پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 با 1,202 تن کاهش نسبت به 11 اردیبهشت ماه از 27,652 تن به 26,450 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 11 و 19 اردیبهشت 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
1- عرضه های پ پ نساجی 583 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 11,697 تن به 11,114 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,016 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 376,719 ریال به 386,735 ریال رسید.

2- گرید 510L جم که هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 432 تن عرضه نقدی در جدول عرضه ها قرار گرفت.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید C30S خود را با 654 تن کاهش از 990 تن عرضه سلف به 336 تن عرضه نقدی رساند.

4- گرید Z30S مارون که هفته قبل 24 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 147 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 84 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

5- گرید Z30s شازند برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز با 100 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

6- گرید 552R مارون که هفته دوم اردیبهشت 682 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 399 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 66 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 399 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

7- پتروشیمی شازند عرضه گرید 552R را با 300 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 1,500 تن به 1,200 تن رساند.

8- هر چند گرید 550J جم هفته پیش در عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

9- عرضه گرید 564s جم 432 تن نسبت به هفته پیش کاهش یافت و از 2,112 تن به 1,680 تن رسید.

10- گرید 552R برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

- عرضه های پ پ شیمیایی 201 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 3,758 تن به 3,557 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,234 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 389,545 ریال به 399,779 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,914 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 418,695 ریال به 430,609 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید 548R جم برخلاف هفته قبل که 220 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید MR 240C مارون که تاکنون عرضه ای نداشت، فردا برای اولین بار با 308 تن عرضه نقدی و بسته بندی پالت پلاستیکی و 126 تن با بسته جامبوبگ روانه بورس کالا شد.

4- گرید EPC40R شازند امروز 300 تن نسبت به هفته پیش کاهش یافت و از 500 تن به 200 تن رسید.

5- گرید C30G مارون که هفته قبل 506 تن عرضه سلف و 28 تن عرضه نقدی داشت، امروز فقط 84 تن عرضه نقدی دارد.

6- هر چند گرید 440G جم هفته پیش 110 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

7- پتروشیمی جم عرضه گرید RP340 را با 110 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 220 تن به 330 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 2 تن افزایش یافت و از 8,364 تن به 8,366 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,600 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته افزایش یافت و از 352,004 ریال به 361,604 ریال

2- گرید PVC S65 اروند که هفته قبل 1,848 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,800 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,450 ت نبا بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم فروردین 110 تن کاهش داشت و از 2,915 تن به 2,805 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,056 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 379,051 ریال به 389,107 ریال رسید.

2- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1104 K را 261 تن نسبت به هفته پیش افرایش داد و از 609 تن به 870 تن رساند.

3- گرید HP 525J مارون که هفته قبل 572 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 126 تن جامبوبگ داشت، امروز 264 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی و 63 تن جامبوبگ دارد.


نمودارعرضه ها


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 361,604 2200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 361,604 1450 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 361,604 2816 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 361,604 1900 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
8366 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 386,735 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 386,735 432 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 386,735 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
564s jam 409,939 1680 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 386,735 1020 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SIF010 polynar 386,735 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 386,735 1044 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 386,735 1131 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 386,735 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 386,735 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Arak 386,735 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 386,735 100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 386,735 399 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Maroun 386,735 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 386,735 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 386,735 792 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 386,735 121 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 386,735 336 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 386,735 630 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 386,735 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 386,735 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11114 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
548T jam 399,779 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 410,451 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 410,451 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 418,751 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
EPC40R shazand 399,779 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) EPD 60R 417,231 40 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
MR 240C 440,095 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR 240C 440,095 308 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30G 386,735 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 430,609 308 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 430,609 357 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZR230-navid 430,609 231 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 430,135 252 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 410,451 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 398,593 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 386,735 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 418,277 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3557 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 389,107 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 389,107 870 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 389,107 264 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 525J maron 389,107 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 389,107 1008 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2805 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 395,427 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 382,835 308 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 384,729 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 375,656 18 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 363,693 18 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
608 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟