شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 11 تیر 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 11 تیر 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 11 تیر 1403، با 87 تن افزایش نسبت به 4 خرداد از 28,376 تن به 28,463 تن رسید.

مقایسه عرضه های 4 و 11 تیر 1403  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 97 تن کاهش یافت و از 11,524 تن به 11,427 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,165 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 372,165 ریال به 370,000 ریال رسید.

‏2- PVCS65 بندر که هفته گذشته، 2,618 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 500 تن عرضه سلف با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,420 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 700 تن عرضه سلف با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

‏3- گرید E6644 اروند که آخرین بار 27 مرداد سال 1399 عرضه شده بود، امروز با 198 تن عرضه نقدی درمیان عرضه های بورس کالا حاضر شد.

4- عرضه گرید E6834 اروند با 297 تن کاهش به 209 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 458 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 10,921 تن به 11,379 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,200 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 462,319 به 463,519 ریال رسید.

2- عرضه گرید 552R مارون 440 تن کاهش یافت و از 550 تن به 110 تن رسید.

 ‏3- C30S مارون که هفته گذشته 726 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 462 تن افزایش، 1,188 تن عرضه سلف دارد.

‏4- Z30G مارون که هفته گذشته 418 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

5- پتروشیمی اراک امروز کالاهای 510L ، 552R و Z30S را عرضه نکرد.

6- عرضه گرید 510L خمین با 200 تن افزایش به 800 تن رسید.

 ‏7- HP502N خمین که هفته گذشته 100 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است

8- گرید V30S اراک که آخرین بار 14 اسفند سال 1402 عرضه شده بود، امروز با 260 تن عرضه نقدی درمیان عرضه های بورس کالا حاضر شد.

9-  ‏V30S مارون که آخرین بار 3 اردیبهشت عرضه شده بود، امروز 1,100 تن عرضه نقدی دارد

 ‏10- Z30S خمین که آخرین بار 7 خرداد عرضه شده بود، امروز 200 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 28 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 3,984 تن به 3,956 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,211 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 466,393 به 467,604 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,380 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 531,578 به 532,958 ریال رسید.(گریدهای MR230, ZR230)

2 - عرضه گرید EPC40R شازند با 100 تن افزایش به 400 تن رسید.

3- هرچند گرید 548R نوید هفته گذشته 210 تن عرضه نقدی داشت، امروز 147 تن عرضه سلف دارد.

4- هرچند گرید 440L جم هفته گذشته 572 تن عرضه نقدی داشت، امروز 550 تن عرضه سلف دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه های off


عرضه‌ها  

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 370,000 3850 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 370,000 1400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E 6644-Arvand 525,753 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 528,572 209 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 370,000 2420 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 370,000 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 370,000 990 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 370,000 1660 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11427 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG5-761 597,161 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار عرضه کننده
PET-BGWK-821 638,883 88 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل تهران
594 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 463,519 648 120
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 463,519 696 120
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 463,519 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 463,519 1155 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 463,519 400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 463,519 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 463,519 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 463,519 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 463,519 800 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 463,519 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 463,519 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 463,519 348 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 463,519 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
V30S Arak 463,519 260 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 491,330 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 463,519 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 463,519 1540 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S Marun 463,519 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 463,519 1188 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 463,519 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 463,519 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 463,519 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11139 240
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 467,604 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 467,604 440 110
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 468,421 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 467,604 462 110
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 467,604 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 498,238 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 498,238 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 500,281 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 532,958 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 532,958 87 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 467,604 400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 532,958 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 481,900 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 467,604 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 532,958 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 519,887 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 498,238 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3736 220
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
V 30GA shazand 467,604 800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
800 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 652,086 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 626,003 28 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 500D96FA 647,500 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 770,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 720,000 63 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
307 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟