عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

پادنا پلیمر تولیدکننده مستربچ و کامپاند

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

پلی وین

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 26 اسفند 1398
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 26 اسفند 1398 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 26 اسفند 1398، از 76 گرید؛ 9 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 56 گرید با قیمت پایه و 11 گرید هم برایش معامله صورت نگرفت.
 

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

-

21 تا 30 درصد رقابت

-

11 تا 20 درصد رقابت

-

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 10788- سقف: 10989تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 15288- سقف: 15555تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 12111- سقف: 12658تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ کف: 9511- سقف: 9527تومان
با درصد رقابت کم نسبت به قیمت پایه معامله شد.

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ کف: 16148- سقف: 16350تومان
با درصد رقابت کم نسبت به قیمت پایه معامله شد.

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 14919- سقف: 14989تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 12870- سقف: 13130تومان
با درصد رقابت کم نسبت به قیمت پایه معامله شد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ کف: 10988- سقف: 11027تومان
با درصد رقابت کم نسبت به قیمت پایه معامله شد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ کف: 16148- سقف: 16350تومان
با درصد رقابت کم نسبت به قیمت پایه معامله شد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی
 

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی پروپیلن نساجی RG1101S - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی C30S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی
 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
محمدقریشی سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
سلام میخام قیمت روز مواد داشته باشم ولی مرحله خرید انجام نمیشه ارسال پاسخ

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید