شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 30 خرداد 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 30 خرداد 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 30 خرداد 1403، با 10 تن کاهش نسبت به 22 و 23 خرداد از 73,853 تن به 73,843 تن رسید.

مقایسه عرضه های (22 و 23) و 30 خرداد 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 50 تن افزایش داشت و از 755 تن به 805 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,101 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 802,279 ریال به 810,380 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 30 خرداد: 1,612 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 35,681 ریال افزایش داشته و از 773,558 به 809,239 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 25 تن کاهش داشت و از 7,943 تن به 7,918 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,503 ریال افزایش داشته و از 385,219 به 387,722 ریال رسید.

2-  گرید ARM PCF55 شازند که هفته گذشته 25 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 6 تن کاهش داشت و از 9,384 تن به 9,378 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,715 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 377,482 ریال به 379,197 ریال رسید.

2- 209 امیرکبیر که هفته گذشته 3,520 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,500 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,014 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 2,000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 2 تن افزایش داشت و از 6,218 تن به 6,220 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,281 ریال افزایش داشته و از 350,967 به 353,248 ریال رسید.

2- گرید 60505UV جم که هفته گذشته برای اولین بار بعد از سال 1396 عرضه شده بود، امروز غایب است.

‏3- 54B04UV لرستان که هفته گذشته 240 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

4- عرضه گرید 62N07UV لرستان 360 تن افزایش یافت و از 1,128 تن به 1,488 تن رسید.

5- دو گرید 52B02UV و 52B18UV میاندوآب که هفته گذشته 120 و 240 تن عرضه نقدی داشتند، امروز عرضه نشدند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 108 تن کاهش داشت و از 9,416 تن به 9,308 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,290 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 352,394 ریال به 354,684 ریال رسید.

2- دو گرید Bl3 جم و باختر که هفته گذشته به ترتیب 88 و 1,200 تن عرضه نقدی داشتند، امروز غایب هستند.

3- پتروشیمی میاندوآب عرضه گرید 6200B را 1200 تن افزایش داد و به 2,400 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 120 تن کاهش داشت و از 1,825 تن به 1,705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,500 ریال افزایش داشته و از 384,597 به 387,097 ریال رسید.

2- 3840 لرستان امروز غایب است. این گرید هفته گذشته 120 تن عرضه نقدی داشت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 1,132 تن افزایش داشته است و از 9,266 تن به 10,398 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 802 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 374,708 ریال به 373,906 ریال رسید.

2- عرضه گرید EX5 باختر با 432 تن کاهش به 1,008 تن رسید.

3- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 را 1,512 تن کاهش داد و از 3,504 تن به 1,992 تن رساند.

 ‏4- F7000 ایلام که هفته گذشته 1,804 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی داشت، امروز 1,540 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 280 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

 ‏5- F7000 میاندوآب که دو هفته متوالی غایب بود، امروز 3000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 30 خرداد: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 5,219 ریال افزایش داشته و از 293,018 ریال به 298,237 ریال رسید.

‏‌‏2- عرضه گرید BG781،‏ 330 تن کاهش یافت و به 1,166 تن رسید.

‏3- PET BG785 تندگویان که هفته گذشته 2,002 تن عرضه داشت، امروز با 462 تن افزایش به 2,464 تن عرضه رسید.

‏4- PET BG821 که هفته گذشته 2,002 تن عرضه داشت، امروز با 484 تن کاهش به 1,518 تن عرضه رسید.

‏5- PET BG825 که آخرین بار 1 خرداد عرضه شده بود، امروز 352 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 80 تن کاهش داشته است و از 9,428 تن به 9,348 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 16,137 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 428,341 ریال به 444,478 ریال رسید.

2- عرضه گرید 0075 بندرامام با 300 تن کاهش به 700 تن رسید.

3- هرچند گرید 190 آریاساسول هفته گذشته 2,520 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی داشت، امروز مجموعا  2,520 تن عرضه با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی دارد.

‏4- 2420H امیرکبیر که هفته گذشته غایب بود، امروز 120 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 600 تن کاهش داشت و از 3,460 تن به 2,860 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,523 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 403,587 ریال به 402,064 ریال رسید.

 ‏2- F200 انتخاب امروز عرضه نشد. این کالا هفته گذشته 600 تن عرضه نقدی داشت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 30 خرداد: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. ( قیمت پایه 27 خرداد: 295,962 ریال)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 810,380 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 926,149 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 810,380 200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
805 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 809,239 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 809,239 423 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 780,994 706 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1310 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 387,722 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 407,925 1320 594
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 407,925 1804 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 436,274 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
7324 594
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 379,197 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 379,197 3014 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 379,197 1360 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 379,197 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 381,220 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 367,821 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9378 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 457,813 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
198 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 353,248 1650 1562
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 361,341 1488 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 342,651 1520 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
4658 1562
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 354,684 1512 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 354,684 380 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 354,684 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 354,684 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 354,684 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9308 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 436,500 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 373,906 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 373,906 280 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 373,906 1540 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 373,906 1008 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 373,906 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 373,906 1992 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
miandoab (پودر) F7000 362,689 60 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 373,906 3000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
10398 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 298,237 1166 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 292,390 2464 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 312,439 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 303,528 352 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 444,478 2304 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 444,478 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 444,478 120 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 444,478 700 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 444,478 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 444,478 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 444,478 1804 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 444,478 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 484,482 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
9348 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 354,684 15 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 373,906 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
65 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 491,176 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 491,176 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 491,176 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 491,176 462 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 491,176 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2016 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 424,103 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 402,064 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 402,064 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402,064 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2860 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 305,453 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 306,730 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 295,962 1738 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 295,962 748 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 1738 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 770 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX5 Bakhtar 373,906 1008 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
1008 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
62N07UV Lorestan 361,341 1488 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 342,651 1520 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3008 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 379,197 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 381,220 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 367,821 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3004 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 444,478 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2400 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 373,906 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 354,684 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
miandoab (پودر) F7000 362,689 60 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 373,906 3000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
5510 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟