ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 31 خرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 31 خرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 31 خرداد 1401 با 2,280 تن کاهش نسبت به 24 خرداد 1401 از 56,932 تن به 54,652 تن رسید.

   مقایسه عرضه های سه‌شنبه 24 و سه‌شنبه 31 خرداد 1401  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 705 تن افزایش داشته و از 330 تن به 1,035 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 15,656 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 415,056 ریال به 430,712 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 301 تن افزایش داشته است و از 1,200 تن به 1,501 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,807 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 486,740 ریال به 500,547 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 965 تن افزایش یافت و از 9,443 تن به 10,408 تن رسید.
وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 85 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 319,914 ریال به 319,999 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته پیش 4,070 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز با 1,430 تن افزایش 5,500 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- پتروشیمی اراک عرضه گرید LLD 209 را 700 تن نسبت به قبل کاهش داد و از 2,000 به 1,300 تن رساند.

4- عرضه گرید LL 235F6 جم 220 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 1,100 تن به 1,320 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته  بدون تغییر بوده و این هفته 5,163 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,910 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 234,693 ریال به 239,603 ریال رسید.

2- گرید 52518 که هفته قبل 3,003 تن عرضه نقدی داشت، امروز 3,003 تن عرضه سلف دارد.

3- عرضه گرید 62N07UV لرستان 120 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 480 تن به 600 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی 1,240 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 6,106 تن به 4,866 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,196 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 248,340 ریال به 253,536 ریال رسید.

2- گرید 0035 برخلاف هفته گذشته که 1,408 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,408 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید Bl3 را 880 تن نسبت به هفته چهارم خرداد کاهش داد و از 3,498 تن به 2,618 تن رسید.

4- هر چند گرید Bl3 باختر هفته پیش 1,200 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 360 تن کاهش 840 تن عرضه نقدی دارد.

پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و این هفته 1,507 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,136 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 293,285 ریال به 299,421 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 125 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 5,139 تن به 5,014 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,315 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 319,881 ریال به 325,196 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر به علت خروج واحد HD از مدار تولید و لزوم تعمیرات اساسی و تحویل تعهدات قبلی امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید ARM PCF55 شازند که هفته پیش 120 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها دیده نمی‌شود.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100N را 495 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 1,507 تن به 2,002 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 2,536 تن کاهش داشت و از 7,762 تن به 5,226 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,989 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 253,553 ریال به 257,542 ریال رسید.

2- گرید F7000 مهر برخلاف هفته گذشته که 2,002 تن عرضه سلف داشت، امروز با 198 تن کاهش 1,804 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی ایلام عرضه گرید F7000 را 1,254 تن نسبت به هفته چهارم خرداد کاهش داد و از 1,870 تن به 616 تن رساند.

4- گرید EX5 باختر که هفته پیش 1,800 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 600 تن کاهش 1,200 تن عرضه نقدی دارد.

5- عرضه گرید 5110 آریاساسول 484 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 2,090 تن به 1,606 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر بوده و این هفته 6,512 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 116 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 342,225 ریال به 342,109 ریال رسید.

2- گرید PET-BG731 تندگویان که هفته گذشته عرضه ای نداشت، امروز با 88 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

3- عرضه گرید PET-BG781 تندگویان امروز با 330 تن افزایش از 1,188 تن به 1,518 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 300 تن کاهش داشته است و از 6,328 تن به 6,028 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 389 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 324,365 ریال به 323,976 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 50 تن کاهش یافت و از 270 تن به 220 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 16,741 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 400,039 ریال به 416,780 ریال رسید.

2- گرید 2426f8 کردستان که هفته قبل 129 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید 2420d که هفته گذشته 360 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 180 تن کاهش فقط 180 تن عرضه نقدی دارد.

4- هر چند گرید LFI 2047A هفته پیش 88 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و این هفته 7,018 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,742 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 311,472 ریال به 306,730 ریال رسید.

2- گرید TG641 تندگویان امروز 242 تن نسبت به هفته پیش کاهش دارد.

3- گرید Super Bright- TG641 تن نسبت به هفته قبل 242 تن افزایش دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 430,712 850 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 447,455 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 430,712 130 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
1035 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 500,547 141 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 500,547 231 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 500,547 121 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 493,213 1008 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1501 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 319,999 550 4950
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 319,999 77 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 321,195 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 319,999 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 323,587 660 660
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 319,999 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 319,999 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 319,999 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 319,999 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 321,195 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4798 5610
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 333,695 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 239,603 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 244,387 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 244,387 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 244,387 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan 239,603 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 239,603 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 244,387 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
3172 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 253,536 1408 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 253,536 840 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 253,536 2618 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
4866 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 299,421 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1507 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
CRP100B Jam 352,989 1012 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 341,436 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 352,032 2000 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5014 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 257,542 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 257,542 616 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 257,542 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
F7000 Mehr 257,542 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
5226 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 342,109 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 335,260 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 358,741 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 348,305 396 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 339,174 88 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 323,976 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420d 340,175 180 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 323,976 900 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 323,976 900 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 323,976 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 323,976 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 325,172 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 346,654 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 323,976 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 346,654 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6028 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 416,780 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 416,780 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
220 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 318,753 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 306,730 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 300,572 3014 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
7018 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟