عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

پلی وین

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 21 بهمن 1398
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 21 بهمن 1398 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 21 بهمن 1398، از 42 گرید؛ 2 گرید در بازه «31 تا 40 درصد»، 7 گرید «21 تا 30» 15 گرید «11 تا 20 » ، 9 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 8 گرید با قیمت پایه معامله شد و برای یک گرید معامله‌ای صورت نگرفت.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 14457- سقف: 14599تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 34 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت چوبی/ کف: 127,889 - سقف: 127,889
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 14570- سقف: 14799تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 12376- سقف: 12566تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 14711- سقف: 14955تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 14599- سقف: 14777تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 22 درصد

 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 14500- سقف: 14703تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 21 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ کف: 12772- سقف: 12957تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 30 درصد

 پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14710- سقف: 14899تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 13560- سقف: 13717تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 13596- سقف: 13596تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 13682- سقف: 13877تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 13759- سقف: 13877تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 14065- سقف: 14166تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 11612- سقف: 12370تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ کف: 11162- سقف: 11973تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - پالت چوبی/ کف: 15743- سقف: 15889تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 13926- سقف: 14007تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14563- سقف: 14575تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 15 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 16227- سقف: 16399تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 19 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 16000- سقف: 16127تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 18 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ کف: 10853- سقف: 11468تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14325- سقف: 14566تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 20 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 13528- سقف: 13800تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 13200- سقف: 13359تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ کف: 14389- سقف: 14427تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

 پلی پروپیلن نساجی RG1101S - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 13080- سقف: 13576تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14393- سقف: 14477تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 6 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14525- سقف: 14978تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - پالت چوبی/ کف: 14669- سقف: 15099تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 8 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14900- سقف: 15100تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14999- سقف: 15088تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 8 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 14250- سقف: 14388تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی SIF010 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP240G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی
 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید