ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

65.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 30 خرداد 1401
از مجموع 26 هزارو 342 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 17 هزار و 177 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 65.2 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه 23 خرداد، از مجموع 26 هزار و 81 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 21 هزار و 50 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80.7 درصد شد.

مقایسه معاملات 23 و 30 خرداد


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 337251 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت337251 ریال
بیشترین قیمت337251 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 337251 0 200
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت337251 ریال
بیشترین قیمت337251 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 337251 1900 1620
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت337251 ریال
بیشترین قیمت337251 ریال
تقاضا1820 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 337251 1892 1859
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت337251 ریال
بیشترین قیمت337251 ریال
تقاضا2013 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 384466 484 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه384,466 ریال
کمترین قیمت384466 ریال
بیشترین قیمت384466 ریال
تقاضا627 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 338763 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت338000 ریال
بیشترین قیمت340251 ریال
تقاضا3564 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 337269 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت337251 ریال
بیشترین قیمت337999 ریال
تقاضا1020 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 337251 0 220
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت337251 ریال
بیشترین قیمت337251 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 337251 1000 780
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,251 ریال
کمترین قیمت337251 ریال
بیشترین قیمت337251 ریال
تقاضا900 تن
پتروشیمی غدیر
9190 9110
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 347521 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا120 تن
552R Jam 347521 1032 768
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا912 تن
510L Jam 347521 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا24 تن
510L Jam 347521 720 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا408 تن
550J Jam 347521 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا48 تن
550J Jam 347521 360 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا144 تن
YI250 polynar 347521 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا320 تن
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 348871 900 900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت348699 ریال
بیشترین قیمت349400 ریال
تقاضا1060 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 347521 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal 347521 870 305
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا305 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 347521 1044 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا196 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 0 435 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 0 87 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی رجال
HP 502N 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 347521 0 110
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 347521 1342 1078
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا1122 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 347521 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا924 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 0 352 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 347521 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 347521 1100 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا484 تن
پتروشیمی مارون
565S maron 368372 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,372 ریال
کمترین قیمت368372 ریال
بیشترین قیمت368372 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 347521 294 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 347521 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 347521 294 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 347521 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 347521 210 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
10750 6293
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L jam 465955 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,284 ریال
کمترین قیمت461119 ریال
بیشترین قیمت477700 ریال
تقاضا990 تن
440G jam 432966 286 286
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,762 ریال
کمترین قیمت431899 ریال
بیشترین قیمت434999 ریال
تقاضا836 تن
548R jam 534769 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,284 ریال
کمترین قیمت525513 ریال
بیشترین قیمت549999 ریال
تقاضا1364 تن
RP340 jam 504166 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,057 ریال
کمترین قیمت500500 ریال
بیشترین قیمت505999 ریال
تقاضا286 تن
RPX-345S jam 493582 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,057 ریال
کمترین قیمت490888 ریال
بیشترین قیمت495999 ریال
تقاضا638 تن
EPX-3130UV jam 510333 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,419 ریال
کمترین قیمت503999 ریال
بیشترین قیمت516999 ریال
تقاضا198 تن
RG 3212XE 411965 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,388 ریال
کمترین قیمت409799 ریال
بیشترین قیمت417999 ریال
تقاضا218 تن
پتروشیمی رجال
RG 3212E 473877 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,388 ریال
کمترین قیمت471999 ریال
بیشترین قیمت476219 ریال
تقاضا718 تن
پتروشیمی رجال
EP2X83CE 0 260 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,057 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
ZR230-navid 477302 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,388 ریال
کمترین قیمت474399 ریال
بیشترین قیمت480899 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 450014 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,057 ریال
کمترین قیمت448999 ریال
بیشترین قیمت451999 ریال
تقاضا483 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 382088 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه360,676 ریال
کمترین قیمت380999 ریال
بیشترین قیمت382899 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 347521 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 347521 147 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,521 ریال
کمترین قیمت347521 ریال
بیشترین قیمت347521 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2684 2424
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 351108 360 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,108 ریال
کمترین قیمت351108 ریال
بیشترین قیمت351108 ریال
تقاضا96 تن
RG 1104 K-rejal 351108 348 65
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,108 ریال
کمترین قیمت351108 ریال
بیشترین قیمت351108 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 0 696 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,108 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 0 990 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,108 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 351108 504 84
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,108 ریال
کمترین قیمت351108 ریال
بیشترین قیمت351108 ریال
تقاضا84 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2898 245
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 286 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه396,075 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
Rp 270G shazand 0 90 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه396,075 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
376 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 450468 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه450,468 ریال
کمترین قیمت450468 ریال
بیشترین قیمت450468 ریال
تقاضا22 تن
0 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 494499 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه442,951 ریال
کمترین قیمت491999 ریال
بیشترین قیمت496999 ریال
تقاضا114 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 495472 76 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه495,472 ریال
کمترین قیمت495472 ریال
بیشترین قیمت495472 ریال
تقاضا38 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 0 80 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه475,653 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 90 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه445,925 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه538,345 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه487,155 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه481,678 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه541,282 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
444 76
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟