چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 22 خرداد 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 22 خرداد 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 22 خرداد 1403، با 437 تن افزایش نسبت به 16 خرداد از 71,400 تن به 71,837 تن رسید.

مقایسه عرضه های 16 و 22 خرداد 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 50 تن کاهش داشت و از 855 تن به 805 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 16,377 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش داشت و از 785,902 ریال به 802,279 ریال رسید.

2- عرضه گرید N50 قائد بصیر 50 تن کاهش یافت و از 200 تن به 150 تن رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش  302 تن افزایش داشت و از 1,310 تن به 1,612 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به دو هفته پیش 18,460 ریال افزایش داشته و از 755,098 به 773,558 ریال رسید.

2- عرضه گرید 1712 تخت‌جمشید 302 تن افزایش یافت و از 706 تن به 1,008 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.(عرضه 22 خرداد: 7,943 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به دو هفته پیش 5,157 ریال کاهش داشته و از 390,376 به 385,219 ریال رسید.

‏2- CRP100B جم برای دومین هفته متوالی غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 6 تن کاهش داشت و از 9,390 تن به 9,384 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,097 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافت و از 371,385 ریال به 377,482 ریال رسید.

2- 209 امیرکبیر که هفته گذشته 3,806 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,520 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,500 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

‏3- گرید 22B02 لرستان برای دومین هفته متوالی غایب است. همچنین پودر این کالا عرضه نشده است.

‏4- عرضه گرید 22B02 مهاباد 216 تن کاهش یافت و از 1,920 تن به 1,704 تن رسید. پودر این گرید نیز 700 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته  198 تن کاهش داشت و از 6,416 تن به 6,218 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به دو هفته پیش 7,797 ریال افزایش داشته و از 343,170 به 350,967 ریال رسید.

‏2- 5030SA تبریز برای دومین هفته متوالی غایب است.

‏3- عرضه گرید 52,518 جم 308 تن کاهش یافت و از 3,520 تن به 3,212 تن رسید

4- عرضه گرید 62N07UV لرستان 192 تن کاهش یافت و از 1,320 تن به 1,128 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.(عرضه 22 خرداد: 9,416 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,818 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش داشته و از 345,576 ریال به 352,394 ریال رسید.

2- پتروشیمی میاندوآب عرضه گرید 6200B را 1,200 تن کاهش داد و از 2,400 تن به 1,200 تن رساند.

‏3- گرید BL3 باختر که هفته گذشته غایب بود، امروز 1,200 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 22 خرداد: 1,825 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به دو هفته پیش 8,362 ریال افزایش داشته و از 376,235 به 384,597 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 330 تن افزایش داشته است و از 8,936 تن به 9,266 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,248 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش داشته و از 365,460 ریال به 374,708 ریال رسید.

‏2-  5110HF آریاساسول که هفته گذشته 1,704 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 484 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت. امروز تنها 1,704 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

3- گرید EX5 مارون که آخرین بار 1 اسفند 1402 عرضه شده بود، فردا 814 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 22 خرداد: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به دو هفته گذشته 4,350 ریال افزایش داشته و از 288,668 ریال به 293,018 ریال رسید.

‏2- PET BG731 که هفته گذشته 132 تن عرضه سلف داشت، امروز غایب است.

‏‌‏3- عرضه گرید BG781،‏ 22 تن کاهش یافت و به 1,496 تن رسید.

‏4- PET BG785 تندگویان که هفته گذشته 1,848 تن عرضه داشت، امروز با 154 تن افزایش به 2,002 تن عرضه رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 196 تن کاهش داشته است و از 9,624 تن به 9,428 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 14,206 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافت و از 414,135 ریال به 428,341 ریال رسید.

2- عرضه گرید 0075 بندر 100 تن افزایش یافت و از 900 تن به 1000 تن رسید.

3- عرضه گرید 020 بندر 100 تن افزایش یافت و از 900 تن به 1000 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.( عرضه 22 خرداد: 3,460 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,569 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافت و از 399,018 ریال به 403,587 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 22 خرداد: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به دو هفته گذشته تغییری نداشت. ( قیمت پایه 20 خرداد: 295,962 ریال)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 270 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
270 0
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 802,279 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 916,890 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 802,279 150 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
755 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 773,558 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 773,558 423 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 745,797 706 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1310 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 385,219 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 405,291 1804 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 405,291 1320 594
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 Shazand 417,777 25 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 433,457 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
7349 594
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 377,482 1500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 377,482 3520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 377,482 1360 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 377,482 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 379,492 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 366,158 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9384 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 441,191 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
198 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 350,967 1650 1562
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
60505UV Jam 359,008 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
6040Lorestan (پودر) ‎ 340,438 160 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 359,008 1128 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 359,008 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 340,438 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Miandoab 359,008 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 359,008 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4656 1562
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 352,394 1512 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 352,394 400 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 352,394 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 352,394 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Jam 352,394 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
Bl3 Marun 352,394 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 352,394 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9416 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 434,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 384,597 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1825 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 374,708 1704 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 374,708 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 374,708 1440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 374,708 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 374,708 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
9266 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 293,018 1496 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 287,273 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 306,971 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 428,341 2520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0075 Bandar 428,341 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 428,341 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 428,341 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 428,341 1804 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 428,341 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 466,891 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
9428 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 374,708 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
50 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 425,653 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 425,653 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 403,587 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 403,587 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 403,587 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3460 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 306,730 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 295,962 2420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 2486 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 298,326 88 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 352,394 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Bakhtar 374,708 1440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
2640 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
6040Lorestan (پودر) ‎ 340,438 160 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 359,008 1128 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 359,008 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 340,438 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 384,597 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
2656 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 377,482 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 379,492 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 366,158 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3004 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 428,341 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2400 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 374,708 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 352,394 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 359,008 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 359,008 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
1610 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟