هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

02:00
اخبار منتخب
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۹ 0 387

wikiplast.ir

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 5 آذر 1399

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 5 آذر 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 5 آذر 1399 را بخوانید.

#گزارش_بازار | در بورس کالای امروز چه گذشت؟

بر اساس آمار معاملاتِ امروز بورس کالا، رقابت خریداران پ پ های نساجی، به جز 550j جم افزایشی و رقابت برای خرید پ پ های شیمیایی، ترکیبی از افزایش و کاهش بود.

به گزارش ویکی پلاست، خریداران گروه پ پ‌های نساجی که هفته‌ی گذشته، بین قیمت پایه یا با رقابت هایی تا 16 درصد خرید کردند، امروز با رقابتی بین 2 یا 26 درصد، معاملات را به پایان رساندند.
یشترین افزایش رقابت را Z30S مارون تجربه کرد که از 9 درصد رقابت در هفته گذشته به 26 درصد رسید. گرید 060 پلی‌نار هم که هفته گذشته با 3 درصد رقابت معامله شد این هفته با 14 درصد رقابت معامله شد.

گریدهای پ پ شیمیایی این هفته با کاهش رقابت مواجه شدند و کمترین رقابت این هفته به 3212E رجال تعلق گرفت که از 58 درصد رقابت در هفته قبل، به 30 درصد در این هفته رسید. 440G جم نیز که هفته قبل با 30 درصد رقابت معامله شده بود این هفته با قیمت پایه معامله شد. گرید 548R جم نیز که هفته قبل در جمع عرضه های پ پ شیمیایی قرار نگرفت، این هفته با 72 درصد رقابت معامله شد.

در گروه پی وی سی، با توجه به اینکه عمده گریدها نقدی عرضه شدند اما همه گریدها به جز E6834 با قیمت پایه معامله شد.

امروز در گروه گرید فیلم، گریدهای RG 1104 K و HP525j جم نسبت به هفته گذشته کاهشی بودند اما در مقابل، ZH 525J  نوید این هفته روند افزایشی داشت.

71 تا 80 درصد 
رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 49000 - سقف: 50777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 72 درصد

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 40000 - سقف: 44269 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 38032- سقف: 39525 تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 36812 - سقف: 37555 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29.8 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 36588 - سقف: 39626 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

 پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت چوبی/ کف: 31300- سقف: 31856 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 38478 - سقف: 41366 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 30789- سقف: 31989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 30489- سقف: 30899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22.7 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 30316 - سقف: 30799تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 29789 - سقف: 30499 تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ کف: 33900- سقف: 34999تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19.5 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 30547- سقف: 31066 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.6 درصد

 پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 28888 - سقف: 30069 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه زیر 16 درصد

 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 28589- سقف: 29612 تومان
درصد رقابت  نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 28389- سقف: 28878 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

 پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 29899- سقف: 30578 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14درصد

 پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 28289- سقف: 28689تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 32989- سقف: 34557 تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 27899- سقف: 27958 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 33498- سقف: 34466تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 11.8 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

 پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 27089 - سقف: 29020 تومان
   درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد 

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 27089 - سقف: 28399 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 33299- سقف: 33299 تومان
   درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 8 درصد

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 35280 - سقف: 35893 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 25278- سقف: 27591 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.7 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 29522- سقف: 30563 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 27191 - سقف: 27202تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه زیر 1 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت چوبی/ کف: 28945 - سقف: 28981 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه زیر 1 درصد

 پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 30788 - سقف: 31791 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  زیر 1 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی وینیل کلراید S57 - پتروشیمی آبادان - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی X30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی F30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی V30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی
 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید