چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 21 خرداد 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 21 خرداد 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 21 خرداد 1403، با 4,548 تن افزایش نسبت به 13 خرداد  از 26,436 تن به 30,984 تن رسید.

مقایسه عرضه های 13 و 21 خرداد 1403  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 1,167 تن افزایش یافت و از 10,368 تن به 11,535 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 25,320 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافت و از 338,699 ریال به 364,019 ریال رسید.

‏2- PVCS65 غدیر که هفته گذشته، 594 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 900 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 616 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 2,040 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,922 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 10,406 تن به 12,328 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,724 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافت از 447,514 به 456,338 ریال رسید.

2- عرضه گرید C30S مارون 616 تن افزایش یافت و از 1,804 تن به 2,420 تن رسید.

3- هرچند گرید Z30S مارون هفته گذشته 1,012 تن عرضه سلف داشت، امروز با 308 تن افزایش 1,320 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید 552R اراک که هفته گذشته 120 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

‏5- عرضه دو کالای 1102XK و 1102XL با 174 تن کاهش به 435 تن رسید.

6- عرضه گرید 552R جم با 120 تن افزایش به 624 تن رسید.

‏7- HP500M خمین که هفته گذشته 350 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

‏8- 552R مارون که هفته گذشته غایب بود، امروز 1,210 تن عرضه سلف دارد.

9- گرید F30G مارون که آخرین 11 اردیبهشت سال 1402، 18 تن عرضه داشته است، امروز با 88 تن عرضه نقدی در میان عرضه‌های پ‌پ‌نساجی بورس کالا حاضر شد.

‏10- V30S خمین که هفته پیش عرضه نشده بود، امروز 350 تن عرضه نقدی دارد.

11- گرید HP 502N خمین که 3 هفته متوالی غایب بود، امروز 100 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 1,121 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 4,668 تن به 5,789 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 814 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافت و از 459,444 به 460,258 ریال رسید.(گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,475 ریال نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافت و از 518,101 به 522,576 ریال رسید. (گریدهای MR230, ZR230)

2- گرید C30G مارون که هفته گذشته 154 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

3- عرضه گرید MR230 مارون 572 تن کاهش یافت و از 792 تن به 220 تن رسید.

4- عرضه گرید 3212E رجال با 174 تن کاهش به 174 تن رسید.

5- گرید EPC40R شازند که آخرین بار 9 بهمن سال 1402 عرضه شده بود، امروز 1000 تن عرضه نقدی و 1000 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت
پلاستیکی دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه های off


عرضه‌ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 364,019 3905 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 364,019 1350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 617,099 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 364,019 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 364,019 2618 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 364,019 2040 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 364,019 616 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11535 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG5-761 639,741 575 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار عرضه کننده
هند PET-BGG584 634,419 115 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار عرضه کننده
PET-BGWK-821 630,000 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/28
محل تحویل تهران
800 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 456,238 504 120
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 456,238 600 216
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 456,238 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 456,238 1092 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
V30S Khomein 456,238 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 456,238 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 456,238 1050 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 456,238 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 456,238 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 456,238 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 456,238 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 565S Arak 483,612 700 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 456,238 1210 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 456,238 1320 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F 30G Marun 456,238 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 456,238 2420 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 456,238 273 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 456,238 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 456,238 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11992 336
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 460,258 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 460,258 440 88
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 461,062 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 460,258 440 132
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 460,258 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 488,402 220 110
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
RP345S Jam 488,402 198 44
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 492,422 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 522,576 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 522,576 174 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 460,258 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
EPC40R Arak 460,258 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/03/31
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 522,576 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 474,330 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 460,258 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 522,576 294 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 511,720 231 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 488,402 189 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
5415 374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 655,971 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 636,622 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 623,890 72 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 611,157 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 80 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 720,000 84 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 80 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/03/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
532 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟