ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 2 خرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 2 خرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 2 خرداد 1401 با 5,651 تن افزایش نسبت به 26 اردیبهشت ماه از 26,450 تن به 32,101 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 26 اردیبهشت و 2 خرداد 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 2,236 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 12,301 تن به 14,537 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 17,184 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 382,503 ریال به 365,319 ریال رسید.

- گرید Z30S مارون که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 1,320 تن عرضه سلف در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

3- گرید 552R شازند برخلاغ هفته گذشته که در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی دارد.

4- هر چند گرید 552R مارون هفته پیش 1,320 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,320 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید 565S مارون امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 880 تن عرضه نقدی داشت.

6- گرید C30S مارون که هفته پایانی اردیبهشت 660 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 273 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,320 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 126 تن با بسته بندی جامبوبگ و 88 تن با بسته بندی کیسه دارد.

7- گرید HP 500J برخلاف هفته پیش که 286 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 33 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

8-  پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 XK را با 696 تن افزایش نسبت به هفته قبل از 435 تن به 1,131 تن رساند.

9- گرید 510L جم که هفته چهارم اردیبهشت 432 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 960 تن افزایش 1,392 تن عرضه نقدی دارد.

10- گرید V30S شازند برای اولین بار در سال 1401 با 320 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

11- گرید 564s جم برخلاف هفته پیش که 3,504 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

12- عرضه گرید 552R جم 960 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 240 تن به 1,200 تن عرضه نقدی رسید.

13- هر چند گرید HP 502N شازند هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز 200 تن عرضه نقدی دارد.

14- گرید Z30s امروز 300 تن عرضه نقدی دارد، این گرید هفته چهارم اردیبهشت عرضه ای نداشت و غایب بود.

15- گرید 552R مارون که هفته گذشته عرضه ای نداشت، امروز با 88 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 85 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 3,100 تن به 3,015 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 19,582 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 398,483 ریال به 378,901 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 26,142 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 426,301 ریال به 400,159 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید C30G مارون که هفته پیش 418 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 42 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید 548T جم که هفته قبل 330 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 57 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دراد.

4- گرید 548R جم بعد از دو هفته غیبت امروز با 25 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- گرید MR230 مارون که هفته پیش 242 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 330 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 88 تن با بسته بندی کیسه دارد.

6- گرید 440L جم امروز 176 تن عرضه نقدی دارد، این گرید هفته قبل عرضه ای نداشت و غایب بود.

7- گرید RG 3212E بعد از 1 سال غیبت امروز با 261 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

8- گرید R60 امروز برای اولین بار در سال 1401 با 280 تن عرضه نقدی در جدول عرضه ها قرار گرفت.

9- عرضه گرید RP340 جم امروز 110 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 330 تن به 220 تن رسید.

10- گرید EPQ30RF امروز 80 تن عرضه نقدی دارد ف این گرید هفته قبل عرضه ای نداشت و غایب بود.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 1,932 تن افزایش یافت و از 7,228 تن به 9,160 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,421 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 355,293 ریال به 349,872 ریال

2- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید PVC S65 را 198 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 2,816 تن به 3,014 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته پنجم اردیبهشت 801 تن افزایش داشت و از 2,217 تن به 3,018 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 17,196 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 387,830 ریال به 370,634 ریال رسید.

2- عرضه گرید RG 1104 K رجال امروز 609 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 609 تن به 1,218 تن رساند.


نمودارعرضه ها


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 349,872 2200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 349,872 1600 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 398,854 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 349,872 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 349,872 1840 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9160 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 365,319 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 365,319 1392 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 365,319 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 365,319 1120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 365,319 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 365,319 1131 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 365,319 1044 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 365,319 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Arak 365,319 1100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 365,319 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
V30S Arak 365,319 320 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 365,319 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Maroun 365,319 88 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 365,319 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 365,319 88 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 365,319 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 365,319 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 365,319 840 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 365,319 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 365,319 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
14537 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 378,901 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 379,373 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 378,901 25 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 378,901 57 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 380,082 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 380,082 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 397,797 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3212E 400,159 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
R60 Arak 409,135 280 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
EPQ30RF 378,901 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
MR 240C 409,607 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 400,159 330 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 400,159 88 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 400,159 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 409,135 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 380,082 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 380,082 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 365,319 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3015 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 370,634 792 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 370,634 1218 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 370,634 1008 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3018 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Rp 270G shazand 416,221 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
V 30GA 367,681 90 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 420,683 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 444,225 95 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 419,372 190 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 426,456 50 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 399,803 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 377,435 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/03/07
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD250D48FAA 445,586 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 491,756 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 445,586 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 479,856 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
643 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟