پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

78 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 5 بهمن 1400
از مجموع 57 هزار و 101 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 44 هزار و 517 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 78 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه هفته گذشته،از مجموع 53 هزار و 388 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 39 هزار و 454 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 73.9 درصد شد.

 مقایسه معاملات 28 دی و 5 بهمن


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 490968 555 555
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,298 ریال
کمترین قیمت490369 ریال
بیشترین قیمت492792 ریال
تقاضا1165 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 589128 65 65
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه455,656 ریال
کمترین قیمت585685 ریال
بیشترین قیمت595999 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 727417 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,298 ریال
کمترین قیمت714999 ریال
بیشترین قیمت732999 ریال
تقاضا470 تن
پتروشیمی قائد بصیر
750 750
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 443378 181 151
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,378 ریال
کمترین قیمت443378 ریال
بیشترین قیمت443378 ریال
تقاضا151 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 443378 423 423
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه443,378 ریال
کمترین قیمت443378 ریال
بیشترین قیمت443378 ریال
تقاضا423 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 427449 605 544
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه427,449 ریال
کمترین قیمت427449 ریال
بیشترین قیمت427449 ریال
تقاضا544 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1209 1118
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 326998 4994 4994
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت325700 ریال
بیشترین قیمت332222 ریال
تقاضا7370 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 0 110 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 308038 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه308,038 ریال
کمترین قیمت308038 ریال
بیشترین قیمت308038 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 308038 506 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,038 ریال
کمترین قیمت308038 ریال
بیشترین قیمت308038 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 306869 0 132
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت306869 ریال
بیشترین قیمت306869 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 306869 1001 869
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت306869 ریال
بیشترین قیمت306869 ریال
تقاضا913 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 310376 1199 1199
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,375 ریال
کمترین قیمت310375 ریال
بیشترین قیمت310380 ریال
تقاضا1573 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 327209 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت324899 ریال
بیشترین قیمت329999 ریال
تقاضا2540 تن
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 306869 0 240
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت306869 ریال
بیشترین قیمت306869 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 306869 1008 456
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت306869 ریال
بیشترین قیمت306869 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 311203 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت309669 ریال
بیشترین قیمت316799 ریال
تقاضا1944 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 312887 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه306,869 ریال
کمترین قیمت308599 ریال
بیشترین قیمت314555 ریال
تقاضا432 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 313880 120 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,880 ریال
کمترین قیمت313880 ریال
بیشترین قیمت313880 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
11386 10540
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 364650 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,096 ریال
کمترین قیمت362899 ریال
بیشترین قیمت367267 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 260544 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه233,110 ریال
کمترین قیمت257999 ریال
بیشترین قیمت268700 ریال
تقاضا1140 تن
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 249536 2409 2409
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه233,110 ریال
کمترین قیمت248818 ریال
بیشترین قیمت251999 ریال
تقاضا4081 تن
پتروشیمی جم
62N07UV miandoab 240712 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,783 ریال
کمترین قیمت240000 ریال
بیشترین قیمت241890 ریال
تقاضا2736 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV 248933 312 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,783 ریال
کمترین قیمت248089 ریال
بیشترین قیمت250119 ریال
تقاضا720 تن
پتروشیمی میاندوآب
5621 5621
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 253904 1400 1400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه249,936 ریال
کمترین قیمت252999 ریال
بیشترین قیمت255139 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 251405 1704 1704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,936 ریال
کمترین قیمت250636 ریال
بیشترین قیمت252999 ریال
تقاضا2040 تن
Bl3 Marun 249936 0 396
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه249,936 ریال
کمترین قیمت249936 ریال
بیشترین قیمت249936 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 249936 2508 1078
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه249,936 ریال
کمترین قیمت249936 ریال
بیشترین قیمت249936 ریال
تقاضا1188 تن
پتروشیمی مارون
5612 4578
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 257119 1507 1507
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه256,444 ریال
کمترین قیمت256989 ریال
بیشترین قیمت257499 ریال
تقاضا1540 تن
پتروشیمی تبریز
1507 1507
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 274415 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه274,415 ریال
کمترین قیمت274415 ریال
بیشترین قیمت274415 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 274415 290 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,415 ریال
کمترین قیمت274415 ریال
بیشترین قیمت274415 ریال
تقاضا170 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 274415 1460 1260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,415 ریال
کمترین قیمت274415 ریال
بیشترین قیمت274415 ریال
تقاضا1300 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 297551 1100 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,551 ریال
کمترین قیمت297551 ریال
بیشترین قیمت297551 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 288009 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه288,009 ریال
کمترین قیمت288009 ریال
بیشترین قیمت288009 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 288009 2002 781
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه288,009 ریال
کمترین قیمت288009 ریال
بیشترین قیمت288009 ریال
تقاضا1309 تن
پتروشیمی جم
5000S Jam 274006 110 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه274,006 ریال
کمترین قیمت274006 ریال
بیشترین قیمت274006 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 296616 0 100
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه296,616 ریال
کمترین قیمت296616 ریال
بیشترین قیمت296616 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 296616 1260 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه296,616 ریال
کمترین قیمت296616 ریال
بیشترین قیمت296616 ریال
تقاضا1240 تن
پتروشیمی شازند
6222 3677
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 266576 1606 616
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه264,658 ریال
کمترین قیمت265889 ریال
بیشترین قیمت267799 ریال
تقاضا2112 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 261658 500 70
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه261,658 ریال
کمترین قیمت261658 ریال
بیشترین قیمت261658 ریال
تقاضا130 تن
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 264658 814 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه264,658 ریال
کمترین قیمت264658 ریال
بیشترین قیمت264658 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Jam 265986 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه264,658 ریال
کمترین قیمت264909 ریال
بیشترین قیمت267267 ریال
تقاضا319 تن
پتروشیمی جم
F7000 Mehr 264658 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه264,658 ریال
کمترین قیمت264658 ریال
بیشترین قیمت264658 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی مهر
F7000 Mehr 264658 4004 1650
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه264,658 ریال
کمترین قیمت264658 ریال
بیشترین قیمت264658 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی مهر
7144 2974
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 347443 2464 2464
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,957 ریال
کمترین قیمت340960 ریال
بیشترین قیمت358999 ریال
تقاضا3344 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 353135 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,911 ریال
کمترین قیمت348279 ریال
بیشترین قیمت362459 ریال
تقاضا2156 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 391148 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,640 ریال
کمترین قیمت388999 ریال
بیشترین قیمت393999 ریال
تقاضا1782 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 342241 176 176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,366 ریال
کمترین قیمت340789 ریال
بیشترین قیمت345687 ریال
تقاضا352 تن
پتروشیمی تندگویان
4708 4708
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 336986 1408 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,986 ریال
کمترین قیمت336986 ریال
بیشترین قیمت336986 ریال
تقاضا1298 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 333986 1000 320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه333,986 ریال
کمترین قیمت333986 ریال
بیشترین قیمت333986 ریال
تقاضا350 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 369499 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,836 ریال
کمترین قیمت361999 ریال
بیشترین قیمت371999 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 341262 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه336,986 ریال
کمترین قیمت340320 ریال
بیشترین قیمت342199 ریال
تقاضا1220 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 337081 800 800
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه336,986 ریال
کمترین قیمت336986 ریال
بیشترین قیمت337589 ریال
تقاضا920 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 336986 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه336,986 ریال
کمترین قیمت336986 ریال
بیشترین قیمت336986 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 336986 1080 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,986 ریال
کمترین قیمت336986 ریال
بیشترین قیمت336986 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 0 144 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,155 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 336986 1210 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,986 ریال
کمترین قیمت336986 ریال
بیشترین قیمت336986 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 371058 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه360,576 ریال
کمترین قیمت368699 ریال
بیشترین قیمت372870 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی لاله
6840 4184
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 377853 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه365,731 ریال
کمترین قیمت375960 ریال
بیشترین قیمت378799 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 394914 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,731 ریال
کمترین قیمت393980 ریال
بیشترین قیمت396999 ریال
تقاضا285 تن
پتروشیمی تبریز
250 250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 282209 1716 1716
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,141 ریال
کمترین قیمت281899 ریال
بیشترین قیمت282799 ریال
تقاضا2046 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 307858 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه266,688 ریال
کمترین قیمت300542 ریال
بیشترین قیمت313309 ریال
تقاضا2684 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 308586 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه261,334 ریال
کمترین قیمت300999 ریال
بیشترین قیمت316529 ریال
تقاضا2816 تن
پتروشیمی تندگویان
5698 5698
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

طرحاب پلیمر

بازیافت

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c626
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری
ویکی پلاست
چه طور می تونم کمکتون کنم؟