین قیمت307488 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 0 120 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,693 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مهاباد
9186 4896
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 328383 154 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,383 ریال
کمترین قیمت328383 ریال
بیشترین قیمت328383 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی لاله
154 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 241374 0 88
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه241,374 ریال
کمترین قیمت241374 ریال
بیشترین قیمت241374 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 241374 2024 1606
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه241,374 ریال
کمترین قیمت241374 ریال
بیشترین قیمت241374 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 252494 960 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,195 ریال
کمترین قیمت251559 ریال
بیشترین قیمت253999 ریال
تقاضا1344 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 246195 528 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,195 ریال
کمترین قیمت246195 ریال
بیشترین قیمت246195 ریال
تقاضا384 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 248288 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,195 ریال
کمترین قیمت247777 ریال
بیشترین قیمت248960 ریال
تقاضا288 تن
پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan 254797 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه241,374 ریال
کمترین قیمت253960 ریال
بیشترین قیمت257001 ریال
تقاضا432 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 241374 0 240
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه241,374 ریال
کمترین قیمت241374 ریال
بیشترین قیمت241374 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 241374 528 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه241,374 ریال
کمترین قیمت241374 ریال
بیشترین قیمت241374 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 246195 1008 192
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه246,195 ریال
کمترین قیمت246195 ریال
بیشترین قیمت246195 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی میاندوآب
5528 4046
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 255175 320 320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,175 ریال
کمترین قیمت255175 ریال
بیشترین قیمت255175 ریال
تقاضا350 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 257169 1298 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,175 ریال
کمترین قیمت256299 ریال
بیشترین قیمت258999 ریال
تقاضا1716 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 255175 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,175 ریال
کمترین قیمت255175 ریال
بیشترین قیمت255175 ریال
تقاضا1224 تن
Bl3 Marun 255175 0 154
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه255,175 ریال
کمترین قیمت255175 ریال
بیشترین قیمت255175 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 255175 3102 1540
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,175 ریال
کمترین قیمت255175 ریال
بیشترین قیمت255175 ریال
تقاضا2002 تن
پتروشیمی مارون
5728 4320
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 335078 1507 1507
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه301,657 ریال
کمترین قیمت331999 ریال
بیشترین قیمت340001 ریال
تقاضا1837 تن
پتروشیمی تبریز
1507 1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX6N 351910 0 50
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه351,910 ریال
کمترین قیمت351910 ریال
بیشترین قیمت351910 ریال
تقاضا50 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX6N 351910 850 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,910 ریال
کمترین قیمت351910 ریال
بیشترین قیمت351910 ریال
تقاضا890 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 420187 1507 1507
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,970 ریال
کمترین قیمت417999 ریال
بیشترین قیمت427599 ریال
تقاضا2684 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 413032 1705 1705
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه354,351 ریال
کمترین قیمت409309 ریال
بیشترین قیمت445559 ریال
تقاضا3036 تن
پتروشیمی جم
ARM PCF55 361006 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,006 ریال
کمترین قیمت361006 ریال
بیشترین قیمت361006 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 423070 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,006 ریال
کمترین قیمت418289 ریال
بیشترین قیمت432999 ریال
تقاضا2980 تن
پتروشیمی شازند
5502 5502
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 276658 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,285 ریال
کمترین قیمت272228 ریال
بیشترین قیمت299999 ریال
تقاضا2398 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 281506 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,285 ریال
کمترین قیمت279999 ریال
بیشترین قیمت283269 ریال
تقاضا1452 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 261299 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,285 ریال
کمترین قیمت260666 ریال
بیشترین قیمت262300 ریال
تقاضا1320 تن
F7000 Mehr 286047 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,285 ریال
کمترین قیمت282992 ریال
بیشترین قیمت290609 ریال
تقاضا3883 تن
پتروشیمی مهر
5232 5232
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 318818 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت318818 ریال
بیشترین قیمت318818 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 318818 1408 1364
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت318818 ریال
بیشترین قیمت318818 ریال
تقاضا1694 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420d 334759 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,759 ریال
کمترین قیمت334759 ریال
بیشترین قیمت334759 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 334759 220 70
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,759 ریال
کمترین قیمت334759 ریال
بیشترین قیمت334759 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 346535 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت344559 ریال
بیشترین قیمت350999 ریال
تقاضا1880 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 319522 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت319039 ریال
بیشترین قیمت320318 ریال
تقاضا1330 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 318818 0 216
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت318818 ریال
بیشترین قیمت318818 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 318818 768 552
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت318818 ریال
بیشترین قیمت318818 ریال
تقاضا672 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 318818 240 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت318818 ریال
بیشترین قیمت318818 ریال
تقاضا168 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 320024 96 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه320,024 ریال
کمترین قیمت320024 ریال
بیشترین قیمت320024 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 341136 96 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,136 ریال
کمترین قیمت341136 ریال
بیشترین قیمت341136 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 318818 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت318818 ریال
بیشترین قیمت318818 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 318818 1210 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,818 ریال
کمترین قیمت318818 ریال
بیشترین قیمت318818 ریال
تقاضا792 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 407014 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,136 ریال
کمترین قیمت391999 ریال
بیشترین قیمت441789 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی لاله
6148 5246
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MP08 qom 389901 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه389,901 ریال
کمترین قیمت389901 ریال
بیشترین قیمت389901 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
0 10
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 476996 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,412 ریال
کمترین قیمت471960 ریال
بیشترین قیمت481389 ریال
تقاضا365 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 432767 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه407,412 ریال
کمترین قیمت427889 ریال
بیشترین قیمت438899 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی تبریز
230 230
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟