یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

87.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 6 تیر 1401
از مجموع 29 هزارو 53 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 25 هزار و 386 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 87.3 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه 30 خرداد، از مجموع 26 هزارو 342 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 17 هزار و 177 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 65.2 درصد شد.

  مقایسه معاملات 30 خرداد و 30 خرداد


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 339476 4488 4488
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,823 ریال
کمترین قیمت337159 ریال
بیشترین قیمت348819 ریال
تقاضا5489 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 374858 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه374,858 ریال
کمترین قیمت374858 ریال
بیشترین قیمت374859 ریال
تقاضا726 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 344516 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,823 ریال
کمترین قیمت341513 ریال
بیشترین قیمت348348 ریال
تقاضا4906 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 328823 0 140
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,823 ریال
کمترین قیمت328823 ریال
بیشترین قیمت328823 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 328823 1900 1760
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,823 ریال
کمترین قیمت328823 ریال
بیشترین قیمت328823 ریال
تقاضا2120 تن
پتروشیمی غدیر
9908 9908
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 343394 552 552
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت342149 ریال
بیشترین قیمت345222 ریال
تقاضا960 تن
552R Jam 341063 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340667 ریال
بیشترین قیمت341989 ریال
تقاضا912 تن
510L Jam 343267 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت343000 ریال
بیشترین قیمت344889 ریال
تقاضا1464 تن
550J Jam 340644 360 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا408 تن
550J Jam 340644 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا24 تن
YI250 polynar 340644 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی پلی نار
YI250 polynar 340644 460 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا520 تن
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 344613 740 740
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت342780 ریال
بیشترین قیمت349009 ریال
تقاضا1360 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 340662 1044 1044
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340759 ریال
تقاضا1240 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 342478 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت345889 ریال
تقاضا1805 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 340644 0 65
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا65 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 340644 435 370
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا370 تن
پتروشیمی رجال
1101s rejal 340644 435 87
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا109 تن
پتروشیمی رجال
1101s rejal 340644 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 0 189 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 0 87 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی رجال
HP 502N 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
552R Arak 344179 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت343199 ریال
بیشترین قیمت347159 ریال
تقاضا1580 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 345701 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت343299 ریال
بیشترین قیمت347199 ریال
تقاضا500 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 340644 1320 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا1716 تن
پتروشیمی مارون
552R Maroun 340644 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 340644 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 340644 396 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی مارون
V30G Marun 340644 154 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 340644 352 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 344106 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت343300 ریال
بیشترین قیمت346709 ریال
تقاضا1782 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 340644 66 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت340644 ریال
بیشترین قیمت340644 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 343815 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت342899 ریال
بیشترین قیمت344699 ریال
تقاضا546 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 343411 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت342999 ریال
بیشترین قیمت343999 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 348627 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت345999 ریال
بیشترین قیمت352999 ریال
تقاضا546 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
11919 10283
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L jam 426592 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,493 ریال
کمترین قیمت415999 ریال
بیشترین قیمت455999 ریال
تقاضا726 تن
440G jam 415719 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,975 ریال
کمترین قیمت413999 ریال
بیشترین قیمت423960 ریال
تقاضا726 تن
548R jam 495491 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه351,493 ریال
کمترین قیمت488999 ریال
بیشترین قیمت499999 ریال
تقاضا1298 تن
RP340 jam 515296 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,328 ریال
کمترین قیمت510000 ریال
بیشترین قیمت519889 ریال
تقاضا286 تن
RPX-345S jam 466857 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,328 ریال
کمترین قیمت451789 ریال
بیشترین قیمت505000 ریال
تقاضا528 تن
EPX-3130UV jam 370805 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,779 ریال
کمترین قیمت370779 ریال
بیشترین قیمت370999 ریال
تقاضا352 تن
RG 3212XE 465044 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,819 ریال
کمترین قیمت458999 ریال
بیشترین قیمت467999 ریال
تقاضا370 تن
پتروشیمی رجال
RG 3212E 506977 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,819 ریال
کمترین قیمت506119 ریال
بیشترین قیمت515999 ریال
تقاضا892 تن
پتروشیمی رجال
EP2X83CE 0 260 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,328 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
ZR230-navid 506109 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,819 ریال
کمترین قیمت500960 ریال
بیشترین قیمت510559 ریال
تقاضا588 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 485489 168 168
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه382,350 ریال
کمترین قیمت485485 ریال
بیشترین قیمت485513 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 443102 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,328 ریال
کمترین قیمت437444 ریال
بیشترین قیمت450099 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 363997 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,903 ریال
کمترین قیمت355389 ریال
بیشترین قیمت368899 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 0 105 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,644 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3493 3128
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 344261 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,261 ریال
کمترین قیمت344261 ریال
بیشترین قیمت344261 ریال
تقاضا360 تن
RG 1104 K-rejal 344261 522 522
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه344,261 ریال
کمترین قیمت344261 ریال
بیشترین قیمت344261 ریال
تقاضا522 تن
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 344261 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,261 ریال
کمترین قیمت344261 ریال
بیشترین قیمت344261 ریال
تقاضا261 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 344261 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,261 ریال
کمترین قیمت344261 ریال
بیشترین قیمت344261 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 344261 630 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,261 ریال
کمترین قیمت344261 ریال
بیشترین قیمت344261 ریال
تقاضا735 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2873 2873
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 0 286 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,582 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
Rp 270G shazand 0 90 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,582 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
376 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 389901 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه389,901 ریال
کمترین قیمت389901 ریال
بیشترین قیمت389901 ریال
تقاضا5 تن
0 5
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 494499 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه435,951 ریال
کمترین قیمت491999 ریال
بیشترین قیمت496999 ریال
تقاضا114 تن
نخ پلی استر 48F180DTA 482472 76 19
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه482,472 ریال
کمترین قیمت482472 ریال
بیشترین قیمت482472 ریال
تقاضا19 تن
نخ پلی استر 48F180DTB 0 80 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه463,173 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر 48F180DTC 0 90 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه444,646 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه523,411 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه528,519 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه479,864 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه481,879 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
484 57
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟