آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

64 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 23 شهریور 1400
از مجموع 54 هزار و 834 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 35 هزار و 97 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 64 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،در معاملات هفته گذشته،از مجموع 59 هزار و 724 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 34 هزار و 86 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 57 درصد شد.

 مقایسه معاملات 16 و 23 شهریور 


نمودار حجم معاملات 


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 362573 0 120
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه362,573 ریال
کمترین قیمت362573 ریال
بیشترین قیمت362573 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 362573 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه362,573 ریال
کمترین قیمت362573 ریال
بیشترین قیمت362573 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 362573 0 180
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه362,573 ریال
کمترین قیمت362573 ریال
بیشترین قیمت362573 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی غدیر
0 410
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 513271 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه513,271 ریال
کمترین قیمت513271 ریال
بیشترین قیمت513271 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 513271 555 185
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه513,271 ریال
کمترین قیمت513271 ریال
بیشترین قیمت513271 ریال
تقاضا195 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 529373 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه513,271 ریال
کمترین قیمت525119 ریال
بیشترین قیمت534569 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی قائد بصیر
705 395
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 445452 262 161
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,452 ریال
کمترین قیمت445452 ریال
بیشترین قیمت445452 ریال
تقاضا161 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 445452 444 302
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه445,452 ریال
کمترین قیمت445452 ریال
بیشترین قیمت445452 ریال
تقاضا302 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 431248 867 363
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه431,248 ریال
کمترین قیمت431248 ریال
بیشترین قیمت431248 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1573 826
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 289941 3432 3432
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه282,025 ریال
کمترین قیمت288555 ریال
بیشترین قیمت292699 ریال
تقاضا5346 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 285289 0 33
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه285,289 ریال
کمترین قیمت285289 ریال
بیشترین قیمت285289 ریال
تقاضا33 تن
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 285289 550 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,289 ریال
کمترین قیمت285289 ریال
بیشترین قیمت285289 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی جم
(پودر) LLD 209 arak 273564 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه273,564 ریال
کمترین قیمت273564 ریال
بیشترین قیمت273564 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 273564 140 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,564 ریال
کمترین قیمت273564 ریال
بیشترین قیمت273564 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 286981 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,025 ریال
کمترین قیمت286390 ریال
بیشترین قیمت289559 ریال
تقاضا1560 تن
پتروشیمی شازند
22b03(پودر) 0 1500 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,564 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 283113 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه283,113 ریال
کمترین قیمت283113 ریال
بیشترین قیمت283113 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 273564 1500 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه273,564 ریال
کمترین قیمت273564 ریال
بیشترین قیمت273564 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 283113 240 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,113 ریال
کمترین قیمت283113 ریال
بیشترین قیمت283113 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 282025 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه282,025 ریال
کمترین قیمت282025 ریال
بیشترین قیمت282025 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 282025 480 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,025 ریال
کمترین قیمت282025 ریال
بیشترین قیمت282025 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 286519 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,025 ریال
کمترین قیمت284779 ریال
بیشترین قیمت287899 ریال
تقاضا720 تن
پتروشیمی مهاباد
9322 5483
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 310494 154 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,494 ریال
کمترین قیمت310494 ریال
بیشترین قیمت310494 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی لاله
154 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
I4 Amir 220763 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه218,932 ریال
کمترین قیمت218999 ریال
بیشترین قیمت223569 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی امیرکبیر
5030SA tabriz 233632 77 77
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه227,690 ریال
کمترین قیمت232389 ریال
بیشترین قیمت234899 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 219672 2508 2508
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه218,932 ریال
کمترین قیمت219339 ریال
بیشترین قیمت220678 ریال
تقاضا2629 تن
پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 212364 500 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه212,364 ریال
کمترین قیمت212364 ریال
بیشترین قیمت212364 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 223285 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه223,285 ریال
کمترین قیمت223285 ریال
بیشترین قیمت223285 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 223285 720 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه223,285 ریال
کمترین قیمت223285 ریال
بیشترین قیمت223285 ریال
تقاضا456 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV 223285 504 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه223,285 ریال
کمترین قیمت223285 ریال
بیشترین قیمت223285 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
4609 3361
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4265 224727 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت224727 ریال
بیشترین قیمت224727 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی آریا ساسول
4265 224727 220 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت224727 ریال
بیشترین قیمت224727 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 224727 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت224727 ریال
بیشترین قیمت224727 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 224727 150 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت224727 ریال
بیشترین قیمت224727 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 236308 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت233999 ریال
بیشترین قیمت243799 ریال
تقاضا2610 تن
پتروشیمی بندرامام
BL3 (پودر) bakhtar 0 1500 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه217,985 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا10 تن
Bl3 Bakhtar 230783 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت229920 ریال
بیشترین قیمت231999 ریال
تقاضا1488 تن
bl3 jam پودر 0 380 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه217,985 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی جم
Bl3 Jam 224956 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت224799 ریال
بیشترین قیمت225499 ریال
تقاضا451 تن
پتروشیمی جم
Bl3 Marun 224727 0 418
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت224727 ریال
بیشترین قیمت224727 ریال
تقاضا418 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 224727 1210 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه224,727 ریال
کمترین قیمت224727 ریال
بیشترین قیمت224727 ریال
تقاضا902 تن
پتروشیمی مارون
6408 4338
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 0 50 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه233,551 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 240774 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه240,774 ریال
کمترین قیمت240774 ریال
بیشترین قیمت240774 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 240774 1309 1243
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه240,774 ریال
کمترین قیمت240774 ریال
بیشترین قیمت240774 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی تبریز
1359 1287
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 253975 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه248,560 ریال
کمترین قیمت253259 ریال
بیشترین قیمت255649 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 256994 0 200
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه256,994 ریال
کمترین قیمت256994 ریال
بیشترین قیمت256994 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 256994 1800 920
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه256,994 ریال
کمترین قیمت256994 ریال
بیشترین قیمت256994 ریال
تقاضا970 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100 N پودر 0 740 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,965 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 263881 0 99
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه263,881 ریال
کمترین قیمت263881 ریال
بیشترین قیمت263881 ریال
تقاضا99 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 263881 2508 1617
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه263,881 ریال
کمترین قیمت263881 ریال
بیشترین قیمت263881 ریال
تقاضا1859 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 282297 0 40
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه282,297 ریال
کمترین قیمت282297 ریال
بیشترین قیمت282297 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 282297 1100 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه282,297 ریال
کمترین قیمت282297 ریال
بیشترین قیمت282297 ریال
تقاضا860 تن
پتروشیمی شازند
6368 3896
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 226523 0 704
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت226523 ریال
بیشترین قیمت226523 ریال
تقاضا704 تن
پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya 226523 2002 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت226523 ریال
بیشترین قیمت226523 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 237406 110 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه237,406 ریال
کمترین قیمت237406 ریال
بیشترین قیمت237406 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی آریا ساسول
bakhtar (پودر) EX5 0 1500 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه219,727 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
EX5 Bakhtar 0 72 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
EX5 Jam 226523 0 55
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت226523 ریال
بیشترین قیمت226523 ریال
تقاضا55 تن
پتروشیمی جم
EX5 Jam 226523 220 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت226523 ریال
بیشترین قیمت226523 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی جم
EX5 Marun 226523 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت226523 ریال
بیشترین قیمت226523 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 226523 1210 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت226523 ریال
بیشترین قیمت226523 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 239651 1606 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه226,523 ریال
کمترین قیمت238389 ریال
بیشترین قیمت242009 ریال
تقاضا2783 تن
پتروشیمی مهر
6720 3355
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET- BG 841 276575 154 154
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه258,328 ریال
کمترین قیمت275999 ریال
بیشترین قیمت277890 ریال
تقاضا660 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 259368 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه244,250 ریال
کمترین قیمت254899 ریال
بیشترین قیمت262999 ریال
تقاضا1870 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 260400 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه239,323 ریال
کمترین قیمت258389 ریال
بیشترین قیمت267500 ریال
تقاضا2838 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 269945 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه256,217 ریال
کمترین قیمت266889 ریال
بیشترین قیمت278559 ریال
تقاضا1892 تن
پتروشیمی تندگویان
5192 5192
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LFI 2130 338581 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,523 ریال
کمترین قیمت336798 ریال
بیشترین قیمت340399 ریال
تقاضا506 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2047A 304715 110 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,715 ریال
کمترین قیمت304715 ریال
بیشترین قیمت304715 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 301450 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت301450 ریال
بیشترین قیمت301450 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 301450 2002 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت301450 ریال
بیشترین قیمت301450 ریال
تقاضا1166 تن
پتروشیمی آریا ساسول
0075 Bandar 328209 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت326700 ریال
بیشترین قیمت330000 ریال
تقاضا1900 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 301450 0 150
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت301450 ریال
بیشترین قیمت301450 ریال
تقاضا150 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 301450 1000 850
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت301450 ریال
بیشترین قیمت301450 ریال
تقاضا970 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 301450 1440 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت301450 ریال
بیشترین قیمت301450 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 301450 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت301450 ریال
بیشترین قیمت301450 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 301450 1914 682
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,450 ریال
کمترین قیمت301450 ریال
بیشترین قیمت301450 ریال
تقاضا704 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 362925 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,552 ریال
کمترین قیمت346109 ریال
بیشترین قیمت384920 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی لاله
7596 4380
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Z30s Ar 330068 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه330,068 ریال
کمترین قیمت330068 ریال
بیشترین قیمت330068 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
0 20
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 327378 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه327,378 ریال
کمترین قیمت327378 ریال
بیشترین قیمت327378 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی تبریز
EPS 200 tabriz 327378 110 45
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,378 ریال
کمترین قیمت327378 ریال
بیشترین قیمت327378 ریال
تقاضا45 تن
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 327378 120 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,378 ریال
کمترین قیمت327378 ریال
بیشترین قیمت327378 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی تبریز
230 75
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG645 238024 2090 2090
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه219,795 ریال
کمترین قیمت233888 ریال
بیشترین قیمت243123 ریال
تقاضا2486 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 236038 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه226,136 ریال
کمترین قیمت229999 ریال
بیشترین قیمت245669 ریال
تقاضا2948 تن
پتروشیمی تندگویان
4598 4598
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری