چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 4 تیر 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 4 تیر 1403، با 382 تن کاهش نسبت به 29 خرداد از 28,758 تن به 28,376 تن رسید.

مقایسه عرضه های 29 خرداد و 4 تیر 1403  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 4 تن افزایش یافت و از 11,520 تن به 11,524 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,508 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 369,657 ریال به 372,165 ریال رسید.

‏2- PVCS65 غدیر که هفته گذشته، 506 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 2,140 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 990 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 1,660 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 598 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 11,519 تن به 10,921 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,116 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت از 459,203 به 462,319 ریال رسید.

2- عرضه گرید 552R مارون 660 تن کاهش یافت و از 1,210 تن به 550 تن رسید.

‏3- C30S مارون که هفته گذشته 1,870 تن عرضه داشت، امروز با 1,144 تن کاهش، 726 تن عرضه دارد.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید Z30S را 836 تن افزایش داد و از 682 تن به 1,518 تن رساند.

5- عرضه گرید 565S اراک با 400 تن کاهش به 300 تن رسید.

6- هرچند گرید 510L خمین هفته گذشته 950 تن عرضه داشت، امروز با 350 تن کاهش، 600 تن عرضه دارد.

7- عرضه گرید 552R خمین با 250 تن افزایش به 400 تن رسید.

‏8- 552R اراک که دو هفته متوالی غایب بود، امروز 60 تن عرضه نقدی دارد.

‏9-  510L اراک که سه هفته متوالی عرضه نداشت، امروز 280 تن عرضه نقدی دارد.

‏10- Z30G مارون که آخرین بار 14 فرودین عرضه شده بود، امروز 418 تن عرضه نقدی دارد.

‏11- Z30S اراک که سه هفته متوالی عرضه نشده بود، امروز 20 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 851 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 4,835 تن به 3,984 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,143 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 463,250 به 466,393 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,559 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 530,019 به 531,578 ریال رسید.(گریدهای MR230, ZR230)

‏2- EPC40R شازند که هفته گذشته 1,060 تن عرضه سلف داشت، این هفته 300 تن عرضه نقدی دارد.

3- عرضه گرید RP340 جم با 110 تن کاهش به 264 تن رسید.


نمودار عرضه ها


عرضه های off


عرضه‌ها  

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 372,165 1400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 372,165 3850 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 531,664 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 372,165 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 372,165 2618 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 372,165 1660 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 372,165 990 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11524 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG584 634,419 230 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار عرضه کننده
هند PET-BGG5-761 639,741 460 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار عرضه کننده
PET-BGWK-821 638,883 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل تهران
800 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 462,319 696 120
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 462,319 696 168
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 462,319 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 462,319 1092 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 462,319 400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 462,319 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 462,319 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 462,319 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 462,319 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 462,319 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 462,319 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 462,319 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 462,319 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 462,319 60 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 462,319 20 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
510L Arak 462,319 280 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 490,058 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 462,319 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 462,319 1518 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 462,319 418 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 462,319 726 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 462,319 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 462,319 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 462,319 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10633 288
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 466,393 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 466,393 440 132
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 467,208 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 466,393 440 132
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 466,393 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 496,948 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 496,948 242 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 498,985 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 531,578 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 531,578 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 466,393 300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 531,578 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 480,652 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 466,393 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 531,578 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 518,541 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 496,948 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3720 264
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
V 30GA shazand 466,393 800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
800 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 652,086 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 626,003 28 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 720,000 63 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 770,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 647,500 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر سفید 500D96SD 651,100 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قیام نخ
347 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟