عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 2,315,992 تن
جمع تقاضا تا امروز 2,762,064 تن
جمع معاملات تا امروز 1,766,367 تن
برنت 41.8 دلار
میانگین روزانه 229,601 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 89,077 تن
میانگین تقاضا هفتگی 106,233 تن
آمریکا 39.55 دلار
میانگین هفتگی 213,192 ریال
جمع عرضه های هفته 2945 تن
جمع تقاضاهای هفته 125,379 تن
جمع معاملات هفته 73,441 تن
اپک 42.98 دلار
اختلاف تا امروز 4,650 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 39.55 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 81,894 ریال

هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 24 شهریور 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 24 شهریور 1399 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 24 شهریور 1399، از 38 گرید؛ 4 گرید در بازه «51 تا 60 »,9 گرید در بازه «41 تا 50 », 5 گرید در بازه «31 تا 40 », 4 گرید در بازه «21 تا 30 », 2 گرید در بازه «11 تا 20 », 4 گرید در بازه کمتر از 10, و برای 10 گرید با قیمت پایه معامله شد.61 تا 70 درصد 
رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 32922- سقف: 33599تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 32799- سقف: 32799تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52/6 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 28199- سقف: 28389تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 51 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 30101- سقف: 30333تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 32281- سقف: 32822تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 27599- سقف: 28099تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد 

 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 27190- سقف: 27349تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت چوبی/ کف: 27011- سقف: 27378تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 45 رصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 26889- سقف: 27288تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 26889- سقف: 27499تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 26712- سقف: 26922تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

 پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 26416- سقف: 27600تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 41 رصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 26399- سقف: 26744تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 25900- سقف: 26231تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 39 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 30640- سقف: 31468تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 30333- سقف: 30688تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد 

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 25327- سقف: 25788تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 25350- سقف: 25566تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 27751- سقف: 28578تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 27489- سقف: 27856تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 28 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 29134- سقف: 30459تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  27/8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 27689- سقف: 28081تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26  درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 24698- سقف: 25555تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 23899- سقف: 24867تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 20288- سقف: 25199تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت چوبی(نقدی)/ کف: 19499- سقف: 19589تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 1/6 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 21499- سقف: 21566تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از یک درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 23260- سقف: 23658تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه زیر 1 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن RP270G - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S57 - پتروشیمی آبادان - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی آبادان - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک SMS قیمت بورس و بازار