عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 1,390,020 تن
جمع تقاضا تا امروز 1,565,375 تن
جمع معاملات تا امروز 1,030,678 تن
برنت 43.17 دلار
میانگین روزانه 171,077 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 86,876 تن
میانگین تقاضا هفتگی 97,836 تن
آمریکا 40.62 دلار
میانگین هفتگی 170,902 ریال
جمع عرضه های هفته 35175 تن
جمع تقاضاهای هفته 9,487 تن
جمع معاملات هفته 6,204 تن
اپک 43.31 دلار
اختلاف تا امروز 441 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 40.62 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 35,395 ریال

حمل و نقل مواد پتروشیمی از عسلویه به تمام نقاط ایران - صفای استقلال

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 9 تیر 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 9 تیر 1399 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 9 تیر 1399، از 47 گرید؛ 1 گرید در بازه «41 تا 50 », 4 گرید در بازه «31 تا 40 », 3 گرید در بازه «21 تا 30 », 12 گرید در بازه «11 تا 20 », 13 گرید در بازه کمتر از 10, 13 گرید در  با قیمت پایه معامله و 1 گرید معامله برایش انجام نشد.
 


مقایسه درصد رقابت و قیمت معاملات (ریال) پی وی سی امروز و دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹

به رغم کاهش درصد رقابت های امروز پی وی سی نسبت به هفته گذشته اما میانگین قیمت معاملات نسبت به هفته قبل، 3.7 درصد افزایش داشت51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی(نقدی)/ کف: 16927- سقف: 17399تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ (سلف)/ کف: 15763- سقف: 16888تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 33 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 15726- سقف: 16077تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 33 درصد

 پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 18709- سقف: 19446تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ کف: 15545- سقف: 15762تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 15378- سقف: 16899تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 30 درصد

پلی وینیل کلراید E6644 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 16325- سقف: 17592تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 27 درصد

 پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 17499- سقف: 20416تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22/6 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 15622- سقف: 16091تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 19/7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 18366- سقف: 19057تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 18825- سقف: 18825تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 14/5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 17925- سقف: 18189تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14/4 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 15232- سقف: 15380تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - پالت چوبی/ کف: 15366- سقف: 15481تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 17817- سقف: 18245تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 15074- سقف: 15212تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11/7درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 15067- سقف: 15189تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11/6 درصد

 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 14989- سقف: 15188تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11/11درصد

 پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14999- سقف: 15099تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 14927- سقف: 15155تومان
   درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10/6 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت چوبی/ کف: 17293- سقف: 18025تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت چوبی/ کف: 14889- سقف: 15079تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14755- سقف: 14929تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9/3 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14710- سقف: 15080تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14788- سقف: 15081تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

 پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14599- سقف: 14959تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 16781- سقف: 16888تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14367- سقف: 14711تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6/5 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14257- سقف: 14967تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5/6 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 16222- سقف: 16780تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3/5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14970- سقف: 15033تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3/3 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 16589- سقف: 17188تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 17300- سقف: 17357تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1/6 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RG3420L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RG3420L - پتروشیمی رجال - پالت چوبی

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی پروپیلن نساجی HP501D - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی
 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید