هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

02:00
اخبار منتخب
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۳ 0 469

wikiplast.ir

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 11 خرداد 1400

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 11 خرداد 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 11 خرداد 1400 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31806 - سقف: 32269 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 62 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31939 - سقف: 31939 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 67 درصد

51تا 60 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30122 - سقف: 31989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد
 

41 تا 50 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31029 - سقف: 31578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد
 

31 تا 40 درصد رقابت
-
-

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31231 - سقف: 32102 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 33000- سقف: 33389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 22 درصد
 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 21967 - سقف: 22156 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 21514 - سقف: 21778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 16 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25485 - سقف: 26066 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی/ میانگین: 38796 - سقف: 38838 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 22632 - سقف: 22867 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 25378 - سقف: 26000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 20746 - سقف: 21176 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 20617 - سقف: 20693 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 27059 - سقف: 27099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 32765 - سقف: 33058 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 21482 - سقف: 22722 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 24471 - سقف: 24796 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24579 - سقف: 24788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 51496 - سقف: 51589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 25033 - سقف: 26999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 3 درصد


معامله با قیمت پایه


پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی


این گریدها معامله نشدند

-


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری