ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

82.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 31 خرداد 1401
از مجموع 54 هزار و 652 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 45 هزار و 332 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 82.9 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 24 خرداد، از مجموع 57 هزار و 244 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 55 هزار و 325 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.6 درصد شد.

مقایسه معاملات 24 و 31 خرداد


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 449458 850 850
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه430,712 ریال
کمترین قیمت447029 ریال
بیشترین قیمت461889 ریال
تقاضا1200 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 671413 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,455 ریال
کمترین قیمت650000 ریال
بیشترین قیمت700700 ریال
تقاضا150 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 578929 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه430,712 ریال
کمترین قیمت575500 ریال
بیشترین قیمت583059 ریال
تقاضا360 تن
پتروشیمی قائد بصیر
1035 1035
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 500547 121 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه500,547 ریال
کمترین قیمت500547 ریال
بیشترین قیمت500547 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 523491 141 141
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه500,547 ریال
کمترین قیمت514199 ریال
بیشترین قیمت530000 ریال
تقاضا202 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 500547 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه500,547 ریال
کمترین قیمت500547 ریال
بیشترین قیمت500547 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 493213 1008 585
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه493,213 ریال
کمترین قیمت493213 ریال
بیشترین قیمت493213 ریال
تقاضا585 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 493213 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه493,213 ریال
کمترین قیمت493213 ریال
بیشترین قیمت493213 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1501 1098
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 320828 5500 5500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت320444 ریال
بیشترین قیمت322855 ریال
تقاضا6094 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 0 77 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 321195 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه321,195 ریال
کمترین قیمت321195 ریال
بیشترین قیمت321195 ریال
تقاضا11 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 321195 209 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,195 ریال
کمترین قیمت321195 ریال
بیشترین قیمت321195 ریال
تقاضا165 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 323253 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت320999 ریال
بیشترین قیمت324444 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 323587 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه323,587 ریال
کمترین قیمت323587 ریال
بیشترین قیمت323587 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 323587 1320 693
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,587 ریال
کمترین قیمت323587 ریال
بیشترین قیمت323587 ریال
تقاضا803 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 324000 1300 1300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت323009 ریال
بیشترین قیمت334999 ریال
تقاضا2200 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 319999 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 319999 1008 936
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا1416 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 319999 480 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 319999 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 319999 240 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,999 ریال
کمترین قیمت319999 ریال
بیشترین قیمت319999 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 0 120 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,195 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
10408 9300
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 337713 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه333,695 ریال
کمترین قیمت337000 ریال
بیشترین قیمت338919 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 241986 3003 3003
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه239,603 ریال
کمترین قیمت241699 ریال
بیشترین قیمت242888 ریال
تقاضا3311 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 273915 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,387 ریال
کمترین قیمت272959 ریال
بیشترین قیمت275899 ریال
تقاضا1656 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 249466 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,387 ریال
کمترین قیمت248889 ریال
بیشترین قیمت250999 ریال
تقاضا312 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 259433 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,387 ریال
کمترین قیمت250999 ریال
بیشترین قیمت260999 ریال
تقاضا432 تن
پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan 254478 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,603 ریال
کمترین قیمت253700 ریال
بیشترین قیمت255700 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 239603 240 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,603 ریال
کمترین قیمت239603 ریال
بیشترین قیمت239603 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 239603 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه239,603 ریال
کمترین قیمت239603 ریال
بیشترین قیمت239603 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 244387 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه244,387 ریال
کمترین قیمت244387 ریال
بیشترین قیمت244387 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Myan 244387 600 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,387 ریال
کمترین قیمت244387 ریال
بیشترین قیمت244387 ریال
تقاضا576 تن
پتروشیمی میاندوآب
5163 5163
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 274159 1408 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,536 ریال
کمترین قیمت271999 ریال
بیشترین قیمت282597 ریال
تقاضا2486 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 267155 840 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,536 ریال
کمترین قیمت265588 ریال
بیشترین قیمت272899 ریال
تقاضا1704 تن
Bl3 Marun 264248 2618 2618
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه253,536 ریال
کمترین قیمت262029 ریال
بیشترین قیمت268689 ریال
تقاضا3520 تن
پتروشیمی مارون
4866 4866
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 378884 1507 1507
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,421 ریال
کمترین قیمت375899 ریال
بیشترین قیمت383579 ریال
تقاضا2233 تن
پتروشیمی تبریز
1507 1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
CRP100B Jam 416517 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,989 ریال
کمترین قیمت414919 ریال
بیشترین قیمت418960 ریال
تقاضا2024 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 388052 2002 2002
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,436 ریال
کمترین قیمت382999 ریال
بیشترین قیمت395159 ریال
تقاضا2772 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 381260 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,032 ریال
کمترین قیمت376999 ریال
بیشترین قیمت385666 ریال
تقاضا2500 تن
پتروشیمی شازند
5014 5014
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 305567 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,542 ریال
کمترین قیمت301599 ریال
بیشترین قیمت310789 ریال
تقاضا2706 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 311806 616 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,542 ریال
کمترین قیمت310099 ریال
بیشترین قیمت314000 ریال
تقاضا1672 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 281826 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,542 ریال
کمترین قیمت280119 ریال
بیشترین قیمت285000 ریال
تقاضا1800 تن
F7000 Mehr 314195 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,542 ریال
کمترین قیمت312999 ریال
بیشترین قیمت316000 ریال
تقاضا4015 تن
پتروشیمی مهر
5226 5226
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 342109 1518 660
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,109 ریال
کمترین قیمت342109 ریال
بیشترین قیمت342109 ریال
تقاضا704 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 342109 0 858
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه342,109 ریال
کمترین قیمت342109 ریال
بیشترین قیمت342109 ریال
تقاضا858 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 335260 2508 1034
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه335,260 ریال
کمترین قیمت335260 ریال
بیشترین قیمت335260 ریال
تقاضا1056 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 335260 0 1298
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه335,260 ریال
کمترین قیمت335260 ریال
بیشترین قیمت335260 ریال
تقاضا1298 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 358741 0 726
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه358,741 ریال
کمترین قیمت358741 ریال
بیشترین قیمت358741 ریال
تقاضا726 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 358741 2002 682
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,741 ریال
کمترین قیمت358741 ریال
بیشترین قیمت358741 ریال
تقاضا792 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 348305 396 132
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه348,305 ریال
کمترین قیمت348305 ریال
بیشترین قیمت348305 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 348305 0 264
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه348,305 ریال
کمترین قیمت348305 ریال
بیشترین قیمت348305 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 0 88 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه339,174 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تندگویان
6512 5654
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 331086 1408 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,976 ریال
کمترین قیمت329899 ریال
بیشترین قیمت335899 ریال
تقاضا2002 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420d 340175 180 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,175 ریال
کمترین قیمت340175 ریال
بیشترین قیمت340175 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 343345 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,976 ریال
کمترین قیمت341099 ریال
بیشترین قیمت345999 ریال
تقاضا1410 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 334117 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,976 ریال
کمترین قیمت331999 ریال
بیشترین قیمت343789 ریال
تقاضا1370 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 330493 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,976 ریال
کمترین قیمت329000 ریال
بیشترین قیمت331999 ریال
تقاضا1536 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 323976 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه323,976 ریال
کمترین قیمت323976 ریال
بیشترین قیمت323976 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 323976 360 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,976 ریال
کمترین قیمت323976 ریال
بیشترین قیمت323976 ریال
تقاضا408 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 325172 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه325,172 ریال
کمترین قیمت325172 ریال
بیشترین قیمت325172 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 346654 120 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,654 ریال
کمترین قیمت346654 ریال
بیشترین قیمت346654 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 324115 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه323,976 ریال
کمترین قیمت323976 ریال
بیشترین قیمت326000 ریال
تقاضا1540 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 388155 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,654 ریال
کمترین قیمت386889 ریال
بیشترین قیمت388999 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
6028 5892
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
510L Navid 347521 0 189
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 347521 0 126
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
0 315
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 471154 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,780 ریال
کمترین قیمت468999 ریال
بیشترین قیمت472788 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 457531 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,780 ریال
کمترین قیمت448240 ریال
بیشترین قیمت469119 ریال
تقاضا255 تن
پتروشیمی تبریز
220 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 318753 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,753 ریال
کمترین قیمت318753 ریال
بیشترین قیمت318753 ریال
تقاضا2002 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 306730 0 924
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه306,730 ریال
کمترین قیمت306730 ریال
بیشترین قیمت306730 ریال
تقاضا924 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 306730 2002 726
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,730 ریال
کمترین قیمت306730 ریال
بیشترین قیمت306730 ریال
تقاضا880 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 300572 0 1892
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه300,572 ریال
کمترین قیمت300572 ریال
بیشترین قیمت300572 ریال
تقاضا1892 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 300572 3014 1056
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,572 ریال
کمترین قیمت300572 ریال
بیشترین قیمت300572 ریال
تقاضا1166 تن
پتروشیمی تندگویان
7018 6600
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟