ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 17 خرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 17 خرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 17 خرداد 1401 با 634 تن کاهش نسبت به 9 خرداد ماه از 27,772 تن به 27,129 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 9 و 17 خرداد 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,646 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 13,300 تن به 11,654 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 22,649 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 365,319 ریال به 342,670 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

2- گرید Z30s  شازند برخلاف هفته قبل که 300 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید 552R مارون که هفته قبل 990 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 22 تن عرضه کیسه داشت، امروز فقط 726 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- هر چند  گرید 565S مارون هفته گذشته 198 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 84 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز عرضه ای ندارد.

5- پتروشیمی مارون عرضه گرید C30S را 286 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,320 تن به 1,606 تن رساند.

6- عرضه گرید Z30S مارون با 330 تن کاهش نسبت به هفته دوم خرداد از 616 تن به 286 تن رسید.

7- گرید 564s جم برخلاف هفته قبل که 360 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

8- کاهش 440 تنی عرضه های 552R شازند نسبت به هفته گذشته، گرید 552R شازند که هفته قبل 1,300 تن عرضه داشت امروز 860 تن عرضه دارد.

9- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102XL را 348 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 957 تن به 1,305 تن رساند.

10- گرید 510L جم که هفته پیش 1,296 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 288 تن افزایش 1,584 تن عرضه نقدی دارد.

11- پتروشیمی جم عرضه گرید 550J را 480 تن نسبت به هفته دوم خرداد کاهش داد و از 960 تن به 480 تن رساند.

12- گرید 552R جم که هفته پیش 1,200 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 288 تن کاهش 912 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 538 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 2,654 تن به 3,192 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 25,213 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 378,901 ریال به 353,688 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 18,637 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 400,159 ریال به 381,522 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

2- گرید MR 240C مارون که هفته قبل 110 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 110 تن با بسته بندی کیسه داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید MR230 را با 154 تن افزایش نسبت به هفته قبل از 308 تن به 462 تن رساند.

4-گرید EPC40R شازند برخلاف هفته قبل که 80 تن عرضه نقدی داشت عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید 548T جم امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته گذشته 154 تن عرضه نقدی داشت.

6- پتروشیمی جم عرضه گرید 440G را 110 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 330 تن به 220 تن رساند.

7- گرید 440L برخلاف هفته گذشته که در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 550 تن عرضه سلف  در جمع عرضه های شیمیایی قرار گرفت.

8- گرید C30G مارون بعد از 3 هفته غیبت امروز با 440 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 640 تن افزایش یافت و از 8,971 تن به 9,611 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,421 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 349,872 ریال به 344,039 ریال

2- پتروشیمی غدیر عرضه گرید PVC S65 را 240 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,860 تن به 2,100 تن رساند.

3- گرید اروند که هفته قبل 1,826 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,820 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,002 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,000 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم خرداد 303 تن کاهش داشت و از 2,253 تن به 1,950 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 22,745 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 370,634 ریال به 347,889 ریال رسید.
2- پتروشیمی جم عرضه گرید HP525j را 240 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 960 تن به 720 تن رساند.


نمودارعرضه ها


عرضه های aff

 


عرضه ها
 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 344,039 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 344,039 2000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 392,204 495 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 344,039 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 344,039 2100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9611 0
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 501,966 400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
400 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 342,670 912 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 342,670 1584 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 342,670 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 342,670 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 342,670 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 342,670 609 522
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 342,670 870 435
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 342,670 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Arak 342,670 860 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 342,670 726 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 342,670 286 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 342,670 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 342,670 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 342,670 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 342,670 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10697 957
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 353,688 550 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 354,152 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 361,806 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 361,806 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 372,244 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3212E 381,522 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
C30G 342,670 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 381,522 462 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 381,522 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 383,377 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 361,806 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 357,167 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 342,670 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3192 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 347,889 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 347,889 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 347,889 882 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1950 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 420,683 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 444,225 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 419,372 68 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 426,456 50 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 399,803 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 377,435 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/22
محل تحویل انبار کارخانه
322 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟