چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 18 تیر 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 18 تیر 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 18 تیر 1403، با 196 تن کاهش نسبت به 11 خرداد از 28,463 تن به 28,267 تن رسید.

مقایسه عرضه های 11 و 18 تیر 1403 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - (PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 9 تن افزایش یافت و از 11,427 تن به 11,436 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,571 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 370,000 ریال به 372,571 ریال رسید.

‏2- PVCS65 بندرامام که هفته گذشته، 2,420 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 700 تن عرضه سلف با بسته‌بندی جامبوبگ  داشت، امروز 2,420 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 700 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

 ‏3- PVCS65 اروند که هفته گذشته، 3,850 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 1,400 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,992 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 2,250 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 435 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 11,379 تن به 11,814 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,590 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 463,519 به 474,109 ریال رسید.

 ‏2- 552R مارون که هفته گذشته 110 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

 ‏3- V30S اراک که هفته گذشته برای اولین بار در سال 1403 عرضه شده بود، امروز غایب است.

4- عرضه گرید 510L نوید با 105 تن کاهش به 189 تن رسید.

5- عرضه گرید ZH550J نوید با 147 تن کاهش به 147 تن رسید.

6- عرضه گرید 1102XK با 174 تن افزایش به 522 تن رسید.

 ‏7- 510L خمین که هفته گذشته 800 تن عرضه داشت، امروز با 200 تن کاهش، 600 تن عرضه نقدی دارد.

8- گرید 565S مارون که آخرین بار 3 اردیبهشت عرضه شده بود، امروز 770 تن عرضه سلف دارد.

9- گرید HP 550P خمین که آخرین بار 29 خرداد عرضه شده بود، امروز 100 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 698 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 3,956 تن به 3,258 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,656 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 467,604 به 480,260 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,855 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 532,958 به 543,813 ریال رسید.(گریدهای MR230, ZR230)

2- گرید EPC40R شازند که هفته گذشته 400 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.


نمودار عرضه ها


عرضه های off


عرضه‌ها  

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 372,571 2250 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 372,571 2992 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E 6644-Arvand 529,406 209 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 532,245 209 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 372,571 2420 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 372,571 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 372,571 1600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 372,571 1056 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11436 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG5-761 629,096 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار عرضه کننده
PET-BGWK-821 595,000 88 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل تهران
594 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 474,109 816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 474,109 816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 474,109 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 474,109 1155 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 474,109 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 474,109 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 474,109 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 474,109 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 474,109 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 474,109 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 474,109 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 474,109 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 474,109 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 474,109 87 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 565S Arak 502,556 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 474,109 1606 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S Marun 474,109 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 474,109 1210 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/31
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S Marun 502,556 770 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 474,109 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 474,109 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 474,109 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11814 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 480,260 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 480,260 528 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/31
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 481,080 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 480,260 572 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 480,260 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 508,961 308 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 508,961 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 513,061 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 543,813 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 543,813 87 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
MR230 Marun 543,813 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 492,560 126 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 480,260 84 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 543,813 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 532,742 84 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 508,961 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3258 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
V 30GA shazand 478,210 400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
400 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SE 50-Sahand 406,233 418 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/16
محل تحویل انبار کارخانه
418 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 652,086 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 626,003 28 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 710,000 80 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 647,500 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 770,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 720,000 63 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
347 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟