عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 1,437,421 تن
جمع تقاضا تا امروز 1,607,630 تن
جمع معاملات تا امروز 1,057,434 تن
برنت 43.17 دلار
میانگین روزانه 171,077 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 89,839 تن
میانگین تقاضا هفتگی 100,477 تن
آمریکا 40.62 دلار
میانگین هفتگی 170,902 ریال
جمع عرضه های هفته 82576 تن
جمع تقاضاهای هفته 51,742 تن
جمع معاملات هفته 32,960 تن
اپک 43.31 دلار
اختلاف تا امروز 441 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 40.62 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 35,395 ریال

حمل و نقل مواد پتروشیمی از عسلویه به تمام نقاط ایران - صفای استقلال

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 14 آبان 1398
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 14 آبان 1398 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

 پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ کف: 14490- سقف: 14567تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

 پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ کف: 13666- سقف: 13957تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

-

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 9893- سقف: 10018تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 8463- سقف: 8977تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ کف: 8829- سقف: 8926تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ کف: 9669- سقف: 9983تومان
 درصد رقابت نسبت به پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی - پالت چوبی/ کف: 8788- سقف: 8800تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 8642- سقف: 8688تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 10333- سقف: 10550تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ کف: 8350- سقف: 8526تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 8056- سقف: 8213تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 9078- سقف: 9333تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ کف: 8477- سقف: 8477تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ کف: 8463- سقف: 8560تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 1 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 9145- سقف: 9145تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ کف: 8858- سقف: 8909تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 9999- سقف: 10033تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ/ کف: 8079- سقف: 8100تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

معامله با قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22501AA - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 7240 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1540 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 400 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - کیسه

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 18B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 6045 - پتروپاک مشرق زمین - پالت چوبی

پلی استایرن معمولی MP08 - محب پلیمر قم - کیسه

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 526 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

 


ویکی پلاست | توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعات

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید