چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

59.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 3 تیر 1403
از مجموع 7 هزار و 598 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 4 هزار و 552 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 59.9 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 27 خرداد 1403، از مجموع 7 هزار و 25 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 4 هزار و 200 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 59.7 درصد رسید.

مقایسه معاملات 27 خرداد و 3 تیر 1403


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 810380 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه810,380 ریال
کمترین قیمت810380 ریال
بیشترین قیمت810380 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
0 70
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PC 1012UR khozestan 1089487 50 50
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,049,025 ریال
کمترین قیمت1086000 ریال
بیشترین قیمت1090418 ریال
تقاضا75 تن
دلار کشف شده295,993 ریال
پتروشیمی خوزستان
50 50
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1065500 0 9
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,065,500 ریال
کمترین قیمت1065500 ریال
بیشترین قیمت1065500 ریال
تقاضا9 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
0 9
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LEC1969 arya 562639 220 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه562,639 ریال
کمترین قیمت562639 ریال
بیشترین قیمت562639 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
220 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG780 moheb khavaran 0 150 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه545,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
MBG820 moheb khavaran 0 50 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه555,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
200 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 449061 154 127
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه449,061 ریال
کمترین قیمت449061 ریال
بیشترین قیمت449061 ریال
تقاضا193 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
6045petro-pak 449061 748 248
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه449,061 ریال
کمترین قیمت449061 ریال
بیشترین قیمت449061 ریال
تقاضا341 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HIPS 7240 tabriz 456052 902 902
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه449,061 ریال
کمترین قیمت455119 ریال
بیشترین قیمت457509 ریال
تقاضا1155 تن
دلار کشف شده289,437 ریال
پتروشیمی تبریز
4512Moheb Qom 456197 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه449,061 ریال
کمترین قیمت452999 ریال
بیشترین قیمت457509 ریال
تقاضا305 تن
دلار کشف شده289,529 ریال
4512Moheb Qom 446265 200 130
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه446,265 ریال
کمترین قیمت446265 ریال
بیشترین قیمت446265 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
2154 1557
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 416510 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت416510 ریال
بیشترین قیمت416510 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1309 artan-perto 416510 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت416510 ریال
بیشترین قیمت416510 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1540 tabriz 441309 858 858
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت440000 ریال
بیشترین قیمت442888 ریال
تقاضا2288 تن
دلار کشف شده301,969 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 416510 0 259
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت416510 ریال
بیشترین قیمت416510 ریال
تقاضا259 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1551 takht-jamshid 416510 956 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت416510 ریال
بیشترین قیمت416510 ریال
تقاضا596 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
24N eseen Plastic 416510 176 66
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت416510 ریال
بیشترین قیمت416510 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1109 Moheb baspar 416510 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت416510 ریال
بیشترین قیمت416510 ریال
تقاضا5 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1109 Moheb baspar 416510 100 95
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت416510 ریال
بیشترین قیمت416510 ریال
تقاضا95 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
MP08 Moheb Qom 427557 380 380
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,510 ریال
کمترین قیمت426650 ریال
بیشترین قیمت428899 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده292,559 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
2866 2543
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
R310 Entekhab 402064 700 340
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,064 ریال
کمترین قیمت402064 ریال
بیشترین قیمت402064 ریال
تقاضا340 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F400 Entekhab 400277 400 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,277 ریال
کمترین قیمت400277 ریال
بیشترین قیمت400277 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 424103 300 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه424,103 ریال
کمترین قیمت424103 ریال
بیشترین قیمت424103 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 534006 20 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه400,277 ریال
کمترین قیمت527111 ریال
بیشترین قیمت540900 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده380,216 ریال
پتروشیمی تبریز
1420 430
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 250D48FA 607622 220 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه607,622 ریال
کمترین قیمت607622 ریال
بیشترین قیمت607622 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 607622 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه607,622 ریال
کمترین قیمت607622 ریال
بیشترین قیمت607622 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 589203 234 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه589,203 ریال
کمترین قیمت589203 ریال
بیشترین قیمت589203 ریال
تقاضا36 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 577241 0 126
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه577,241 ریال
کمترین قیمت577241 ریال
بیشترین قیمت577241 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 577241 234 108
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه577,241 ریال
کمترین قیمت577241 ریال
بیشترین قیمت577241 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
688 450
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟