چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 19 تیر 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 19 تیر 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 19 تیر 1403، با 9,928 تن کاهش نسبت به 12 تیر از 62,513 تن به 52,585 تن رسید.

مقایسه عرضه های 12 و 19 تیر 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 19 تیر: 655 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,279 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 844,870 به 835,591 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش  201 تن کاهش داشت و از 1,612 تن به 1,411 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 13,581 ریال افزایش داشته و از 847,786 به 861,367 ریال رسید.

2- هرچند گرید 1502 بندرامام هفته گذشته مجموعا 604 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی داشت، امروز 604 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌فلزی دارد.

3- عرضه گرید 1712 تخت‌جمشید 201 تن کاهش یافت و از 1,008 تن به 807 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 1,742 تن افزایش داشت و از 7,980 تن به 9,722 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 4,585 ریال افزایش داشته و از 391,367 به 395,952 ریال رسید.

 ‏2- EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 2,400 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه داشت، امروز 2,100 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه و 300 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید 7700M ایلام که آخرین بار 8 خرداد 27 تن عرضه داشت، امروز برای دومین بار در سال جاری 2,002 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 19 تیر: 9,400 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,510 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 383,506 ریال به 387,016 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 506 تن افزایش داشت و از 5,814 تن به 6,320 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,358 ریال افزایش داشته و از 356,568 به 357,926 ریال رسید.

2- گرید HI500 بندرامام که آخرین بار 1 اسفند سال 1402 عرضه شده بود، امروز با 506 تن عرضه نقدی در میان عرضه های سنگین تزریقی بورس کالا حاضر شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 232 تن افزایش داشت و از 8,780 تن به 9,012 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,010 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 359,856 ریال به 353,846 ریال رسید.

2- عرضه گرید 0035 بندرامام با 506 تن کاهش به 1,216 تن رسید.

3- پتروشیمی باختر عرضه گرید BL3 را 816 تن افزایش داد و از 1,200 تن به 2,016 تن رساند.

4- 5510 آریاساسول که هفته گذشته 1,704 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 648 تن افزایش، 2,352 تن عرضه نقدی دارد.

5- عرضه گرید 6200B میاندوآب 696 تن کاهش یافت و از 816 تن به 120 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 19 تیر: 1,705 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,488 ریال افزایش داشته و از 390,735 به 392,223 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 99 تن کاهش داشته است و از 5,571 تن به 5,472 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,843 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 377,420 ریال به 375,577 ریال رسید.

 ‏2- F7000 مهر برای دومین هفته متوالی غایب است.

 ‏3- F7000 ایلام که هفته گذشته 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ و 1,001 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی داشت، امروز فقط 1,804 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

4- 3713 آریاساسول که هفته گذشته برای اولین بار در سال جاری 110 تن عرضه داشت، امروز غایب است.

5- 5110 آریاساسول که هفته گذشته 1,584 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 216 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی داشت، امروز فقط 1,992 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی دارد.

6- عرضه گرید F7000 میاندوآب با 240 تن افزایش به 240 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1-عرضه های امروز پت بطری حذف شد!

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 1,885 ریال افزایش داشته و از 300,267 ریال به 302,152 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 116 تن کاهش داشته است و از 8,446 تن به 8,330 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,795 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 454,048 ریال به 456,843 ریال رسید.

‏2- 2420d امیرکبیر که هفته گذشته برای اولین بار در سال جاری عرضه شده بود، امروز غایب است.

‏3- 2420h امیرکبیر که هفته گذشته 420 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 420 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ و 40 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه دارد.

4- گرید 2130 آریاساسول که آخرین بار 8 خرداد عرضه شده بود، امروز 330 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 20 تن افزایش داشت و از 290 تن به 310 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. ( قیمت پایه 17 تیر : 402,064 ریال)

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

 این گروه امروز هیچ کالایی را عرضه نکرد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. ( قیمت پایه 17 تیر : 295,962 ریال)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 835,591 400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 954,961 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 835,591 200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
655 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 861,367 181 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 861,367 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 832,337 706 101
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1310 101
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 395,952 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 395,952 2100 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 416,547 2002 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 416,547 1628 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 416,547 1892 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 445,177 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
9722 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 387,016 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/31
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 387,016 3520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 387,016 1360 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 387,016 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 375,406 1120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9400 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 470,548 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
198 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 357,926 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 357,926 1518 1496
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
6040Lorestan (پودر) ‎ 347,188 320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 366,126 840 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 366,126 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 347,188 1280 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Miandoab 366,126 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 366,126 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4824 1496
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 353,846 2352 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 353,846 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 353,846 1210 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 353,846 2016 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 353,846 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 353,846 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9012 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 439,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 375,577 1992 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 375,577 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 375,577 1296 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 375,577 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
miandoab (پودر) F7000 364,310 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 375,577 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
5472 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 456,843 1872 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2130 Arya 519,430 330 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 456,843 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 456,843 40 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 456,843 700 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 456,843 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 456,843 2208 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 456,843 1232 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 456,843 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 497,958 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
8330 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 375,577 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
50 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 402,064 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402,064 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
310 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 353,846 2016 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Bakhtar 375,577 1296 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
3312 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
6040Lorestan (پودر) ‎ 347,188 320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 366,126 840 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 366,126 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 347,188 1280 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
2560 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 387,016 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 375,406 1120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3520 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 456,843 2208 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2208 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 375,577 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 353,846 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
miandoab (پودر) F7000 364,310 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 375,577 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 366,126 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 366,126 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
680 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟