چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

73 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 20 خرداد 1403
از مجموع 7 هزار و 6 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 115 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 73 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 12 خرداد 1403، از مجموع 7 هزار و 273 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 4 هزار و 476 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 61.5 درصد رسید.

مقایسه معاملات 12 و 20 خرداد 1403


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 785902 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه785,902 ریال
کمترین قیمت785902 ریال
بیشترین قیمت785902 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
0 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG820 moheb khavaran 570000 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه570,000 ریال
کمترین قیمت570000 ریال
بیشترین قیمت570000 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
MBG780 moheb khavaran 566252 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه560,000 ریال
کمترین قیمت565032 ریال
بیشترین قیمت569999 ریال
تقاضا125 تن
دلار کشف شده288,182 ریال
MBG820 moheb khavaran 570000 50 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه570,000 ریال
کمترین قیمت570000 ریال
بیشترین قیمت570000 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
150 135
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 454121 0 28
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه454,121 ریال
کمترین قیمت454121 ریال
بیشترین قیمت454121 ریال
تقاضا28 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
6045petro-pak 454121 858 347
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه454,121 ریال
کمترین قیمت454121 ریال
بیشترین قیمت454121 ریال
تقاضا699 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HIPS 7240 tabriz 467818 902 902
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه454,121 ریال
کمترین قیمت466899 ریال
بیشترین قیمت470669 ریال
تقاضا1562 تن
دلار کشف شده293,596 ریال
پتروشیمی تبریز
4512Moheb Qom 451000 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه451,000 ریال
کمترین قیمت451000 ریال
بیشترین قیمت451000 ریال
تقاضا15 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
4512Moheb Qom 456995 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,121 ریال
کمترین قیمت456200 ریال
بیشترین قیمت457999 ریال
تقاضا265 تن
دلار کشف شده286,804 ریال
4512Moheb Qom 451000 160 145
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,000 ریال
کمترین قیمت451000 ریال
بیشترین قیمت451000 ریال
تقاضا185 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
2100 1617
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 418668 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,524 ریال
کمترین قیمت418379 ریال
بیشترین قیمت418899 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده286,467 ریال
GPPS 1309 artan-perto 416524 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,524 ریال
کمترین قیمت416524 ریال
بیشترین قیمت416524 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1540 tabriz 433378 1210 1210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,524 ریال
کمترین قیمت431119 ریال
بیشترین قیمت434999 ریال
تقاضا2255 تن
دلار کشف شده296,532 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 416524 0 90
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه416,524 ریال
کمترین قیمت416524 ریال
بیشترین قیمت416524 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1551 takht-jamshid 416524 956 866
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,524 ریال
کمترین قیمت416524 ریال
بیشترین قیمت416524 ریال
تقاضا1091 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
MP08 Moheb Qom 420397 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,524 ریال
کمترین قیمت419999 ریال
بیشترین قیمت421009 ریال
تقاضا335 تن
دلار کشف شده287,650 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 Moheb Qom 416524 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,524 ریال
کمترین قیمت416524 ریال
بیشترین قیمت416524 ریال
تقاضا255 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
3062 3062
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 397244 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه397,244 ریال
کمترین قیمت397244 ریال
بیشترین قیمت397244 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE-2000 Baniar 421003 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه421,003 ریال
کمترین قیمت421003 ریال
بیشترین قیمت421003 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 399018 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه399,018 ریال
کمترین قیمت399018 ریال
بیشترین قیمت399018 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 399018 700 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,018 ریال
کمترین قیمت399018 ریال
بیشترین قیمت399018 ریال
تقاضا160 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F400 Entekhab 397244 400 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,244 ریال
کمترین قیمت397244 ریال
بیشترین قیمت397244 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 421003 300 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه421,003 ریال
کمترین قیمت421003 ریال
بیشترین قیمت421003 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 495947 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,244 ریال
کمترین قیمت480989 ریال
بیشترین قیمت505900 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده355,814 ریال
پتروشیمی تبریز
1420 336
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 250D48FA 623000 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه607,622 ریال
کمترین قیمت623000 ریال
بیشترین قیمت623000 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده292,213 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 589203 108 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه589,203 ریال
کمترین قیمت589203 ریال
بیشترین قیمت589203 ریال
تقاضا54 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 577241 108 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه577,241 ریال
کمترین قیمت577241 ریال
بیشترین قیمت577241 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 541500 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه516,479 ریال
کمترین قیمت541500 ریال
بیشترین قیمت541500 ریال
تقاضا28 تن
دلار کشف شده298,807 ریال
پتروشیمی تندگویان
274 184
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟